ایران فایل اسکان

خرید مغازه نظام آباد شمالی

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید دیروز

۸۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی بالاتر از باشگاه دیهیم نب..

امکانات: کولر . گاز

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید چهار روز قبل

۱۱۷ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نظام آباد شمالی خ طیرانی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

بدون جواز یک دهنه - سرقفلی و ملکیت

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید یک هفته قبل

۲۳ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه م تسلیحات ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۲۶۰ متر قدیمی ; نظام آبادشمالی خ ارباب م..

۲باب تجاری ۴۵و۱۵متری

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه ایستگا..

۳۸متر تجاری

مستغلات/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۸۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; نظام آبادشمالی خ اسلام پن..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

دارای ۲۶مترتجاری ملک وسرقفلی -۲دهنه

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی مسیل باخ..

۳۲متر تجاری با ملک و سرقفلی

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

زمین: ۱۰۱ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی خ بخت آزاد پلا..

۳۳متر مغازه ملک و سرقفلی

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

زمین: ۸۱ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی خ وحی..

۱۵متر مغازه

مستغلات/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۱۲۶ متر - زمین: ۲۰۴ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی بالاتر از باشگاه..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۲کله-۱۴۴مترتجاری(۳سندجداگانه)-جوازتالارپذیرائی

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۱۱۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی ۱۰متری ا..

امکانات: کولر . گاز

۲دهنه

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۱۲۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; نظام آبادشمالی روبروی بیمارستان امام حسی..

امکانات: کولر . گاز

جواز آزاد-ملک و سرقفلی-۱۲پله به پایین

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۴۲ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد جنوبی نرسیده به بیمارستان امام حسین ..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

جواز تابلو سازی

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۴۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی خ ۱۳۴ پلاک..

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

زمین: ۱۲۵۰ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی نبش وحیدیه پلا..

امکانات: فروش با مستاجر

۵۶۰متر تجاری

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آبادشمالی نبش خ طاو..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه جواز ندارد

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۸۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی بالاتر از باشگاه دیهیم نب..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۷۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی وحیدیه خ سلیمی افضل روبروی مسجد با..

امکانات: گاز . آب و برق

۲دهنه جواز آزاد - سرقفلی

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

زمین: ۲۰۴ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی نرسیده به متر..

۵۰متر مغازه

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی وحیدیه نبش کوی..

۳۲متر مغازه در ۲ باب

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۳۸ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; نظام آباد شمالی بالاتراز سبلان سه راه..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; نظام آباد مدنی شمالی ۱۴متری لشگر پ..

۴۰متر مغازه - ۴۰متر کارگاه -۱۰متر بالکن

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۱۶ متر ۱۰ ساله ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه ایستگاه درختی ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۲۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه ایستگاه..

امکانات: کولر . گاز

از طول بر و جهت ملک اطلاع نداشتند

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۱۷ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد شمالی خ ارباب مهدی جنب کو..

امکانات: آب و برق

یک دهنه

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

۳۲ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; نظام آباد شمالی خ شهید مدنی مسیل باخ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آبادشمالی خ ارباب مهدی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۸۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی خ فتحنا..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز

بازدید با هماهنگی - دو دهنه

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی ابتدای شهید مدنی جنب مت..

تجاری دارد

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۱۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نظام آباد شمالی خ فتحنا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۲۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی وحیدیه ایستگاه ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۱۹ متر - زمین: ۵۵ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی بخت آزاد نبش کو..

۱۹مترتجاری

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی چهارراه گلچین خ بخشی فرد نبش کوی ه..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۳دهنه -دارای جواز سوپر گوشت

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۱۷ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نظام آباد شمالی بخت آزاد(ارباب مهدی)روبروی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۲۰۴ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی نرسیده به مترو فد..

۵۰متر تجاری

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۱۹۷ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه ضلع جنوب پارک تسلیح..

۵۱متر تجاری-۲ملک مجاور هم

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۲۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد بالاتراز سینما شاهد نبش خ بخت ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; وحیدیه ایستگاه مدرس..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز دفتربیمه- ۵ پارکینگ با متراژ ۱۴۵ متر که قیمت آن هنگام معامله مشخص میشود

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۱۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آبادشمالی خ رجب..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی روبروی پاساژ امیر پ..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . برق ۳ فاز

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۳۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی نبش طاووسی (شهید فتاحی)..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۲۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد شمالی خ بخت آزاد نبش کوی نصرا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

جواز ساندویچی - ۲ دهنه

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی خ حسینی نبش خ د..

امکانات: گاز . باز سازی شده . آب و برق

جواز و شغل سوپر مارکت

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی ۸متری ول..

قابلیت تجمیع با ملک همجوار- ۲۵متر تجاری

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۱۷ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; نظام آباد شمالی وحیدیه خ واشقانی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز لوازم التحریر- یک دهنه

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۵۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آبادشمالی نرسیده به پارک..

امکانات: گاز . آب و برق

۲دهنه

مستغلات/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۲۶ متر - زمین: ۲۰۴ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی بالاتر از باشگاه..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۲کله-۱۴۴مترتجاری(۳سندجداگانه)-جوازتالارپذیرائی

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۵۸ متر - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نظام آباد شمالی سه راه وحیدیه..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه-جوازعکاسی

ویلا/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۵۵ متر - زمین: ۹۷ متر ۲۵ ساله ; نظام آباد شمالی کوی ..

امکانات: کولر . گاز

با یک باب تجاری ۷/۵متر

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه ایستگاه..

۲باب مغازه در کل ۳۸متر

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۲۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی وحیدیه خ سلیمی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز آزاد

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۱۳۷ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; مدنی خ شهید رجب..

امکانات: کولر . گاز

معاوضه با آپارتمان در غرب تهران

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۲۷ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه خ نجاری نبش بن..

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۴۰ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی خ شهید حیدریان (۱۴متری لشگر..

امکانات: گاز . آب و برق

در حال حاضر قنادی فعال میباشد-بافت فرسوده

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۴۲ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نظام آباد شمالی وحیدیه میدان تسلیحات خ..

امکانات: گاز . آب و برق

از جهت ملک اطلاع نداشتند

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۲۰۴ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی نرسیده به مترو فد..

۵۰متر تجاری

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۲۷ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی نرسیده به ۱۴متری لشگر جنب ایستگاه ا..

۷متربالکن-یک دهنه-فاقد جواز

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه بن بست پرنیا ..

۳۷متر تجاری

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۳ متر - طبقه دوم ۲۵ ساله ; نظام آباد خ۱۴متری لشگر ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

قیمت کلیدی ۱۵۰ م جواز دائمی کامپیوتر

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۰۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آبادشمالی ۱۰متری ارامنه شه..

امکانات: گاز . آب و برق

۲دهنه - جواز نجاری با سرقفلی با ملکیت

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۲۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آبادشمالی خ داوودی جنب کوی بهروز شفیعی آرا..

امکانات: گاز . باز سازی شده . آب و برق

۲دهنه-جواز آرایشگاه-سرقفلی

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۷۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آبادشمالی سه راه وحیدیه روبروی ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز خرازی۲۰متر بالکن

مستغلات/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۱۴۰ متر - زمین: ۱۸۶ متر ۳۰ ساله ; نظام آباد خ محمودی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۸۸مترتجاری

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۲۸۱ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی روبروی پارک فدک خ زینال..

دارای مغازه ۲۲و۲۸متری-سرقفلی ۲۲متری واگذارشده

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

زمین: ۸۱ متر قدیمی ; نظام آبادشمالی خ وحیدیه ..

۱۴مترتجاری

مستغلات/کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

۷۵ متر - زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; نظام آبادشمالی ۸متری ول..

امکانات: کولر . گاز

۱۳مترتجاری

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

زمین: ۶۹ متر قدیمی ; نظام آبادشمالی سه راه وحیدیه جنب بانک ا..

۴۰متر تجاری با ۴۱ متر انباری تجاری

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

۱۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی خ طاووسی کوی قنبری نب..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز سوپرمارکت-از طول بر و جهت ملک اطلاع نداشتند

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

۸۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آبادشمالی بالاتر از باشگاه دیهیم نبش..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۸۰مترزیرزمین که درقیمت نصف محاسبه میشودکلا۱۲۰متر - ملکیت

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

۸ متر - طبقه چندباب نوساز ; نظام آباد شمالی خ بخت آزاد نبش کوی شفیعی ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

هرباب یک دهنه-فاقدجواز-پارکینگ تجاری-متراژاز۸مترالی ۲۵متر

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

۸۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد شمالی بالاتر از باشگاه دیهیم نب..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی میدان سبلان خ حیدری خ نقاب..

۱۴مترتجاری-ملکیت

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

۷۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; وحیدیه خ واشقانی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

۲۵ متر نوساز ; نظام آبادشمالی بخت آزاد نبش د..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه-فاقدجواز

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۱۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام شمالی نرسیده به چهار راه سبلان پاساژ بسم ا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

جواز طلا فروشی

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی ابتدای لشگ..

یک باب تجاری ۳۶متری-از جهت ملک اطلاع نداشتند

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

۸۸ متر - طبقه همکف ۱۸ ساله ; نظام آباد خ محمودی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

ارتفاع ۵ متر بازسازی شده ، در ۳ دهنه ، در حال حاضر لوازم خانگی میباشد

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

۱۶ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه نرسیده ب..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

مستغلات/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

۸۵ متر - زمین: ۲۰۴ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی نرسیده به مترو فدک ..

امکانات: گاز . باز سازی شده

۵۰مترتجاری ملکیت و سرقفلی

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی ایستگاه حسینی کوی علی..

امکانات: گاز

۴۰متر تجاری

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی نرسیده به مترو فدک ک..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-فاقد جواز

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

۱۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد بالاتراز سه راه برادران محمدی کوی محمد..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز چلوکبابی

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی ایستگاه حسینی کوی علی..

۴۰متر تجاری

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۱

۲۱ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نظام آباد خ رجبی ( شاهرخ ) نبش کوی میرز..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۲ باب مغازه ۱۰.۵ متری مجاور یکدیگر در یک سند با هم بفروش میرسد ،

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۸

زمین: ۲۵۷ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی خ بخت آز..

۶۰متر تجاری

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

۶۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی بالاتراز۱۴متری لشگر نبش کوی شهیدف..

امکانات: گاز . آب و برق

بالکن کاذب

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

۱۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی کوی مهدیه غلامرضا..

امکانات: باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه-جوازآزاد - کرکره برقی

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

۴۴ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد شمالی نبش خ ۱۳۴ پلا..

امکانات: کولر . آب و برق

یک دهنه -جوازآزاد

مستغلات/مغازه/دفتر کار نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

۹۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۷ ساله ; رسالت خ نظام آباد شمالی نرسیده به متر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . دوربین مداربسته

۳۲متر مغازه-بصورت جداگانه نیز بفروش میرسد-درکل دارای ۲پارکینگ

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۴

زمین: ۲۰۴ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی بالاتر از باشگاه ..

دارای ۳۴۸سند تجاری

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

زمین: ۲۴۵ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی نرسیده به خ عب..

۲کله-دارای دستور نقشه تجاری

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

۱۱۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی ۱۰متری ار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فلت

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۰۷

۳۰ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; نظام آباد شمالی خ بخت آزاد نبش کوی..

امکانات: کولر . گاز

جوازمیوه فروشی -۴دهنه

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۰۵

۳۶ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; نظام آباد شمالی وحیدیه میدان تسلیحات خ زرکش ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۱۹

۲۶ متر - طبقه همکف ۱۱ ساله ; وحیدیه ایستگاه تسلیحات نبش کوچه ولی زاده..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; نظام آبادشمالی ابتدای بخت ..

امکانات: گاز

۱۷/۵متر مغازه-با جواز ۴ طبقه

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

نوساز ; نظام آباد شمالی خ ارباب مهدی جنب کوی شفیع..

امکانات: فروش با مستاجر . آب و برق

کرکره برقی

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

۲۰ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; نظام آباد شمالی خ ارباب مهدی (بخت آزاد) نبش کوی مو..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه-۲بر

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

۱۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی تسلیحات کوی گلستانی غربی..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه - جواز آزاد

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

۱۳ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; نظام آباد شمالی نبش کوی ولیزاده پل..

امکانات: کولر . گاز

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

۶۰ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; نظام آبادشمالی خ طاووسی ( فل..

امکانات: گاز . آب و برق

۶۰ متر انباری تجاری- یک دهنه - جواز قهوه خانه-سرقفلی و ملکیت

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

۱۱۰ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد شمالی روبروی پاساژ ..

امکانات: کولر . گاز

دارای جواز پوشاک - یک دهنه

مستغلات/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

۷۷ متر - زمین: ۷۰ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی خ بخت آزاد نبش کو..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۶۱متر در ۲باب تجاری

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

۱۴ متر - طبقه اول ۳ ساله ; نظام آبادشمالی مترو سبلان مجت..

امکانات: گاز . آسانسور

جوازپوشاک-دارای برق-یک دهنه-اطلاع دقیق نداشتند

کلنگی/مغازه/دفتر کار نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

زمین: ۲۶۴ متر ۲۵ ساله ; نظام آباد شمالی بالاتر از پل باشگاه ابتدای اتوبان ام..

امکانات: گاز

مجوز تالار-ملکیت-۴۰۰متر تجاری

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

۲۱ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد شمالی بالاتر از چهارراه خ داوود..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه -جواز آزاد

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

۱۲۷ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد شمالی خ مدنی پشت مسجد امام حسین..

امکانات: گاز

دارای ۴۰ متری طبقه بالا -جواز دائمی سه فاز ۱۵آمپر ۵ اختلاف سطح

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

۱۲ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد شمالی بازار روز ولیعصر گال..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز آرایشی بهداشتی

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

۵۸ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; نظام آباد شمالی روبروی مترو ..

امکانات: گاز . باز سازی شده . آب و برق

۲دهنه

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۹

۷۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آبادشمالی وحیدیه خ وا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-ملکیت وسرقفلی

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۱۰۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد شمالی بین خ بخت آزاد و و..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز آزاد یک دهنه

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۲۹

۳۰ متر - طبقه همکف ۳۲ ساله ; نظام آباد مدنی شمالی خ طاو..

امکانات: گاز

دیوارسنگ- ملکیت وسرقفلی

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۲۲

۳۳ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد شمالی وحیدیه نبش کوی نجمی ..

امکانات: گاز

یک دهنه-فاقدجواز

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۱۹

۱۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; ۴راه نظام آباد خ رجبی (شاهرخ)نبش ک میرز..

امکانات: گاز

جواز دائمی سوپر آب ۳ اختلاف سطح دیوارسرامیک

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

۲۱ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; نظام آباد شمالی جنب مترو سبلان خ فتاحی مقاب..

امکانات: گاز . آب و برق

جواز فست فود یک دهنه

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۰۴

۱۵ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; نظام آباد شمالی ایستگاه تسل..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز خرازی - یک دهنه

مغازه/دفتر کار نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

۶۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه درکل ۱۰ ساله ; بزرگراه امام علی ابتدای خ مدنی نبش ک طالبی تالار ..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۰

زمین: ۳۲۷ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی روبروی عطاری بالاترازکو..

دارای جوازساخت ۶طبقه مسکونی ۷۰مترتجاری

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی ۸متری ول..

۱۳مترتجاری

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۰۳

۲۲ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; وحیدیه ایستگاه نجار..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

۶۵۰ متر - طبقه درکل ۲۵ ساله ; نظام آباد شمالی بالاتر از پل باشگاه ابتدای اتوبان اما..

امکانات: گاز

بازسازی - جواز دائم تالار ملک وسر قفلی ۶۵۰متر بنا ۴۵۰متر ان تجاری قیمت زمین

مستغلات/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

۱۳۰ متر - زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی خ گن..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۱۸۰متر تجاری در طبقه اول-۷۰% معاوضه با آپارتمان-۲پارکینگ در حیاط

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۳

۷۶ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; مدنی بعد از چهار راه گلبرگ نرسیده به پارک فدک جن..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۷

۱۳۷ متر - طبقه درکل ۲۰ ساله ; نظام آباد خیابان مدنی خیابان ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع ۵ متر - ملکیت با سرقفلی - دارای پروانه کسب - با آپارتمان ترجیحا در غرب تهران

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۳

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه خ نجار کوی امامی..

۲۰متر تجاری با ملکیت

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۰

۷۰ متر ۲۰ ساله ; نظام آباد شمالی تقاطع وحیدیه پل..

یک دهنه-جواز پوشاک

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۱

۲۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه نبش کوی اعت..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۳دهنه-۲نبش-جواز خرازی

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

۲۴ متر - طبقه همکف ۳۵ ساله ; نظام آباد ابتدای نظام آباد روبروی خ شهید ..

امکانات: گاز

۲دهنه مغازه-جواز تعویض روغنی- جواز دائمی آب ۳ اختلاف سطح دیوارسنگ

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

۸۸ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد خ محمودی..

امکانات: گاز

جواز دائمی لوازم خانگی سه فاز ۱۵آمپر آب ۴.۵ اختلاف سطح دیوارسرامیک

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

۱۰۵ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; نظام آباد شمالی خ طاوو..

امکانات: کولر . گاز

ملک و سرقفلی ، تقریبا ۱۵ متر بالکن کاذب که در قیمت محاسبه نیمشود

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۳۱

۶۵۰ متر ۲۵ ساله ; نظام آباد شمالی بالاتر از پل باشگاه ابتدای اتوبان اما..

امکانات: گاز

بازسازی شده ، دارای جواز دائم تالار ، ملک و سرقفلی ، ۶۵۰ متر بنا که ۴۵۰ متر آن تجاری میباشد ، قیمت زمین و تجاری باهم

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۹

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; نظام آبادشمالی وحیدیه روبروی پارک تسلیحات خ انصاری ..

۱۸متر تجاری

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۶

۷۰ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد سه راه وحیدیه روبرو با..

امکانات: گاز

جواز دائمی سامانه گوشت و مر سه فاز ۱۵آمپر ۴ اختلاف سطح دیوارسرامیک

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۵

۸۸ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد خ محمودی..

امکانات: گاز

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

۷۰ متر - طبقه همکف ۳۵ ساله ; وحیدیه خ واشقانی..

امکانات: گاز

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

زمین: ۹۶ متر قدیمی ; نظام آباد ۱۰متری سج..

امکانات: گاز

۳۴متر تجاری-

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۹

۲۴ متر - طبقه همکف ۳۵ ساله ; نظام آباد روبروی خ شهید محمدی..

امکانات: گاز

۲دهنه مغازه-جواز تعویض روغنی- جواز دائمی آب ۳ اختلاف سطح دیوارسنگ

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۸

۱۱۰ متر - طبقه همکف ۴۰ ساله ; نظام آباد بالاتر از سه راه برادران محمدی ک محم..

امکانات: گاز

جواز دائمی چولکبابی آب ۳ اختلاف سطح دیوارسرامیک

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۸

۲۲ متر ۳۰ ساله ; نظام آباد خ شهید رجبی ( شاهرخ ق..

امکانات: گاز

بازسازی شده ، ارتفاع ۳ متر ، سرقفلی ، ۳۳ متر زیرزمین که در قیمت نصف محاسبه میشودکلا ۳۸.۵متر، جواز کابینت فروشی یا صنایع چوب

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی ۱۴متری لشگر (حیدری) نبش ک..

دارای ۳۰مترتجاری با ملکیت

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۲۷

۲۱ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه پلا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-۲بر-جواز خرازی-از طول بر اطلاع نداشتند

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۲۶

۳۳ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; وحیدیه خ سلیمی افضل خ تج..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۲۰

۷۰ متر - طبقه همکف ۳۵ ساله ; وحیدیه خ واشقانی..

امکانات: گاز

-اطلاعات دقیق با مالک هر کاری ۳ اختلاف سطح دیوارسنگ

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

۱۰۶ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد خ مدنی پشت مسج..

امکانات: گاز

دارای یک اتاق ۴۰ متری طبقه بالا جواز دائمی سه فاز ۱۵آمپر ۵ اختلاف سطح

مغازه/دفتر کار نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; نظام آباد شمالی بعد از باشگاه دیهیم نبش..

امکانات: گاز

و۸۰متر زیرزمین بدون جواز مواد غذایی سه فاز ۱۵آمپر آب ۲.۵ اختلاف سطح دیوارسنگ

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

۴۲ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد روبروی سایپ..

امکانات: گاز

جواز دائمی تابلو سازی سه فاز ۱۵آمپر ۴ اختلاف سطح دیوارسنگ

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

۹۷ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد اول ۱۰ متری ار..

امکانات: گاز

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

۳۶ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد نبش ک نقیع..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی میدان تسلیحات کوی غلا..

۲بر-دارای یک باب مغازه ۱۷ متری

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

زمین: ۱۶۲ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی خ ارباب مهدی پل..

۲۲متر تجاری

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

۳۵ متر ۲۵ ساله ; نظام آباد خ کهن ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر، سرقفلی،۱۵ متر زیرزمین که در قیمت یک سوم محاسبه میشود،کلا۴۰متر،جوازنجاری

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

۲۰ متر ۲۵ ساله ; نظام آباد ۴ راه نظام آباد شهید ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر ، سرقفلی ، ۴ متر بالکن کاذب که در قیمت محاسبه نمیشود، جواز تاسیسات

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

۱۱۰ متر ۲۵ ساله ; نظام آباد ک محمود نور چلوکباب..

امکانات: گاز

ارتفاع ۲.۴۰ متر ، سرقفلی ( در حال حاضر چلوکبابی میباشد )

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

۱۱۷ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نظام آباد خ طیرانی پ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر ، ملک و سرقفلی

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

۳۸ متر ۳۰ ساله ; چهار راه نظام آباد نبش خیابان طاو..

امکانات: گاز

ارتفاع ۵متر، ۴۰ متربالکن که درقیمت کل محاسبه شده ،سرقفلی

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

۲۴ متر ۲۵ ساله ; نظام آباد بالاتر از ۴ راه نبش خ بخت آ..

امکانات: گاز

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۰۱

۱۳۷ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نظام آباد خیابان مدنی خیابان ش..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

جواز آشپزخانه

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

۱۸ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آبادشمالی بالاتر از چهارده متر..

امکانات: کولر . گاز

جوازکامپوتری - یک دهنه

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

۲۷ متر - طبقه همکف نوساز ; چهارراه نظام آباد خ بخت آزاد جنب ک ..

امکانات: کولر . گاز

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

۱۱۷ متر ۲۰ ساله ; نظام آباد خ طیرانی پ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر ، ملک و سرقفلی

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۰۶

۳۰ متر ۱۵ ساله ; نظام آباد خ شهید مدنی شمالی نرسید..

امکانات: کولر

ملک و سرقفلی- ارتفاع ازکف ۴متر

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۰۶

۳۹ متر ۳۰ ساله ; نظام آباد جنوبی پایین تر از سبلان نب..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر ،ملک و سرقفلی ،۹ مترزیرزمین ،۶ متربالکن که هردودرقیمت یک سوم محاسبه میشود کلا۴۴ مترتجاری

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۶

۱۵۰۰ متر - طبقه همکف ۱۸ ساله ; نظام آباد خ مدنی نرسیده ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

، ۱۵۰۰ متر زیربنا به صورت تعمیرگاه که در آن چند غرفه میباشد ( غرفه صافکاری ، غرفه نقاشی )

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۵

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; نظام آباد خ مدنی شمالی ابتدای خ بخت ..

امکانات: گاز

۸ متر تجاری ملک و سرقفلی - قیمت زمین و تجاری با هم

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه نبش کوی ..

۳۶متر تجاری-۲نبش

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

۲۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی خ رجبی خ د..

امکانات: گاز . باز سازی شده

۴دهنه - جوار سوپر

مغازه/دفتر کار نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۲

۶۰ متر - طبقه دوم قدیمی ; نظام آباد نبش خ ارباب مهدی ج..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

سرقفلی ، در حال حاضر رستوران میباشد با جواز رستوران + ۱ واحد ۶۰ متری با سند تجاری که متری --/۱۱ م جداگانه میباشد

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۶

۷۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; وحیدیه خ سلیمی افضل روبروی مسجد باب ال..

امکانات: کولر . گاز

ت.ت/جواز نقاشی ماشین ، ارتفاع ۴ متر ، سرقفلی ، در ۲ دهنه ،۱۲ متربالکن که درقیمت کل محاسبه شده

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

۳۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد خ کهن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۱۵ متر زیرزمین که در قیمت نصف محاسبه میشود

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۰۹

۱۲ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; نظام آباد خ رجبی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه - بدون جواز

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۰۷

۱۸ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; نظام آباد خ شهید داوو..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۳ دهنه جواز خشکبار-درحال حاضرپرده فروشی

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۰۱

۳۸ متر ۲۵ ساله ; وحیدیه خ سلیمی افضل..

امکانات: گاز

ارتفاع۳.۵متر ، ملک و سرقفلی، با آپارتمان

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۰۱

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی نبش امام علی خ فتاحی پ..

۲۹مترمغازه در ۲دهنه باجوازمیوه وخواربار فروشی متری:(---/۱۰م)سرقفلی - دارای پایان کار معاوضه با آپارتمان

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

۲۱ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نظام آبادشمالی خ وحیدیه جنب مسجد ابوالفضل روبروی پارک اوقا..

امکانات: کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

کلنگی/مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۵

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی خ فتاحی نبش کوی قدجهانی ..

۱۰۰مترتجاری

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

۳۶ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; وحیدیه نبش کوچه نقی ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر ، ملک و سرقفلی

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۱

۴۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد روبروی سایپ..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

یک دهنه-۲بر-جواز تابلوسازی

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

۳۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد جنوبی پایین تر از ۴ راه نبش ک می..

امکانات: گاز

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

۱۸ متر - طبقه همکف ۱۴ ساله ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه ایستگاه..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-فاقدجواز

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۸

۲۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد خ مدنی جنوبی پاسا..

امکانات: گاز

ت.ت/ارتفاع ۴ متر ، ملک و سرقفلی ، ۶ متر بالکن که در قیمت محاسبه نمیشود

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

۱۷ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد مدنی جنوبی ایستگاه ا..

امکانات: گاز

ت.ت/ارتفاع ۳ متر ، سرقفلی ، ۶ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه نمیشود

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; وحیدیه ۱۵ متری تسلیح..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز دارد

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۶

۲۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آبادشمالی خ شهید رجبی ( شاهرخ..

امکانات: گاز . باز سازی شده . آب و برق

۲ دهنه- جواز کابینت

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

۴۵ متر ۲۰ ساله ; وحیدیه خ بخت آزاد خ پرنیان ک میرحسینی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

سرقفلی -ارتفاع ۴ متر- ۱۴ م بالکن که در قیمت نصف محاسبه شده کلا ۳۹متر.

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

۲۴ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; نظام آباد روبروی خ شهید محمدی ..

امکانات: گاز

در ۲ دهنه ، جواز تعویض روغنی ، ۴ متر بالکن کاذب که در قیمت محاسبه نمیشود ، با آپارتمان

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

۲۴ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد شمالی پایین تراز۴راه گلبرگ بعد از..

امکانات: گاز

جواز قطعات الکترونیک و موبایل ، ارتفاع ۴.۵ متر ، سرقفلی ، ۱۵ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا۳۱.۵مترتجاری

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۰۴

۳۶ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; وحیدیه میدان تسلیحات خ زرکش خ شهی..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر ، ملک و سرقفلی ، ۱۲ متر بالکن که در قیمت محاسبه نمیشود

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۰۳

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی سه راه وحی..

امکانات: کولر . گاز

از طول بر و ارتفاع اطلاع نداشتند

مغازه نظام آباد شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۳۰

۵۲ متر - طبقه همکف ۱۹ ساله ; نظام آباد شمالی ایستگاه لشگر خ عبدلی روبروی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جوازتهیه غذا - یک دهنه

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات