ایران فایل اسکان

خرید مستغلات سبلان جنوبی

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید شش روز قبل

۴۰ متر - زمین: ۷۲ متر ۱۵ ساله ; سبلان جنوبی نرسیده به خ دماوند کوی خیام..

امکانات: کولر . گاز . فلت

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

۳۴۰ متر - زمین: ۱۰۳ متر نوساز ; سبلان جنوبی کوی یاد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

واحدهای ۸۵متری

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۷۹ متر - زمین: ۱۲۱ متر نوساز ; سبلان شمالی ۱۰متری ار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

یکجا و تکی

مستغلات/دفتر کار سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۳۸ متر - زمین: ۷۲ متر ۱۵ ساله ; سبلان جنوبی کوی خی..

امکانات: کولر . گاز . فلت

مستغلات/دفتر کار سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۷۸ متر - زمین: ۱۳۱ متر نوساز ; سبلان جنوبی کوی بابا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۸۵ متر - زمین: ۱۰۳ متر نوساز ; سبلان جنوبی کوی یادگ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۶۰ متر - زمین: ۸۰ متر ۲۵ ساله ; سبلان جنوبی خ صبوری کوی ..

امکانات: کولر . گاز

از طول بر اطلاع نداشتند- هرواحد ۲اتاق تو در تو

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۷۵ متر - زمین: ۱۰۵ متر قدیمی ; سبلان جنوبی بالاتر از سه راه حافظ کوی مظلومی مقدم..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۵۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; سبلان جنوبی خ کیائی کوی ..

امکانات: کولر . گاز

بازدید با هماهنگی-آب و برق مستقل

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۶۲ متر - زمین: ۱۰۳ متر ۲۰ ساله ; سبلان جنوبی کوی شهید امینی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۴۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; سبلان جنوبی کوی فدا..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۶۰ متر - زمین: ۸۰ متر ۴ ساله ; سبلان جنوبی کوی یادگ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

پارکینگ در انتظار

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۲۴۴ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۲۲ ساله ; سبلان جنوبی کوی محمدامینی روبروی ا..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۶۰ متر - زمین: ۱۰۳ متر قدیمی ; سبلان جنوبی کوی طال..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات/مغازه سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

۴۸ متر - زمین: ۹۰ متر ۹ ساله ; سبلان جنوبی خ کهن..

امکانات: کولر . گاز

۱۳مترتجاری

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

۹۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; سبلان جنوبی کوی امیرمظلومی مقدم کوی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

۵۲ متر - زمین: ۱۰۰ متر نوساز ; سبلان جنوبی سه راه قاسم آباد کوی حم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

۲۹ متر - زمین: ۴۵ متر ۱ ساله ; سبلان شمالی کوی داوود آب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

مستغلات/کلنگی سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

۵۰ متر - زمین: ۵۰ متر قدیمی ; سبلان جنوبی کوی پرنیان کوی میرحسین..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

۸۵ متر - زمین: ۵۰ متر قدیمی ; سبلان جنوبی کوی مظلومی مقدمی کوی ا..

امکانات: کولر . گاز

ازطول براطلاع نداشتند

مستغلات/مغازه سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

۵۰ متر - زمین: ۲۳۴ متر ۲۰ ساله ; سبلان جنوبی کوی صاب..

امکانات: کولر . گاز

از طول بر اطلاع نداشتند-۱۱۲ متر تجاری متری ---/۱۸ م

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

۹۰ متر - زمین: ۱۴۰ متر نوساز ; سبلان جنوبی کوی بابا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۵

۱۰۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; سبلان جنوبی ۲۰متری انصارالحسین پل..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۲بر

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

۱۶۷ متر - زمین: ۷۲ متر ۱۰ ساله ; سبلان جنوبی کوی خ..

امکانات: کولر . گاز . فلت

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۸

۵۰ متر - زمین: ۸۰ متر قدیمی ; سبلان جنوبی کوی اسکن..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۱

۲۰۰ متر - زمین: ۸۳ متر نوساز ; سبلان جنوبی رجبی کوی میر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

۲۰۰ متر - زمین: ۸۳ متر نوساز ; سبلان جنوبی میرشر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴واحد ۵۰ متری۱خ

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

۵۴ متر - زمین: ۸۶ متر قدیمی ; سبلان جنوبی نرسیده به مترو کوی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۰۷

۳۵۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر نوساز ; سبلان جنوبی خ حق گو خ خطیبی..

امکانات: گاز . آسانسور

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۰۵

۴۰ متر - زمین: ۶۰ متر قدیمی ; سبلان جنوبی خ پرنیان ۸متری بانک بن..

امکانات: کولر . گاز

معاوضه با آپارتمان

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۹

۳۵۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر نوساز ; سبلان جنوبی خ حق گو خ خطیبی..

امکانات: گاز . آسانسور

۵ واحد ۷۰ متری

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۱

۱۴۰ متر - زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; سبلان نبش کوی حق ..

امکانات: کولر . گاز

دارای ۴۰ متر تجاری

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

۳۵۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر نوساز ; سبلان جنوبی خ حق گو خ خطیبی..

امکانات: گاز . آسانسور

۵ واحد ۷۰ متری

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۲۸

۳۵۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر نوساز ; سبلان جنوبی خ حق گو خ خطیبی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵ واحد ۷۰ متری

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۱۰

۴۵۰ متر - زمین: ۱۵۱ متر نوساز ; سبلان جنوبی نبش سه راه حافظ ک حمی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

۳ واحد ۱۵۰ متری

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

۷۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر نوساز ; سبلان جنوبی پائین تر از مترو خ حقگو خ خ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بصورت جداگانه نیز بفروش میرسد

مستغلات/دفتر کار سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۳/۱۱/۱۲

۱۴۰ متر - زمین: ۱۵۱ متر نوساز ; سبلان جنوبی سه راه حافظ نبش حمی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بصورت جداگانه نیزبفروش میرسد

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۲۵

۴۰ متر - زمین: ۷۶ متر قدیمی ; سبلان جنوبی خ انصارالح..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

مستغلات/کلنگی سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۲۹

۶۰ متر - زمین: ۱۰۶ متر قدیمی ; سبلان جنوبی خ انصار الحسین کوی ..

امکانات: گاز

ت.ت/

مستغلات/کلنگی سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۱۹

۱۵۰ متر - زمین: ۱۱۶ متر قدیمی ; سبلان جنوبی خ کیانی ک میر ..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/مغازه سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۷/۳۰

۱۶۰ متر - زمین: ۱۰۱ متر قدیمی ; سبلان جنب بانک مل..

امکانات: کولر . گاز

۱۰۰متر تجاری

مستغلات سبلان جنوبی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۶/۱۹

۱۱۲ متر - زمین: ۷۰ متر ۲۵ ساله ; سبلان جنوبی شارق ابوتراب ..

امکانات: کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات