خرید مغازه اختیاریه

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

۳۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه جنوبی بالاتر از دولت پلاک هنگا..

امکانات: گاز

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲۴ متر - طبقه همکف نوساز ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی نبش..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه- مناسب صرافی ها و طلافروشی

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

۱۲۸ متر - طبقه همکف نوساز ; اختیاریه شمالی نبش کوچه مسعود پل..

امکانات: گاز . آب و برق

۳ بر

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

۳۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه ضلع شمالی میدان سوپر..

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

۱۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه شمالی خ عابدینی نبش جه..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۱۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; اختیاریه جنوبی نبش کوی مس..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

جواز آزاد یک دهنه-بر دیگر ۱۷و۶متر

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۷۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه جنوبی بالاتراز میدان خ فتاح ..

امکانات: شوفاژ . گاز . اسپلیت . فروش با مستاجر

یک دهنه - جواز کتاب فروشی

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۹۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی خ داور ..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه- دارای جواز قنادی

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۳۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی مقا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

جواز فست فود /یک دهنه

مغازه / کلنگی اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

زمین: ۱۱۷ متر قدیمی ; اختیاریه شمالی بالاتر از م..

۶۰متر تجاری در دو باب

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۷۵ متر نوساز ; اختیاریه شمالی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . برق ۳ فاز

ارتفاع۳- برق ۳فاز- ملکیت وسرقفلی-۶۵متر انباری

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۲۱۰ متر - طبقه همکف نوساز ; اختیاریه جنوبی روبروی بهستا..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . فروش با مستاجر . آب و برق

۴دهنه-جواز آزاد-مناسب بانک و موسسات مالی و برندها

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۲۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه شمالی خ داور بین تسلیمی و کوی زرن..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

دو دهنه - جواز دارد- سرقفلی

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه کوی زرنگ نبش داور(تسلیمی) پ..

امکانات: گاز . باز سازی شده

مغازه / کلنگی اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

زمین: ۴۵۶ متر قدیمی ; اختیاریه شمالی خ تسل..

مغازه / کلنگی بدون جواز اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

زمین: ۱۱۷ متر قدیمی ; اختیاریه شمالی بالاترازم..

۳بر-۶۰مترتجاری

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

۱۲۸ متر - طبقه همکف نوساز ; دولت خ اختیاریه نبش کوی مس..

امکانات: گاز . فروش با مستاجر . آب و برق

۳بر-جواز بانک

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

۲۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; اختیاریه شمالی تقاطع شهید فتاحیان و اختیا..

امکانات: گاز . آب و برق

۳دهنه -جواز آزاد

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

۱۵۰ متر - طبقه همکف نوساز ; اختیاریه نبش کوی انتصا..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . آب و برق

معاوضه با کلنگی-۲نبش- یک دهنه - جواز آزاد- در طبقات فوقانی بنائی احداث نشده

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

۲۹ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; اختیاریه خ داور نبش کوی زرنگ پل..

امکانات: گاز . باز سازی شده . آب و برق

۲نبش - ۳دهنه - جواز کالای خواب

مغازه / دفتر کار اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

۳۵ متر قدیمی ; اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی مقاب..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

جواز فست فود /یک دهنه

مغازه / کلنگی اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی جنب کوی فدک..

امکانات: کولر . گاز

۲۴متری تجاری

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

۹۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه خ تسلیمی جنب پارک پلا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه-جوازقنادی

مغازه / دفتر کار اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۱

۳۵ متر - طبقه همکف ۲۶ ساله ; اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی مقابل پ..

امکانات: کولر . گاز

جواز فست فود /یک دهنه

مغازه / مستغلات تفکیک نشده / دفتر کار مناسب کار اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

۱۲۵ متر - زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; اختیاریه خ تسلیمی جنب پارک پلا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۵ باب مغازه ۹۰متر تجاری که ۴ باب آن سرقفلی واگذار گردیده است

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

۳۵ متر - طبقه همکف ۲۶ ساله ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی روبرو..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

دارای جوازفست فود-یک دهنه

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۰۷

۲۵ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; اختیاریه بعد از مسجد صاحب ال..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۸

قدیمی ; اختیاریه جنوبی نبش کوی افخمی پل..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز آزاد

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

قدیمی ; اختیاریه جنوبی بالاترازمسجد صاحب ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فاقدبالکن

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

۲۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; اختیاریه شمالی بالاتر از میدان ..

امکانات: گاز

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

۲۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; دولت ابتدای خ اختیاریه ج..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

یک دهنه - جواز آزاد

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۰۳

۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه جنوبی بالاتر از مسجد پل..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

دارای قدرالسهم

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

۳۲ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی رازقی شمیرانی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز تاکسی

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

۲۵ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; اختیاریه بالاتراز دول..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-دارای قدرالسهم

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه شمالی بالاتر از چهاررا..

امکانات: گاز . آب و برق

جواز لبنیات فروشی

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۲

۲۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; اختیاریه جنوبی نبش کوچه مسعود پل..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز ازاد

مغازه / مستغلات / کلنگی اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۸۰ متر - زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; اختیاریه شمالی نرسیده به کوی صفا پ..

امکانات: کولر . گاز

یک باب مغازه ۲۰متری

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

۱۵ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; اختیاریه نبش خ تسلیمی روبروی پارک بوستان نبش ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز امانت فروشی یک دهنه

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

۲۴ متر - طبقه همکف نوساز ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی نبش..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

مغازه / کلنگی اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی جنب ک فد..

امکانات: کولر . گاز

۲۴متری تجاری

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

۱۱ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; اختیاریه جنوبی خ تسلیمی روبروی پارک کی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز کامپیوتر- برق تک فاز

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

۲۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; اختیاریه تقاطع خ شهید فتاحیان و اختیار..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۳ متر سرقفلی

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

۳۰۰ متر ۲۵ ساله ; اختیاریه شمالی تسلیمی خ ساغر جن..

امکانات: گاز

جواز دائمی شیرینی فروشی سه فاز ۲۵آمپر ۳.۵ اختلاف سطح دیوارسرامیک

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۵

۳۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی نبش کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

یک دهنه-جوازآزاد

مغازه / کلنگی اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; پاسداران اختیاریه شم..

امکانات: گاز

۴۰متر تجاری

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۱

۱۹ متر ۳۰ ساله ; اختیاریه خ عابدینی نبش جها..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر ، سرقفلی واگذار میشود

مغازه / مستغلات / دفتر کار مناسب کار اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۰۸

۷۵ متر - زمین: ۱۱۰ متر ۶ ساله ; اختیاریه جنوبی نبش مسعود بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

دارای ۱۲۵ متر تجاری

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۲۲

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه تقاطع خ شهید فتاحیان و اختیار..

امکانات: گاز

۳دهنه - جواز ازاد- ۳بر:۲و ۳متر

مغازه / مستغلات / کلنگی قابل سکونت اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

۱۰۰ متر - زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; اختیاریه شمالی بالاتر از نا..

امکانات: کولر . گاز

دارای مغازه ۲۰ متری:(متری ---/۴۰م)

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

۲۵ متر نوساز ; دولت پاسداران خ اختیاریه جنوبی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ملکیت و سرقفلی-ارتفاع۴--قدرالسهم دارد

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

۲۰ متر ۵ ساله ; اختیاریه شمالی بالاتراز چهار..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر - ملک و سرقفلی

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

۲۰۰ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; اختیاریه شمالی روبروی مسجد صاحب..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز آزاد یک دهنه

مغازه / کلنگی اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۱۲

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; اختیاریه شمالی اختیار..

امکانات: گاز

۴۰متر تجاری

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۰۶

۱۵ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; اختیاریه نبش خ تسلیمی روبروی پارک بوستان نبش ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز امانت فروشی

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۰۲

۲۵ متر - طبقه همکف ۱۳ ساله ; اختیاریه شمالی بالاتر از مسج..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر ، ملک و سرقفلی

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۰۱

۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه جنوبی بالاتر از د..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز آزاد

مغازه / کلنگی اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۰۱

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; اختیاریه خ تسلیمی نبش ک ..

امکانات: کولر . گاز

۲۳ متر تجاری قیمت زمین و تجاری باهم

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۸

۳۲ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی رازقی شم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

جواز تاکسی سرویس

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

۱۹ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; اختیاریه خ عابدینی نبش جها..

امکانات: گاز

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۰۴

۳۲ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; اختیاریه جنوبی کوچه رازقی شم..

امکانات: گاز

یک دهنه - جواز تاکسی سرویس

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۰۳

۱۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; اختیاریه شمالی نرسیده به م..

امکانات: گاز

مغازه / مستغلات تفکیک نشده / دفتر کار سند اداری اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

۷۵ متر - زمین: ۱۲۰ متر ۶ ساله ; دولت خ اختیاریه نبش مسعود بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

۲۰۰ متر تجاری در همکف در ۲ باب

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۸

۷۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه شمالی بالاتر از میدان اختیاریه خ فتاح ان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . برق ۳ فاز

یک دهنه - جواز کتاب فروشی- برق ۳فاز- معاوضه با ملک

مغازه / مستغلات / دفتر کار مناسب کار اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

۲۲۵ متر - زمین: ۱۲۰ متر نوساز ; اختیاریه شمالی نرسیده به مسجد صاحب..

دارای ۲۰۰متر تجاری

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۲

۲۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; اختیاریه تقاطع خ شهید فتاحیان و اختیار..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر ، سرقفلی

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۹

۱۹ متر نوساز ; پاسداران اختیاریه خ عابدینی نبش جهانی ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

سرقفلی- ارتفاع۴-جواز لبنیاتی- فروشگاه مواد غذایی اسلامی

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۸

۱۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; اختیاریه شمالی نرسیده به م..

امکانات: گاز

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۵

۲۰ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; اختیاریه شمالی بالاتراز چهارراه ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر ،ملک و سرقفلی

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۳

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; اختیاریه خ داور نبش کوچه زرنگ پل..

امکانات: گاز

مغازه / مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

۱۵۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر ۳۰ ساله ; اختیاریه نرسیده به مسجد صاحب الزمان بن ب..

امکانات: کولر . گاز

دارای ۲۰۰ متر تجاری

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

۱۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه شمالی خ عابدینی نبش جه..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز سوپر مارکت

مغازه / مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۹

۲۸۰ متر - زمین: ۱۸۰ متر ۲۵ ساله ; اختیاریه خ تسلیمی نبش ک ..

امکانات: کولر . گاز

۲۳ متر تجاری قیمت زمین و تجاری باهم

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۲

۲۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; اختیاریه تقاطع خ شهید فتاحیان و اختیار..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر ، سرقفلی

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۲

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; اختیاریه خ داور نبش کوچه زرنگ پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

۴۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; اختیاریه نبش رازقی شمیرانی پلاک ۲۱..

امکانات: گاز

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

۱۵ متر - طبقه همکف نوساز ; اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی روبروی پارک ن..

امکانات: گاز

مغازه / کلنگی اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی ..

۲۴متر تجاری

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۲۳

۳۰۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; اختیاریه شمالی تسلیمی خ دلاور ج..

امکانات: گاز

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۰۳

۱۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; اختیاریه شمالی نرسیده..

امکانات: گاز

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۰۲

۳۱۳ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; اختیاریه نبش خ تسلیمی روبروی پارک بوستان نبش ..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۳ متر ، ملک و سرقفلی

مغازه اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۰۲

۱۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه شمالی شهید تسلیمی روبروی پارک نبش ب..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز کامپیوتر - یک دهنه

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

اختیاریه

مغازه