ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک)

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید شش روز قبل

۱۷۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; ولیعصر پارک ساعی ک آب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; ولیعصر بالاتر از سه راه توانیر خ نیل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۱۷۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ساعی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ولیعصر روبروی پارک ساعی کوی آبشار بن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

کلیدنخورده

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ولیعصر روبروی پارک ساعی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; ولیعصر بالاترازپارک ساعی کوی پیروز مردوخی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

دارای قدرالسهم

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ساعی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; ولیعصر بالاتراز پارک ساعی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

بازسازی شده

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۴ ساله ; ولیعصر بالاترازپارک ساعی کوی ساعی دوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲بر-سوم رویتی

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۳۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی نبش کوی زندیه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

انباری حیاط خلوت

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; ولیعصر نرسیده به میدان ونک کوی دوازدهم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ولیعصر پارک ساعی خ ابشار پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; ولیعصر پارک ساعی کوی ا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

دو واحددارای یک سند میباشد

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; ولیعصر روبروی پارک ساعی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ساعی خ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ولیعصر روبروی پارک ساعی کوی..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اسپیلت

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ساعی کوی تختی یکم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۱۶۷ متر ۶ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; ولیعصر پائین تر از پارک ساعی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

نیاز به بازساری دارد

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; ولیعصر بالاتر از توانیر نیلو جن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; ولیعصر روبروی پارک ساعی ک ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; ولیعصر کوی زندی پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۱۶۳ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; ولیعصرجنب هتل سیمرغ بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; ولیعصر روبروی پارک ساعی کوی آبشار ..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

۹۲ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۲ ساله ; ولیعصر جنب پارک ساعی کوی شهید..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۸پله به پائین

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۱۴۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; ولیعصر نرسیده به پارک ساعی کوی رامت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۱۰۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; ولیعصر تقاطع بهشتی خ عبادی کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ولیعصر روبروی پارک ساعی کوی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات . لابی

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; ولیعصر پارک ساعی کوی ا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

هر دو واحد دارای یک سند

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۱۷۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; ولیعصر پارک ساعی ک آب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; ولیعصر روبروی سه راه توانیر بلوار ..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; ولیعصر روبروی پارک ساعی کوی آبشار بن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۱۷۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; ولیعصر پارک ساعی ک آب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; ولیعصر روبروی پارک ساعی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; ولیعصر توانیر بالاتراز بیمارستان دی خ نیلوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۲۱۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; ولیعصر بالاتراز پارک ساعی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

دارای قدرالسهم

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; ولیعصر روبروی پارک ساعی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم ۱۵ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی دوم برج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۸ ساله ; ولیعصر شمال پارک ساعی ساعی ۲ اشک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

۱۲۱ متر ۳ خوابه نوساز ; ولیعصر روبروی پارک ساعی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

۱۶۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; ولیعصر بالاترازپارک ساعی کوی ساعی ۲ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۲واحد باهم دارای یک سند دو واحد با هم فروخته میشود

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ساعی خ آبشار پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲۸پله به پایین

آپارتمان ولیعصر(بهشتی تا ونک) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; ولیعصر روبروی پارک ساعی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات