ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان وزراء

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزرا کوی چهارم پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۳متر قدرالسهم زمین

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲۸ ساله ; وزرا خ۲۹ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزرا خ ۴ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای ۱۱۳ مترقدالسهم- قیمت بنا - پارکینگ در حیاط

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; وزراء کوی ششم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۶۲ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; وزرا کوی یکم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰مترقدرالسهم

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; وزراء کوی۲۰ کوی گلفام کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۱۶۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; وزرا خ ۳۲کوی اشکانی پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۲واحد دارای یک سند

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲۸ ساله ; وزرا خ۲۹ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; وزراء خ ۳۲ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . اسپلیت

۲لاین آسانسور

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزراء خ ۴ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

دارای ۱۱۳ مترقدالسهم- قیمت بنا - پارکینگ در حیاط

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزرا خ چهارم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای ۱۱۳ مترقدالسهم- قیمت بنا - پارکینگ در حیاط

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزرا خ ۴ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای ۱۱۳ مترقدالسهم- پارکینگ در حیاط

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲۸ ساله ; وزرا خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزرا خ چهارم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای ۱۱۳ مترقدالسهم- قیمت بنا - پارکینگ در حیاط

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲۸ ساله ; وزرا خ..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

بازسازی-دوبلکس

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۱۶۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; وزراء خ ۳۲ کوی اشکانی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

دارای یک سند

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲۸ ساله ; وزرا خ۲۹پ..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲۸ ساله ; وزرا خ۲۹پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزرا خ ۴ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای ۱۱۳ مترقدرالسهم- قیمت بنا - پارکینگ در حیاط

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزرا خ چهارم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

دارای ۱۱۳ مترقدالسهم

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزرا خ چهارم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۳متر قدرالسهم

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲۸ ساله ; وزراء خ ۲۹ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; وزرا خ ۱۴ نبش ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . فروش با مستاجر

درب ریموت

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۰۸

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; وزرا خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۸

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; وزراء کوی ششم کوی دل ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; وزراء خ هجدهم پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۶

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; عباس آباد بر خ وزرا نبش کو..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

درب ریموت

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; وزراء خ ششم خ دل افر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; وزراء خ ششم کوی دل افروز واحد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; وزراء کوی بیستم کوی گلفام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۶

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; وزرا خ یکم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

دارای موقعیت اداری

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; وزرا نبش خ یکم برج ستاره پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان وزراء جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۱۰

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; وزرا کوچه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۳متر قدرالسهم زمین

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات