ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان کارگر جنوبی

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; کارگر جنوبی چهارراه لشگر خ کمالی خ غفاری کوی ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; کارگر جنوبی بالاتر از سه راه غفاری ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; انقلاب ابتدای کارگر جنوبی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; کارگر جنوبی خ شیخ محمدی نبش کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; کارگر جنوبی بالاتر از میدان قزوین خ ژیان پناه کوی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; کارگر جنوبی خ آقابالازاده بن بست سوم شم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

انباری کاذب

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; کارگر جنوبی میدان پاستور جنب گلفروشی زعیم کوی ایپچی لو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; کارگر جنوبی چهارراه لشگر خ مخصوص کوی شهید تقی ..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; انقلاب خ کارگر جنوبی خ غفاری کوی علیمرادی بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; انقلاب خ کارگر جنوبی جنب تالار باختر کوی شعله ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; کارگرجنوبی میدان پاستور کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۷۵ متر ۲ خوابه نوساز ; کارگر جنوبی بعد از چهارراه لشگر خ آقابالازاده خ مخ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

درمرحله تخریب جواز- تحویل یکسال آینده -پارکینگ جداگانه محاسبه میشود

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۴ ساله ; کارگر جنوبی خ نادر زربانیان کوی بهمنی بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲۰مترانباری

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; انقلاب خ کارگر جنوبی خ روانمهر بین ۱۲فروردین..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳۵ ساله ; انقلاب خ کارگر جنوبی خ وحید نظری ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۵۹ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; کارگرجنوبی بالاترازجمهوری آذربایجان کوی چهل سواره رو..

امکانات: کولر . گاز

۷پله به پائین

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; کارگرجنوبی خ مخصوص کوی ع..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; کارگرجنوبی خ پاستو..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۸۵ متر ۲ خوابه نوساز ; کارگرجنوبی نرسیده به میدان رازی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; کارگرجنوبی نرسیده به چهارراه لشگر خ ژیان پناه کوی سهر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; کارگرجنوبی نرسیده به چهارراه لشگر بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

--/۳۰م وام مسکن

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; کارگر جنوبی میدان حر خ صفا..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; کارگرجنوبی نرسیده به چهارراه لشگر خ آقابالازاده بالاترازخ مخصوص خ مهبد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; کارگرجنوبی چهارراه لشگر کوی چ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۵۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; کارگرجنوبی چهارراه لشگر کوی حسام فخرالس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

--/۲۵م وام بنیادی-۳مترانباری

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; کارگرجنوبی خ پاستور خ ۱۲فروردین..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فاقد آسانسور

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۱۲۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; کارگرجنوبی چهارراه لشگر خ آقابالازاده خ غفاری کوی سی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۳۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; کارگرجنوبی خ قزوین خ احمدی سخی کوی انتظ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

۳۲ متر - طبقه دوم ۱۷ ساله ; کارگرجنوبی خ محبوب مجازشرقی کوی اردشیر کوی رامتین ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; کارگرجنوبی میدان قزوین خ قزوین خ هلال احمر کوی حاج ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تحویل ۴ماه آینده-درمرحله گچ وخاک-کابینت به عهده خریدار-پارکینگ :--/۲۰م

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; کارگر جنوبی میدان قزوین خ موسیوند کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

---/۱۴م وام مسکن-بازدید با هماهنگی

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; کارگرجنوبی خ غفاری خ نورکامی بن ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . اعلام حریق . اطفاء حریق

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۳

۱۲۷ متر ۳ خوابه نوساز ; کارگر جنوبی نرسیده به چهارراه لشگر خ آقابالازاده..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . روف گاردن

در مرحله نازک کاری-تحویل یکسال آینده-۲آسانسور-قیمت در این مرحله

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; کارگرجنوبی نرسیده به چهارراه لشگر کوی فخرالسادات بن بس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید وتماس ازساعت ۱۶

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; کارگرجنوبی خ آقابالازاده خ سینا خ خرمشهر جنوبی کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۰۹

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; کارگرجنوبی خ مظفری خواه کوی چ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۳

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; کارگرجنوبی چهارراه لشگر خ کمالی خ اناری تف..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

--/۱۵م پارکینگ میباشد

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۰

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; کارگرجنوبی میدان پاستور خ اردیبهشت نبش خ ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۰۸

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; گمرک (رازی) خ کارگر جنوبی خ زربافیان کوی..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۲

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; کاگر جنوبی خ روانمهر نبش دول..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۰۹

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; کارگرجنوبی خ لبافی نژاد بین کارگر جنوبی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان کارگر جنوبی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۰۶

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; انقلاب کارگر جنوبی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات