ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان پیچ شمیران

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید دیروز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پیچ شمیران روبروی صفی علیشاه کوی شهردار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید دیروز

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; پیچ شمیران نرسیده به پل چوبی روبروی د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید دیروز

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; پیچ شمیران خ مازندران کوی ان..

امکانات: کولر . گاز

۱۲مترانباری

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید دو روز قبل

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; پیچ شمیران پل چوبی گر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید دو روز قبل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; پیچ شمیران خ سادا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید دو روز قبل

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; پیچ شمیران خ صفی علیشاه نبش ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید دو روز قبل

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; پیچ شمیران ک نفیسی ک متین شهاب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید دو روز قبل

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; پیچ شمیران کوی اعتمادی کوی نجات پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید پنج روز قبل

۱۳۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; پیچ شمیران هدایت نبش تنکابن قواره دوم ..

امکانات: کولر . گازآپارتمان پیچ شمیران جهت خرید شش روز قبل

۶۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پیچ شمیران پل چوبی خ گرامی بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید یک هفته قبل

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; پیچ شمیران ایستگاه درختی بن بست شهردار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; پیچ شمیران خ حقوقی نبش فرزانگان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; پیچ شمیران خ صفائی امانی کوی قدوس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; معلم خ قدوسی خ امجدی منش پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; پیچ شمیران خ صفی علیشاه پایین تر از ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; پیچ شمیران روشندلا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; پیچ شمیران خ نورمحمدی کوی سرد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; پیچ شمیران خ هدایت خ نورمحمدی کوی عشقی کوی ثاب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۴ ساله ; پیچ شمیران کوی بیرجند کوی ارباب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

طرح تفضیلی تجاری و اداری

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; پیچ شمیران خ سعیدی شمالی خ نادری کوی خان آقا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; پیچ شمیران کوی نورمحمدی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; پیچ شمیران خ شهید نورمحمدی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بازسازی

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; پیچ شمیران کوی نورمحمدی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

درکل ۵۰واحد

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; پیچ شمیران خ نورمحمدی کوی شهید الماسی مقدم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

---/۹۳م در رهن مستاجر

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پیچ شمیران پل چوبی خ روشندلان کوی کهتری..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; پیچ شمیران کوی پیرجمالی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ -۱۰متر انباری

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; پیچ شمیران کوی نف..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۷۰ متر ۲ خوابه ۴ ساله ; پیچ شمیران درواره شمیران خ مازندران ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; انقلاب پیچ شمیران کرمی نوری پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه دوم سندی

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; پیچ شمیران خ ابن سینا کوی جامی باباشمیرانی کوی مینو بن ..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; پیچ شمیران اعلائی کوی شمرانی کوی مهین ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ توافقی

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; پیچ شمیران خ روشندلان ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پیچ شمیران خ کفائی امانی بن بس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۲۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; انقلاب پیچ شمیران کوی ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; پیچ شمران صفی علی ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش با مستاجر

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۸۶ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; پیچ شمیران خ زرین نعل بن بست سادات..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸پله به پایین - بازدید با هماهنگی

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; پیچ شمیران خ نورمحمدی خ سردا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; پیچ شمیران پل چوبی گر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; پیچ شمیران کوی نورمحمدی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; پیچ شمیران خ شهید نورمحمدی کوی بزرگ نیا پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; پیچ شمیران خ صفی علیشاه نبش کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فروش با مستاجر

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; پیچ شمیران خ نور محمدی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; پیچ شمیران خ هدایت کوی مرا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲انباری

آپارتمان پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; پیچ شمیران خ انقلاب نرسیده به پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات