ایران فایل اسکان

خرید دفتر کار دزاشیب

مستغلات/دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۲۲۴ متر - زمین: ۵۴ متر نوساز ; دزاشیب خ شهید کریمی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۶۴متر مفید

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۴۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; دزاشیب خیابان شهید کریمی بن ب..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; دزاشیب روبروی آتش نشانی ساختم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

قابل استفاده ۱۲۰متر

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۱۵۰ متر - طبقه ۱۰ نوساز ; دزاشیب خ عمار نبش بن بست صابر پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فلت

۲پارکینگ

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; دزاشیب روبروی مسجد سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . تابلو خور

۳۸ مترقدرالسهم

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۷۰ متر - طبقه دوم قدیمی ; دزاشیب خ شهید کریمی نبش گل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده . فلت

مستغلات/دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۴۳ متر - زمین: ۵۷ متر نوساز ; دزاشیب خ شهید کریمی بن بست باقری پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲واحد دارای پارکینگ میباشد-درکل دارای ۵۷مترانباری

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۶ ساله ; دزاشیب چهارراه اسدی ساختمان پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۸۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تجریش دزاشیب خ فل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل-مسکن

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تجریش دزاشیب روبروی آتش نشانی س..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; دزاشیب سه راه حکمت پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; دزاشیب روبروی آتش نشانی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; دزاشیب بوعلی برادران سلیمانی نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلیدنخورده

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دزاشیب روبروی آتش نشانی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دزاشیب خ کریمی طبقه فوقانی بانک ک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

باکمیسیون کامل-۲پارکینگ

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دزاشیب بوعلی برادران سلیمانی نبش کوی ماه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

مناسب پزشک

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

۱۲۰ متر ۲ خوابه ۴ ساله ; دزاشیب خ بوعلی خ برادران سلیمانی نبش چهار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مستغلات/دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

۴۹ متر - زمین: ۶۷ متر ۸ ساله ; تجریش میدان قدس خ دزاشیب خ کریمی کوی کاوه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۲بر- بردوم۷/۵متر

مستغلات/دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

۴۹ متر - زمین: ۶۷ متر ۸ ساله ; تجریش میدان قدس خ دزاشیب خ کریمی کوی کاوه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۲بر- بردوم۷/۵متر

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

۴۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; دزاشیب خ شهید کریمی بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; دزاشیب روبروی مسجد سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . تابلو خور

دارای قدرالسهم

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; دزاشیب خ بوعلی خ برادران سلیمانی نب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اجاره به پزشک

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دزاشیب روبروی آتش نشانی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

۴۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; دزاشیب خ شهید کریمی بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; دزاشیب خ بوعلی خ برادران سلیمانی نب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اجاره به پزشک

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; دزاشیب روبروی مسجد سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . تابلو خور

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

۱۳۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دزاشیب روبروی آتش نشا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; دزاشیب خ بوعلی خ برادران سلیمانی نب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اجاره به پزشک

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; دزاشیب خ کریمی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

۱۵۰ متر - طبقه چهارم نوساز ; دزاشیب خ عمار نبش صابر ..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . فلت

۴پارکینگ

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; دزاشیب نرسیده به سه راه عمار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

مناسب مطب

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; دزاشیب دو راهی دزاشیب کوی استاد هاشمی نبش ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تجریش میدان قدس خ دزاشیب خ کریمی کوی کاوه..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . اسپلیت

بازدید با هماهنگی-دارای یک سند -مناسب مطب و دفتروکالت-هر واحد ۷۰م در رهن مستاجر

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

نوساز ; دزاشیب بالاتراز آتش نشانی کوی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

۱۵۰ متر - طبقه پنجم نوساز ; دزاشیب خ عمار نبش صابر ..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . فلت

۴پارکینگ

مستغلات/دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

۱۲۸ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۷ ساله ; دزاشیب دو راهی دزاشیب کوی استاد هاشمی نبش ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دزاشیب روبروی باه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . اسپلیت

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; دزاشیب روبروی مسجد امیرالمومنین پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مناسب مطب و دفتروکالت

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۰۴

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دزاشیب بعد از آتش نشانی کوی رحیمی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۹

۸۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دزاشیب جنب آموزش پرورش خ رحیمی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

مستغلات/دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

۱۲۰۰ متر - زمین: ۵۶۰ متر ۱۸ ساله ; دزاشیب خ برادران وا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۷۰۰متربنای مفید

مستغلات/دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۹

۴۴ متر - زمین: ۵۷ متر نوساز ; دزاشیب خ کریمی نبش بن بست ..

امکانات: گاز . آسانسور . فلت

کمیسیون کامل - در کل ۲ پارکینگ - دارای موقعیت اداری و تجاری

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

۵۵ متر - طبقه دوم ۱ ساله ; نیاوران دزاشیب روبروی آبمیوه امید کوی فلاح بن بست ق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت . فلت

بالکن

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

۸۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دزاشیب بعداز آتش نشانی کوی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

۹۰۰ متر ۱۶ خوابه - طبقه درکل نوساز ; تجریش ابتدای دزاشیب روبروی پپچ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; دزاشیب ابتدای کبیری ساختمان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; دزاشیب روبروی آتش نشا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . حیاط مشاع

بازدید با هماهنگی

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; فرمانیه قبل از سه راه عمار پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۶

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دزاشیب سه راه عمار پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

درکل ۱۲ واحد

مستغلات/مغازه/دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۰۵

۴۳ متر - زمین: ۶۰ متر نوساز ; تجریش خ دزاشیب خ شهید کریمی بن بست کاظمی..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

دارای ۴۳ متر تجاری

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۳ ساله ; دزاشیب خ کریمی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; دزاشیب خ امیرحسین کریمی حقیقت سوم پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ-مورد تک واحدی

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۳ ساله ; دزاشیب خ کریمی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۱

۸۰ متر ۱ خوابه نوساز ; دزاشیب بعداز آتش نشانی ک ر..

امکانات: گاز . آسانسور

مستغلات/دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۴

۵۷۰ متر - زمین: ۵۶۰ متر نوساز ; دزاشیب خ برادران وا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۴

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دزاشیب روبروی آتش نش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . باز سازی شده

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۲

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; دزاشیب جنب آموزش و پر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۲

۸۱۰ متر - زمین: ۵۶۰ متر نوساز ; دزاشیب خ برادران وا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دزاشیب خ رمضانی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۰۶

۴۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دزاشیب خ شهید کریمی بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۰۲

۴۰ متر - طبقه اول ۴ ساله ; دزاشیب خ عمار کوی مهر ساخت..

امکانات: کولر . گاز . فلت

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۱۵

۱۱۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; دزاشیب خ بوعلی خ برادران سلیمانی نب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

کلید نخورده

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۳/۱۱/۱۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دزاشیب روبروی آتش نشا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . حیاط مشاع

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۲۳

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; فرمانیه دزاشیب خ لواسا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مستغلات/دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

۷۲ متر - زمین: ۷۲ متر ۴۰ ساله ; تجریش میدان قدس خ دزاشیب جنب آتشنشانی رمض..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۵متر تجاری

مستغلات/دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۰۳

۷۵۰ متر - زمین: ۲۶۰ متر ۲۵ ساله ; دزاشیب ک استاد هاشمی بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات/دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۳/۰۵/۰۹

۱۲۵ متر - زمین: ۴۰۵ متر نوساز ; دزاشیب نرسیده به آتش نشانی روبروی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۰۰متر تجاری -----/۷۰م متری با سرقفلی وملکیت

دفتر کار دزاشیب جهت خرید ۱۳۹۳/۰۴/۱۴

۱۳۰ متر ۳ خوابه ۱۰ ساله ; دزاشیب روبروی آتش نشا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . حیاط مشاع

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات