ایران فایل اسکان

خرید مستغلات جنت آباد

مستغلات جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۹۰ متر - زمین: ۱۴۵ متر نوساز ; جنت آبادشمالی سیمون بولیوار خ شاهد ش..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

مستغلات جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۲۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۰ ساله ; جنت آباد شمالی خ شقایق ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات/دفتر کار جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۱۰۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۱۱ ساله ; جنت آباد شمالی بالاتر از همت کوی ستای..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

مستغلات جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

۶۰ متر - زمین: ۸۸ متر قدیمی ; جنت آباد شاهین شمالی ۲۰متری گلستان پ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات/مغازه/دفتر کار جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

۱۲۷ متر - زمین: ۱۰۰۰ متر ۲۸ ساله ; جنت آباد مرکزی ۲۰متری گلستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

۲کله-موقعیت اداری تجاری مسکونی-متراژ واحدها از ۱۲۷ الی ۱۴۷متری-۵۰مترتجاری-پهنه M۱۱۳

مستغلات/دفتر کار جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۷۲۰ متر - زمین: ۱۶۷ متر نوساز ; جنت آباد آبشناسان نبش ک شق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۱۶۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۹ ساله ; جنت آباد شمالی روبروی ایرانشهر شمالی خ عباس ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

مستغلات/دفتر کار جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۱۳۰ متر - زمین: ۱۷۰ متر ۱۱ ساله ; جنت آباد شمالی سیمون بولیوار خ ۱۴م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

معاوضه با کلنگی-۶۱متر تجاری

مستغلات جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۸۳۰ متر - زمین: ۳۲۰ متر ۳ ساله ; جنت آباد شاهین جنوبی نرسیده به ۳۵متری لاله روبروی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

واحدهای ۲۰۰و ۹۵متری-۱۷۰متر تجاری

مستغلات جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۶۷ متر - زمین: ۲۲۵ متر ۸ ساله ; جنت آباد شمالی سیمون بولیوار نبش ایرانشهر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

مستغلات جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۶۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; جنت آباد مرکزی ۳۵متری گلستان ۱۶متری دوم ش..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲بر-بردیگر:(۳۰متر)

مستغلات جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۱۲۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۵ ساله ; جنت آبادشمالی خ شقایق میلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

گذر۱۶متری

مستغلات/مغازه/دفتر کار جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۱۵۰ متر - زمین: ۴۲۰ متر ۲ ساله ; جنت آباد چهارباغ شرقی بعد از میدان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

۶۱متر تجاری - ۱۶ پارکینگ

مستغلات جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

۱۰۵ متر - زمین: ۵۲۵ متر ۲ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی کوی گ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . دوربین مداربسته

از جهت ملک اطلاع نداشتند

مستغلات/دفتر کار جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۱۳۰ متر - زمین: ۲۰۲ متر نوساز ; جنت آباد روبروی سمرقند لاله..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

معاوضه با کلنگی

مستغلات/مغازه جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۱۰ متر - زمین: ۲۵۳ متر قدیمی ; جنت آباد خ ۳۵ متری مخبری ۱۶ متری اول شمالی نبش ک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . دو کله

گذر۱۲متری-۲باب مغازه۱۷و۳۳متری جواز ۵ طبقه ۲ واحدی با پارکینگ

مستغلات/مغازه/دفتر کار جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۶۰ متر - زمین: ۲۲۷ متر نوساز ; جنت آبادمرکزی بالاتراز۳۵متری گلستان نبش یازد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فلت

مستغلات/دفتر کار جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۱۳۰ متر - زمین: ۱۹۲ متر نوساز ; جنت آباد شمالی ۳۰متری انصارالمهدی بالاترازمسجد وفرهنگسرا نور نر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۲کله- ۲۴۰متر تجاری- ۱۳۰مترپارکینگ

مستغلات/دفتر کار جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۸۶ متر - زمین: ۲۷۳ متر نوساز ; جنت آباد شرقی چهارباغ شرقی بین ۱۶متری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۹۰ متر - زمین: ۳۰۸ متر ۱ ساله ; جنت آبادجنوبی میدان چهارباغ غربی ۱۶ متری اول نمازی کوی چها..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

معاوضه با کلنگی درهمان منطقه

مستغلات/کلنگی جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۱۱۵ متر - زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد طور شمالی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

مستغلات/مغازه/دفتر کار جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۹۵ متر - زمین: ۳۲۰ متر ۳ ساله ; جنت آباد شاهین جنوبی نرسیده به ۳۵متری لاله روبروی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۷۰متر تجاری

مستغلات/دفتر کار جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۶۸ متر - زمین: ۲۵۲ متر ۱۴ ساله ; جنت آباد میدان چهارباغ کوی ریاحی ساختمان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۳۰۰ متر - زمین: ۱۸۰ متر نوساز ; جنت آبادشمالی خ حصارک خ کشاورز خ جراح تهرانی خ ۵ غ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

واحدهای ۱۰۰متری

مستغلات/مغازه/دفتر کار جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۲۰۰ متر - زمین: ۳۲۰ متر ۳ ساله ; جنت آباد جنوبی شاهین جنوبی نرسیده به ۳۵متری لاله روبر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۷۰متر تجاری- ۸۳۰متر موقعیت اداری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات