ایران فایل اسکان

خرید مغازه شهر زیبا

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۲۶ متر - طبقه دوم نوساز ; شهرک راه آهن بلوار کوهک مجتمع تجار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . آب و برق

یک دهنه لوازم لوکس فروشی -۳بر-۱۴۰م دررهن مستاجر-شیرینی به مشاور:--/۵م

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۸۰ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; شهرزیبا خ احمد کاشا..

امکانات: آب و برق

یک دهنه

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۱۷۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرزیبا ابتدای شهران نبش کوی ب..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۳دهنه

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۴۰ متر - طبقه همکف نوساز ; همت غرب منطقه ۲۲ شهرک نمونه فاز ۲ ..

امکانات: کولر . گاز

۲۰ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه می شود کلا ۵۰ متر

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۱۳۰ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; شهرزیبا بلوار تعاون..

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۴۲ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; شهرزیبا خ احمد کاشانی محله ب..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز ندارد

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۲۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; شهر زیبا بلوار تعاو..

امکانات: کولر . گاز

معاوضه با کلنگی-جواز اغذیه فروشی-یک دهنه

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; شهرزیبا میدان الغدیر خ الغدیر جنوبی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

۴۱ متر - طبقه اول ۶ ساله ; شهرک راه آهن شهرک نمونه سپاه فاز..

امکانات: کولر . گاز

برق تک فاز

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

۹۷ متر - طبقه همکف نوساز ; شهر زیبا خ شربیانی پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۳ دهنه -جواز آزاد-۲ پارکینگ

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

۸۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرزیبا احمد کا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۲/۸۰- ملکیت

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

۶۳ متر ۲ ساله ; همت غرب منطقه ۲۲ دریاچه چیتگر م ساحل خ م..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . فروش با مستاجر . آب و برق

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۳

۳۵ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرزیبا خ شهران میدان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع ۴/۵متر - برق - ملکیت

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۱۳

۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; همت غرب منطقه ۲۲ شهرک گلستان جنب دریاچه..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز ندارد

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۲۶

۸۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرزیبا خ احمدکاشانی کوی ۲۲بهمن یکم ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-۲نبش-جواز آزاد

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۳

۱۸۰ متر نوساز ; شهرزیبا اول شهران نب..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۵ متر ،ملک و سرقفلی

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

۳۰۰ متر ۶ ساله ; شهرک راه آهن بلوار کا..

امکانات: گاز

ارتفاع ۵ متر ، ملک و سرقفلی

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

۱۱۵ متر ۲ خوابه ۱۵ ساله ; همت غرب منطقه ۲۲ بلواردهکد..

امکانات: گاز

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

۳۰ متر نوساز ; شهرک راه آهن بلوار گلها ی..

امکانات: گاز

ارتفاع ۲.۸ متر - دارای ۳۰ متر بالکن- ملک و سرقفلی

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

۴۵ متر ۲۵ ساله ; شهرک راه آهن دهکده المپیک م لاله ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۲.۷ متر ،ملک و سرقفلی

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

۱۳۰ متر ۲۵ ساله ; شهرک راه آهن بلوار امیر ..

امکانات: گاز

۳ پارکینگ ، ارتفاع ۴.۵ متر ،ملک و سرقفلی

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۰۷

۳۴ متر - طبقه دوم ۲ ساله ; شهرک راه آهن شهرک گلستان مجتم..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۳ متر - ملک وسرقفلی - پارکینگ مشاع

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

۲۰ متر - طبقه اول ۲۵ ساله ; شهرک راه آهن شهرک چشمه ب..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر - ملک و سرقفلی

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

۲۶ متر ۴ ساله ; شهرک راه آهن خ گلها ۱۶..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر - ملک و سرقفلی - ۱۲ متر بالکن که در قیمت محاسبه نمیشود

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

۳۵ متر ۲۵ ساله ; شهرزیبا میدان الغدی..

امکانات: گاز

ارتفاع ۵متر- ملک و سرقفلی -۳۵ متر انباری که محاسبه نمیشود -۱۲ متر بالکن نصف محاسبه میشود در کل ( ۴۱ متر )

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۱۶

۵۰ متر - طبقه اول ۳ ساله ; شهرک راه آهن میدان اتریش بنفشه ۱۰ م..

امکانات: گاز

ت.ت/ارتفاع ۳.۵ متر - ملک و سرقفلی

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

۳۰ متر نوساز ; همت غرب منطقه ۲۲ جنب دریاچه چیتگر خ امیری ص..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۴.۵ متر-۶ متر انبار که در قیمت کل محاسبه شده -ملک و سرقفلی

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۱۲

۱۲۰ متر نوساز ; شهرزیبا بلوار احمد کاشانی پلا..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۴ متر - ملک و سرقفلی - بر دیگر ۲۰ متر - دو بر

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۱۲

۱۶ متر ۲۵ ساله ; شهرک راه آهن شهرک چشمه خ نستر..

امکانات: کولر . گاز

ت.ت/ارتفاع ۳.۵ متر ،ملک و سرقفلی

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۰۹

۵۴ متر نوساز ; شهرک راه آهن مجتمع تجاری تفر..

امکانات: گاز

در مرحله سقف و ستون ،قیمت همین مرحله ، سرقفلی ، ارتفاع ۴ متر ، طول دقیق بر هنگام بازدید مشخص می شود

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۰۵

۳۲ متر ۳۰ ساله ; شهرک راه آهن دهکده المپیک ورزش شرقی بعد از س..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۳ متر- ملک و سرقفلی - ۳۲ متر دردوباب ۱۶ متری با درب مجزا باهم به فروش می رسد

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۰۲

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; همت غرب منطقه ۲۲ جنب دریاچه ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر-ملک و سرقفلی-درمرحله نازک کاری -قیمت همین مرحله

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۸

۳۰ متر ۲۰ ساله ; شهرک راه آهن بر بلوار دهکده المپیک بین خ ۳۰ و ۲۸..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۳ متر ، ملک و سرقفلی

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۲

۹ متر نوساز ; شهرک راه آهن شهرک لاله پ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۲ متر ،ملک و سرقفلی

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۶

۳۳ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک راه آهن ابتدای بلوار امیرکبیر روبروی بزرگراه آ..

ت.ت/ارتفاع ۴.۵ متر ، ملک و سرقفلی

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۰۳

۲۲ متر نوساز ; شهرک راه آهن بلوار کو..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر ، ملک و سرقفلی

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۰۳

۲۶ متر ۲۵ ساله ; شهرک راه آهن دهکده المپیک زیبا دشت بالا م لاله خ علی..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴.۵ متر ،ملک و سرقفلی

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۰۳

۲۱ متر - طبقه اول نوساز ; انتهای همت غرب ضلع شرقی دریاچه چیتگر میدان ارغ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز ندارد

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

۳۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; شهرزیبا میدان الغدی..

امکانات: گاز

ارتفاع ۵متر- ملک و سرقفلی -۳۵ متر انباری که محاسبه نمیشود -۱۲ متر بالکن نصف محاسبه میشود د

مستغلات/مغازه/دفتر کار شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۵

۴۲۵ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۶ ساله ; شهرک راه آهن بلوار اقا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۵مترتجاری

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۰

۳۰۰ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; شهرک راه آهن بلوار کا..

امکانات: گاز

ارتفاع ۵ متر ، ملک و سرقفلی

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۶

۳۰۰ متر - طبقه درکل نوساز ; شهرک راه آهن دهکده المپیک بلوار امیر کبیر بلوار کاج نب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

جهت هایپر - تره بار - موسسه مالی -دارای ۲۰۰ متر انبار-ارتفاع ۳ متر

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۳

۳۸ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شهرک راه آهن دهکده المپیک زیبادشت بالای میدا..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۳ متر

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۳

۶۳ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; انتهای همت غرب منطقه ۲۲ دریاچه چیتگر م ساحل خ..

امکانات: گاز . فروش با مستاجر

ارتفاع ۵ متر، ملک و سرقفلی -

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۳

۲۸ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک راه آهن تقاطع امیر کبیر و کاج ضلع جنوب غربی مجتمع ت..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر ، سرقفلی ،مرحله سفت کاری- قیمت همین مرحله

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

۳۲ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; شهرک راه آهن دهکده المپیک ورزش شرقی بعد از س..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۳ متر- ملک و سرقفلی - ۳۲ متر دردوباب ۱۶ متری با درب مجزا باهم به فروش می رسد - قابل تخفیف

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

۹ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرزیبا خ مرادی ک ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳.۵ متر- سرقفلی

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

۲۶ متر - طبقه همکف نوساز ; همت غرب منطقه ۲۲ شهرک شهید باقری م..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۴ متر - ملک و سرقفلی

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

۲۶ متر ۱۵ ساله ; انتهای همت غرب منطقه ۲۲ بلوارده..

امکانات: گاز

قیمت پایه - ارتفاع ۳ متر ، ملک و سرقفلی ، طول دقیق بر و ارتفاع هنگام بازدید مشخص می شود

مغازه شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

۱۴۰ متر - طبقه همکف نوساز ; همت منطقه ۲۲ آ..

امکانات: گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات