ایران فایل اسکان

خرید مستغلات گلبرگ غربی

مستغلات/کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۱۸۰ متر - زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ کرمان جنوبی خ اکب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای ۱۳۱مترتجاری

مستغلات/کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۱۶۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ عادل زا..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/دفتر کار گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۲۲۰ متر - زمین: ۲۲۰ متر نوساز ; گلبرگ تقاطع شهید آیت الله مدنی جنب مسجد جلیل و رح..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فلت

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۵۰ متر - زمین: ۱۰۵ متر ۹ ساله ; گلبرگ غربی خ حیدری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

مستغلات/مغازه/دفتر کار گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۹۴ متر - زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بین سامان و سمنگان..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۹۰متر تجاری

مستغلات/مغازه/دفتر کار گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۵۶ متر - زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به امام علی ضلع جنوبی مسیل باخت..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۲ باب تجاری

مستغلات/سوئیت گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۴۲ متر - زمین: ۶۰ متر ۱۰ ساله ; گلبرگ غربی خ مسیل باختر کوی شهید ..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

در کل۲ انباری و یک پارکینگ-سوئیت ۱۷متری

مستغلات/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۵۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ شهید حسین صفائی خ شهید عزیزالله..

امکانات: کولر . گاز . فلت

۱۴متر تجاری- بازدید از ساعت ۱۷ الی ۲۱

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۹۷ متر - زمین: ۹۹ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ نوروزی ف..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۲۶مترتجاری

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۴۰ متر - زمین: ۶۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۴متری لش..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۴۰ متر - زمین: ۵۳ متر ۳ ساله ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ نوروزی فرد خ نیکبختان خ زهر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

مستغلات/دفتر کار گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

۷۰ متر - زمین: ۳۰۱ متر قدیمی ; گلبرگ غربی تقاطع مسیل باختر خ نقابی کو..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

اطلاع دقیق نداشتند-۲کله- پارکینگ حیاط

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۷۰ متر - زمین: ۸۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی میدان امام رضا مسیل باختر خ نوروزی فرد ش..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

۵۴ متر - زمین: ۹۶ متر نوساز ; گلبرگ غربی خ حیدری خ نوروزی فرد کوی..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳واحد دارای پارکینگ میباشد

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

۱۱۲ متر - زمین: ۴۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۴ متری لشگر خ نقابی کوی شهید بامح..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۶متر انباری

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

۳۰ متر - زمین: ۶۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی کوی ۸متری انوار کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فلت

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

۴۲ متر - زمین: ۵۸ متر نوساز ; گلبرگ غربی خ حیدری کوی ش..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۲واحد دارای پارکینگ میباشد-۲بر

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

۳۷ متر - زمین: ۶۰ متر نوساز ; گلبرگ غربی خ صفائی خ رضائی بن ب..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

در کل ۲پارکینگ

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

۹۲ متر - زمین: ۹۰ متر ۲۸ ساله ; گلبرگ غربی خ حیدری خ فتحی کوی کر..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۸

۹۰ متر - زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی کوی شهید رح..

امکانات: کولر . گاز

گذر۸متری

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

۸۴ متر - زمین: ۶۰ متر ۲۰ ساله ; گلبرگ غربی خ حیدری بن بست ک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

۷۰ متر - زمین: ۹۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بین اتوبان امام علی و مدنی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

امکان جواز ۲۳متر تجاری

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

۷۲ متر - زمین: ۱۱۵ متر ۱۲ ساله ; گلبرگ غربی خ کرمان خ صافی خ طهماسبی بن بست ربی..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۰۴

۵۳ متر - زمین: ۹۰ متر ۳ ساله ; گلبرگ غربی خ حیدری خ نقابی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۲پارکینگ-۴مترانباری- بازدید با هماهنگی

مستغلات/مغازه/دفتر کار گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۳

۷۵ متر - زمین: ۲۰۲ متر نوساز ; گلبرگ غربی خ حیدری خ نوروزی فرد ن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر تجاری متری ---/۲۲ م سرقفلی و ملکیت

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

۲۷۰ متر - زمین: ۱۵۲ متر ۲۰ ساله ; گلبرگ غربی خ کرمان جنوبی خ تقی ائی نرسیده به صف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

دارای دستور نقشه ۵طبقه

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

۷۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; گلبرگ غربی خ حیدری خ نوروزی فرد نبش کوی باقر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

۵۰ متر - زمین: ۷۴ متر ۳۰ ساله ; گلبرگ غربی نرسیده به مسیل باختر کوی..

امکانات: کولر . گاز . فلت

مستغلات/کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

۱۲ متر - زمین: ۸۳ متر قدیمی ; نارمک خ گلبرگ غربی میدان..

امکانات: کولر . گاز . فلت

پارکینگ حیاط

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

۸۰ متر - زمین: ۱۱۰ متر ۱ ساله ; گلبرگ غربی خ صفایی ک انوار ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۰۵

۹۶ متر - زمین: ۱۷۰ متر ۱ ساله ; گلبرگ غربی خ صفائی کوی معار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در کل ۳ انباری-از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

۶۷ متر - زمین: ۹۹ متر ۴۰ ساله ; گلبرگ غربی روبروی ۱۶ متری اول خ شه..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

ازطول براطلاع دقیق نداشتند

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

۲۱ متر - زمین: ۵۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۴متری لشگر کوی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

بصورت اتاق تو در تو

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۳

۴۰۰ متر - زمین: ۷۰۰ متر ۳۰ ساله ; گلبرگ غربی نرسیده به میدان هلال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۰۷

۱۵۰ متر - زمین: ۹۰ متر ۲۵ ساله ; گلبرگ غربی خ مسیل باختر کوی شهید ایز..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۰۳

۱۲۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۲۵ ساله ; گلبرگ غربی خ شهید حیدری (ل..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

۵۰ متر - زمین: ۱۴۵ متر ۲۰ ساله ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ س..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۲۳

۱۱۵ متر - زمین: ۱۹۷ متر ۳ ساله ; نارمک گلبرگ غربی جنب مترو گلبرگ ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۱۶

۴۵ متر - زمین: ۷۵ متر ۲۴ ساله ; گلبرگ میدان ۱۰ کوی ۸ متری..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۲۶

۶۵ متر - زمین: ۹۳ متر ۲۵ ساله ; گلبرگ غربی خ قاری کوی ..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۲۵

۸۱ متر - زمین: ۴۲ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی کوی ستار..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/دفتر کار گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۲۴

۱۰۰ متر - زمین: ۲۹۰ متر نوساز ; گلبرگ غربی بین ۱۶متری اول ودوم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۲۰

۱۴۰ متر - زمین: ۶۰ متر نوساز ; گلبرگ غربی خ حیدری خ ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

دارای ---/۲۷ م وام

مستغلات/سوئیت گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۱۳

۱۴۶ متر - زمین: ۲۴۰ متر ۳۰ ساله ; گلبرگ خ گلستان خ شهید بزرگیان کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

سوئیت ۴۴متری روی سند طبقه اول میباشد

مستغلات/کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۷/۰۶

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; گلبرگ خ صفایی کوی محمد علی جع..

تجمیع شده دو ملک

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۵/۲۲

۱۰۰ متر - زمین: ۷۵ متر ۳۰ ساله ; گلبرگ ابتدای مدنی شمالی ک ..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۵/۰۱

۸۰ متر - زمین: ۶۶ متر ۳۰ ساله ; گلبرگ غربی مسیل باختر ک پیر..

امکانات: گاز

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۴/۳۱

۴۶۰ متر - زمین: ۱۹۰ متر نوساز ; گلبرگ جنب مترو گلبرگ ک ر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۴/۱۷

۳۵ متر - زمین: ۹۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی روبروی۱۶متری اول خ صفایی ..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۴/۱۲

۹۲ متر - زمین: ۵۵ متر ۳۰ ساله ; گلبرگ نرسیده به مترو خ گنجی ک..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۴/۰۴

۲۸۰ متر - زمین: ۷۳ متر ۳۰ ساله ; گلبرگ ابتدای شهیدمدنی شمالی ک شه..

امکانات: گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات