ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی)

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید دیروز

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; ولیعصر ابتدای نیایش شهرک فجرورو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید شش روز قبل

۱۳۵ متر ۱ خوابه نوساز ; ولیعصر روبروی پارک ملت کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات . لابی

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ملت ارمغان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ولیعصر نرسیده به چهار راه پارک وی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . باز سازی شده

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

۱۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ولیعصر نرسیده به پارک وی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

۲انباری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; ولیعصر بالاتر از جام جم کوی ر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر . فن کوئل

بازسازی- طبقه اول۲۱۰متر قدرالسهم-طبقه سوم۳۲۰مترقدرالسهم

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; ولیعصر بالاترازجام جم روبروی باشگاه خبرنگار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۲۹۵ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

باکمیسیون کامل-۱۶۰مترقدرالسهم-پارکینگ مشاع میباشد

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۰۱ متر ۲ خوابه نوساز ; ولیعصر پایین تر از پارک وی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۸۵ متر ۳ خوابه نوساز ; ولیعصر چهارراه پارک وی خ ولیعصر بالاتر از جام ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۱۲ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ملت ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۳۶۸ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; ولیعصر بالاتر از جام جم کوی ر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر . فن کوئل

۲ پارکینگ هر واحد-۲۱۰متر قدرالسهم ط اول -۳۲۰متر قدرالسهم ط سوم

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۵ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ملت کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲انباری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ولیعصر نرسیده به پارک وی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۲۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم قدیمی ; ولیعصر نبش میرداماد..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۱۹۵ متر ۳ خوابه نوساز ; ولیعصر چهارراه پارک وی خ ولیعصر بالاتراز جام ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۳۶۸ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; ولیعصر بالاتر از جام جم کوی ر..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر . فن کوئل . باز سازی شده

طبقه سوم ۳۲۰مترقدرالسهم-طبقه اول ۲۱۰مترقدرالسهم

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۱۱۰ متر ۲ خوابه نوساز ; ولیعصر نرسیده به پارک وی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ملت خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ولیعصر بالاتر از جام جم روبروی بلال..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی

هرواحد ۲پارکینگ

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ولیعصر روبروی پارک ملت کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه نوساز ; ولیعصر پایین تر از پارک وی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ولیعصر پارک وی خ خاکز..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر . سالن اجتماعات . لابی

در ۲بلوک

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; ولیعصر روبروی جام جم خ..

امکانات: آیفون تصویری . فن کوئل . مبله

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۱۲۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ملت خ س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ولیعصر بالاترازمیدان ونک روبروی شیرخوارگاه آمنه کوی لیدا..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر . فن کوئل . باز سازی شده

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۱۷۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ملت کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۱۰۱ متر ۲ خوابه نوساز ; ولیعصر پائین تر از پارک وی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

واحدها در طبقات اول و پنجم میباشد

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; ولیعصر نرسیده به پارک وی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . دوربین مداربسته

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۱۸۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; ولیعصر نرسیده به پارک وی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . لابی

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; ولیعصر نرسیده به پارک وی ک ترکش د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; ولیعصر روبروی صدا و سیما کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . لابی

۲پارکینگ-۶مترانباری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی روبروی سوپراستار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; ولیعصر نرسیده به پارک وی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . دوربین مداربسته

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; ولیعصر بالاتر از جام جم خ ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۵۰ متر - طبقه ۹ ۱۷ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ملت روبروی ایستگاه خبرنگاران بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۰۲ متر ۲ خوابه نوساز ; ولیعصر روبروی پارک ملت ک..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; ولیعصر نرسیده به پارک وی بن بست شادی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۲۳۴ متر ۳ خوابه - طبقه ششم قدیمی ; ولیعصر بالاتر از ونک خ نگار پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

۳پارکینگ-مورد تکواحدی

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ولیعصر بالاتر از پارک ملت روبروی صدا و ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; ولیعصر بالاتر از جام جم خ ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; ولیعصر بالاتراز پارک وی جنب رستوران لوکس ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

۱۸۵ متر ۳ خوابه نوساز ; ولیعصر چهارراه پارک وی کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . سالن کنفرانس . سالن بدنسازی . لابی . اعلام حریق . اطفاء حریق . برق اضطراری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ملت خ ارمغان غربی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ولیعصر روبروی جام جم کوی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

۱۰۵ متر ۲ خوابه نوساز ; ولیعصر روبروی پارک ملت کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

هر طبقه ۱۵۰ هزار افزایش قیمت

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; ولیعصر ابتدای نیایش شهرک فجر ور..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بالاتر از جام جم روبروی بلال کوی مهن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

هر واحد ۲ پارکینگ

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; ولیعصر روبروی جام جم ک پروین خ ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ولیعصر بالاتر از پارک ملت روبروی صدا و ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ولیعصر روبروی پارک ملت شهرک فجر فجرششم ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

۲۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; ولیعصر بالاتر از میدان ونک ابتدای..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۷۲ متر تراس- دارای قدرالسهم

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ولیعصر بالاتر از جام جم روبروی بلال..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; ولیعصر بالاتر از جام جم خیابان پروین ..

امکانات: آسانسور . پکیج . روف گاردن . سالن اجتماعات . لابی

کلیدنخورده

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; ولیعصربالاترازمیدان ونک خ خلیل زاد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۸مترقدرالسهم

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ولیعصر روبروی جام جم کوی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اسپیلت

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

۲۰۸ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۳۵ ساله ; ولیعصر بالاترازمیدان ونک خ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مسترروم

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; ولیعصر نرسیده به پارک وی کوی افق پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; ولیعصر روبروی جام جم خ پروین ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

۱۳۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ولیعصر خ پروین نرسیده به پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . لابی

۲پارکینگ

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

۱۴۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ولیعصر بالاتر از جام جم روبروی بلال..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

هرواحد۲پارکینگ سندی

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ولیعصر روبروی صداو سیما خ ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

۱۳۳ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۸ ساله ; ولیعصر بعداز تقاطع میرداماد خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۱

۲۰۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; ولیعصر نرسیده به پل پارک وی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۸

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ولیعصر روبروی جام جم کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ولیعصر خ کرانه..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

سیستم حرارتی داکت - انتن مرکزی

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۸

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ولیعصر نیایش روبروی مجموعه ورزشی انقلاب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۱

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; ولیعصر نرسیده به میرداماد خ دام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . باز سازی شده . فروش با مستاجر

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; ولیعصر بالاتر از م ونک خ شهید خدامی خ آفتاب..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ولیعصر روبروی سوپر استار انتهای ک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; ولیعصر قبل از پارک وی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; ولیعصر بزرگراه نیایش شهرک نور پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۰۶

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; ولیعصر روبروی صداوسیما خ مهری سوسن د..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ولیعصر روبروی جام جم کوی شادی پل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ملت ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . فروش با مستاجر

بازدید از ۲ماه اینده با هماهنگی

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

۲۴۲ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ملت کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۳

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۵ ساله ; ولیعصر قبادیان غربی بالاترازمیدان ون..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; ولیعصر بزرگراه نیایش نرسیده به سئول شهرک فج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۰۹

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ملت بالاترازنیایش ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات . لابی

۳پارکینگ

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ملت خ ناهی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

۲۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ولیعصر نرسیده به پل پارک وی..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۱۹

۱۵ ساله ; ولیعصر بالاترازمیدان ونک خ قبادی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰مترانباری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; ولیعصر ۴راه پارک وی ابتدا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

- دارای ۳۰۰متر حیاط اختصاصی

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ولیعصر بالاتر از پارک ملت روبروی صدا و ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; ولیعصر بالاترازپارک ملت روبروی باشگاه خبرنگاران ک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل . دوربین مداربسته

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ولیعصر خ کرانه..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . داکت اسپلیت

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ولیعصر بالاتر از پارک ملت روبروی صدا و سی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . داکت اسپلیت . پکیج

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

۲۰ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ملت خ ر..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

کمیسیون کامل-بازدید با هماهنگی-۶۰مترقدرالسهم

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

قدیمی ; ولیعصر نبش میرداماد مجتمع اسکان..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن بدنسازی . لابی . شوتینگ زباله . ایرکاندیشن . مسترروم

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

۱۲ ساله ; ولیعصر نرسیده به پارک وی خ مهدی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . لابی

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۴

۱۴۶ متر ۳ خوابه نوساز ; ولیعصر بالاتر از چهارراه نیایش کو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . لابی

۲لاین آسانسور

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۴

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; ولیعصر ۴راه پارک وی ابتدا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

دارای ۳۰۰متر حیاط اختصاصی

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; ولیعصر مقابل مسجد بلال خ ابراهیم مه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ولیعصر روبروی جام جم کوچه..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

ط چهارم :متری ----۱۰/۸۰۰م

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; ولیعصر نرسیده به پارک وی خ افق روبروی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . روف گاردن . سالن اجتماعات . لابی . مسترروم

دارای ۲ پارکنگ

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ولیعصر بالاتر از جام جم روبه روی بلا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . لابی

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

۱۸۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ملت کوی عا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . سالن اجتماعات . برق ۳ فاز . لابی

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ولیعصر نرسیده به پارک وی انته..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; ولیعصر بالاترازمیدان ونک کوی والی نژاد ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; ولیعصر بالاتراز میرداماد ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; ولیعصر نرسیده به پل پارک وی کوی ترکش دوز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; ولیعصر روبروی جام جم کوی کرانه پل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . روف گاردن . لابی

۲پارکینگ

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

۱۶۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ولیعصر روبروی جام جم کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

۱۳۶ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۲ ساله ; ولیعصر خ ناصری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴متربالکن

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ولیعصر روبروی پارک ملت خ آرامش خ نیلوفر..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . روف گاردن . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی . فروش با مستاجر

۲لاین آسانسور-واحدها دارای ۲ پارکینگ

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ولیعصر بزرگراه نیایش شهرک فجر پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ولیعصر چهارراه پارک وی کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . لابی . اعلام حریق . اطفاء حریق . برق اضطراری . دوربین مداربسته . تهویه مطبوع

طبقه سوم ۲پارکینگ

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ولیعصر بالاتر از جام جم روبه روی بلا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . لابی . تهویه مطبوع . مسترروم

هرواحددارای ۲ پارکینگ

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; ولیعصر روبروی مسجد بلال بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۱

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; ولیعصر بالاتراز میرداماد خ سرو پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۸

۱۲۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; ولیعصر خ نیایش بالاتر از تقاطع..

امکانات: گاز . آسانسور . فن کوئل

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

۱۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ولیعصر بالاتراز جام جم خ خ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . برق اضطراری

با تخفیف

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; ولیعصر بالاتر از میرداماد ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

با آپارتمان ۱۶۰ متری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۰۹

۱۹۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; میدان تجریش ابتدای ولیعصر ک وحید سرشا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

انتن مرکزی - تراس - بازدید با هماهنگی

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۷

۱۸۲ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۱ ساله ; ولیعصر بالاتر از ظفر خ ن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; ولیعصر روبروی صدا سیما خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

۲۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; ولیعصر نبش خ میرداماد..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۲

۱۳۴ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۹ ساله ; ولیعصر بالاتر از میرداماد کوی ق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

کمیسیون کامل

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

۱۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ملت خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۹

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ولیعصر نرسیده به پارک وی کو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون کامل--

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۱۱۰ متر ۱ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۲ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ملت خ ناهید غربی س..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۳

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲۵ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

انتن مرکزی - کف کفپوش

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ملت خ س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۹

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; ولیعصر نیایش روبروی باشگاه انقلاب ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

باکمیسیون کامل-۲پارکینگ سندی

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; ولیعصر روبروی مسجد بلال بن بس..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۲

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; ولیعصر بالاتراز نیایش خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ولیعصر روبروی جام جم خ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۲۵

۲۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; ولیعصر نرسیده به پارک وی خ خاکزادنبش بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

۱۱۰ متر ۱ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۲ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ملت خ ناهید غربی سا..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

۱۵۰ متر ۲ خوابه نوساز ; ولیعصر روبروی صدا و سیما کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۱۴

۱۱۰ متر ۱ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۲ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ملت خ ناهید غربی سا..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۱۱

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; ولیعصرامانیه روبروی مسجد بلال صدا وس..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲تا پارکینگ

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ولیعصر نیایش روبروی مجموعه ورزشی ا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

پارکینگ در محوطه

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

۱۷۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلید نخورده

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; ولیعصر پارک وی ک ترکش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; ولیعصر روبروی جام جم خ کرانه..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

/*-

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۸

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه واحد ها ۲۵ ساله ; ولیعصر ۴راه پارک وی ابتدا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

دارای ۳۰۰متر حیاط اختصاصی -

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۷

۱۸۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; ولیعصر ۴ راه پارک وی ک خ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

۱۷۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ولیعصر نرسیده به پارک وی کوی تر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . هواساز

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۱۶

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; ولیعصر روبروی جام جم ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

درب ریموت

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۱۶

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; ولیعصر بالاترازمیرداماد بزرگراه نیایش نرسیده ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

در۱۲ بلوک- انباری داخل واحد

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۱۴

۲۴۵ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; ولیعصر بالاتر از نیایش کوی شهید رحیم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۱۴

۱۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ملت جنب بازار صفویه خ آر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; ولیعصر نرسیده به پارک وی بالاتر از جام جم روبروی سوپر ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

انتن مرکزی

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; ولیعصر روبروی خ جام جم پلاک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

کلیدنخورده

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۰۳

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; ولیعصر خ قبادیان نرسیده به کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۰۳

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; ولیعصر نیایش روبروی باشگاه انقلاب ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

۱۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم نوساز ; ولیعصر نرسیده به ۴راه پارک وی انتهای کوی تور..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

کلا۱۶واحد-تخفیف-م.اداری درب ریموت

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; ولیعصر بعد از جام جم ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . روف گاردن . سالن اجتماعات

و

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; ولیعصر پارک وی خ مهری ک ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

درمرحله پایانی تحویل ۴ ماهه-

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۱

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; ولیعصر روبروی جام جم کوی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; ولیعصر نرسیده به پارک وی کوی تر..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . سالن اجتماعات

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; ولیعصر بالاترازنیایش کوی رحیمی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; ولیعصر نرسیده به پارک وی خ افق روبروی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مختلف

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۰

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; ولیعصر بالاتراز جام جم ک تر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۰

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۶ ساله ; ولیعصر نیایش روبروی باشگاه انقلاب شهرک فجر فجرپان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۶مترانباری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۰۹

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ولیعصر جام جم کوی خاک..

امکانات: کولر . آسانسور . پکیج . مبله . لابی

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; ولیعصر روبروی مسجد بلال بن بس..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۰۱

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; بین خ ولیعصر و جردن جنب پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۰۱

۱۳۲ متر ۳ خوابه نوساز ; ولیعصر روبروی مسجد بلال بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ملت خ شهید سعیدی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۲۰۰متربالکن

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

۱۸۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; ولیعصر بالاتراز میرداماد خ سرو پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۷

۱۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ولیعصر نرسیده به پارک وی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . سالن اجتماعات . لابی

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۳

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; ولیعصر روبروی پارک ملت خ انصاری (صداقت)..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان ولیعصر(ونک تا پارک وی) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۶

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; ولیعصر نرسیده به میرداماد کوی خل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات