ایران فایل اسکان

خرید مستغلات تجریش

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۵۰ متر - زمین: ۵۷ متر قدیمی ; تجریش میدان قدس ک بهمن محمودی بن ب..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

مستغلات/دفتر کار تجریش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۹۰ متر - زمین: ۴۲ متر قدیمی ; تجریش میدان قدس کوی واعظی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

۴۱۲ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۱۵ ساله ; تجریش بن بست شهید ع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

واحدهای ۱۰۰متری

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۱۲۵ متر - زمین: ۱۹۰۹ متر قدیمی ; تجریش دربندی مقصود بیک پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

در ۲بلوک- بر دیگر ۳۹

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۱۰۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۱۵ ساله ; تجریش بن بست شهید ع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

همکف ۱۸۰ متری ۲ خواب دوبلکلس میباشد

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۶۰ متر - زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; تجریش خ کاشف سلیمان زاده سه راه عابدی بن ..

بازسازی شده

مستغلات/دفتر کار تجریش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۱۲۵ متر - زمین: ۱۹۱۰ متر ۲۵ ساله ; تجریش خ دربندی (مقصودبیک) پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

در۲بلوک

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۹۵ متر - زمین: ۱۷۵ متر نوساز ; تجریش خ فناخسرو کوی کرمانشا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۲۶۸ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۵ ساله ; تجریش خ هاشمی اولیا کوی مهتاب کوی علی محمدی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات/کلنگی تجریش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۱۵۰ متر - زمین: ۲۹۶ متر قدیمی ; تجریش خ شهید دربندی (مقصود بیک کوی موزه) کوی نمازی..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

۹۵ متر - زمین: ۱۷۵ متر نوساز ; تجریش خ فنا خسرو کوی کرمانش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/مغازه تجریش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

۱۴۰ متر - زمین: ۲۵ متر قدیمی ; تجریش خ دربندی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۳۹مترتجاری

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

۹۵ متر - زمین: ۱۷۵ متر نوساز ; تجریش خ فناخسرو کوی کرمانشاهی را..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

مستغلات/دفتر کار تجریش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

۵۰ متر - زمین: ۵۷ متر ۲۵ ساله ; تجریش میدان قدس ابتدای شریعتی خ بهمن محمودی بن بست ..

امکانات: کولر . گاز

کمیسیون کامل-دارای موقعیت تجاری

مستغلات/مغازه/دفتر کار تجریش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

۹۱۶ متر - زمین: ۴۳۴ متر ۶ ساله ; تجریش خ دربندی کوی گ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در کل ۴۱۸متر تجاری

مستغلات/دفتر کار تجریش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

۲۱۰۰ متر - زمین: ۷۷۰ متر نوساز ; تجریش ابتدای خ ولیعصر بالاتر از شیرینی لاد..

امکانات: گاز . آسانسور . فن کوئل . فلت

۱۵۰۰متر تجاری (پاساژ)- در کل ۲۶ واحد سنداداری- ۲طبقه پارکینگ

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

۱۲۰ متر - زمین: ۱۱۰ متر ۱۵ ساله ; تجریش گلابدره میدان آبک کوی خوئ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

گذر۶ متری

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

۹۵ متر - زمین: ۱۷۵ متر نوساز ; تجریش خ فناخسرو کوی کرمانشا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

۴۵۰ متر - زمین: ۷۶۰ متر نوساز ; تجریش دربند اسدالهی حسین..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

درب ریموت

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۲

۲۲۵۰ متر - زمین: ۷۶۰ متر نوساز ; دربند اسدالهی حسینی خ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات/دفتر کار تجریش جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۱۸

۲۸ متر - زمین: ۵۰ متر نوساز ; تجریش میدان قدس کوی حسین محمودی بن بست ناطق ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

۲۲۵۰ متر - زمین: ۷۶۰ متر نوساز ; دربند اسدالهی حسینی خو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

۳۰۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۵ ساله ; میدان تجریش ک خواجه ن..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۷

۲۹۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; تجریش خ فناخسرو کوی کمالی پلا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات/مغازه تجریش جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

۸۷۰ متر - زمین: ۹۵۴ متر نوساز ; تجریش ابتدای خ ولیعصر بعد از فروشگاه سپه جن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

۲۰پارکینگ

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

۳۸ متر - زمین: ۷۵ متر ۸ ساله ; تجریش خ واعظی خ اثباتی بن بست..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

مستغلات/دفتر کار تجریش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۳

۸۰۰ متر - زمین: ۳۰۴ متر نوساز ; ولیعصر پارک وی تجریش روبروی فرشته..

امکانات: آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

۴۵ متر - زمین: ۷۵ متر ۸ ساله ; تجریش خ واعظی خ اثباتی بن بست..

امکانات: کولر . گاز . فلت

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۹

۳۰۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۵ ساله ; میدان تجریش ک خواجه ن..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/مغازه تجریش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۸

۶۵ متر - زمین: ۷۶ متر ۳۰ ساله ; میدان تجریش اول بازار تج..

امکانات: کولر . گاز

دارای ۶۵ متر مسکونی + ۶۵ متر تجاری ملک و سرقفلی - قیمت زمین و تجاری با هم

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۲

۱۲۵ متر - زمین: ۴۰۰ متر نوساز ; میدان تجریش خ جعفری کوی پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

مستغلات/دفتر کار تجریش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

۷۱ متر - زمین: ۸۶ متر نوساز ; تجریش خ شهید واعظ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

کمیسیون کامل-دارای موقعیت اداری-تجاری

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۶

۱۸۲ متر - زمین: ۱۵۰۹ متر قدیمی ; تجریش خ فناخسرو کوی امیر..

امکانات: شوفاژ . کولر . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۴

۳۰۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۵ ساله ; میدان تجریش ک خواجه ن..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

۷۰ متر - زمین: ۶۰۰ متر نوساز ; تجریش خ مقصود بیک درب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

واحد ها از ۷۰ متر الی ۱۵۰متر میباشند دارای ۱۴۰متر و ۱۲۰ متر تجاری

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

۱۲۰ متر - زمین: ۱۸۷ متر نوساز ; تجریش خ طباطبائی ک ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۲۸

۱۶۰ متر - زمین: ۲۴۰ متر نوساز ; تجریش خ امام زاده قاسم ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۲۹

۴۰۰ متر - زمین: ۳۵۰ متر ۳۰ ساله ; میدان تجریش فناخسرو امیر..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/کلنگی تجریش جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۰۷

۱۰۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; تجریش امیردربندی(مقصودبیک) خ حاج عسگری خ شب..

امکانات: کولر . گاز

باکمیسیون کامل-جوازدرحال تمدید-۲بر

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۲۹

۵۷۰ متر - زمین: ۱۸۶ متر نوساز ; دربند خ اسدالهی خ میری بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۲۹

۵۰۰ متر - زمین: ۳۵۰ متر ۳۰ ساله ; تجریش خیابان سعد..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات/کلنگی تجریش جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۲۸

۷۵ متر - زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; تجریش خ دربند خ الف..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۲۵

۳۰۰ متر - زمین: ۶۰ متر نوساز ; دربند باغ شاطر م سازمان آب ک فاخری ب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۱۳

۷۲ متر - زمین: ۲۹۰ متر نوساز ; تجریش واعظی خ خی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

معاوضه با کلنگی

مستغلات/دفتر کار تجریش جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۱۱

۹۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۲ ساله ; تجریش م قدس ک محمودی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

۲واحد۴۵متری

مستغلات/دفتر کار تجریش جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۰۹

۱۰۰۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر نوساز ; تجریش ابتدای دزاشیب روبروی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

دارای ۲۰۰ متر تجاری

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۱۳

۶۰۰ متر - زمین: ۳۵۲ متر ۳۰ ساله ; تجریش خ جلالوند سمت راست ..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۳/۰۸/۱۸

۳۴۰ متر - زمین: ۲۶۴ متر ۲۵ ساله ; میدان تجریش سعد آباد ک ۷ یا شهید ابراهیم زاده بعداز پل..

امکانات: گاز

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

۱۳۵ متر - زمین: ۵۶۶ متر نوساز ; دربند نرسیده به میدان اول روبروی کاخ سعدآ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جکوزی داخل واحد ۱۳۵ متری ---/۱۰م

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۳/۰۶/۰۸

۱۷۵ متر - زمین: ۳۱۰ متر نوساز ; تجریش خ شهید طباطبایی کوی تابان پل..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی . اطفاء حریق . آب اضطراری . برق اضطراری

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۳/۰۶/۰۶

۱۳۵ متر - زمین: ۱۱۰ متر ۲۵ ساله ; تجریش خ کاشف سلیمان زاده سه راه عابدی بن ب..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۳/۰۶/۰۲

۸۷۴ متر - زمین: ۳۴۱ متر ۸ ساله ; تجریش خ سعدآباد ک گی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۳/۰۵/۲۸

۱۲۰ متر - زمین: ۱۴۹ متر ۲۵ ساله ; تجریش خ مقصود بیک ک دربندی ک عسگری بن..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۳/۰۵/۱۶

۵۲۸ متر - زمین: ۱۸۰ متر ۲۰ ساله ; تجریش خ دربند خ زمانی یا ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۳/۰۵/۱۲

۵۴ متر - زمین: ۵۴ متر قدیمی ; تجریش خ باغ شاطر کنار م..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

مستغلات تجریش جهت خرید ۱۳۹۳/۰۴/۳۰

۱۲۰۶ متر - زمین: ۱۰۰۰ متر ۱۰ ساله ; تجریش اول فنا خسرو خ طباطب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات