ایران فایل اسکان

خرید دفتر کار خرمشهر

دفتر کار خرمشهر جهت خرید دو روز قبل

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; خرمشهر نبش نیلوف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

موقعیت تجاری

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید دو روز قبل

۱۱۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; خرمشهر جنب رستوران ن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید سه روز قبل

۱۱۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سهروردی شمالی خرمشهر روبروی پم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

موقعیت اداری و تجاری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید چهار روز قبل

۲۰۰ متر ۶ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خرمشهر خ نیلوفر کوی چ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

دفتر کار خرمشهر جهت خرید چهار روز قبل

۲۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; خرمشهر نوبخت خ عربعلی نبش ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . اسپلیت . پکیج

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید پنج روز قبل

۱۳۰ متر - زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; خرمشهر قنبرزاده نبش کوی دو..

امکانات: کولر . گاز

دفتر کار خرمشهر جهت خرید شش روز قبل

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; خرمشهر خ نوبخت کوی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۸۰مترقدرالسهم

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۹۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; خرمشهر خ نیلوفر کوی هشتم پ..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

کلیدنخورده

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۱۷۵ متر ۶ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; خرمشهر خ مهتاب نبش سر..

امکانات: شوفاژ . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . پارتیشن

پارکینگ داخل حیاط

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; خرمشهر مهناز کوی ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلید نخورده

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۳ ساله ; خرمشهر کوی فیروزه ساخ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; خرمشهر نوبخت نسترن شرقی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۱۴۰ متر - زمین: ۲۲۴ متر ۳۰ ساله ; خرمشهر جنب روزنامه ایران نرسیده ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

از طول بر اطلاع نداشتند

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۷۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; خرمشهر نبش خ ویدا ..

امکانات: اسپلیت . آب و برق

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۱۲۷ متر ۵ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; خرمشهر خ نوبخت نسترن شرقی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; خرمشهر خ مهناز خ هویزه غربی نبش خ ق..

امکانات: گاز . آسانسور . فن کوئل

مناسب داروخانه و آژانس مسافرتی و ...

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۱۲۷ متر ۵ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; آپادانا خ خرمشهر خ عربعلی نست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۳۳ متر ۲ خوابه نوساز ; خرمشهر روبروی رستوران نوید طبقه فوقانی بانک ش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; خرمشهر خ گلشن نبش ششم پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۲۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; خرمشهر روبروی رستوران ن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فلت . فروش با مستاجر

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; خرمشهر نبش مرغاب جنب پمپ ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

همکف تجاری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

۵۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; خرمشهر خ نیلوفر پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

ملک روی مغازه واقع میباشد-قابلیت تبدیل به تجاری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۱۲۵ متر ۶ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; خرمشهر خ عربعلی کوی شانزدهم پلا..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; خرمشهر تقاطع نیلوفر و خرمشهر طبقه فوقان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فلت

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; خرمشهر خ مرغاب..

امکانات: کولر . گاز

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; خرمشهر نوبخت کوی دوم پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; خرمشهر ابتدای سهروردی شم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; سهرودی خرمشهر خ گلشن نبش خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۱۱۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; خرمشهر جنب رستوران نو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۱۱۶ متر - طبقه اول قدیمی ; آپادانا خیابان خرمشهر جنب پمپ..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . فلت

دارا ی ۲۷ متر مغازه با سند سرقفلی - فروش یکجا-۱۱۶متری در سند کارگاه قید شده

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; خرمشهر روبروی رستوران ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۲۰۰ متر ۶ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خرمشهر خ نیلوفر کوی چ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بهشتی خ خرمشهر خ نیلوفر پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; خرمشهر روبروی رستوران ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; سهروردی شمالی خرمشهر روبروی رستوران نوی..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; خرمشهر نبش مرغاب جنب پمپ ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

همکف تجاری

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۶۰۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر نوساز ; سهروردی شمالی خ خرمش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فلت

دارای جواز ساخت ۳ ط تجاری ۳ط پارکینگ

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۱۲۳ متر ۱ خوابه نوساز ; خرمشهر روبروی رستوران نوید پلا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۸۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر ۸ ساله ; خرمشهر روبروی پمپ بنزین کوی فرهاد ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; آپادانا خ نوبخت کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۳/۵متر انباری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر خ عشق یار (نیلوف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . دوربین مداربسته

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; خرمشهر روبروی رستوران ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; خرمشهر نرسیده به قنبر ز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

۲۱۴ متر ۱۰ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; خرمشهر نبش صابونچی..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . اسپلیت

پارتیشن بندی شده-از نما اطلاع نداشتند

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

۲۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خرمشهر خ عربعلی نبش ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . پکیج

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

۹۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۵ ساله ; خرمشهر سیبویه کوی ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

۲۶۵۰ متر - زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; خرمشهر نبش گلشن پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . فلت

۲نبش

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

۱۴۰ متر - زمین: ۲۲۴ متر ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

۱۰۰ متر ۱ خوابه نوساز ; آپادانا خ نیلوفر ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

سیستم داکت

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۲۰۰ متر ۶ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بهشتی خ خرمشهر خ نیلوفر کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . مبله

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۱۰۰ متر - طبقه اول نوساز ; خرمشهر نیلوفر کوی هشتم پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . داکت اسپلیت . فلت

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; خرمشهر نرسیده به قنبرز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

۱۴۰ متر - زمین: ۲۲۴ متر ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر جنب روزنامه ایران نرس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

۱۲۷ متر ۵ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; آپادانا خ خرمشهر خ عرب علی نست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

۱۰۰ متر ۱ خوابه نوساز ; آپادانا خ نیلوفر ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

سیستم داکت

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; خرمشهر نرسیده به قنبرز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

۱۲۷ متر ۵ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; آپادانا خ خرمشهر خ عربعلی نست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

۱۰۰ متر ۱ خوابه نوساز ; آپادانا خ نیلوفر ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

سیستم داکت

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; خرمشهر نرسیده به قنبر ز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

مستغلات/مغازه/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

۸۵ متر - زمین: ۷۵ متر قدیمی ; خرمشهر نیلوفر پلاک هن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۵متر تجاری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

۱۲۷ متر ۵ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; آپادانا خ خرمشهر خ عربعلی نست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; خرمشهر بین نیلوفر و ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; آپادانا خ نوبخت خ ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; خرمشهر بالاتر از مهنا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

پارکینگ مشاع

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; خرمشهر خ صابونچی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۵ ساله ; خرمشهر بهشتی بالاترازروزنامه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; آپادانا خ نیلوفر ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

سیستم داکت

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; خرمشهر بالاتر از مهنا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

پارکینگ مشاع

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; خرمشهر خ نوبخت کوی د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; خرمشهر نرسیده به قنبرز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

۱۲۷ متر ۵ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; آپادانا خ خرمشهر خ عربعلی نست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; خرمشهر بین مهناز و مص..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

۶۳ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; خرمشهر تقاطع نیلوفرودردشت طبقه فوقانی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فلت

قابل تبدیل به تجاری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

۱۱۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; خرمشهر خ نیلوفر..

امکانات: شوفاژ . گاز . فاقد آسانسور

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

۱۰۰ متر ۱ خوابه نوساز ; آپادانا خ نیلوفر ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

سیستم داکت

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۸

۲۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; خرمشهر خ عربعلی نبش خ ه..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

۱۲۰۰ متر - زمین: ۳۵۰ متر ۷ ساله ; خرمشهر روبروی پمپ بنزین کوی فرهاد نبش گلزا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; خرمشهر بین مهناز و مص..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

۱۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; آپادانا نیلوفر..

امکانات: گاز . پکیج

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

۳۰۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; خرمشهر نرسیده به قنبرز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

۱۲۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; سهروردی شمالی خرمشهر کوی فرها..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی نگهبان۰۹۱۲۸۱۵۵۷۸۵

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

۱۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; خرمشهر خ نیلوفر بین ششم و ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; خرمشهر روبروی رستوران ن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

درکل ۱۶ واحد

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر جنب بانک ملی شعبه مهر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۷

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; خرمشهر بین مهناز و مص..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی -

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۶

۱۲۷ متر ۵ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; خرمشهر خ عربعلی کوی نسترن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

۱۰۰ متر ۱ خوابه نوساز ; آپادانا خ نیلوفر ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

سیستم داکت

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

۱۲ ساله ; سهروردی شمالی خرمشهر روبروی تالارپذیرا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

نوساز ; خرمشهر خ نوبخت نبش کوی دوا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

طبقه اول دارای ۳۱ متر بالکن و ۱۲متر پاسیو -طبقات ۲و۳ بالکن ۴ متری دارند

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

نوساز ; خرمشهر میدان نیلوفر کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

۴۶۵ متر - زمین: ۲۴۰ متر نوساز ; آپادانا نوبخت نبش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

به اضافه ۱۷۰ متر تجاری و ۱۰۰ متر بالکن تجاری ملکیت سرقفلی

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خرمشهر خ نوبخت نبش کوی نهم و ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳پارکینگ سندی

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; خرمشهر بالاتر از نوبخت طبقه فوقانی داروخانه مک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

۱۴۰ متر - زمین: ۲۲۴ متر ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر جنب روزنامه ایران نرس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

۱۲۷ متر ۵ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; آپادانا خ خرمشهر خ عربعلی نست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; خرمشهر بین نیلوفر و ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; آپادانا نرسیده به قنبرز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; خرمشهر نوبخت کوی یکم پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

انباری داخل واحد

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

۵۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; خرمشهر نوبخت کوی شش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خرمشهر خ عربعلی خ رهبر نبش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

۱۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; آپادانا نوبخت نبش ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۰۷

۱۳۵ متر - طبقه دوم ۱ ساله ; سهروردی بر آپادا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; خرمشهر خ مهناز کوچه نهم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

۱۴۸ متر نوساز ; سهروردی شمالی خ خرمشهر خ مرغاب نبش کوی سرم..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . فلت

واحد ۱۴۸متری دارای ۲ پارکینگ میباشد

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۳

۱۱۶ متر - طبقه اول ۴۰ ساله ; آپادانا خیابان خرمشهر جنب پمپ..

امکانات: گاز . پکیج

دارا ی ۲۷ متر مغازه با سند سرقفلی - فروش یکجا

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

۱۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; آپادانا نوبخت نبش ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

۴۰۰ متر - زمین: ۳۱۳ متر قدیمی ; خرمشهر میدان نیلوفر کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

ت.ت/ طبقه اول دوبلکس می باشد - واحد۴۰۰متری سند اداری واحد ۲۰۰متری م اداری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۰۶

۱۵۵ متر ۳ خوابه نوساز ; خرمشهر خ نوبخت نبش کوی دوا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

طبقه دوم و سوم متری:(---/۱۲م)-طبقه اول دارای ۳۱ متر بالکن

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۰۶

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; خرمشهر بین نیلوفر ونوبخت پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; خرمشهر نبش نیلوف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

مناسب هواپیمائی وداروخانه-موقعیت تجاری-اطلاع دقیق نداشتند

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

۵۵۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سهروردی شمالی خ خرمش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

از طول بر بی اطلاع بودند

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۰۴

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; آپادانا نرسیده به قنبر ز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; خرمشهر خ مهناز (صابونچی) ..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . درب ضد سرقت . تهویه مطبوع

سیستم هوشمند

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۱۷

۹۷ متر ۱ خوابه نوساز ; آپادانا م نیلوفر کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . آنتن مرکزی . داکت اسپلیت

مناسب شرکتها و ارگانها

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; خرمشهرروبروی رستوران نوید بین بانک پارس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

با اختلاف سطح

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۰۴

۱۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر نبش..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۲پارکینگ

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۳

۱۱۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; آپادانا خیابان خرمشهر جنب پمپ..

امکانات: گاز . پکیج

دارا ی ۲۷ متر مغازه با سند سرقفلی

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; نوبخت اول ک ۱۳ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۰

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; خرمشهرکوی فرها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; خرمشهر روبروی رستوران ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۰

۲۰۰ متر ۵ خوابه قدیمی ; سهرودی شمالی خرمشه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

۱۱۶ متر - طبقه اول ۴۰ ساله ; آپادانا خیابان خرمشهر جنب پمپ..

امکانات: گاز . پکیج

دارای ۲۷ متر مغازه با سند سرقفلی

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۳

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; خرمشهر کوی فرهاد پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

۹۵ متر - طبقه چهارم نوساز ; خرمشهر خ نیلوفر کوی ه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

باکمیسیون کامل

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

۳۰ متر ۱۳ ساله ; آپادانا ک فیروزه ساخت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

ملکیت

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

۱۲۰۰ متر - زمین: ۳۵۰ متر ۵ ساله ; آپادانا روبروی پمپ بنزین ک فرهاد ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; خرمشهر کوی مهتا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۱

۳۷۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۲۰ ساله ; آپادانا گلشهر گلز..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۰۹

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; خرمشهر جنب داروخانه دکتر م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۰۸

۵۵۰ متر - زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; خرمشهر مرغاب خ سرم..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط-۲سالن اجتماعات- مناسب درمانگاه - مدرسه - آموزشگاه

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۰۸

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۱۳ ساله ; خرمشهر بین نوبخت و نیل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

مستغلات/کلنگی/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۲۷

۱۳۵ متر - زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; خرمشهر عربعلی نسترن شرقی بین نوبخت ..

امکانات: کولر . گاز

پهنهM۱۱۳باموقعیت تجاری اداری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۲۰

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; آپادانا خ عربعلی ک ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۵

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۷ ساله ; خرمشهر خ دشتک پلاک هن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۹

۵۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; آپادانا نیلوفر نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۳

۱۲۰۰ متر - زمین: ۳۵۰ متر ۵ ساله ; آپادانا روبروی پمپ بنزین ک فرهاد ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

۱۱۱ متر ۲ خوابه ۴ ساله ; سهروردی خرمشهر خ صابونچی( مهناز) پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

۷۵ متر - زمین: ۱۰۰ متر نوساز ; خرمشهر خ عربعلی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

کلنگی/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۰۷

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; آپادانا خ مرغاب..

دارای دستور نقشه

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۰۱

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; خرمشهر خ مهناز کوی پنجم پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

۱۸۰ متر - زمین: ۳۱۵ متر ۱۰ ساله ; آپادانا نرسیده به مصل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . فروش با مستاجر

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

۵۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; آپادانا نیلوفر نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; خرمشهر خ مهناز کوی پنجم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۱۰

۳۷۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۲۰ ساله ; آپادانا گلشهر گلز..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۰۷

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; آپادانا کوی ۵ خ ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

،

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; نوبخت آپادانا ک ۱۳ واح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۰۱

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; آپادانا بین مهناز و مص..

امکانات: شوفاژ . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

انباری داخل واحد

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۸

۱۳۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; آپادانا روبروی رستوران نوید طبقه ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

۱۱۰ متر - زمین: ۷۰۰ متر نوساز ; سهروردی خ خرمشهر پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۱

۳۷۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۲۰ ساله ; آپادانا گلشهر گلز..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۶

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; بهشتی خرمشهر نبش نیل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

۵۰۰ متر ۷ خوابه - طبقه درکل ۳۰ ساله ; آپادانا خ نیلوفر..

امکانات: شوفاژ . فن کوئل

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۹

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه درکل نوساز ; خرمشهر نوبخت کوی دوازد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; آپادانا خ مرغاب ک عی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۱

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; خرمشهر روبروی خ نیلو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۳

۱۲۰۰ متر - زمین: ۳۵۰ متر ۵ ساله ; آپادانا روبروی پمپ بنزین ک فرهاد ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۰۸

۳۰ متر - طبقه اول ۱۳ ساله ; آپادانا ک فیروزه ساخت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

- مناسب آرایشگاه یا دفتر کار - سند تجاری ملکیت سرقفلی-نما سنگ

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۰۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; خرمشهر خ مهناز..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل . باز سازی شده

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۰۴

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; خرمشهر مهناز کوی ایا..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر . فروش با مستاجر

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

۳۷۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۲۰ ساله ; آپادانا گلشهر گلز..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

۵۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; آپادانا نیلوفر نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۹

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; آپادانا روبروی خ نیلو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

بازسازی شده

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۹

۲۰۲ متر ۲ خوابه نوساز ; خرمشهر نوبخت نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; آپادانا مرغاب ک ایازی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

/- بازدید با هماهنگی

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۲

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; آپادانا خ مرغاب ک عی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۰۳

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; خرمشهر عشق یار میدان نیلوفر کوی هش..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت

مستغلات/دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۰۱

۱۲۰۰ متر - زمین: ۳۵۰ متر ۵ ساله ; آپادانا روبروی پمپ بنزین ک فرهاد ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۷

۱۳۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; آپادانا روبروی رستوران نوید طبقه ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . سالن اجتماعات

- -

دفتر کار خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۴

۵۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; آپادانا خ نیلوفر پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات