ایران فایل اسکان

خرید مستغلات آیت الله کاشانی

مستغلات/دفتر کار آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱۲۰ متر - زمین: ۶۰۰ متر ۱۷ ساله ; آیت الله کاشانی بین ابوذر و ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

مستغلات/مغازه آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۱۵۰ متر - زمین: ۲۱۰ متر ۳ ساله ; آیت الله کاشانی خ پیامبر غربی خ ج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

اسپیلت - تابلو خور-۱۰۰مترتجاری در ۲ باب

مستغلات آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۲۱۵ متر - زمین: ۴۵۰ متر نوساز ; آیت الله کاشانی خ سلیمی جهرمی کوی خا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲طبقه پارکینگ-از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات/دفتر کار آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۱۰۰۰ متر - زمین: ۳۸۰ متر نوساز ; آیت الله کاشانی خ سلیمی جهرمی خ ا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فقط معاوضه با کلنگی

مستغلات/دفتر کار آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۸۰ متر - زمین: ۲۵۸ متر نوساز ; آیت الله کاشانی بالاتر از میدان نور جنب مجتمع ..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . پکیج

معاوضه با کلنگی-از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات/مغازه/دفتر کار آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۹۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر ۲ ساله ; آیت الله کاشانی روبروی پمپ بنزین..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰متر تجاری و ۴۰متر انبار اداری- ۲نبش

مستغلات/مغازه/دفتر کار آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۵۰ متر - زمین: ۲۱۰ متر ۳ ساله ; آیت الله کاشانی خ پیامبر غربی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج . تابلو خور

۱۰۰متر تجاری در ۲ باب ۳۰و ۷۰متری- در کل یک واحد انباری

مستغلات/مغازه/دفتر کار آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

۱۵۰ متر - زمین: ۲۱۰ متر ۳ ساله ; آیت الله کاشانی خ پیامبر غربی خ ج..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . تابلو خور

جمعا ۱۰۰متر تجاری در ۲باب ۳۰و۷۰متری - آب و برق و گاز مستقل-

مستغلات/کلنگی آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

۱۳۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۳۰ ساله ; آیت الله کاشانی خ بهنام روبروی پارک دانش کوی بی..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

از طول بر اطلاع نداشتند

مستغلات/دفتر کار آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

۱۳۵ متر - زمین: ۲۳۸ متر قدیمی ; آیت الله کاشانی ابتدای جنت آباد روبروی تره بار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

مشارکت بهیچ عنوان انجام نمیشود-یک طبقه پارکینگ

مستغلات/کلنگی/دفتر کار آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

۸۰ متر - زمین: ۵۶۰ متر ۹ ساله ; کاشانی شاهین جنوبی پیامبرغربی نبش مطهری روبر..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۳۳۵متر بنای مفید

مستغلات/دفتر کار آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

۱۵۰ متر - زمین: ۲۱۰ متر ۳ ساله ; آیت الله کاشانی خ پیامبر غربی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

۱۰۰متر تجاری

مستغلات/دفتر کار آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

۱۳۵ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۱۱ ساله ; آیت الله کاشانی بین بلوار آسیا ..

امکانات: کولر . گاز . چیلر . باز سازی شده

مستغلات/مغازه/دفتر کار آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

۱۲۷۵ متر - زمین: ۴۰۰ متر ۱ ساله ; آیت الله کاشانی روبرو پمپ بنزین..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر تجاری- از طول بر بی اطلاع

مستغلات/دفتر کار آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

۹۰ متر - زمین: ۳۸۰ متر نوساز ; آیت الله کاشانی خ سلیمی جهرمی خ ا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فقط معاوضه

مستغلات/دفتر کار آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

۱۳۰ متر - زمین: ۴۰۲ متر قدیمی ; آیت الله کاشانی روبروی خ بهنام..

امکانات: کولر . گاز . فلت

دارای ۶۰۰متر تجاری-رستوران

مستغلات/کلنگی آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

۷۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۳۰ ساله ; آیت الله کاشانی میدان کودک جنب بانک ملی کوی شادا..

امکانات: گاز

مستغلات/دفتر کار آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۳

۱۲۵ متر - زمین: ۳۰۰ متر ۲ ساله ; آیت الله کاشانی خ پیامبر..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مناسب شرکتها و ساختمان پزشکان

مستغلات/کلنگی آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

۳۲۷ متر - زمین: ۲۸۵ متر ۳۰ ساله ; آیت الله کاشانی خ سازمان برنامه شمالی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

۱۸۵ متر - زمین: ۳۴۰ متر نوساز ; آیت الله کاشانی سلیمی جهرمی کوی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

۲پارکینگ-۲بر-بردیگر۳۴متر

مستغلات آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

۶۲ متر - زمین: ۳۷۴ متر ۲۰ ساله ; آیت الله کاشانی گلهای یکم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

۱۱۲ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; آیت الله کاشانی ستاری شمالی نرسیده به اتوبان همت بلوار خلیل آب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . اسپلیت

کنتور آب گاز مجزا

مستغلات/دفتر کار آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

۳۴۰ متر - زمین: ۷۰۰ متر نوساز ; آیت الله کاشانی ابا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

کمیسیون کامل

مستغلات آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

۹۳ متر - زمین: ۲۸۵ متر نوساز ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی دوم مرکز..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

معاوضه با کلنگی درهمین محدوده-تحویل یک ماه آینده

مستغلات آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۰۱

۱۱۰۰ متر - زمین: ۳۷۲ متر نوساز ; آیت الله کاشانی خ مهران..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

با کلنگی

مستغلات/دفتر کار آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

۹۵۰ متر - زمین: ۳۸۰ متر نوساز ; آیت الله کاشانی خ سلیمی جهرمی خ اع..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات