ایران فایل اسکان

خرید مستغلات اشرفی اصفهانی

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید دیروز

۵۴۰ متر - زمین: ۱۹۰ متر ۱۰ ساله ; انتهای اشرفی اصفهانی بلوار سیمون بلیوار شهرک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۰۰متر تجاری-۵۴۰متر اداری

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۴۰۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از چهارراه مرزداران..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۷۰ متر - زمین: ۱۷۵ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی خ سیمون بولیوار خ الوند خ یا..

امکانات: کولر . گاز

از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۹۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی ۲۲بهمن روبروی امام زاده کوی کشاو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۱۴۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی خ معین جنب کوهسار چه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

دارای یک واحد ۱۲۵متری سند تجاری -

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۲۰۰۰ متر - زمین: ۶۷۰ متر ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار جنب دانشگاه شهرک حصارک رو..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در مرحله سقف- فروش در این مرحله-اطلاع دقیق نداشتند

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۱۴۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی خ معین نبش کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

دارای ۲ دهنه مغازه

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱۳۰ متر - زمین: ۱۰۰۰ متر ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ بهار شرقی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

با قابلیت تجمیع- ۴۰پارکینگ

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۶۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش درمانگاه شبانه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

با مجوز درمانگاه و تجهیزات

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۱۳۵ متر - زمین: ۱۹۰ متر ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی انتهای اشرفی بلوار سیمون بلیوار شه..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/مغازه اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۱۴۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی خ معین نبش کوهس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰مترتجاری+۱۳۵مترموقعیت اداری درزیرهمکف

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۸۵ متر - زمین: ۶۶۲ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار جنب دانشگاه آزاد شهرک حصارک روبروی ..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درمرحله سقف طبقه ششم - ۲ طبقه مشاعات

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۳۵ متر - زمین: ۱۹۰ متر ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار نبش شهرک نیروهوا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۱۵۰ متر - زمین: ۲۵۵ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی باغ فیض خ قربان شریف ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۵۰ متر - زمین: ۱۹۰ متر ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی حصارک خ سلمان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۷۳ متر - زمین: ۱۰۱ متر ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بلیوار بالاترازمیدان دانشگاه خ ش..

امکانات: کولر . گاز

پارکینگ حیاط

مستغلات/مغازه/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۱۳۵ متر - زمین: ۱۹۰ متر ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی بلوار سیمون بلیوار شهرک ن..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۰۰متر تجاری ۴۰م متری

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱۲۰ متر - زمین: ۱۹۰ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی روبروی تیراژه ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۱۶۵ متر - زمین: ۶۲۴ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی پیامبرشرقی روبروی بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۱۰۰ متر - زمین: ۱۷۵ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی خ سیمون بولیوار خ الوند ک..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۵۰ متر - زمین: ۲۲۰ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی روبروی تیراژه خ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

جهت اداری هم میباشد-بنای مفید۶۵۰

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۱۰۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از چهارراه مرزداران ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۳۶۰ متر - زمین: ۶۰۹ متر ۱۵ ساله ; اشرفی اسکندرزاده کوی گ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

۱۳۵ متر - زمین: ۱۹۰ متر ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار نبش شهرک نیروهوا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

۶۰۰ متر - زمین: ۱۰۰۰ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی خ تیراژه پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فلت

مناسب اداره جات دولتی و شرکتهای خصوصی-از جهت ملک و طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

۱۵۵ متر - زمین: ۲۴۲ متر ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی شهرک هما سیم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴پارکینگ

آپارتمان/مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

۵۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی ۲۲ بهمن گل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

۱۲۰ متر - زمین: ۲۲۰ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی روبروی تیراژه خ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

۱۳۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار نبش بل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

موقعیت اداری و تجاری---ادارای دو باب مغازه۱۱۲متری و ۹۰ملک و سرقفلی

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

۱۳۵ متر - زمین: ۲۱۵ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی ناطق نوری قانع حصارکی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

۳۸ متر - زمین: ۵۰۰ متر ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی ۲۲ بهمن گلست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

۶۲ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ کشاورز کوچه شهید..

امکانات: کولر . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

۸۰۰ متر - زمین: ۴۱۰ متر ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خیابان باهنر روبروی امیر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

مستغلات/مغازه اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

۱۲۸ متر - زمین: ۴۳ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی خ ۳۵متری گلستان خ ۱۶متری دوم شمالی ک ۱۱مخا..

امکانات: کولر . گاز . فلت

۱۶متر تجاری-۱۶متر پارکینگ- از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات/مغازه/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

۸۰ متر - زمین: ۱۱۶ متر ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار نب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۶۴متر مغازه

مستغلات/کلنگی اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

۱۰۳ متر - زمین: ۴۵۷ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی خ زارع پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

در کل ۹ پارکینگ

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

۱۲۰ متر - زمین: ۱۹۶ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی روبروی تیراژه خ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

۹۰ متر - زمین: ۶۰۹ متر ۱۵ ساله ; اشرفی اسکندرزاده کوی گلس..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

مستغلات/مغازه اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

۷۲ متر - زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی خ شایق جنب کبا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

تجاری ۶۲متر با پایان کار -۳۶متر از۷۴متر زیرزمین تجاری میباشد

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

۶۵۰ متر - زمین: ۱۹۰ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی روبروی تیراژه خ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

۲۰۰ متر - زمین: ۳۲۰ متر ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ شالی خ تاجیک نبش گلس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲بالکن- پارکینگ حیاط

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

۵۰ متر - زمین: ۱۹۶ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی روبروی تیراژه خ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

یک طبقه پارکینگ

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

۹۰ متر - زمین: ۹۰۰ متر ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از پونک نبش ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰مترتجاری

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۸

۹۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی خ۲۲بهمن ک گ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۸

۱۲۰ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی خ مرادآباد روبروی بسیج کوچه لاله بن بس..

امکانات: کولر . گاز . فروش با مستاجر

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

۱۲۵ متر - زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی بلوار عدل خ غروی کوی نستر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۳

۱۳۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار نبش بلوار صبا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

در کل ۵۴۰متر بنای مفید

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

۹۵ متر - زمین: ۱۸۰۰ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی خ ناطق ن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲لاین آسانسور

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۱

۲۸۶ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۲ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بلیوار خیابان کشاورز کوچه شهی..

امکانات: پکیج

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

۷۰ متر - زمین: ۱۳۰ متر ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی چهار باغ غربی ۱۶متری اول شم..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

۱۳۷ متر - زمین: ۲۱۵ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی ناطق نوری قانع ح..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۰۳

۱۴۴ متر - زمین: ۲۴۷ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی اباذر وحدت ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲واحد دارای سند اداری و مابقی موقعیت اداری

آپارتمان/مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

۷۵ متر - زمین: ۵۰۰ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی خ۲۲بهمن ک گ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

۱۱۰ متر - زمین: ۱۹۰ متر ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی حصارک خ سلمان ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

پارکینگ حیاط

مستغلات/مغازه/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

زمین: ۲۰۴ متر ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی بین گلستان ۲۶..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۳۰متر تجاری با ملکیت

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

۱۷۵ متر - زمین: ۲۵۷ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی خ باهنر خ کاشفی نیک نبش و..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

۱۳۵ متر - زمین: ۱۹۰ متر ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار نبش شهرک نیروهوا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دارای ۱۰۲و۱۱۲ متر تجاری متری۳۵م

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

۱۷۰ متر - زمین: ۶۵۰ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی بالاتر از همت بن بست باغچه پونک ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مناسب خوابگاه و دبیرستان

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

۱۲۰ متر - زمین: ۲۴۵ متر ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ پارک شهرک هما س..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

۱۹۰۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی خ۲۲بهمن ک گ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

۵۰ متر - زمین: ۱۹۰ متر ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی شرفی اصفهانی حصارک خ سل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

- ۲واحد ۵۵متری ۱واحد ۱۱۰متری ۱واحد ۵۰متری-

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

۸۰ متر - زمین: ۱۵۵ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی تیراژه ۱۲ متری چهارم خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۰۴

۴۰ متر - زمین: ۱۳۰ متر ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی پونک حصارک خ امام خمینی خ ..

امکانات: کولر . گاز

بصورت جداگانه نیز فروخته میشود

مستغلات/مغازه/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

۱۰۰ متر - زمین: ۱۹۰ متر ۲ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار نبش شهرک نیروهوا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دارای ۱۰۲ متر تجاری متری ۱۵ م ملکیت-۴ واحد ۱۴۵ متری ۳ خ-

مستغلات/مغازه/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

۱۴۵ متر - زمین: ۱۹۰ متر ۲ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار نبش شهرک نیروهوا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دارای ۱۰۲ متر تجاری متری ۱۵ م ملکیت-۴ واحد ۱۴۵ متری ۳ خ-

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۲۶۰ متر - زمین: ۲۱۰ متر ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی چهارباغ شرقی مجاهد کبیر ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۹

۱۱۰ متر - زمین: ۱۹۰ متر ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی شرفی اصفهانی حصارک خ سل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

- ۲واحد ۵۵متری ۱واحد ۱۱۰متری ۱واحد ۵۰متری-

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

۷۰۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی نرسیده به حکیم..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۲واحد موقعیت اداری میباشد---۶/۵۰۰متری

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۱۵

۱۵۰ متر - زمین: ۲۲۲ متر ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از میدان پونک بلوا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۰۵

۱۱۰ متر - زمین: ۱۹۰ متر ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی شرفی اصفهانی حصارک خ سل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

- ۲واحد ۵۵متری ۱واحد ۱۱۰متری ۱واحد ۵۰متری-

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۰۳

۱۰۰ متر - زمین: ۱۶۸ متر ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ نسترن خ دستغیب کوی ص..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

معاوضه با آپارتمان کوچکتر در غرب تهران- ۶۵متر پیلوت در زیرهمکف

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

۱۶۲۵ متر - زمین: ۵۲۵ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی نرسیده به نیایش جنب درمانگاه پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/مغازه/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

۵۸۰ متر - زمین: ۱۹۰ متر ۲ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار نبش شهرک نیروهوا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دارای ۱۰۲ متر تجاری متری ۱۵ م ملکیت-۴ واحد ۱۴۵ متری ۳ خ-

مستغلات/کلنگی اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

۱۲۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; اشرفی اصفهانی شمال غربی شهید همت ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

۱۱۰ متر - زمین: ۱۹۰ متر ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی شرفی اصفهانی حصارک خ سل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

- ۲واحد ۵۵متری ۱واحد ۱۱۰متری ۱واحد ۵۰متری-

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

۱۲۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار بین معین و..

امکانات: گاز . آسانسور

دارای امتیاز رسمی درمانگاه و کلیه تجهیزات پزشکی

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۷

۱۶۹۰ متر - زمین: ۵۲۵ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی نرسیده به نیایش جنب درمانگاه پی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

دارای واحدهای ۸۰متری و ۱۴۲متری و ۱۱۶متری - نما ترکیبی

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۱

۱۲۰ متر - زمین: ۱۹۷ متر نوساز ; اشرفی روبروی تیراژه خ ح..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۰۴

۹۳ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۴ ساله ; اشرفی اصفهانی بالای نیایش ..

امکانات: شوفاژ . کولر

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

۳۲۰ متر - زمین: ۱۹۰ متر ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی شرفی اصفهانی حصارک خ سل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

- ۲واحد ۵۵متری ۱واحد ۱۱۰متری ۱واحد ۵۰متری-

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

۱۶۲۵ متر - زمین: ۶۵۰ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی نرسیده به نیایش جنب درمانگاه پی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

دارای واحدهای ۷۵ متری و ۱۴۰ متری و ۱۱۰ متری

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

۹۶ متر - زمین: ۲۰۰۰ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی کوی نسترن پلاک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۳

۱۳۰ متر - زمین: ۲۴۵ متر ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی روبروی تیراژه شهرک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کمیسیون کامل-کاربری اداری-تجاری-مسکونی

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۰۲

۸۲ متر - زمین: ۳۱۵ متر ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ تختی خ امام رضا کوی ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

۱۱۰ متر - زمین: ۱۹۰ متر ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی حصارک خ سلمان ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

مستغلات/مغازه/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

۱۰۰ متر - زمین: ۱۹۰ متر ۲ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار نبش شهرک نیروهوا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دارای ۱۰۲ متر تجاری متری ۱۵ م ملکیت-۴ واحد ۱۴۵ متری ۳ خ-

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۳

۱۵۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی خروجی نیایش طالقانی خ طالقا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۲بر

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۰۱

۲۵۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ پارک ..

امکانات: گاز

قابل سکونت ۱۶۵متر پیلوت

مستغلات/مغازه اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۶

۱۰۰ متر - زمین: ۱۹۰ متر ۲ ساله ; اشرفی سیمون بلیوار نبش شهرک نیروی هوا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

کلی م اداری- دارای ۱۰۲مترتجاری- درب ریموت

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۵

۱۱۳ متر - زمین: ۲۴۵ متر ۲۵ ساله ; اشرفی اصفهانی پارک خ عربشاهی ۱۲متری بهار کوی د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

معاوضه باآپارتمان تک واحدی

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۵

۱۴۲ متر - زمین: ۲۴۲ متر ۱۴ ساله ; اشرفی اصفهانی روبروی تیراژه خ بهار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

کمیسیون کامل-معاوضه با آپارتمان نوساز در منطقه میدان پونک-مبلغ ۲/۵۰۰م شیرینی مشاور

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۵

۱۱۰ متر - زمین: ۲۱۲ متر ۱ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از اتوبان حکیم کوی نستر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

۳۲۰ متر - زمین: ۱۹۰ متر ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی شرفی اصفهانی حصارک خ سل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

۱۷۰۰ متر - زمین: ۱۵۰۰ متر ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی انتهای پونک بلوار حصارک خ مخابرات ک می..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فروش با مستاجر

--مناسب دانشگاه یا آموزشگاه-

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۵

۱۴۵ متر - زمین: ۲۲۰ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی روبروی باغ فیض نسترن خ آهنگ جنوبی کوی بهشتی دستغیب م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۰۸

۱۰۵ متر - زمین: ۴۴۰ متر ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ عرب حسینی گلست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات/مغازه/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۰۵

۸۱ متر - زمین: ۱۸۷ متر نوساز ; اشرفی اصفهانی بالاتر از میدان پونک نبش به..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . فروش با مستاجر

دارای ۱۲۰ متر تجاری ملکیت

مستغلات اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۲

۱۲۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی روبروی تیراژه خ عربشاهی خ ب..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

قابل معاوضه-از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات/دفتر کار اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۲

۲۸۰ متر - زمین: ۱۳۰ متر ۵ ساله ; چهار باغ غربی ۱۶متری اول شمالی ..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات