ایران فایل اسکان

خرید مغازه کارگر شمالی

مغازه کارگر شمالی جهت خرید دیروز

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; کارگر شمالی ابتدای خ کارگر..

امکانات: کولر . گاز

مغازه کارگر شمالی جهت خرید چهار روز قبل

۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی بالاتراز ۴ راه فاطمی ابتدای ..

امکانات: کولر . گاز

جواز ۱۰ساله کلید سازی

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۶۷ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; کارگر شمالی بزرگراه جلال آل احمد نرسیده به پل گیشا نبش..

امکانات: کولر . اسپلیت

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۶۳ متر - طبقه ۲باب قدیمی ; کارگرشمالی بالاتر از پمپ بنزین نبش کوی رز ..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . فروش با مستاجر . آب و برق

۲ باب مغازه ۳۸ و ۲۵ متری ملک و سرقفلی - ۲۱ متر بالکن که در قیمت کل محاسبه شده ۵ دهنه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۱۱۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; امیرآباد شمالی بالاتراز پمپ ب..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

باجواز رستوران -۲دهنه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

۳۳ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; کارگرشمالی روبروی مخابرات پاساژ..

امکانات: گاز . آب و برق

جوازآزاد -یک دهنه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگرشمالی خ مظفری خواه پلاک..

امکانات: کولر . گاز

جواز پرده فروشی

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگرشمالی بالاترازموزه معاصر بازارچه خود..

امکانات: گاز

اطلاع دقیق ندارند

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۱۸ متر ۲۵ ساله ; کارگر شمالی نرسیده به چهارر راه نصرت پایین تراز کوی طب..

امکانات: کولر . گاز

برق و گاز مجزا- ۲دهنه - جواز ازاد

کلنگی/مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

زمین: ۲۷۸ متر قدیمی ; کارگرشمالی خ نصرت نرسیده به جمالزاده ..

۱۵متر تجاری

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۴۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین روبروی ساندو..

امکانات: باز سازی شده . برق ۳ فاز . آب و برق

یک دهنه -جواز کیف و کفش

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۲۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگرشمالی بین نصرت وفرصت پلا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز خشکبار فروشی

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۴۶ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; کارگر شمالی نبش خ نصرت پلاک..

امکانات: کولر . گاز

مغازه/دفتر کار کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۷۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی نبش شهید فکوری جنب پمپ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

دهنه جواز آزاد .

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۴۵ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; کارگر شمالی بالای پمپ بن..

امکانات: کولر . گاز

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۳۲ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; کارگر شمالی تقاطع بزرگراه جلال پل..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۴۶ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; کارگر شمالی نبش خ نصرت پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز دائمی پیتزافروشی

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۱۳ متر قدیمی ; کارگر شمالی بالاتر از فاطمی روبروی پمپ بنزین ج..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

آب مشترک

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۳۷ متر - طبقه همکف ۱۶ ساله ; کارگر شمالی بین خ فرصت ونصرت پل..

امکانات: گاز . باز سازی شده . برق ۳ فاز . آب و برق

دارای جواز پروتئینی-۳دهنه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی خ نصرت روبروی مسجد ابدالفضل..

امکانات: کولر . گاز

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۲۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی خ مظفری خواه پلاک..

امکانات: کولر . آب و برق

جواز پارچه فروشی-یک دهنه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۳۷ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; کارگر شمالی بالاتراز فرص..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . آب و برق

سه دهنه جواز آزاد

مستغلات/مغازه/دفتر کار کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۴۵ متر - زمین: ۲۶۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی بین نصرت و بلوار کش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

دارای یک باب مغازه ۲۰۱متری

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۸۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی خ هفت..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۳ دهنه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

۴۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی بین فرصت و نصرت جنب دانشگ..

امکانات: کولر . فن کوئل . آب و برق

یک دهنه

مغازه/دفتر کار کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۳۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی خ هف..

امکانات: کولر . گاز

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; کارگرشمالی پاس..

امکانات: کولر . گاز

معاوضه با ویلا و آپارتمان

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۰۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ فرصت..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/مغازه/دفتر کار کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

۴۵ متر - زمین: ۲۶۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی بین نصرت و بلوار کش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

دارای یک باب مغازه ۲۰۱متری

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; کارگر شمالی بین فرصت ونص..

امکانات: کولر . گاز

معاوضه با ملک کلنگی در منطقه ۶ یک دهنه جواز آزاد

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

۲۰ متر قدیمی ; کارگرشمالی بالاترازخسروی جگر ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آب و برق

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

۱۰۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی نرسیده خ فر..

امکانات: کولر . گاز

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

۲۰ متر قدیمی ; کارگرشمالی بالاترازفرص..

امکانات: کولر . گاز . فروش با مستاجر . آب و برق

فاقد جواز-بدون مستاجر نیز بفروش میرسد

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی بالاتراز پمپ بنزین نبش..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز جیگرکی

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

۲۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی روبروی پارک لاله ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه جواز آزاد

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

۳۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی خ هف..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; کارگر شمالی ابتدای خ کارگر..

امکانات: کولر . گاز

۲۰ متر بالکن معاوضه با ویلا

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

۷۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی روبروی بیمارستان مرکز قلب ن..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز فست فود -ملکیت و سرقفلی - یک دهنه-اطلاعات دقیق نداشتند

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

۳۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگرشمالی خ هفت..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . تهویه مطبوع

یک دهنه-جوازآزاد

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; کارگر شمالی ابتدای خ کارگر..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جوازکتاب فروشی- یک دهنه -از بر اطلاع ندارد-۲بر-معاوضه با آپارتمان

مستغلات/مغازه/دفتر کار کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

۸۵ متر - زمین: ۲۶۰ متر قدیمی ; کارگر شمالی بین نصرت و بلوار کش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

دارای یک باب مغازه ۲۰۱متری

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

۳۷ متر - طبقه همکف نوساز ; کارگرشمالی بالاتراز فرصت جنب کوی جعف..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۳دهنه - جواز پروتئینی

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

۱۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی خ فرصت..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

دو دهنه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

۲۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی خ مظفری خواه پلاک..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه -جواز پرده فروشی

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۳

۴۶ متر - طبقه همکف ۱۸ ساله ; کارگر شمالی نبش مظفری خواه ف..

امکانات: گاز . پکیج . آب و برق

یک دهنه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

۶۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی تقاطع فاطمی غربی روبروی مهن..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۰۳

۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی نرسیده به چهارراه ف..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه -جواز خواروبار

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۹

۵۱ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; کارگر شمالی نبش نصرت نان..

امکانات: کولر . گاز

۵۴متر زیرزمین که یک سوم محاسبه شده یک دهنه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

۱۰۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی بین نصرت و بلوا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

سه دهنه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

۱۴ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; انقلاب کارگرشمالی مجتمع تجاری..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۱۰پله به پائین-یک دهنه-جوازآزاد

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

۲۰ متر قدیمی ; کارگرشمالی بین فرصت و نص..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جوازساندویچی

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۵

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی بین فرصت ونص..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز فست فود

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۱

۱۰۵ متر نوساز ; کارگر شمالی کوی بره..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین اول ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز طلا فروشی

کلنگی/مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

زمین: ۲۷۸ متر ۲۵ ساله ; کارگر شمالی خ فرصت نرسیده به جمالز..

امکانات: گاز

۱۵متر تجاری

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۰۸

۴ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; کارگر شمالی بالاتراز چهارراه فاطمی ابتدای..

امکانات: کولر . گاز

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

۲۸ متر - طبقه همکف نوساز ; کارگر شمالی روبروی پارک لاله خ..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه

کلنگی/مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

زمین: ۲۷۸ متر ۲۵ ساله ; کارگرشمالی خ فرصت نرسیده به جمالزا..

امکانات: گاز

۱۵متر تجاری

کلنگی/مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

زمین: ۲۷۸ متر ۲۵ ساله ; کارگر شمالی خ فرصت نرسیده به جمالز..

امکانات: گاز

۱۵متر تجاری

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

۶۴ متر - طبقه همکف ۹ ساله ; کارگر شمالی تقاطع فاطمی غربی روبروی مه..

امکانات: گاز

جواز آژانس هواپیمایی

کلنگی/مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

زمین: ۵۲۶ متر قدیمی ; کارگر شمالی نبش کوی بهرو..

۱۴۶متر تجاری

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۰۵

۹۵ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; کارگر شمالی نرسیده به خ فرصت پل..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

جواز آزاد - ۲دهنه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۶

۵۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگرشمالی جنب پمپ بنزی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۲دهنه -جواز اغذیه فروشی

مستغلات/مغازه/دفتر کار کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۱

۱۱۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر نوساز ; کارگرشمالی خ فکوری نبش کوچه صالحی پ..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . روف گاردن . لابی

اطلاع دقیق نداشتند- در کل ۱۰۰۰متر بنای مفید-۷۰متر تجاری- کابین دوش

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۶

۳۲ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; کارگر شمالی تقاطع اتوبان جلال پل..

امکانات: اسپلیت

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۰۸

۸۰ متر - طبقه اول نوساز ; کارگر شمالی نصرت شرقی خ پیام آور..

امکانات: گاز

فقط آرایشگر زنانه- ۵۰سال سابقه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۰۱

۳۰۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی بین خ ۷ و ۹ پلاک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه - جواز آزاد -۲ نبش

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

۱۰۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی بالاتر از چهار راه ..

امکانات: گاز . آب و برق

۳دهنه-فاقدجواز

کلنگی/مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

زمین: ۱۲۲ متر قدیمی ; کارگرشمالی خ یکم شکراللهی خ آذر..

همکف تجاری-۳بر-۷۲مترتجاری

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۰۵

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

دارای بالابربرقی با وزن ۵۰۰کیلو- یک دهنه - جواز خدمات فنی-

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

۴۴ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; کارگر شمالی بین فرصت و نصرت جنب دانشگ..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه - جواز پوشاک

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۰۷

۹۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی ک بره..

امکانات: کولر . گاز

۴دهنه - جواز کتاب فروشی

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

۱۱۸ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; کارگر شمالی بالا تراز چهارراه دکتر فاطمی نبش ک..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز رستوران-۵پله به پایین

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۲۷

۴۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی نبش خ نص..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۲بر-یک دهنه-جوازاغذیه فروشی

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۱۶

۱۲ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; کارگر شمالی چهارراه فاطمی بازارچه پ..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه-فاقدجواز

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۱۵

۱۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; کارگر شمالی نرسیده به بلوار کشاورز م..

امکانات: گاز . آب و برق

۴تاپارکینگ

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۱۸

۶۳ متر ۲۳ ساله ; امیرآباد کارگرشمالی بالاتر از پمپ بنزین نبش ک ر..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

ارتفاع ۶ متر ،۲ با مغازه ۳۸ و ۲۵ متری ملک و سرقفلی،۱۸ متر زیر زمین و ۲۱ متر بالکن که در قیمت کل محاسبه شده

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۱۷

۳۷ متر - طبقه همکف نوساز ; کارگر شمالی بالاتر از فرصت جنب ک جعف..

امکانات: کولر . گاز

جواز سوپرپروتئینی

مغازه/دفتر کار کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

۱۳۰ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین نبش کوی ار..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

/۳دهنه - فاقد جواز

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۱۱/۰۱

۲۲ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; کارگر شمالی مجتم..

امکانات: آب و برق

یک دهنه

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۱۱

۱۷ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; کارگر شمالی نرسیده به چهارراه نص..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز تاسیسات - یک دهنه

مستغلات/مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۲۹

۳۷۲ متر - زمین: ۲۷۸ متر ۲۵ ساله ; کارگر شمالی خ فرصت نرسیده..

امکانات: گاز

تجاری ۱۵ متری ۲۰ م

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۲۴

۲۰ متر ۲۷ ساله ; کارگر شمالی بالاتر از پارک لاله کوی بازارچه خود اشت..

امکانات: کولر . آب و برق

فاقد جواز-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۱۹

۳۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی نبش۱۲ پ ه..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۴دهنه-جواز لبنیاتی-برق۳فاز

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۱۰

۸۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; کارگر شمالی نبش کوی رستم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

یک دهنه -جواز ازاد-۳۶متر بالکن تجاری

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۰۵

۶۳ متر - طبقه همکف ۲۳ ساله ; کارگر شمالی بالاتراز پمپ بنزین ..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی/مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۸/۲۷

زمین: ۲۷۸ متر قدیمی ; کارگر شمالی خ نصرت نرسید به جم..

۱۵متر تجاری معاوضه با آپارتمان نوساز

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۸/۱۸

۵ متر - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; کارگر شمالی بالاتر از چهارراه فاطمی ک..

امکانات: کولر . گاز

جواز کلیدسازی-یک پله به پایین

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۷/۰۹

۳۲ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; کارگر شمالی تقاطع امیر اباد شمالی و جلال آل اح..

۲بر -جواز صوت وتصویر-برق

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۵/۰۶

۱۷ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; کارگر شمالی فرصت شیرازی ..

امکانات: کولر . گاز

مغازه کارگر شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۴/۱۲

۳۳ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; کارگر شمالی روبروی مخابرات پاسا..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز کافی نت

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات