خرید زمین بلوار آسیا

زمین پونک جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۳۰۰ متر ; پونک مرادآباد زمینهای تعاونی پل..

دارای سند-از طول بر اطلاع نداشتند

زمین پونک جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۳۲۵ متر ; پونک نبش بهار شرق..

زمین پونک جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۲۸,۰۰۰ متر ; پونک سیمون بولیوار پلاک ..

پهنهj۳۲۳-اطلاع دقیق نداشتند

زمین پونک جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۳۰۰ متر ; پونک مرادآباد زمینهای جهاد کشاورزی پ..

از طول بر اطلاع نداشتند

زمین بلوار فردوس شرق جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۲۰,۰۰۰ متر ; بلوارفردوس شرق نبش پارک شهرداری پل..

امکانات: محصور شده

فاقدجواز

زمین شهران جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۱۹۰ متر ; شهران بلوارکوهسار خ دفترکوهسار پل..

امکانات: محصور شده

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

زمین: ۲۲۲ متر ; جنت آباد شمالی خ حصارک خ کشاورز پ..

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

زمین: ۹۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی چهارراه ناطق نوری نب..

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

زمین: ۱,۰۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی شهرک نفت خ..

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

زمین: ۱,۹۲۵ متر ; اشرفی اصفهانی خ هفتم پلاک ..

از طول بر اطلاع نداشتند-باجواز-۷۰۰۰بنای مفید ۱۰طبقه مسکونی ۴طبقه پارکینگ-۱۱۶پارکینگ

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

زمین: ۱۵۰ متر ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ مرادآبادی خ نصی..

۵۰ درصد معاوضه

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

زمین: ۳۱۲ متر ; پونک سیمون بولیوار خ حصارک خ کشاورز خ حصارکی جن..

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

زمین: ۱,۹۰۰ متر ; جنت آباد شمالی خ شاهین شمالی ۲۰متری چمران ضلع شرقی دبیرس..

دستور نقشه-مشارکت نیز انجام میشود

زمین شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

زمین: ۱,۷۴۰ متر ; شهرزیبا خ مرادی خ دخانیات روبروی پارک جوانمردا..

زمین شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

زمین: ۱۶۰ متر ; شهر زیبا خ مرادی بالاتر از زورخانه پ..

زمین بایر-فاقد جواز ساخت

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

زمین: ۷,۳۰۰ متر ; شهران میدان سوم ..

محصورشده

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

زمین: ۱,۹۰۰ متر ; جنت آباد شمالی شاهین شمالی خ چمران جنب دبیرستان ..

دستور نقشه ۶طبقه

زمین شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

زمین: ۱,۰۰۰ متر ; شهرزیبا خ مرادی خ لاله جنب کوی پائیز ..

محصورشده

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

زمین: ۱,۹۲۵ متر ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش ۱۵متری هفتم جنب برج ..

جواز ۱۵طبقه- ۷۰۰۰متر بنای مفید- ۸۰واحد- ۱۱۶پارکینگ

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

زمین: ۳,۵۴۶ متر ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش نبش خ ۱۵متری هف..

۱۰۰۰مترتجاری-۱۲۰۰۰مترمسکونی-جواز ۱۵طبقه-۱۲۰واحد

زمین شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

زمین: ۱۰,۰۰۰ متر ; شهر زیبا خ مرادی پلاک ه..

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

زمین: ۲۵۰ متر ; پونک سیمون بولیوار خ حصارک خ امام خمینی..

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

زمین: ۲۸۶ متر ; اشرفی اصفهانی جلال آل احمد جنب خ شهید شایق..

زمین بلوار فردوس غرب جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

زمین: ۹۰۰ متر ; بلوارفردوس غرب لاله جنوبی نبش ۲۱ پ..

امکانات: بایر

فاقدجواز

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

زمین: ۱۷۳ متر ; جنت آباد شمالی سیمون بولیوار کوی ثنا ..

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

زمین: ۱۵۰ متر ; پونک محله مرادآباد پلاک ..

امکانات: بایر

یک قطعه ازتعاونی اداره جهاد

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

زمین: ۲۷,۰۰۰ متر ; جنت آباد بالاتر از سیمون بولیوار روبروی ایستگاه ات..

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

زمین: ۳۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی شهرک نفت خ ۲۹ اسفند بین کوی چهاردهم وشا..

سندوکالتی

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

زمین: ۲,۲۹۴ متر ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار نبش بلوار سجا..

امکانات: دو کله

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

زمین: ۱۰۸ متر ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار نبش شاهد ۴ ..

امکانات: بایر

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

زمین: ۲,۵۰۰ متر ; شهران بین فلکه دوم وسوم خ دوازدهم وسک ..

زمین شیان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

زمین: ۵۰۰ متر ; لویزان خ شاهد خ شیان دوم شمالی انتها..

امکانات: محصور شده

گذر ۱۲ ابعاد ۱۲/۵ در ۴۰ دارای دستور نقشه- کاربری مسکونی r ۱۲۲

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

زمین: ۳,۰۰۸ متر ; اشرفی اصفهانی تقاطع گلزاریکم پل..

۲بر

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

زمین: ۱۷۵ متر ; پونک خ حصارک پلاک هن..

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

زمین: ۱۷۰ متر ; جنت آباد ۲۰متری گلستان پلاک..

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

زمین: ۲۸۰ متر ; شهران جنب پارک کوهسار پلاک..

امکانات: بایر

سهام تعاونی-اطلاع دقیق نداشتند

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

زمین: ۲۸۰ متر ; شهران شمالی انبارنفت پلاک ..

امکانات: بایر

فاقدجواز

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

زمین: ۱۱۶ متر ; شهران کن سولقان محله بالا حصار کوی هفتم..

دارای جوازساخت-ازطول براطلاع نداشتند

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

زمین: ۲۸۷ متر ; جنت آباد شمالی خ کشاورز..

زمین بلوار فردوس شرق جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

زمین: ۴۳۴ متر ; بلوارفردوس شرق وفاآذرجنوبی خ ترب..

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

زمین: ۱۵۰ متر ; پونک شهر نفت مرادآباد بین دانشگاه ..

با تخفیف-مشاع-از طول بر اطلاع نداشتند

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

زمین: ۵,۴۵۰ متر ; پونک بلوار سیمون بولیوار جنب..

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

زمین: ۱۰۰ متر ; شهران بالاترازپایانه ایستگاه اتوبوس ..

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

زمین: ۲۰۰ متر ; شهران بالاترازپایانه ایستگاه اتوبوس روبروی مجتمع کو..

امکانات: محصور شده

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

زمین: ۳,۰۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی خ مختاری پلاک..

پهنه R-محصور شده

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۱۵۰ متر ; پونک سیمون بولیوار خ ثناء بن بست ثناء ..

امکانات: محصور شده

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۱,۵۰۰ متر ; شهران شمالی خ کوهسار غرب منبع گازوئیل ..

زمین میدان نور جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

زمین: ۱۵۹ متر ; ستاری ۳۵متری گلستان خ شهید مخبری بلوار شهید سرتیپ دوم شاهین شمالی نبش..

بردیگر:(۲۳متر)

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

زمین: ۷۷۵ متر ; شهران کوهسار پلاک هن..

با مجوز

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

زمین: ۱۱۶ متر ; شهران سولقان زمینهای..

زمین محصور شده

زمین شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

زمین: ۱,۷۴۰ متر ; شهر زیبا خ مرادی خ دخانیات(لاله) روبروی پارک جوانم..

امکانات: بایر

فاقدجواز-در۲قطعه -اطلاع دقیق نداشتند

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۳۶۰ متر ; شهران بلوار کوهسار نرسیده به پارک سردار..

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

زمین: ۱۵۰ متر ; جنت آباد شمالی بلوار سیمون بولیوار خ شاهد کوی..

امکانات: محصور شده

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

زمین: ۲۸۶ متر ; اشرفی اصفهانی جلال روبروی خ شهید شایقی ..

دارای جواز

زمین ایران پارس جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

زمین: ۶۷۲ متر ; ایرانپارس بین شاهین و ستاری جنب پمپ گاز..

دستور نقشه ۷طبقه

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

زمین: ۱,۰۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ سج..

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

زمین: ۳۵۰ متر ; اشرفی اصفهانی جلال آل احمد یبن یادگار واشرفی نبش خ ..

امکانات: بایر

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

زمین: ۹۶۰ متر ; جنت آباد مرکزی خ نسترن بین مهر وشکوفه ..

بردیگر۴۸ متر

زمین بلوار فردوس غرب جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

زمین: ۳۰۰ متر ; بلوار فردوس خ رز غر..

امکانات: بایر

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

زمین: ۳۶۰ متر ; شهران بلوار کوهسار نرسیده ..

زمین شیان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

زمین: ۱,۳۵۰ متر ; لویزان شیان روبروی پادگان ارتش پل..

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

زمین: ۱,۰۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی شهرک نفت خ نفت فرعی سیزدهم..

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

زمین: ۳,۰۰۰ متر ; شهران جنب شهرک نفت..

باغ-زمین مشجر-معاوضه با ملک

زمین شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

زمین: ۱۰,۰۰۰ متر ; شهرزیبا بلوار تعاون خ مرادی پلا..

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

زمین: ۵۰۰ متر ; شهران میدان الغدیر خ الغدیر پل..

امکانات: محصور شده . بایر

موقعیت تجاری

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

زمین: ۱,۰۸۶ متر ; شهران میدان شورایاری ضلع شمال شرقی میدان جنب زمین ..

دارای جوازخیریه و درمانی

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۱,۰۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ سج..

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۱۰۸ متر ; پونک سیمون بولیوار نبش شاهد چهارم پ..

۱۰۰درصد بنا

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

زمین: ۱,۰۰۰ متر ; جنت آباد خ نسترن بین مهرو شکوفه پل..

۲کله

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

زمین: ۲,۰۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی خ نفت کوی ۱۳ دوم..

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

زمین: ۹۶۰ متر ; جنت آباد مرکزی خ نسترن بین خ مهر و شکوفه..

۲کله-بردیگر:(۴۸متر)

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

زمین: ۱۰,۰۰۰ متر ; جنت آباد شمالی سیمون بولیوار نرسیده به شه..

زمین شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

زمین: ۱,۰۰۰ متر ; شهرزیبا کوی اسلامی پلاک ..

امکانات: بایر

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

زمین: ۳۶۰ متر ; شهران بلوار کوهسار نرسیده به پارک سردار..

فاقد جواز- از دو طرف دیوارکشی شده

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۳۰۰ متر ; شهران بلوار کوهسار بعد از کل..

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

زمین: ۱۵۰ متر ; شهران خ کوهسار خ شعبانعلی پلا..

قابلیت تجمیع

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

زمین: ۲۴۰ متر ; اشرفی اصفهانی خ معین خ معین ششم پل..

جواز ۶طبقه مسکونی و همکف تجاری-از طول بر اطلاع نداشتند

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

زمین: ۳۱۲ متر ; شهران کوهسار خ شعبانعلی پلاک..

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

زمین: ۶۰۰ متر ; جنت آباد شمالی ش..

دارای دستور نقشه

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

زمین: ۲۲۱ متر ; جنت آباد شمالی خ کشاورز روبروی کوی ح..

امکانات: بایر

باکمیسیون کامل

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

زمین: ۴,۵۰۰ متر ; پونک بلوارمیرزابابایی نبش شاهد پل..

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

زمین: ۱,۰۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ سج..

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

زمین: ۹۰۰ متر ; شهران بلوارکوهسار خ شعبانعلی کوی نار..

امکانات: بایر

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۱۹۰ متر ; شهران بین مترو و ساختمانها..

زمین شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

زمین: ۹۵۴ متر ; شهرزیبا بلوار تعاون خ فرساد غربی ۲۰متری قدس بین یاس و یا..

محصورشده-دارای دستور نقشه-بردیگر ۵متر

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

زمین: ۷۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی روبروی برج هامون نبش باغ فی..

امکانات: محصور شده

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۳۲۵ متر ; پونک نبش بهار شرق..

زمین بایر-فاقد جواز-۳بر

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

زمین: ۱,۰۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ سج..

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۳۰۰ متر ; شهران بلوار کوهسار بعد از کلا..

امکانات: محصور شده

زمین شیان جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۱,۰۰۰ متر ; لویزان خ شیان کوی افشانی پلاک..

زمین محصور شده- فاقد جواز- از طول بر اطلاع نداشتند

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

زمین: ۵,۴۵۰ متر ; پونک بلوار سیمون بولیوار جنب..

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

زمین: ۲,۰۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی خ نفت کوی ۱۳ دوم..

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۱۰,۰۰۰ متر ; جنت آباد شمالی سیمون بولیوار نرسیده به شهران جنوب انب..

فاقد جواز- مناسب خدماتی :هتل -بیمارستان -بازار- فروشگاه۰۰۰۰

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۱,۰۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ سج..

امکانات: بایر

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۳۱۲ متر ; اشرفی اصفهانی بلوارسیمون بولیوار خ حصارک خ کشاورز..

امکانات: بایر

زمین سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۱,۰۷۰ متر ; سردار جنگل خ ۵تن جنب خ ن..

امکانات: بایر

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۷۳۴ متر ; اشرفی اصفهانی خ باهنر خ طالبی ..

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۲۸۴ متر ; پونک شهرک هما خ بهاران ۴ پلا..

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۲۰۰ متر ; جنت آباد شمالی خ ۳۵متری گلستان خ یکم جنوبی کوی خدا..

زمین سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

زمین: ۵۸۸ متر ; سردارجنگل ۳۵متری گلستان ایران زمین شمالی خ اعلائی ..

امکانات: محصور شده

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

زمین: ۱۱۰ متر ; پونک بلوار اباذر نرسیده به حکیم پل..

فاقدجواز

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

زمین: ۱۵,۰۰۰ متر ; پونک شهرک نفت پلاک هن..

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۸۰ متر ; جنت آباد شمالی سیمون بولیوار کوی ثنا ..

محصورشده

زمین سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۱,۰۷۰ متر ; سردارجنگل بالاتر از نیایش روبروی خ پنج تن و خ ن..

تجمیع شده-۲بر-بردیگر:(۲۸متر)-کاربری تجاری و اداری

زمین سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۱۲,۸۰۰ متر ; سردارجنگل ۳۵متری گلستان نبش ایران زمین جنوب..

فاقد جواز-موقعیت اداری و تجاری

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

زمین: ۱۶۰ متر ; جنت آباد شمالی خ شقایق کوی گل..

فاقد جواز

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

زمین: ۱,۴۳۰ متر ; پونک استادنظری جنب شرکت گاز روبروی مجتمع بارا..

امکانات: بایر

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

زمین: ۶۰۰ متر ; جنت آباد شمالی شهرک مبعث پلاک..

امکانات: بایر

با کاربری فرهنگی و ورزشی

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

زمین: ۵۰۰ متر ; پونک استاد نظری روبروی ثبت احوال پ..

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

زمین: ۱۷۵ متر ; پونک خ حصارک پلاک هن..

امکانات: محصور شده

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

زمین: ۵۰۰ متر ; پونک ایران زمین شمالی پلاک..

موقعیت تجاری اداری مسکونی

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

زمین: ۳۰۰ متر ; پونک شمالی مرادآباد پلاک ..

مشاع-بایر-قطعه زمین تفکیک شده-از طول بر اطلاع نداشتند

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

زمین: ۳۹۶ متر ; اشرفی اصفهانی نرسیده به پیامبر نبش گلستان چهاردهم جنب درمانگاه شبانه..

دارای رای کمیسیون ماده ۱۲ و دستور نقشه

زمین سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

زمین: ۱,۰۷۰ متر ; سردارجنگل خ ۵تن جنب خ نش..

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۲,۰۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی خ نفت کوی سیزدهم دو..

امکانات: بایر

گذر۱۰متری-فاقد جواز

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

زمین: ۲۸۰ متر ; شهران کوهسار کوی شعبانعلی کوی..

امکانات: محصور شده

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

زمین: ۵۰۰ متر ; پونک استاد نظری روبروی ثبت احوال پ..

امکانات: بایر

زمین بلوار فردوس غرب جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

زمین: ۱,۰۰۰ متر ; بلوارفردوس غرب باکری جنوب نبش خ بهار ضلع شمالی هایپر..

امکانات: محصور شده

دارای مجوز ساخت ۱۲طبقه-بردیگر۳۴متر-بردیگر:۱۸متر

زمین ایران پارس جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

زمین: ۶۷۲ متر ; ایرانپارس بین شاهین وپمپ گاز CNG پ..

محصورنشده-آماده اخذ جواز

زمین سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

زمین: ۱,۰۷۰ متر ; سردار جنگل خ پنج تن جنب خ ..

محصور نشده

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

زمین: ۵,۰۰۰ متر ; جنت آباد شاهین شمالی خ امام حسین نب..

امکانات: محصور شده

جواز۷طبقه در ۳بلوک-۲بر-۳۲۰۰۰هزارمتر تراکم -۲۰۰۰۰هزارمترتراکم مفید

زمین شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

زمین: ۴۱۳ متر ; شهر زیبا خ مرادی پشت پارک جوانمردان ک و..

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

زمین: ۳۴۰ متر ; شهران خ وسک خ دهم پلاک ه..

امکانات: بایر

ازطول براطلاع نداشتند

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

زمین: ۱۱۰ متر ; پونک سیمون بولیوار خ مرادآباد پل..

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

زمین: ۱۶۴ متر ; جنت آبادشمالی سیمون بولیوار خ کشاورز کوی صدی..

امکانات: بایر

فاقدجواز

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

زمین: ۴,۰۰۰ متر ; پونک میرزای بابایی نرسیده به ستاری پ..

درمرحله فیش سند در دست اقدام

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

زمین: ۱,۹۰۰ متر ; شاهین شمالی خ چمران جنب ..

دستور نقشه ۶ط

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

زمین: ۲۱۷ متر ; پونک بلوار سیمون بولیوار بن بست ثنا ..

امکانات: محصور شده

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

زمین: ۸,۰۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی روبروی تیر..

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

زمین: ۵,۰۰۰ متر ; پونک بلوار مخبری خ ایران زمین شمالی بالاتر از دیوان عدال..

از طول بر اطلاع نداشتند-زمین بایر

زمین شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

زمین: ۱۰,۰۰۰ متر ; شهرزیبا بلوار تعاون خ مر..

زمین بایر-بدون جواز-کمیسیون ماده ۱۲-پهنه S۲۱۴

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

زمین: ۲۸۶ متر ; اشرفی اصفهانی جلال آل احمد روبروی شایق ..

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

زمین: ۶۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی شمالی خ حی..

جواز ۶طبقه

زمین باغ فیض جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

زمین: ۲۸۰ متر ; باغ فیض خ ناطق نوری خ قربان شریفی خ مفتح شرقی بن بست..

فاقد جواز

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

زمین: ۵۰۰ متر ; پونک استاد نظری روبروی ثبت ..

امکانات: بایر

بایر-فاقدجواز

زمین آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

زمین: ۹۵۲ متر ; آیت الله کاشانی جنب بانک ک..

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۳

زمین: ۱,۹۰۰ متر ; جنت آباد شاهین شمالی خ چمران جنب دبیرستان قل..

امکانات: محصور شده

دارای دستورنقشه۶طبقه

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

زمین: ۹۰۰ متر ; پونک میدان دانشگاه ورودی مخابرات پ..

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۸

زمین: ۱,۷۰۰ متر ; پونک سیمون بولیوار جنب تالار..

امکانات: محصور شده

موقیت تجاری

زمین شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

زمین: ۴۱۳ متر ; شهر زیبا خ مرادی پشت پارک جوانمردان کوی ..

امکانات: بایر

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

زمین: ۲۸۴ متر ; پونک شهرک هما خ بهاران چهارم پل..

دارای جواز۲طبقه+پیلوت

زمین باغ فیض جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۸

زمین: ۳,۰۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی پایین تراز چهارراه باغ فیض نرسیده به حک..

امکانات: محصور شده

زمین آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

زمین: ۳۳۰ متر ; آیت الله کاشانی خ گلهای اول خ شانزدهم ..

محصورنشده

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

زمین: ۵,۰۰۰ متر ; پونک ابتدای اشرفی اصفهانی خ گلز..

محصورشده

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۰۶

زمین: ۲۲۰ متر ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار پلا..

امکانات: محصور شده

زمین میدان نور جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

زمین: ۱۶۰ متر ; ستاری آبشناسان خ شعرا کوی چش..

امکانات: محصور شده

فاقدجواز

زمین بلوار فردوس غرب جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

زمین: ۴۲۵ متر ; بلوار فردوس غرب خ بهارشمالی کوی سوم ..

دستورنقشه

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

زمین: ۱۵۰ متر ; پونک شمالی خ اشرفی مرادآباد پلا..

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

زمین: ۱۶۵ متر ; جنت آباد شمالی شاهین شمالی بعد از ایستگاه اتوبوس ابتدای کوی شهید ع..

امکانات: بایر

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

زمین: ۶۵۰ متر ; شهران جنب ورودی شمالی پارک کوهسار پ..

امکانات: محصور شده

فاقدجواز

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

زمین: ۱,۵۰۰ متر ; شهران بلوار کوهسار جنب پارک سردار پ..

از طول بر اطلاع نداشتند

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

زمین: ۱,۹۰۰ متر ; جنت آباد خ شاهین شمالی خ چمران جن..

کمیسیون کامل-پیشنهاد شرایط با سازنده

زمین شیان جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

زمین: ۸۰۰ متر ; شیان خ شیان سوم پلاک ه..

امکانات: بایر

-باجواز

زمین بلوار فردوس غرب جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

زمین: ۴۰۲ متر ; بلوار فردوس غرب بین رامین و گ..

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

زمین: ۱۲۰ متر ; شهران کن یخچال خ زینعلی جنوبی کوی امیرعلی قطعه ..

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۱۷

زمین: ۳,۰۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی باغ فیض کوی ..

امکانات: بایر

زمین آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

زمین: ۱,۰۰۰ متر ; آیت الله کاشانی شقایق جنوبی کوی شانزدهم..

محصورشده-دارای دستورنقشه

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

زمین: ۷۰۰ متر ; جنت آباد تقاطع بزرگراه نیایش وشاهین شمالی جنب کوی ح..

دارای جواز۷طبقه-دستورنقشه-مناسب بانکها و هتل وبیمارستان-۳بر

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

زمین: ۲۰۰ متر ; پونک سیمون بولیوار خ اقبال پور کوی ..

امکانات: آب و برق

جواز ۴طبقه

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۷

زمین: ۳۱۲ متر ; شهران کوهسار خ شعبانعلی پلاک..

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۸

زمین: ۲,۰۰۰ متر ; پونک شهرک نفت خ هفدهم پلاک..

در مرحله اخذ جواز-دارای دستور نقشه-از طول بر اطلاع نداشتند

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

زمین: ۲۳۸ متر ; جنت آباد جنوبی خ ایثارگران کوی نیکان ..

محصورشده

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

زمین: ۳۳۰ متر ; اشرفی اصفهانی( جنوب به شمال) نبش گلستا..

کمیسیون کامل-جواز ۵طبقه اداری-تجاری که جداگانه محاسبه میشود-پلاک ثبتی منطقه ۲

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

زمین: ۳۶,۰۰۰ متر ; جنت آباد بزرگراه نیایش اول آبشناسان پ..

امکانات: گاز

دارای ۵پلاک ثبتی ---/۲میلیاردشیرینی مشاور

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۰۱

زمین: ۸,۱۰۰ متر ; اشرفی اصفهانی روبروی تیر..

امکانات: محصور شده

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

زمین: ۸۲۵ متر ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ س..

زمین -فاقد جواز-کاربری مسکونی - محصور شده

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

زمین: ۱,۵۰۰ متر ; شهران نبش ناحیه منطقه ۵ کوی ب..

امکانات: بایر

فاقدجواز

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

زمین: ۱۲,۰۰۰ متر ; جنت آباد شمالی جنوب سیمون بولیوار پ..

امکانات: محصور شده

دارای جوازساخت

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

زمین: ۲۰۰ متر ; شهران بلوارکوهسار نبش خ ولیعصر پل..

امکانات: محصور شده

فاقدجواز-ازجهت ملک اطلاع نداشتند

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

زمین: ۱,۹۰۰ متر ; جنت آباد خ شاهین شمالی خ چمران جن..

کمیسیون کامل

زمین سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

زمین: ۱,۰۲۰ متر ; سردارجنگل بزرگراه همت جنب پمپ گاز پ..

محصورنشده-پهنهm

زمین شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۲۵

زمین: ۳,۰۰۰ متر ; شهر زیبا بلوارتعاون شربیانی غربی کوی..

امکانات: محصور شده

دوکله-دارای دستورنقشه

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۳

زمین: ۳,۷۵۰ متر ; اشرفی اصفهانی پیامبر شرقی بین بهنام و ابوذر..

امکانات: محصور شده

۵۵ به نفع سازنده

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

زمین: ۱,۹۰۰ متر ; جنت آباد خ شاهین شمالی خ چمران جن..

کمیسیون کامل-جهت معاوضه:(---/۱۲میلیارد)

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

زمین: ۵۳۷ متر ; اشرفی اصفهانی خ پیامبر شرقی بین سلمان فارسی و بلوار ا..

بایر-مسکونی و اداری-از طول بر اطلاع نداشتند

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

زمین: ۲۹۱ متر ; پونک ۲۱متری فتح خ بهار یکم پلا..

بایر-معاوضه با ملک مسکونی یا مغازه یا خودرو

زمین شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۶

زمین: ۸۸۳ متر ; شهرزیبا اندیشه شمالی خ جانثار پل..

امکانات: بایر

زمین بلوار فردوس غرب جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۱۰

زمین: ۱,۰۳۵ متر ; بلوار فردوس غرب بهارجنوبی نبش آزاده و بهم..

امکانات: بایر

۲نبش-پهنهs۲۱۴ -

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

زمین: ۱,۸۰۰ متر ; شهران کوهسار خ بهاران خ ..

کاربری گردشگری و تفریحی و توریستی-باجوازساخت-گذر ۱۵متری-مجوز سفره خانه سنتی

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۱

زمین: ۵۰۰ متر ; پونک بلوار همیلا پلاک ه..

از طول بر اطلاع نداشتند-زمین بایر

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

زمین: ۳۰۳ متر ; جنت آباد نرسیده به کوی دهم جنب ب..

جهت مشارکت نیز میباشد

زمین آیت الله کاشانی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۳

زمین: ۹۵۲ متر ; آیت الله کاشانی جنب بانک مهر پل..

امکانات: محصور شده

فاقدجواز

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۰۷

زمین: ۱۱۷ متر ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن خ امیرابراهیم ..

دارای جواز ۴طبقه مسکونی

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۹

زمین: ۱,۶۰۰ متر ; شهران کن همت خروجی کن خ احمدکاشانی کندروی شقای..

امکانات: محصور شده

جواز ۵ طبقه مسکونی ۴۵ واحدی

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۰۴

زمین: ۳۷۸ متر ; جنت آباد شمالی بالاترازهمت بلواربعثت قطعه جنو..

۳بر

زمین بلوار فردوس غرب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۰۱

زمین: ۲۴۳ متر ; بلوار فردوس غرب بعد از شهید باکری بعد از خ منوچهری روبروی پا..

محصورنشده-پهنه S۲۱۴-پهنه تجاری اداری و خدماتی

زمین شهر زیبا جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۰۴

زمین: ۵۰۰ متر ; شهرزیبا انتهای شهر زیبانرسیده به بلوار دهکد..

جواز دردست اقدام سند اداری و تجاری

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۵

زمین: ۲۸۴ متر ; پونک بلوار همیلا خ پارک انتهای بهاران چهار..

امکانات: بایر

دستور نقشه ۲طبقه

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۹

زمین: ۵,۰۰۰ متر ; پونک بلوار عدل خ حیدری مقد..

امکانات: محصور شده

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

زمین: ۲۰۰ متر ; پونک فروشگاه شهروند کوی دوم قطعه دوم ..

۳نبش- جواز ۵طبقه مسکونی با ۲ طبقه پارکینگ

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۲۰

زمین: ۱,۹۰۰ متر ; پونک شاهین شمالی کوی چمران نبش خ امام حسی..

امکانات: بایر

دارای دستورنقشه - کاربری اداری تجاری

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۱۶

زمین: ۶۰۳ متر ; شهران کوهسار خ ادهمی پلاک ..

امکانات: محصور شده

گذر۱۰متری-جواز۴طبقه مسکونی

زمین شهران جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۱۳

زمین: ۲۷۵ متر ; شهران بلوار کوهسار بعد از کلانتری کوی بستانک کوی پشت ی..

دارای نقشه هوائی-معاوضه با آپارتمان یا ماشین

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۰۸

زمین: ۹۵۰ متر ; اشرفی اصفهانی شهرک نفت خ سیزدهم پل..

محصورشده ازیک طرف-۳۰درصد نقد+۸۰درصد معاوضه باآپارتمان درمنطقه یک

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۱۶

زمین: ۲,۱۳۰ متر ; پونک خ کمالی پلاک هن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . بایر

زمین اشرفی اصفهانی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۰۴

زمین: ۱۹۰ متر ; اشرفی اصفهانی خ اکبری تقاطع همت و اشرفی ..

دارای جواز ۵طبقه

زمین بلوار فردوس شرق جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

زمین: ۲,۰۰۰ متر ; بلوار فردوس غرب خ لاله جنوبی نبش ۲۱شرقی ..

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

زمین: ۶۴۰ متر ; پونک خ بهار خ فتح کوی یا..

محصورنشده

زمین پونک جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۲۰

زمین: ۵,۰۰۰ متر ; پونک بلوار میرزابابایی بالاتر از ب..

فاقد جواز-پهنهSموقعیت تجاری اداری

زمین جنت آباد جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۲۵

زمین: ۲۸۶ متر ; جنت آباد چهارباغ شرقی ۱۶متری دوم جنوبی کوی طالقانی مرکزی قو..

دارای دستورنقشه ۵طبقه

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

بلوار آسیا

زمین