ایران فایل اسکان

خرید مستغلات نیروی هوایی

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۹۰ متر - زمین: ۱۳۶ متر ۲۵ ساله ; نیروی هوائی خ ششم نبش ۶/۲۱ روبروی ..

امکانات: گاز . باز سازی شده

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۵۵ متر - زمین: ۹۰ متر ۶ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی ج..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

درکل۲ پارکینگ

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۸۰ متر - زمین: ۱۱۹ متر نوساز ; نیروی هوائی سی متری کوی سجاد پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

دوبر

مستغلات/کلنگی نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

زمین: ۱۷۶ متر قدیمی ; نیروهوایی ۲/۲۱..

امکانات: آیفون تصویری . پکیج

- - دوبلکس - ۳۲۰ متر بنا

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۳۲۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر نوساز ; نیروی هوائی ۳۰متری نبش بن بس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲بر- ۲طبقه مشاعات-بصورت تک هم بفروش می رسد

مستغلات/مغازه نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۹۰ متر - زمین: ۱۵۸ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ ۸/۳۰ جنب مسجد..

امکانات: کولر . گاز

۱۶متر تجاری

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۲۵ متر - زمین: ۳۳ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ شهید قدیمی بین باستانی و خشی ب..

امکانات: کولر . گاز . فلت

پشت قواره --با هماهنگی بازدید

مستغلات/دفتر کار نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۱۲۵ متر - زمین: ۱۹۶ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ اول کوی رحیمی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۸۲ متر - زمین: ۳۳۰ متر ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ ششم فرعی ۶..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

گذر ۲۰متری

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۹۵ متر - زمین: ۱۷۴ متر ۵ ساله ; نیروی هوائی کوی لاله ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/مغازه نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۳۰ متر - زمین: ۱۳۰ متر ۳۰ ساله ; نیرو هوایی ۳۰متری نیروهوایی بین فرعی۷/۲۶ و ۷/..

امکانات: کولر . گاز

۱۳۰متری تجاری

مستغلات/دفتر کار نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۶۵ متر - زمین: ۴۰ متر ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ هشتم نبش کوی شهید نوبر..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۱۷۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; نیروی هوائی کوی ۷/۳۴ پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

۸۰ متر - زمین: ۱۳۲ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ ۲۱متری دهقان کوی صفرع..

امکانات: گاز

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

۹۶ متر - زمین: ۱۸۰ متر ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ شورا فرعی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

مستغلات/دفتر کار نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۶۵ متر - زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ پنجم بالاترازفلکه دوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۷۸ متر - زمین: ۱۰۸ متر ۱۳ ساله ; نیرو هوایی خ شورا تقاطع شورا و منوچهری کو..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/کلنگی نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۵۴۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; پیروزی نیروی هوایی نبش ۷/۲۸روبروی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات/کلنگی نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

۲۴۰ متر - زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ ششم کوی ۶..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۴۰ متر - زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; نیروهوایی خ شهید انصاری( ۷..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

دارای جواز ۴طبقه ۷۰متری با ۲پارکینگ و آسانسور

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۶۱ متر - زمین: ۱۰۶ متر ۷ ساله ; نیروی هوائی کوی محمودریح..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۲طبقه پارکینگ-انباری غیرسندی

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۷۵ متر - زمین: ۲۳۰ متر نوساز ; نیروی هوائی مسیل منوچهری کوی ا..

امکانات: آسانسور

در مرحله اسکلت و سقف-۲طبقه پارکینگ و انباری-دارای جواز قدیمی-اطلاع دقیق نداشتند

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۱۵۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ هشتم پلاک ..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۹۶ متر - زمین: ۱۷۵ متر ۱۱ ساله ; نیروی هوائی خ ۱۱/۳۵ پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

۶۴ متر - زمین: ۸۴ متر ۲۰ ساله ; نیروی هوایی خ اول بالاتراز چهارراه نجف پور کوی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات/کلنگی نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

زمین: ۱۶۵ متر قدیمی ; نیروی هوائی ۳۰متری خ ۸/۳۳..

امکانات: کولر . گاز

فقط مشارکت

مستغلات/کلنگی نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۸۰ متر - زمین: ۱۳۲ متر قدیمی ; نیروی هوایی کوی داراب..

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

۱۰۰ متر - زمین: ۱۴۰ متر ۳۰ ساله ; نیروهوایی ۲۱متری دهقان کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات/مغازه نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

۶۴ متر - زمین: ۱۰۸ متر ۳۰ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم فرعی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۱۶مترتجاری

مستغلات/مغازه/دفتر کار نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

۴۲ متر - زمین: ۲۶ متر ۱۰ ساله ; نیروی هوائی سی متری میدان معلم کوی شهید ..

امکانات: کولر . گاز . فلت

دارای مغازه ۱۹متری

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

۳۰۰ متر - زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; نیروی هوائی سی متری جنب پمپ بنزین کوی طاهری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ حیاط

مستغلات/مغازه/دفتر کار نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

۵۰ متر - زمین: ۵۰ متر نوساز ; نیروی هوایی خ سوم خ ۲/۲..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . فلت

ایرکاندیشنر-دارای مغازه ۵۰متری با ۱۲متر بالکن در همکف-موقعیت تجاری

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

۶۰ متر - زمین: ۷۲ متر قدیمی ; نیروهوایی خ ۳۰ متری ایستگاه سنگکی خ حافظیه خ گلپایگانی ..

امکانات: کولر . پکیج . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

مستغلات/مغازه/سوئیت/دفتر کار نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

۶۵ متر - زمین: ۱۹۲ متر ۴ ساله ; نیروی هوایی خ بلال حبشی بین حافظ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

۳۴متر سوئیت-۷۱متر تجاری

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

۷۵ متر - زمین: ۱۴۳ متر ۳ ساله ; نیروی هوائی فرعی ۳/..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

۱۳۰ متر - زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ او..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

۵۰ متر - زمین: ۷۲ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ شورا خ شهید خشی کو..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

قابلیت تجمیع

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

۴۰ متر - زمین: ۶۹ متر نوساز ; نیروی هوائی خ اول کوی ری..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

مستغلات/مغازه/دفتر کار نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

۴۱ متر - زمین: ۵۰ متر نوساز ; نیروی هوائی خ سوم نبش ۲/۲۸ پلا..

امکانات: گاز . پکیج . فلت . اعلام حریق . اطفاء حریق

۲کنتور آب و برق و گاز-۳کنتور ۳فاز ۵۰آمپر-۵۰مترتجاری-گرما و سرمایش دستگاه هوارسانی-سیستم صوتی مرکزی

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

۸۲ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۸ ساله ; نیروی هوائی خ پرستار خ لادن..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۳واحد دارای پارکینگ میباشد

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

۸۰ متر - زمین: ۳۳۶ متر نوساز ; نیروی هوائی کوی شهید رحیمی نژ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تحویل ۷ ماه آینده-درمرحله نازک کاری

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

۱۴۰ متر - زمین: ۲۸۵ متر قدیمی ; نیروی هوایی فرعی ۳/..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

آپارتمان/مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

۶۹ متر - زمین: ۱۲۰ متر نوساز ; نیروی هوائی خ اول کوی چر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بردیگر۱۲متر

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

۷۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر نوساز ; نیروی هوائی خ اول کوی پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

در کل۲پارکینگ

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

۳۵ متر - زمین: ۶۰ متر ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ ۱/۳۴ بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

۷۶ متر - زمین: ۲۷۵ متر ۲۳ ساله ; نیروی هوائی خ سوم خ ۳/۳۸ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۳واحد دارای پارکینگ میباشد

مستغلات/مغازه نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۰۷

۶۰ متر - زمین: ۶۰ متر ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ دوم پل..

امکانات: کولر . گاز

۱۸متر تجاری

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

۷۱ متر - زمین: ۱۳۲ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ اول کوی رضاعلی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

قابل تجمیع

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; نیروی هوائی فلکه لوزی خ ۱۲/۳۰ کو..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

۱۷۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ ۱/..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

۱۰۵ متر - زمین: ۱۷۲ متر نوساز ; نیروی هوائی خ ۶/۳..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳ واحد دارای پارکینگ میباشد

مستغلات/کلنگی نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; نیروی هوائی فلکه لوزی خ مهرآور کوچ..

امکانات: کولر . گاز

پارکینگ حیاط

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

۱۰۵ متر - زمین: ۱۷۵ متر ۱۲ ساله ; نیروی هوائی فرعی ۶/..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

۱۰۵ متر - زمین: ۱۷۵ متر ۱۳ ساله ; نیروی هوائی خ ۶/۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

۱۱۷ متر - زمین: ۲۳۰ متر نوساز ; نیروی هوائی خ دوم فرعی ۲..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات

معاوضه با کلنگی

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

۱۵۵ متر - زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ ۸/۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

۵۵ متر - زمین: ۱۰۰ متر نوساز ; نیروی هوائی خ اول کوی ری..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

مستغلات/دفتر کار نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۰۹

۳۱۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر نوساز ; نیروی هوائی ۳۰متری روبروی پمپ بنزین نبش بن بست س..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مناسب دفاتر مهندسی و مطب پزشکان

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۰۴

۹۰ متر - زمین: ۱۷۰ متر نوساز ; نیروی هوائی خ ۱/..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باربیکیو

درکل ۳پارکینگ- معاوضه با کلنگی بالاتر۲۰۰متردرمنطقه نیروهوائی

مستغلات/مغازه/دفتر کار نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۰۲

۵۰ متر - زمین: ۸۰ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ پنجم بین خ ۴/۳۷ و..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

معاوضه با کلنگی یا آپارتمان - ۷۰متر تجاری - ۲۰ متر انباری تجاری

مستغلات/مغازه/دفتر کار نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۷

۱۲۰ متر - زمین: ۳۴۰ متر ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم نبش فرعی ۴/۳۴ پ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰مترتجاری

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۹

۹۰ متر - زمین: ۱۸۰ متر نوساز ; نیروی هوائی خ ۱/..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

قابل معاوضه با ملک کلنگی بالاتر از ۲۰۰ متر در منطقه نیروی هوائی

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

۱۴۸ متر - زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ اول کوی جع..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۲۷

۱۶۵ متر - زمین: ۳۰۰ متر ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم فرعی ..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۱۸

۹۰ متر - زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ دوم فرعی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

۱۳۰ متر - زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ پنجم فرعی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

۱۰۰ متر - زمین: ۱۶۵ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ چهارم فرعی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات/مغازه نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

۱۴۰ متر - زمین: ۶۰ متر قدیمی ; نیروی هوایی خ ۳۰متری روبروی مخابرا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۶۰متر تجاری با ملکیت و سرقفلی-یک دهنه جواز شیشه بری

مستغلات/کلنگی نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

۵۵ متر - زمین: ۷۰ متر قدیمی ; نیروی هوائی مسیل جاجرود خ معنوی ک..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/کلنگی/مغازه نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۸

۱۰۰ متر - زمین: ۱۵۷ متر قدیمی ; نیروی هوائی سی متری خ سعید احمدزا..

امکانات: کولر . گاز

۱۳متر تجاری-۲پارکینگ-بالکن

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۹

۹۵ متر - زمین: ۱۶۵ متر ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ چهارم کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

۴۰ متر - زمین: ۷۰ متر نوساز ; نیروی هوائی خ ۲/۲۴ پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

۹۰ متر - زمین: ۱۴۳ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ هشتم فرعی ..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

۳۰۰ متر - زمین: ۲۴۰ متر ۲۵ ساله ; نیروی هوایی خ اول نیروی هوایی کوی..

امکانات: گاز

۸۰متر تجاری ملکیت

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۲

۵۸۰ متر - زمین: ۳۱۵ متر ۲۵ ساله ; نیروی هوائی سی متری خ ۱۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۷

۱۱۵ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ ۳۰متری نبش شورا مسیل باختر..

امکانات: کولر . گاز

موقعیت اداری وتجاری

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۳

۱۶۵ متر - زمین: ۳۰۰ متر ۱۷ ساله ; نیروی هوایی خ سی متری خ هشتم فرعی ۸/۳۸ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات/سوئیت/دفتر کار نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۶

۱۲۵ متر - زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; نیروی هوائی سی متری بالاتر از پارک سیمرغ ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

سوئیت ۵۰ متری

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۶

۹۳ متر - زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; پیروزی نیروی هوائی خ دوم پلا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

۱۰۰ متر - زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; نیروی هوائی سی متری خ ..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۵

۲۰۰ متر - زمین: ۳۱۵ متر ۲۵ ساله ; نیروی هوائی فلکه لوزی خ ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

۹۰ متر - زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ دوم نبش فلکه..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۴

۱۰۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۱۶ ساله ; نیروی هوائی خ اول فرعی ۱..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۱

۱۰۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۱۷ ساله ; نیروی هوائی فرعی ۱/..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۰۹

۵۰ متر - زمین: ۵۶ متر قدیمی ; نیروهوائی خ بصیر بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

۲کنتور برق

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۰۵

۱۱۰ متر - زمین: ۱۸۷ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ چهارم فرعی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

۱۲۰ متر - زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ اول کوی شهید..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۰۱

۵۷۵ متر - زمین: ۲۱۰ متر ۴ ساله ; نیرو هوایی خیابان دوم فر..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . پکیج

مستغلات/کلنگی نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

۱۵۰ متر - زمین: ۹۶ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ سوم کوی دارا..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

۳۰۰ متر - زمین: ۲۴۰ متر ۲۵ ساله ; نیروی هوایی خ اول نیروی هوایی ک ..

امکانات: گاز

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۰۴

۹۵ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۱۴ ساله ; نیروهوایی خ دهم نیروهوایی خ ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۰۳

۵۶ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۵ ساله ; نیروی هوائی خ اول روبروی ۱/۳۵ خ پو..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۶

۷۱ متر - زمین: ۱۳۲ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ اول کوی حیاتی س..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۷۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر نوساز ; نیروی هوایی کوی پن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

۳۰۰ متر - زمین: ۲۴۰ متر ۲۵ ساله ; نیروی هوایی خ اول نیروی هوایی ک ..

امکانات: گاز

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۱

۷۲ متر - زمین: ۱۳۲ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ اول کوی حیاتی س..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۰۳

۱۲۰ متر - زمین: ۱۸۸ متر ۳۰ ساله ; پیروزی خ پنجم نیروی هوایی کوی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات/مغازه نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۰۳

۸۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر نوساز ; نیروی هوائی خ هشتم بین خ ۷/۳۴ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون کامل-دارای ۲۲متر تجاری-فقط ۲واحد دارای پارکینگ میباشد-قابل معاوضه

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۸

۲۰۰ متر - زمین: ۶۰ متر ۳۰ ساله ; نیروی هوایی خ ۳۰متری روبروی مخابرا..

امکانات: کولر . گاز

دارای ۲ واحد ۷۰ متری ۱خ+۶۰متر تجاری با ملکیت و سرقفلی-یک دهنه جواز شیشه بری-قیمت زمین و تجاری با هم

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۹

۱۵۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر ۳۰ ساله ; نیروی هوای خ سوم فرعی ۳/۴۲ کوی ..

امکانات: کولر . گاز

دوطبقه و نیم بنای مسکونی قدیم باهم برای اجاره

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

۶۰۰ متر - زمین: ۲۱۰ متر ۸ ساله ; نیروی هوایی خ ابوریحان کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

باکمیسیون کامل-دارای ۱۴۰مترپارکینگ

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

۳۰۰ متر - زمین: ۲۴۰ متر ۲۵ ساله ; نیروی هوایی خ اول نیروی هوایی ک ..

امکانات: گاز

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۲۴

۲۳۴ متر - زمین: ۱۰۸ متر ۱۳ ساله ; نیرو هوایی خ شورا تقاطع شورا و منوچهری کو..

امکانات: کولر . گاز

۳ واحد ۷۸ متری ۱خ - قیمت بنا

مستغلات نیروی هوایی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۲۱

۱۶۴ متر - زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ پنجم فرعی ۵/۴۰ (م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات