ایران فایل اسکان

خرید مستغلات ولیعصر(محدوده میدان)

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید سه روز قبل

۲۰۰ متر - زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; ولیعصر بین چهار راه ولیعصر و چهار راه کالج جنب فروشگاه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بنای مفید ۱۵۰۰متر

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید سه روز قبل

۷۰۰ متر - زمین: ۵۵۸ متر قدیمی ; ولیعصر ضلع جنوب شرقی میدان ولیعصر ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اطلاع دقیق نداشتند- پارکینگ حیاط

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۵۰۰ متر - زمین: ۲۵۴ متر قدیمی ; ولیعصر نرسیده به مطهری کوی ا..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۱۱۰ متر - زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; ولیعصر نرسیده به زرتشت کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بنای مفید ۳۴۶متر

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۲۸۰ متر - زمین: ۸۵۰ متر ۲۵ ساله ; ولیعصر روبروی فاطمی کوی عبده تقاطع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

واحدهای ۳۲۰متری

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۱۰۰۰ متر - زمین: ۳۸۷ متر قدیمی ; ولیعصر خ ولدی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۸۰ متر - زمین: ۳۵۰ متر ۲۰ ساله ; ولیعصر ابتدای طالقانی نبش کوی مسعود ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مستغلات/مغازه/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۲۸۸ متر - زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; ولیعصر تقاطع فاطمی کوی عبده بالاتراز رس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲۶۲متر زیرزمین تجاری

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۷۲۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر ۱۰ ساله ; ولیعصر پایین تر از زرتشت کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۸ متر تجاری

مستغلات/مغازه/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۴۲۰ متر - زمین: ۴۵۰ متر قدیمی ; ولیعصر بین چهارراه ولیعصر و چهارراه کالج جنب فروشگاه ت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲باب مغازه ۱۱۰متر

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱۳۰ متر - زمین: ۲۱۲ متر ۱۱ ساله ; ولیعصر نرسیده به جمهوری خ هاشمی فر خ آراکلیان روبر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۲۰۰ متر - زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; ولیعصر نرسیده به جمهوری نبش خ قیومی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . فلت

از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۳۲۰ متر - زمین: ۸۵۰ متر ۲۵ ساله ; ولیعصر روبروی فاطمی کوی عبده تقاطع ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۸۵ متر - زمین: ۳۵۰ متر ۲۰ ساله ; ولیعصر ابتدای طالقانی نبش کوی مسعود ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۳۰ متر - زمین: ۴۳۰ متر ۲ ساله ; ولیعصر نرسیده به فاطمی کوی غفاری پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲مترپارکینگ

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۶۱ متر - زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; ولیعصر خ فروزش کوی مدیری کوی روشن قیاس ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۳۰۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; ولیعصر روبروی فاطمی..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۷۰۰ متر - زمین: ۵۵۷ متر قدیمی ; ولیعصرمیدان ولیعصر خ شقایق سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۲۲۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر ۲۵ ساله ; ولیعصر ضلع جنوبی میدان ولیعصر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۳۵ متری سوئیت

مستغلات/مغازه/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۱۲۰۰ متر - زمین: ۳۶۸ متر ۱۵ ساله ; ولیعصر نرسیده به سینما آفریقا ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

۱۶۸متر تجاری

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۱۸۰ متر - زمین: ۳۳۱ متر نوساز ; ولیعصر بالاترازمیدان کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

هرواحد۳پارکینگ-۲طبقه پارکینگ-از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۸۵ متر - زمین: ۳۷۰ متر نوساز ; ولیعصر نرسیده به چهارراه خ جامی خ پاریس بین ادیب و ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۱۸۰۰ متر - زمین: ۲۱۰۰ متر نوساز ; میدان ولیعصر کوی شق..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/مغازه/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۱۲۰ متر - زمین: ۶۵۰ متر نوساز ; ولیعصر بالاتر از فاطمی کوی مج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۰۰متر تجاری

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

۱۷۰ متر - زمین: ۲۷۸ متر قدیمی ; ولیعصر نرسیده به طالقانی خ رشت نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

بر دیگر ۱۴/۵متر- مناسب درمانگاه

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۱۲۵۰ متر - زمین: ۴۲۰ متر نوساز ; ولیعصر بالاتر از زرتشت خ ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . باربیکیو

در کل ۱۲پارکینگ و ۱۰ انباری-آلاچیق

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۸۳ متر - زمین: ۳۲۰ متر نوساز ; ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصر ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

ازطول براطلاع نداشتند

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

۲۸۰۰ متر - زمین: ۹۰۰ متر ۴۰ ساله ; ولیعصر بالاتر از میدان جنب کوی غزال..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

۷۰۰مترتجاری-۲بر-۲۸۰۰متراداری-۲قطعه-قبلا اداره گاز منطقه بوده است-اطلاع دقیق نداشتند

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

۶۳ متر - زمین: ۹۵ متر ۲ ساله ; ولیعصر خ قلمستان نرسیده به منیریه کو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

۲۲۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر ۲۵ ساله ; ولیعصر ضلع جنوبی میدان ولیعصر ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۳۵ متری سوئیت

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

۱۰۰ متر - زمین: ۱۰۰۰ متر نوساز ; ولیعصر جنب مرکز خرید ایرانیان خ شقایق بعداز مسجد جن..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

۱۰۵ متر - زمین: ۳۶۰ متر نوساز ; ولیعصر چهارراه طالقانی روبروی پاساژ ایران خ فرهنگ ح..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آشپزخانه متحرک-درکل ۱۰۰۰مترزیربنا-درکل دارای ۱۲ پارکینگ

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

۴۶۰ متر - زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; ولیعصر بالاتر از خ جامی کوی شهید اردشیر ناظ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی- بر دیگر ۹/ ۱۰ - طبقه اول اداری میباشد

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

۲۵۰ متر - زمین: ۳۹۰ متر ۳۰ ساله ; ولیعصر نرسیده به م خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

۷۳ متر - زمین: ۱۰۰۰ متر نوساز ; ولیعصر جنب مرکز خرید ایرانیان خ شقایق بعداز مسجد جن..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات/کلنگی/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

۱۱۰ متر - زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; ولیعصر نرسیده به زرتشت کوی..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

۲۲۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; ولیعصر ضلع جنوبی میدان ولیعصر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

درکل یک پارکینگ

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

۱۲۰ متر - زمین: ۱۹۵ متر قدیمی ; ولیعصر چهارراه مختاری خ وحدت کوی محمدرضا حق شناس ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۳۰متربالکن-از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

۲۴۰ متر - زمین: ۳۹۰ متر ۳۰ ساله ; ولیعصرنرسیده به م خ و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۱۱۵ متر - زمین: ۱۸۰ متر ۳۴ ساله ; ولیعصر بین خ مطهری و بهشتی کوی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

۲۲۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر ۲۵ ساله ; ولیعصرضلع جنوبی میدان ولیعصر خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

۷۰ متر - زمین: ۳۷ متر قدیمی ; ولیعصر نبش بوستان امیریه خ دل پیشه ب..

امکانات: کولر . گاز

ازطول براطلاع نداشتند

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

۱۱۵ متر - زمین: ۱۸۰ متر ۲۰ ساله ; ولیعصر بین بهشتی و مطهری کوی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

۱۸۰ متر - زمین: ۳۳۱ متر نوساز ; ولیعصر میدان ولیعصر کوی م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶انباری-۱۴پارکینگ موجود میباشد

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

۳۲۲۳ متر - زمین: ۱۰۰۰ متر نوساز ; ولیعصر جنب مرکز خرید ایرانیان خ شقایق بعداز م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

-واحدهای ۷۳متری ۲خ ۱۰۰متری ۲خ -

مستغلات/مغازه/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

۶۶۰ متر - زمین: ۴۱۲ متر ۱۰ ساله ; ولیعصر پایین تر از زرتشت کوچ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۸/۵ متر تجاری

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

۱۳۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; ولیعصر نبش مطهری پشت هتل بزرگ خ نا..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۹

۱۳۵ متر - زمین: ۶۵۰ متر نوساز ; ولیعصر بالاتر از فاطمی جنب خ شمالی ک مج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۴۰متر تجاری-مغازه-۱۷۰۰متر موقعیت اداری واحد های ۱۲۰و ۱۳۵و ۱۵۰ متری ۲ و۳ خ

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

۱۰۰۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; ولیعصر ضلع جنوبی میدان خ ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

۱۵۰ متر - زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; ولیعصر بالاتر از چهارراه زرتشت کو..

امکانات: گاز . فلت

مناسب مهدکودک

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

۳۲۰۰ متر - زمین: ۱۰۰۰ متر نوساز ; ولیعصر جنب مرکز خرید ایرانیان خ شقایق بعداز مسجد جنب ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴ طبقه مشاعات

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۶

۹۷ متر - زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; ولیعصر نرسیده به مطهری کوی ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۲۷

۱۲۵۰ متر - زمین: ۳۶۰ متر نوساز ; ولیعصر روبروی سینما استقلال کو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

دارای واحد های ۸۵ متری و ۱۲۵ متری

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

۱۷۵۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر نوساز ; ولیعصر میدان فاطمی کوی پیرهادی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲طبقه پارکینگ-۱۸پارکینگ سندی-۲واحدسند اداری میباشد

مستغلات/مغازه/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۰۵

۷۰۰ متر - زمین: ۳۷۵ متر قدیمی ; ولیعصر ضلع شرقی پارک دانشجو خ استاد شهریار جنب س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۰متر تجاری(--/۲۵م متری) سرقفلی و ملکیت - جواز خوابگاه- انباری داخل واحد

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۲۱

۴۲ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۸ ساله ; ولیعصر بالاترازمیدان کوی خضابی کوی مریخ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۲۱

۱۰۰۰ متر - زمین: ۳۶۰ متر نوساز ; ولیعصر پایینتر از میدان خ فرهنگ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

طبقات مختلف دارای واحد های ۹۵ متری و ۱۰۵ متری دو خوابه

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۸

۳۲۰۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر نوساز ; ولیعصر جنب مرکز خرید ایرانیان خ شقایق ب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

-واحدهای ۷۳متری ۲خ ۱۰۰متری ۲خ -

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۹

۳۰۰۰ متر - زمین: ۴۲۰ متر نوساز ; ولیعصر بالاتر از میدان کوی ش..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر . اسپلیت

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

۱۰۰۰ متر - زمین: ۳۶۰ متر نوساز ; ولیعصر پایین تر از میدان خ فرهنگ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

۲۰۵ متر - زمین: ۳۰۰ متر ۳۵ ساله ; ولیعصر بالاتر از میدان کوی فرخی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۲

۳۲۰۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر نوساز ; ولیعصر جنب مرکز خرید ایرانیان خ شقایق ب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۸

۷۰ متر - زمین: ۱۱۸ متر نوساز ; ولیعصربالاترازچهارراه طالقانی خ دمشق خ برادران مظفرشمالی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۳واحد پارکینگ

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

۱۰۰۰ متر - زمین: ۳۶۰ متر نوساز ; ولیعصر پایین تر از میدان خ فرهن..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۵

۹۵ متر - زمین: ۵۸۰ متر نوساز ; ولیعصر ضلع جنوب شرقی میدان کوی شقایق نب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

۳۲۰۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر نوساز ; ولیعصر جنب مرکز خرید ایرانیان خ شقایق ب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

۱۶۰ متر - زمین: ۱۷۰ متر ۳۰ ساله ; ولیعصر نرسیده به فاطمی کوی جاوید پ..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

پارکینگ حیاط

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۹

۱۰۰۰ متر - زمین: ۳۶۰ متر نوساز ; ولیعصر پایین تر از میدان خ فرهنگ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

طبقات مختلف دارای واحد های ۹۵ متری و ۱۰۵ متری دو خوابه

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

۴۸۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; ولیعصر بالاتر از مطهری خ ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/مغازه/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۸

۱۲۰ متر - زمین: ۶۵۰ متر نوساز ; ولیعصر بالاتر از فاطمی جنب خ شمالی ک مج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۳۸۰متر تجاری-مغازه

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

۳۲۰۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر نوساز ; ولیعصر جنب مرکز خرید ایرانیان خ شقایق ب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات/کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۰۷

۲۵۰ متر - زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; ولیعصر بالاترازچهارراه زرتشت کوی غفاری ..

امکانات: کولر . گاز

دارای جواز۵طبقه ۲ واحدی

مستغلات/مغازه/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

۳۳۰۰ متر - زمین: ۶۵۰ متر نوساز ; ولیعصر بالاتر از فاطمی جنب خ شمالی ک مج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۳۸۰متر تجاری

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۱۳

۱۷۸ متر - زمین: ۳۰۵ متر قدیمی ; ولیعصر روبروی وزارت بازرگانی کوی علی ول..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۲

۳۲۰۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر نوساز ; ولیعصر جنب مرکز خرید ایرانیان خ شقایق ب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

۴۸۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; ولیعصر بالاتر از مطهری خ ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/مغازه ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

۳۶۰ متر - زمین: ۶۵۰ متر نوساز ; ولیعصر روبروی دو راهی یوسف اباد - نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۳۰۰ متر تجاری

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۰

۴۲۰ متر - زمین: ۱۸۱ متر ۲۵ ساله ; ولیعصر تقاطع خ عباس آباد و ولیعصر ..

امکانات: گاز

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

۹۰ متر - زمین: ۴۴۰ متر نوساز ; ولیعصر نرسیده به میدان کوی ف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۵کنتور گاز-۱۶کنتور برق-۱۷ پارکینگ-درکل ۳انباری

مستغلات/مغازه/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

۳۳۰۰ متر - زمین: ۶۵۰ متر نوساز ; ولیعصر بالاتر از فاطمی جنب خ شمالی ک مج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۳۸۰متر تجاری

مستغلات/مغازه/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۴

۱۲۰ متر - زمین: ۶۵۰ متر نوساز ; ولیعصر بالاتر از فاطمی جنب خ شمالی ک مج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۳۸۰متر تجاری

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۸

۳۲۰۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر نوساز ; ولیعصر جنب مرکز خرید ایرانیان خ شقایق ب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات/مغازه/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

۱۶۵ متر - زمین: ۱۷۰۰ متر نوساز ; ولیعصر بین فاطمی و مطهری نبش کوی مجلسی روبروی خبر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

کمیسیون کامل-دارای ۲۸۰متر مغازه با ارتفاع ۳/۵۰متر

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۹

۵۰ متر - زمین: ۵۰۸ متر نوساز ; ولیعصر بالاتر از زرتشت کوی حمید صدر نبش..

امکانات: گاز . آسانسور

نیمه کاره-در مرحله سفیدکاری-۱۵۰۰متربنای مفید-فروش در این مرحله-واحدها از ۵۰ الی ۸۰متر میباشد

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۴

۳۲۰۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر نوساز ; ولیعصر جنب مرکز خرید ایرانیان خ شقایق ب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۰۳

۵۷۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; ولیعصر بالاتر از مطهری خ ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

۲۵۵ متر - زمین: ۴۵۲ متر قدیمی ; ولیعصر بالاتر از چهارراه زرتشت کوی ..

امکانات: کولر . گاز

پارکینگ حیاط

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۴

۳۳۰۰ متر - زمین: ۶۵۰ متر نوساز ; ولیعصر بالاتر از فاطمی جنب خ شمالی ک مج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۳۸۰متر تجاری

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۴

۱۵۰۰ متر - زمین: ۲۰۸ متر نوساز ; ولیعصر روبروی فاطمی ک صدر نبش س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۲۳

۱۱۵ متر - زمین: ۱۸۶ متر ۱۰ ساله ; ولیعصر نبش مطهری کوی من..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

بازدید با هماهنگی

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۲۰

۵۰ متر - زمین: ۵۱۴ متر قدیمی ; ولیعصر نرسیده به طالقانی کوی رحیم زاده ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . ماهواره مرکزی . دوربین مداربسته

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۱۶

۸۵ متر - زمین: ۴۳۴ متر نوساز ; ولیعصر نرسیده به میدان خ ف..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

بصورت مسکونی متری:---۶/۵۰۰م

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۰۸

۱۴۰۰ متر - زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; ولیعصر بالاتر از زرتشت کوی جاوید پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

یکواحد پارکینگ دارد

مستغلات/کلنگی/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۰۷

۳۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; بالاتر از میدان ولیعصر ک حسینی..

امکانات: کولر . آیفون تصویری

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۰۳

۱۳۰ متر - زمین: ۵۲۰ متر قدیمی ; ولیعصر نرسیده به طالقانی خ رحیم زا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۰۲

۱۴۰ متر - زمین: ۵۱۳ متر ۵ ساله ; ولیعصر نرسیده به طالقانی کوی رحیم زاده بعد از جمشی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۱۸

۳۲۰۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر نوساز ; ولیعصر جنب مرکز خرید ایرانیان خ شقایق ب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات/مغازه/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۱۲

۲۰۰ متر - زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; ولیعصر بالاتر از م جنب سینما استقلال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

دارای ۱۳مترتجاری-دارای جواز ساخت تجاری و اداری و مسکونی

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۰۵

۱۳۵۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر نوساز ; ولیعصر بالاتر از طالقانی ک فرهن..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

در مرحله نازک کاری- تحویل ۳ ماهه- -

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۰۲

۱۸۰۰ متر - زمین: ۵۸۰ متر نوساز ; ولیعصر ضلع جنوب شرقی میدان ک شقایق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۰۲

۱۳۰ متر - زمین: ۴۵۰ متر نوساز ; ولیعصر بالاتر از میدان کوی شهامتی پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

بصورت جداگانه نیز بفروش میرسد

مستغلات/کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

۱۸۵ متر - زمین: ۳۳۴ متر قدیمی ; ولیعصر بالاترازجامی نرسیده به جمهوری کوی ناظم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای جوازساخت ۷طبقه- پارکینگ حیاط

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

۳۳۳ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۳۰ ساله ; ولیعصر بالاتر از میدان نرسیده به ۴ راه ز..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

۱۲۰۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر نوساز ; ولیعصر ۲راهی یوسف آباد ک بوعلی سین..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۲۹

۹۸ متر - زمین: ۳۳۰ متر نوساز ; ولیعصر ضلع شمالی میدان کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات

۹۰مترسالن اجتماعات-هرواحد ۱۳مترانباری

مستغلات/مغازه/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۱۸

۳۳۰۰ متر - زمین: ۶۵۰ متر نوساز ; ولیعصر بالاتر از فاطمی جنب خ شمالی ک مج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۳۸۰متر تجاری

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۲۳

۵۰۰ متر - زمین: ۲۵۵ متر ۲۰ ساله ; ولیعصر پایین تر از مطهری خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

ت.ت/

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۰۹

۱۷۰ متر - زمین: ۳۸۵ متر قدیمی ; ولیعصر بین انقلاب و تخت جمشید خ بزرگمهر نبش صبا(..

امکانات: کولر . گاز

بردیگر:۲۵متر

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۲۴

۱۱۲ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۵ ساله ; ولیعصر نرسیده به سه راه فاطمی خ صدر نبش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

مستغلات/کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۲۳

۵۵۵ متر - زمین: ۳۶۰ متر ۲۵ ساله ; ولیعصر روبروی دوراهی یوسف آباد..

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۱۸

۱۴۵ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۲۰ ساله ; ولیعصر نرسیده به مطهری کو..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۱۱

۹۰ متر - زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; ولیعصر بعد از فلسطین شمالی خ کبکانیا..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

۴۲۰ متر - زمین: ۱۸۱ متر ۲۵ ساله ; ولیعصر تقاطع عباس آباد و ولیعصر ..

امکانات: گاز . آیفون تصویری

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

۵۵۵ متر - زمین: ۳۶۰ متر ۲۵ ساله ; ولیعصر روبروی دوراهی یوسف آباد..

امکانات: گاز

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۸/۱۸

۸۵ متر - زمین: ۳۲۰ متر نوساز ; ولیعصر بالاتر از میدان ولی عصر ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۷/۲۳

۱۸۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر ۴۰ ساله ; ولیعصر روبروی تقاطع ولیعصر خ سربداران ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات/دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۷/۰۶

۱۲۰ متر - زمین: ۶۵۰ متر نوساز ; ولیعصر بالاتر از فاطمی جنب خ شمالی ک مج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات