ایران فایل اسکان

خرید مستغلات دهکده المپیک

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۱۸ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; دهکده المپیک بلواردهکده ..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

مستغلات/دفتر کار دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

۳۳۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; دهکده المپیک خ ۵..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان/مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

۳۶۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲ ساله ; دهکده المپیک خ ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دارای واحد های ۱۲۰ متری ۳ خواب

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

۷۸ متر - زمین: ۱۳۵ متر ۳ ساله ; دهکده المپیک چهارراه زیبادشت نبش..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون کامل-۶۵مترتجاری

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

۱۰۷ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; دهکده المپیک کوی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

زمین: ۲۰۰ متر ۲۵ ساله ; دهکده المپیک زیبا دشت ۱۶ متری ..

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۰۲

۱۲۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۰ ساله ; دهکده المپیک زیبادشت بالا خ گلس..

امکانات: کولر . گاز

معاوضه با کلنگی دارای تجاری

مستغلات/دفتر کار دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۹

۴۴۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; دهکده المپیک خ ۵..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بر ۸*۲۵

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

۳۷۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۵ ساله ; دهکده المپیک خ۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای ۳ واحد ۱۲۵متری ۲ خواب

مستغلات/دفتر کار دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۲۵

۴۴۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; دهکده المپیک خ ۵..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بر ۸*۲۵

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

۳۰۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۲ ساله ; دهکده المپیک ۲۰متری خ ۳۹ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده- آماده - - ۲واحد ۱۳۰ متری ۲خ موجود-فروش ۳دانگ از ۶ دانگ

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۶

۳۷۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۵ ساله ; دهکده المپیک خ۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای ۳ واحد ۱۲۵متری ۲ خواب

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۴

۱۲۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۲ ساله ; دهکده المپیک ۲۰متری خ ۳۹ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده- آماده - - ۲واحد ۱۳۰ متری ۲خ موجود-فروش ۳دانگ از ۶ دانگ

مستغلات/کلنگی دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۲

۲۵۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک شهرک گلستان خ امیرکبیر بنفشه کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

۱۳۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۲ ساله ; دهکده المپیک ۲۰متری خ ۳۹ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده- آماده - - ۲واحد ۱۳۰ متری ۲خ موجود-فروش ۳دانگ از ۶ دانگ

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

۳۷۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۵ ساله ; دهکده المپیک خ۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای ۳ واحد ۱۲۵متری ۲ خواب

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۶

۳۴۲ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۰ ساله ; دهکده المپیک زیبا دشت بالا گلستان ..

امکانات: گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

۳۴۲ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۰ ساله ; دهکده المپیک زیبا دشت بالا گلستان ..

امکانات: گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

۳۰۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۲ ساله ; دهکده المپیک ۲۰متری خ ۳۹ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش ۳دانگ از ۶ دانگ

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۶

۱۳۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۲ ساله ; دهکده المپیک ۲۰متری خ ۳۹ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

مستغلات/کلنگی دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۶

۷۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک خ ساحل پلاک ..

امکانات: کولر . گاز

گذر۱۲متری-دارای یک سوئیت ۴۵ متری

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

۳۷۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۵ ساله ; دهکده المپیک خ۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

۳۱۵ متر - زمین: ۲۹۰ متر نوساز ; دهکده المپیک ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۳ واحد ۱۰۵ متری ۲ خوابه

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

۳۴۲ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۰ ساله ; دهکده المپیک زیبا دشت بالا گلستان ..

امکانات: گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۰۷

۳۱۵ متر - زمین: ۲۹۰ متر نوساز ; دهکده المپیک ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

۳۴۲ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۰ ساله ; دهکده المپیک زیبا دشت بالا گلستان ..

امکانات: گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

۳۶۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; دهکده المپیک خ ۲..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۸

۳۴۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; دهکده المپیک خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۸

۲۰۰ متر - زمین: ۳۶۰ متر ۲۴ ساله ; دهکده المپیک خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۷

۳۷۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۵ ساله ; دهکده المپیک خ۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای ۳ واحد ۱۲۵متری ۲ خواب

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۷

۳۱۵ متر - زمین: ۲۹۰ متر نوساز ; دهکده المپیک ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۳ واحد ۱۰۵ متری ۲ خوابه

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

۳۴۲ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۰ ساله ; دهکده المپیک زیبا دشت بالا گلستان ..

امکانات: گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۴

۳۶۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; دهکده المپیک خ ۲..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۰۷

۶۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۲ ساله ; دهکده المپیک ۲۰متری خ ۳۹ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ت.ت/بازسازی شده

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۸

۳۷۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; دهکده المپیک خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۸

۲۱۰ متر - زمین: ۳۶۰ متر ۲۴ ساله ; دهکده المپیک خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

۳۱۵ متر - زمین: ۲۹۰ متر نوساز ; دهکده المپیک ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

۳۷۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۵ ساله ; دهکده المپیک خ۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۳۶۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; دهکده المپیک خ ۲..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

- با کلنگی -نما ترکیبی -دارای واحدهای ۱۲۰ متری

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۸

۸۷ متر - زمین: ۱۶۷ متر ۱۵ ساله ; دهکده المپیک شهرک چشمه خ گلها ..

امکانات: گاز

بازسازی شده-

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۴

۳۴۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; دهکده المپیک خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۴

۸۵ متر - زمین: ۳۶۰ متر ۲۴ ساله ; دهکده المپیک خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۱

۳۷۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۵ ساله ; دهکده المپیک خ۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای ۳ واحد ۱۲۵متری ۲ خواب

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۱

۳۱۵ متر - زمین: ۲۹۰ متر نوساز ; دهکده المپیک ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۷

۳۶۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; دهکده المپیک خ ۲..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۴

۳۰۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۲ ساله ; دهکده المپیک ۲۰متری خ ۳۹ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش ۳دانگ از ۶ دانگ

مستغلات/مغازه دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۲

۱۲۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; دهکده المپیک زیبادشت بالا میدان لاله خ ۱۶م..

امکانات: کولر . گاز

۲باب مغازه تجاری ۱۲متری هرباب

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۲۵

۲۸۸ متر - زمین: ۱۶۷ متر ۱۵ ساله ; دهکده المپیک شهرک چشمه خ گلها ..

امکانات: گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۱۶

۳۷۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۵ ساله ; دهکده المپیک خ۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۱۶

۳۱۵ متر - زمین: ۲۹۰ متر نوساز ; دهکده المپیک ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۱۳

۱۱۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; دهکده المپیک خ ۵..

امکانات: کولر . گاز

کمیسیون کامل

مستغلات/دفتر کار دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۰۸

۱۸۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; دهکده المپیک پایین م المپیک خ س..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۰۲

۴۳۵ متر - زمین: ۲۵۰ متر نوساز ; دهکده المپیک همت غرب ورودی چیتگر جنب دهکده الم..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/مغازه دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

۱۲۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر ۳۰ ساله ; دهکده المپیک میدان المپیک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۳۵مترتجاری

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۱۸

۸۵ متر - زمین: ۳۶۰ متر ۲۴ ساله ; دهکده المپیک خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۱۷

۳۴۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; دهکده المپیک خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۱۰

۳۳۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; دهکده المپیک پایین م المپیک خ س..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات/کلنگی دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

۱۱۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; میدان المپیک خ ۳۹ پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۲۴

۲۹۵ متر - زمین: ۱۶۲ متر ۱۵ ساله ; دهکده المپیک شهرک چشمه کوچ..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

۲ واحد ۹۵ متری ۲ خ+ ۱ واحد ۱۰۵ متری ۱ خ و ۱ طبقه پارکینگ - بازسازی شده کامل - قیمت زمین و بنا باهم

مستغلات/دفتر کار دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

۲۰۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۵ ساله ; دهکده المپیک خ ساحل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

۲۵۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۵ ساله ; دهکده المپیک زیبا دشت گلس..

امکانات: گاز . آیفون تصویری

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۲۰

۱۲۰ متر - زمین: ۱۹۲ متر ۲۳ ساله ; دهکده المپیک کوی هفتم کوی م..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۳/۰۸/۲۹

۳۴۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; دهکده المپیک خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان/مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۳/۰۷/۱۲

۲۸۸ متر - زمین: ۱۶۷ متر ۱۵ ساله ; دهکده المپیک شهرک چشمه خ گلها ..

امکانات: گاز

آپارتمان/مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

۳۲۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۷ ساله ; دهکده المپیک پایین تراز م المپیک خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۳/۰۶/۱۹

۲۵۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۵ ساله ; دهکده المپیک زیبا دشت گلس..

امکانات: گاز . آیفون تصویری

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۳/۰۶/۰۸

۱۲۲ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; دهکده المپیک زیبا دشت بالا گلست..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

باکمیسیون کامل

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۳/۰۶/۰۳

۱۴۰ متر - زمین: ۲۰۸ متر ۲۰ ساله ; دهکده المپیک بلوار امیر کبیر خ گل افروز ..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۳/۰۴/۲۲

۱۴۵ متر - زمین: ۳۰۰ متر ۶ ساله ; دهکده المپیک شهرک گلستان بلوار کاج خ سر..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون کامل-بصورت جداگانه متری:(---/۵م)

مستغلات دهکده المپیک جهت خرید ۱۳۹۳/۰۴/۲۱

۳۱۵ متر - زمین: ۲۹۰ متر نوساز ; دهکده المپیک ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات