خرید مستغلات اختیاریه

مستغلات / دفتر کار مناسب کار اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

۱۰۰ متر - زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی خ داور جنب پارک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲۵۰متربالکن-همکف تجاری میباشد(فروخته شده)

مستغلات / دفتر کار مناسب کار اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

۷۰ متر - زمین: ۵۲ متر ۲۵ ساله ; اختیاریه شمالی جهانی نیا ک فراصتی ..

امکانات: کولر . گاز

ملک تودلی

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۲۸۰ متر - زمین: ۶۰۰ متر ۳۰ ساله ; اختیاریه شمالی خ دوقوز پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات / دفتر کار مناسب کار اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۷۵ متر - زمین: ۵۲ متر ۲۵ ساله ; اختیاریه شمالی خ جهانی نیا کوچه فراصتی ..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۱۹۰ متر - زمین: ۱,۰۴۰ متر قدیمی ; اختیاریه خ تسلیمی کوی د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۱۲۳ متر - زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; اختیاریه شمالی اختیاریه شمالی خ شهید تسل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

مستغلات تفکیک شده اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۱۳۶ متر - زمین: ۸۱۰ متر ۲۰ ساله ; اختیاریه جنوبی نرسیده به میدان پل..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل . باز سازی شده

مستغلات / دفتر کار مناسب کار اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۷۵ متر - زمین: ۵۲ متر ۲۵ ساله ; اختیاریه شمالی جهانی نیا ک فراصتی ب..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات تفکیک نشده / دفتر کار مناسب کار اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۱۲۵ متر - زمین: ۳۴۰ متر نوساز ; اختیاریه شمالی خ شهید دوقوز انتهای ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . روف گاردن

مستغلات / دفتر کار مناسب کار اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۷۵ متر - زمین: ۵۲ متر ۲۵ ساله ; اختیاریه شمالی جهانی نیا ک فراصتی ..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۷۰ متر - زمین: ۱۳۰ متر نوساز ; اختیاریه شمالی کوی اب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

معاوضه با ملک

مستغلات تفکیک شده اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۸۷ متر - زمین: ۱۴۰ متر ۱۵ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی مسعود کوی نایب پور کوی شفائ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱۲۳ متر - زمین: ۲۲۵ متر نوساز ; اختیاریه شمالی اختیاریه شمالی خ شهید تسل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۱۹۰ متر - زمین: ۱۴۰ متر ۲۰ ساله ; اختیاریه خ عابدینی زاده کوی ح..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

مستغلات تفکیک شده / کلنگی اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

۱۲۳ متر - زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

مستغلات تفکیک نشده / کلنگی اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

۱۰۰ متر - زمین: ۱۲۴ متر قدیمی ; اختیاریه خ یزدانیان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

۱۴۰ متر - زمین: ۲۸۸ متر ۳۰ ساله ; اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی خ نماززاده..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

معاوضه با یک آپارتمان ۸۰متری-از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

۱۲۳ متر - زمین: ۲۲۵ متر ۲۰ ساله ; اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

بازسازی شده

مستغلات / دفتر کار مناسب کار اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

۷۵ متر - زمین: ۵۲ متر ۲۵ ساله ; اختیاریه شمالی جهانی نیا ک فراصتی ب..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۵

۱۲۳ متر - زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

مغازه / مستغلات تفکیک نشده / دفتر کار مناسب کار اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

۱۲۵ متر - زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; اختیاریه خ تسلیمی جنب پارک پلا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۵ باب مغازه ۹۰متر تجاری که ۴ باب آن سرقفلی واگذار گردیده است

مستغلات / دفتر کار مناسب کار اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۸

۷۵ متر - زمین: ۵۲ متر ۲۵ ساله ; اختیاریه شمالی جهانی نیا ک فراصتی ب..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

۳۶۹ متر - زمین: ۲۲۵ متر نوساز ; اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

دارای واحدهای ۱۲۳ متری

مستغلات تفکیک نشده / کلنگی اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۷

۱۰۰ متر - زمین: ۱۲۴ متر قدیمی ; اختیاریه خ یزدانیان د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات / دفتر کار مناسب کار اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

۲۵ متر - زمین: ۵۲ متر قدیمی ; اختیاریه شمالی خ جهانی نیا خ فراستی ..

امکانات: کولر . گاز

از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۰۷

۶۵ متر - زمین: ۱۲۶ متر نوساز ; اختیاریه شمالی خ دوقوز خ پازوکی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

به صورت تکی نیز فروخته میشود

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

۱۲۵ متر - زمین: ۲۲۵ متر ۲۰ ساله ; اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی کو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

۱۲۳ متر - زمین: ۲۲۵ متر نوساز ; اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

مستغلات / کلنگی اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

۶۵ متر - زمین: ۱۳۱ متر قدیمی ; اختیاریه شمالی خ داریوش لطیفی کوی مطلبی ک..

امکانات: کولر . گاز . فلت

بازدید با هماهنگی-از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات / دفتر کار مناسب کار اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

۲۸۰ متر - زمین: ۴۵۰ متر قدیمی ; اختیاریه جنوبی سلیمی روبروی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مغازه / مستغلات / کلنگی اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۸۰ متر - زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; اختیاریه شمالی نرسیده به کوی صفا پ..

امکانات: کولر . گاز

یک باب مغازه ۲۰متری

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

۱۲۵ متر - زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; اختیاریه شمالی اختیاریه شمالی خ شهید تسلی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۰۵

۱۳۸ متر - زمین: ۱۳۱ متر قدیمی ; اختیاریه شمالی خ داریوش لطیفی کوی نورالله مطلبی..

امکانات: کولر . گاز

پارکینگ حیاط

مستغلات / دفتر کار سند اداری اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۱۰

۶۵ متر - زمین: ۲۲۳ متر نوساز ; اختیاریه میدان اختیار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

با کلنگی

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۰۲

۳۵۰ متر - زمین: ۲۲۵ متر نوساز ; اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

سوئیت / مستغلات تفکیک نشده اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۶

۱۶۵ متر - زمین: ۵۵۰ متر ۱۵ ساله ; دولت اختیاریه جنوبی کوی بانک کوی شه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸۵۰متر بنای مفید

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

۳۵۰ متر - زمین: ۲۲۵ متر نوساز ; اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

۷۵ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۳۰ ساله ; اختیاریه شمالی کوی پروانه بن ..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات سند اداری اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

۱۹۰ متر - زمین: ۴۵۰ متر ۲۵ ساله ; اختیاریه جنوبی تسلیمی روبروی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بر بی اطلاع - یک واحد ۱۹۰ متری ۳ خوابه و یک واحد ۹۰ متری ۲ خوابه زیر همکف

مغازه / مستغلات / دفتر کار مناسب کار اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۰۸

۷۵ متر - زمین: ۱۱۰ متر ۶ ساله ; اختیاریه جنوبی نبش مسعود بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

دارای ۱۲۵ متر تجاری

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

۳۶۹ متر - زمین: ۲۲۵ متر نوساز ; اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

دارای واحدهای ۱۲۳ متری-

مغازه / مستغلات / کلنگی قابل سکونت اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

۱۰۰ متر - زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; اختیاریه شمالی بالاتر از نا..

امکانات: کولر . گاز

دارای مغازه ۲۰ متری:(متری ---/۴۰م)

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۰۸

۳۷۲ متر - زمین: ۲۲۵ متر ۲۱ ساله ; اختیاریه خ تسلیمی خ فر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات / دفتر کار سند اداری اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۰۳

۷۰۰ متر - زمین: ۲۱۲ متر نوساز ; اختیاریه شمالی م اختیاریه ابت..

امکانات: آسانسور . فن کوئل . روف گاردن

-۵ واحد ۶۵ متری و ۵ واحد ۷۵ متری۱ خ - قابل معاوضه با کلنگی

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

۲۶۰ متر - زمین: ۱۲۶ متر نوساز ; اختیاریه شمالی خ دوقوز خ پازوکی بن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۹

۱۲۴ متر - زمین: ۱۰۳ متر ۲۵ ساله ; اختیاریه شمالی خ فتاح..

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۸

۶۵ متر - زمین: ۲۲۳ متر نوساز ; اختیاریه میدان اختیار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

با کلنگی- س.اداری ، ،درب ریموت

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۶

۷۰ متر - زمین: ۱۲۶ متر نوساز ; اختیاریه شمالی خ دوقوز خ پازوکی کوچه سرو ..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

ت.ت/

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۰۳

۲۴۰ متر - زمین: ۱۷۴ متر ۲۵ ساله ; اختیاریه خ جهانی نیا ک فتاح ک..

امکانات: کولر . گاز

مغازه / مستغلات تفکیک نشده / دفتر کار سند اداری اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

۷۵ متر - زمین: ۱۲۰ متر ۶ ساله ; دولت خ اختیاریه نبش مسعود بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

۲۰۰ متر تجاری در همکف در ۲ باب

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۷

۵۲۳ متر - زمین: ۳۹۶ متر ۳۰ ساله ; اختیاریه شمالی خ فل..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۷

۸۲۵ متر - زمین: ۵۰۱ متر ۲۵ ساله ; اختیاریه خ تسلیمی خ نماز..

امکانات: گاز

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۱

۸۰۸ متر - زمین: ۷۴۵ متر ۲۵ ساله ; اختیاریه جنوبی جنب بهستا..

امکانات: گاز

مغازه / مستغلات / دفتر کار مناسب کار اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

۲۲۵ متر - زمین: ۱۲۰ متر نوساز ; اختیاریه شمالی نرسیده به مسجد صاحب..

دارای ۲۰۰متر تجاری

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۳۰

۳۶۹ متر - زمین: ۲۲۵ متر نوساز ; اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۴

۸۲۵ متر - زمین: ۵۰۱ متر ۲۵ ساله ; اختیاریه خ تسلیمی خ نماز..

امکانات: گاز

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۲

۸۳۰ متر - زمین: ۷۴۰ متر ۳۰ ساله ; اختیاریه پایین دولت جنب بهس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۲

۵۲۳ متر - زمین: ۳۹۶ متر ۳۰ ساله ; اختیاریه شمالی خ فل..

امکانات: کولر . گاز

مغازه / مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

۱۵۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر ۳۰ ساله ; اختیاریه نرسیده به مسجد صاحب الزمان بن ب..

امکانات: کولر . گاز

دارای ۲۰۰ متر تجاری

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۹

۲۶۰ متر - زمین: ۱۲۶ متر نوساز ; اختیاریه شمالی خ دوقوز خ پازوکی کوچه روشن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

تکی نیز فروخته میشود

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۹

۱۲۴ متر - زمین: ۱۰۳ متر ۲۵ ساله ; اختیاریه شمالی خ فتاح..

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۵

۳۶۹ متر - زمین: ۲۲۵ متر نوساز ; اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی کو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۴

۳۳۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۳۰ ساله ; اختیاریه شمالی نرسیده به میدان خ خداجو ب..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات / کلنگی اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۰۵

۴۰۰ متر - زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; اختیاریه خ داور خ شهید مطل..

امکانات: کولر . گاز

مغازه / مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۹

۲۸۰ متر - زمین: ۱۸۰ متر ۲۵ ساله ; اختیاریه خ تسلیمی نبش ک ..

امکانات: کولر . گاز

۲۳ متر تجاری قیمت زمین و تجاری باهم

آپارتمان پیش فروش / مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۹

۲۶۰ متر - زمین: ۱۲۶ متر نوساز ; اختیاریه شمالی خ دوقوز خ پازوکی کوچه روشن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۴ واحد ۶۵ متری ، در مرحله کاشی کاری ، قیمت در همین مرحله واحد ها به صورت تکی هم بفروش میرسد

مستغلات / کلنگی اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

۸۷۶ متر - زمین: ۸۶۰ متر ۲۵ ساله ; اختیاریه بعد از میدان اختی..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۵

۲۴۰ متر - زمین: ۱۷۴ متر ۲۵ ساله ; اختیاریه خ جهانی نیا ک ..

امکانات: گاز

مستغلات / کلنگی اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۲۱

۷۲ متر - زمین: ۲۸ متر ۲۵ ساله ; اختیاریه خ عابدینی ک ..

امکانات: کولر . گاز

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۰۸

۲۶۰ متر - زمین: ۱۲۶ متر نوساز ; اختیاریه شمالی خ دوقوز خ پازوکی کوی روشن ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

مستغلات تفکیک شده / کلنگی باجواز اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

۲۰۰ متر - زمین: ۷۴۵ متر قدیمی ; اختیاریه جنوبی نبش بهستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

پهنه M۱۱۳

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۰۲

۱۴۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر نوساز ; اختیاریه جنوبی خ رزاقی بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

ت.ت/

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۲۷

۲۴۰ متر - زمین: ۱۹۰ متر ۳۰ ساله ; اختیاریه خ تسلیمی ک دو..

امکانات: گاز

مستغلات تفکیک نشده / کلنگی اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۲۸

۱۲۰ متر - زمین: ۱۹۰ متر قدیمی ; اختیاریه خ دوقوز..

امکانات: کولر . گاز . فروش با مستاجر

پارکینگ حیاط

مستغلات تفکیک نشده اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۱۲

۳۵۰ متر - زمین: ۵۵۰ متر ۱۲ ساله ; دولت اختیاریه جنوبی نرسیده به میدان کوی بانک کوی ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات تفکیک نشده اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

۶۷ متر - زمین: ۱۴۲ متر قدیمی ; اختیاریه جنوبی کوی ر..

امکانات: کولر . گاز

از طول بر بی اطلاع

مستغلات تفکیک شده اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

۱۲۲ متر - زمین: ۲۲۵ متر ۱۳ ساله ; اختیاریه شمالی خ تس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات تفکیک شده / دفتر کار مناسب کار اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

۱۲۵۰ متر - زمین: ۳۴۰ متر نوساز ; اختیاریه شمالی خ شهید دوقوز انتهای..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور

بردیگر۱۴متر

مستغلات تفکیک شده اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۳/۱۱/۰۸

۶۰۷ متر - زمین: ۴۹۶ متر قدیمی ; اختیاریه جنوبی پایین تر از خ دولت ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات تفکیک شده اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۳/۰۸/۲۶

۳۶ متر - زمین: ۷۶۰ متر ۱۵ ساله ; اختیاریه شمالی کوی صفی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . باز سازی شده

۳بر-جداگانه نیز فروخته میشود

مستغلات اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۳/۰۷/۱۶

۶۰۷ متر - زمین: ۴۹۶ متر ۳۰ ساله ; اختیاریه جنوبی پایین تر از خ دول..

امکانات: گاز . باز سازی شده

ت.ت/

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

اختیاریه

مستغلات