ایران فایل اسکان

خرید مستغلات شمیران نو

مستغلات شمیران نو جهت خرید شش روز قبل

۵۰ متر - زمین: ۵۰ متر ۵ ساله ; شمیران نو خ یکم غربی کوی ی..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۵۰ متر - زمین: ۷۰ متر قدیمی ; شمیران نو ابوذر غفاری روبروی دوم غربی ب..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۶۰ متر - زمین: ۷۳ متر ۱۵ ساله ; شمیران نو کوی هشتم شرقی بن بست شم..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

پشت قواره ای-از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۵۰ متر - زمین: ۶۵ متر ۱۰ ساله ; شمیران نو ۲۰متری غربی کوی نر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۷۸ متر - زمین: ۱۲۰ متر ۱۰ ساله ; شمیران نو خ دوازدهم غربی پلاک..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۳۵ متر - زمین: ۴۵ متر ۱۵ ساله ; شمیران نو کوی پنجم غربی مطهری..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۲۸۵ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۷ ساله ; هنگام شمیران نو خ ۱۰ش..

امکانات: کولر . گاز

قولنامه ای- واحدهای ۹۵متری و ۶متر مغازه

مستغلات/مغازه شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۴۰ متر - زمین: ۸۰ متر ۴۰ ساله ; شمیران نو خ دوازدهم غربی نبش ..

امکانات: گاز . فلت

۲۵متر مغازه-بازدید با هماهنگی

مستغلات/مغازه شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۵۰ متر - زمین: ۵۰ متر قدیمی ; رسالت خ هنگام خ شمیران نو کوی هژبری ..

امکانات: کولر . گاز

۴۳مترتجاری:( ۴متر ارتفاع و برق ۳فاز و ۳۰متر بالکن)-از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۵۵ متر - زمین: ۶۲ متر ۳۰ ساله ; شمیران نو خ دهم غرب..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/مغازه شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۹۵ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۷ ساله ; هنگام شمیران نو خ دهم شر..

امکانات: کولر . گاز

۶متر مغازه (ملک و سرقفلی-یک دهنه)

مستغلات شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۸۵ متر - زمین: ۷۵ متر ۱۷ ساله ; شمیران نو خ شقایق کوی یا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

انباری داخل واحد-بصورت تکی هم بفروش میرسد

مستغلات/مغازه شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۱۰ متر - زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; شمیران نو خ کامکار شما..

امکانات: کولر . گاز

۲۰مترمغازه

مستغلات شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۲۵ متر - زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; شمیران نو خ دهم شرق..

امکانات: گاز . فلت

مستغلات شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۴۰ متر - زمین: ۴۲ متر ۱۵ ساله ; شمیران نو خ نهم غرب..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

یک واحد۳سال ساخت میباشد

مستغلات شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۴۵ متر - زمین: ۹۰ متر قدیمی ; شمیران نو خ دوازدهم غربی خ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

۱۵متر تجاری

مستغلات شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۴۲ متر - زمین: ۵۰ متر ۸ ساله ; شمیران نو خ دهم غربی کوی احمد طبا ..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۴۰ متر - زمین: ۳۲ متر ۲۰ ساله ; شمیران نو کوی یکم یاس چ..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۴۰ متر - زمین: ۳۴ متر قدیمی ; رسالت شمیران نو کوی یکم غربی یا..

امکانات: کولر . گاز . فلت

مستغلات شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۳۵ متر - زمین: ۵۵ متر ۳۰ ساله ; شمیران نو کوی پنجم شرقی بن بس..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۷۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; شمیران نو کوی یازدهم شر..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

درکل ۳پارکینگ

مستغلات شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

۴۵ متر - زمین: ۶۵ متر ۷ ساله ; شمیران نو خ یازدهم غر..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/مغازه شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

۶۵ متر - زمین: ۷۵ متر قدیمی ; شمیران نو خ دوازدهم غربی (نون..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۱۶مترمغازه

مستغلات شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

۷۰ متر - زمین: ۱۲۳ متر نوساز ; هنگام شمیران نو ۲۰ متری غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

به صورت تکی نیز فروخته میشود

مستغلات شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۵

۹۰ متر - زمین: ۱۱۵ متر ۸ ساله ; رسالت شمیران نو ۸متری اسلامی روبروی پا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای یک سوئیت ۶۰متری-از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

۶۰ متر - زمین: ۸۵ متر ۱۵ ساله ; شمیران نو میدان پاکدامن ۲۰متری غفاری جنوبی ۸متری اس..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

زمین: ۷۶ متر قدیمی ; هنگام شمیران نو..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

۷۰ متر - زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; هنگام شمیران نو میدان ا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات/کلنگی شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

۴۰ متر - زمین: ۴۰ متر قدیمی ; شمیران نو میدان پاکدامن بین خ۱۲و..

امکانات: کولر . گاز

ملک روی مغازه واقع شده

مستغلات شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۵

۴۵ متر - زمین: ۴۵ متر قدیمی ; شمیران نو نهم غربی لاله..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

قابلیت تفکیک-ازطول براطلاع نداشتند

مستغلات شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۵

۷۰ متر - زمین: ۸۰ متر قدیمی ; شمیران نو دهم غربی کوی زنبق د..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

۶۵ متر - زمین: ۸۲ متر قدیمی ; هنگام شمیران نو دهم شرقی بن بست ن..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/مغازه شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۲۰

۱۱۰ متر - زمین: ۱۵۲ متر قدیمی ; شمیران نو کوی ۱۱ غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

تراس-مغازه ۱۸متری با ملکیت

مستغلات/مغازه شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۰۴

۴۲ متر - زمین: ۷۰ متر قدیمی ; شمیران نو خ شهید نونوار غربی (دوازدهم غربی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۲۴مترتجاری-زیرپله ۳متری تجاری

مستغلات/مغازه شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

۱۰۰ متر - زمین: ۰ متر قدیمی ; رسالت شمیران نو میدان پاکدامن ۲۰متری غفاری جنوبی نرسیده ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

دارای ۴۵ متر تجاری در طبقه اول مالک از مساحت زمین اطلاع نداشت

مستغلات/کلنگی شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۰۲

۶۵ متر - زمین: ۸۵ متر قدیمی ; شمیران نو نهم غربی بن بس..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/کلنگی شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۳/۰۵/۰۶

۴۰ متر - زمین: ۲۰۳ متر قدیمی ; شمیران نو خ هشتم غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فلت

ازطول براطلاع نداشتند

مستغلات/کلنگی شمیران نو جهت خرید ۱۳۹۳/۰۳/۲۵

۸۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۳۰ ساله ; شمیران نو روبروی سی متری اول کوی هف..

امکانات: کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات