ایران فایل اسکان

خرید مستغلات بخارست

مستغلات/دفتر کار بخارست جهت خرید شش روز قبل

۳۲۰ متر - زمین: ۵۴۰ متر نوساز ; بخارست خ هفدهم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۹ پارکینگ

مستغلات/دفتر کار بخارست جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱۵۵ متر - زمین: ۵۰۰ متر نوساز ; بخارست خ چهار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

مستغلات/دفتر کار بخارست جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۳۲۰ متر - زمین: ۵۴۰ متر ۶ ساله ; آرژانتین خ بخارست خ هف..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . فلت

۲طبقه پارکینگ

مستغلات/دفتر کار بخارست جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۹۵ متر - زمین: ۵۰۰ متر نوساز ; بخارست خ چهارم پلاک ۲ پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

مستغلات/دفتر کار بخارست جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۱۸ متر - زمین: ۸۹۷ متر ۱۶ ساله ; بخارست کوی دوم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/دفتر کار بخارست جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

۲۳۳۳ متر - زمین: ۹۰۰ متر ۱۷ ساله ; بخارست کوی دوم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۴۷پارکینگ سندی-۱۳انباری-نمازخانه-رستوران -شبکه اینترنتی-۲لاین آسانسور

مستغلات/دفتر کار بخارست جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

۲۶۰ متر - زمین: ۴۵۰ متر نوساز ; بخارست خ مقدس چها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فلت

یک واحد سند اداری -۴واحد واحدموقعیت اداری

مستغلات/دفتر کار بخارست جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

۳۲۰ متر - زمین: ۵۴۰ متر نوساز ; بخارست خ ۱۷..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳۷۰متر رستوران

مستغلات/دفتر کار بخارست جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

۲۱۰۰ متر - زمین: ۵۴۰ متر نوساز ; بخارست خ ۱۷..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات/دفتر کار بخارست جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

۲۶۰ متر - زمین: ۴۵۰ متر نوساز ; بخارست خ مقدس چهار..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فلت

یک طبقه سنداداری ۴طبقه م اداری-بنای مفید ۱۳۰۰مترمیباشد

مستغلات/دفتر کار بخارست جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

۲۱۰۰ متر - زمین: ۵۴۰ متر نوساز ; بخارست خ۱۷ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۰۰متر پایان کار- ۳ طبقه مشاعات

مستغلات/دفتر کار بخارست جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۱۰

۲۶۷ متر - زمین: ۴۴۰ متر نوساز ; آرژانتین بخارست خ شانز..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل . فلت

۴طبقه پارکینگ

مستغلات/دفتر کار بخارست جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۲

۱۶۹۸ متر - زمین: ۵۶۰ متر ۲ ساله ; آرژانتین بخارست خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . سالن اجتماعات . فروش با مستاجر

مستغلات/سوئیت/دفتر کار بخارست جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۷

۱۱۶ متر - زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; بخارست روبروی بیمارستان آسیا خ یکم جنب بانک کارآفرین ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دارای سوئیت ۴۱ متری

مستغلات/دفتر کار بخارست جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۴

۱۰۰۰ متر - زمین: ۴۴۸ متر ۲۰ ساله ; آرژانتین بخارست دوم پژوه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات/مغازه بخارست جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

۴۷۹۰ متر - زمین: ۴۶۰ متر نوساز ; آرژانتین بخارس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۸۰ متر تجاری

مستغلات/دفتر کار بخارست جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۰۵

۱۵۳۰ متر - زمین: ۴۶۰ متر نوساز ; بخارست کوی دهم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بصورت جداگانه نیزبفروش میرسد

مستغلات/سوئیت/دفتر کار بخارست جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۲۴

۱۱۶ متر - زمین: ۲۳۰ متر ۱۸ ساله ; بخارست روبروی بیمارستان آسیا خ یکم جنب بانک کارآفرین ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فلت

مستغلات/دفتر کار بخارست جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۰۴

۱۶۰۰ متر - زمین: ۵۴۰ متر نوساز ; بخارست خ۱۷..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات/دفتر کار بخارست جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

۳۷۰ متر - زمین: ۵۴۰ متر ۵ ساله ; بخارست نرسیده به میدان آرژانتین ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

۲ سوئیت ۵۰و ۶۰متر-۳۷۰متر تالار پذیرایی

مستغلات بخارست جهت خرید ۱۳۹۳/۰۶/۲۷

۲۴۰ متر - زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; بخارست خ مقدس چها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات/سوئیت/دفتر کار بخارست جهت خرید ۱۳۹۳/۰۵/۲۵

۲۷۵۰ متر - زمین: ۵۴۰ متر ۵ ساله ; بخارست خ هفدهم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت . ایرکاندیشن

دارای ۲سوئیت ۶۰متری-دارای۲آسانسور-کمیسیون کامل

مستغلات/دفتر کار بخارست جهت خرید ۱۳۹۳/۰۴/۰۵

۲۵۰ متر - زمین: ۴۶۲ متر نوساز ; آرژانتین بخارست پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/دفتر کار بخارست جهت خرید ۱۳۹۳/۰۲/۱۶

۲۶۰ متر - زمین: ۴۶۰ متر نوساز ; بخارست کوی سوم..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فلت

سند اداری متری:--۱۴/۵۰۰م-درکل ۱۴پارکینگ

مستغلات/دفتر کار بخارست جهت خرید ۱۳۹۳/۰۱/۳۰

۲۶۰ متر - زمین: ۴۶۰ متر نوساز ; بخارست کوی سوم..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فلت

۴۰مترانباری-۱۴عدد پارکینگ

مستغلات/سوئیت/دفتر کار بخارست جهت خرید ۱۳۹۳/۰۱/۰۷

۳۲۰ متر - زمین: ۵۶۰ متر ۴ ساله ; بخارست نرسیده به میدان آرژانت..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . دوربین مداربسته

۳۷۰متررستوران-۲سوئیت ۵۰و۶۰متری-۲تاپارکینگ-هرفلت دارای یک سوئیت مدیریت میباشد

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات