ایران فایل اسکان

خرید مستغلات دزاشیب

مستغلات/کلنگی دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۲۶۱ متر قدیمی ; دزاشیب ک استاد هاشمی بن بس..

مستغلات/دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۴۳ متر - زمین: ۵۷ متر نوساز ; دزاشیب خ شهید کریمی بن بست باقری پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲واحد دارای پارکینگ میباشد-درکل دارای ۵۷مترانباری

مستغلات دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

۶۰ متر - زمین: ۸۱ متر قدیمی ; دزاشیب خ بوعلی کوی شهید فلاح پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فروش با مستاجر

مستغلات/دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

۴۹ متر - زمین: ۶۷ متر ۸ ساله ; تجریش میدان قدس خ دزاشیب خ کریمی کوی کاوه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۲بر- بردوم۷/۵متر

مستغلات/دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

۵۰ متر - زمین: ۶۷ متر ۸ ساله ; تجریش میدان قدس خ دزاشیب خ کریمی کوی کاوه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۲بر- بردوم۷/۵متر

مستغلات دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

۱۵۰ متر - زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; دزاشیب کوی شهید صادقی بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

مستغلات دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

۹۶۰ متر - زمین: ۶۵۵ متر قدیمی ; دزاشیب خ بوعلی نبش فدایی ع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

قابل تجمیع

مستغلات دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۱

۷۳ متر - زمین: ۹۵ متر ۱۴ ساله ; دزاشیب بالاتراز آتش نشانی روبه رو پارک آزادی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات/دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

۱۲۸ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۷ ساله ; دزاشیب دو راهی دزاشیب کوی استاد هاشمی نبش ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

۱۲۰۰ متر - زمین: ۵۶۰ متر ۱۸ ساله ; دزاشیب خ برادران وا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۷۰۰متربنای مفید

مستغلات/دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۹

۴۴ متر - زمین: ۵۷ متر نوساز ; دزاشیب خ کریمی نبش بن بست ..

امکانات: گاز . آسانسور . فلت

کمیسیون کامل - در کل ۲ پارکینگ - دارای موقعیت اداری و تجاری

مستغلات دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

۱۱۵ متر - زمین: ۷۵ متر ۲۴ ساله ; دزاشیب خیابان بوعلی (شهید کریمی) ک..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/مغازه/دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۰۵

۴۳ متر - زمین: ۶۰ متر نوساز ; تجریش خ دزاشیب خ شهید کریمی بن بست کاظمی..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

دارای ۴۳ متر تجاری

مستغلات دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

۱۶۶ متر - زمین: ۱۲۷ متر ۲۵ ساله ; دزاشیب خ شهید عباس..

امکانات: گاز

مستغلات/دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۴

۵۷۰ متر - زمین: ۵۶۰ متر نوساز ; دزاشیب خ برادران وا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

۸۴ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۱۰ ساله ; دزاشیب ک محمد علی صادقی ک مرتضی عب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۵

۳۵۰ متر - زمین: ۲۶۱ متر ۲۵ ساله ; دزاشیب ک استاد هاشمی بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۰۴

۱۰۰۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر ۳۰ ساله ; دزاشیب بعداز آتش نشانی روبروی ب..

امکانات: گاز

مستغلات دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

۱۶۶ متر - زمین: ۱۲۷ متر ۲۵ ساله ; دزاشیب خ شهید عباس..

امکانات: گاز

مستغلات دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۲۲

۲۵۵ متر - زمین: ۱۳۰ متر ۲۵ ساله ; دزاشیب خ رمضانی ک ز..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/مغازه دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۵

۲۷۰ متر - زمین: ۳۱۵ متر ۳۰ ساله ; دزاشیب خ شهید کریمی..

امکانات: کولر . گاز

۴.۰ متر تجاری ملک و سرقفلی - بازسازی شده

مستغلات/دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۲

۸۱۰ متر - زمین: ۵۶۰ متر نوساز ; دزاشیب خ برادران وا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۲۳

۱۷۵ متر - زمین: ۱۹۵ متر ۲۵ ساله ; دزاشیب خ کریمی ..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۱۱

۳۶۰ متر - زمین: ۲۶۰ متر نوساز ; دزاشیب ک استاد هاشمی بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۲۰

۱۲۵ متر - زمین: ۲۲۵ متر ۲۵ ساله ; تجریش دزاشیب خ کریمی پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

۱۲۵ متر - زمین: ۴۰۰ متر ۲۵ ساله ; دزاشیب خ کریمی جنب سفارت..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

مستغلات/کلنگی دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۲۹

۳۶۰ متر - زمین: ۱۰۷۰ متر ۳۰ ساله ; دزاشیب جنب آتش نشانی ک شهید رحیم..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۲۷

۳۰۰ متر - زمین: ۱۷۰ متر ۲۵ ساله ; دزاشیب خ بوعلی بن بست ی..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۲۲

۷۵ متر - زمین: ۱۰۶ متر ۱۰ ساله ; دزاشیب خ شهید احمد رمضانی بن بست نمازی ..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

۳۳۲ متر - زمین: ۳۰۲ متر ۳۰ ساله ; دزاشیب خ کریمی پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۱۶

۱۴۰۰ متر - زمین: ۳۰۸ متر ۳ ساله ; دزاشیب ک حسین فلاح..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

مستغلات/کلنگی دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۰۲

۲۴۰ متر - زمین: ۲۴۰ متر ۱۶ ساله ; دزاشیب خ برادران قاسمی ک حقیق..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/کلنگی دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۳/۱۱/۰۶

۱۲۰ متر - زمین: ۶۴ متر قدیمی ; دزاشیب جنب آتشنشانی خ رمضانی..

امکانات: کولر . گاز

R۱۲۲ پهنه

مستغلات/دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

۷۲ متر - زمین: ۷۲ متر ۴۰ ساله ; تجریش میدان قدس خ دزاشیب جنب آتشنشانی رمض..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۵متر تجاری

مستغلات دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۱۸

۱۶۶ متر - زمین: ۱۲۷ متر ۲۵ ساله ; دزاشیب خ شهید عباس..

امکانات: گاز

مستغلات/دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۰۳

۷۵۰ متر - زمین: ۲۶۰ متر ۲۵ ساله ; دزاشیب ک استاد هاشمی بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۱۶

۱۸۰ متر - زمین: ۳۰۸ متر ۲ ساله ; دزاشیب کوی ف..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

مستغلات/کلنگی دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۰۱

۷۰ متر - زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; دزاشیب سه راه باهنر کوی استا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

زمین مربع میباشد

مستغلات دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۳/۰۸/۱۵

۱۸۰ متر - زمین: ۱۳۹ متر ۳۰ ساله ; دزاشیب ک تهران..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۳/۰۷/۱۴

۱۸۰ متر - زمین: ۲۶۰ متر ۲۵ ساله ; دزاشیب ک استاد هاشمی بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات/دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۳/۰۵/۰۹

۱۲۵ متر - زمین: ۴۰۵ متر نوساز ; دزاشیب نرسیده به آتش نشانی روبروی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۰۰متر تجاری -----/۷۰م متری با سرقفلی وملکیت

مستغلات دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۳/۰۴/۰۲

۸۵ متر - زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; نیاوران دزاشیب خ رمضانی بن ب..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

مستغلات دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۳/۰۳/۲۶

۲۵۵ متر - زمین: ۱۳۰ متر ۲۵ ساله ; دزاشیب خ رمضانی ک ز..

امکانات: کولر

مستغلات دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۳/۰۲/۲۷

۲۵۵ متر - زمین: ۱۳۰ متر ۲۵ ساله ; دزاشیب خ رمضانی ک ز..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/کلنگی دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۳/۰۱/۲۴

۲۵۵ متر - زمین: ۱۳۰ متر ۲۵ ساله ; دزاشیب خ رمضانی ک ز..

امکانات: کولر

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات