ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان هنگام

آپارتمان هنگام جهت خرید دو روز قبل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; هنگام شمیران نو ۲۰ متری غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان هنگام جهت خرید پنج روز قبل

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; هنگام بلوار کاظم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان هنگام جهت خرید پنج روز قبل

۳۹ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; هنگام خ دلاوران خ تکاوران شمالی خ پانز..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان هنگام جهت خرید یک هفته قبل

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; رسالت هنگام نرسیده به فر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان هنگام جهت خرید یک هفته قبل

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; رسالت خ هنگام چهارراه استقلال مجتمع مسکونی هنگام بل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده . لابی . دوربین مداربسته

آپارتمان هنگام جهت خرید یک هفته قبل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; هنگام ۳۵متری استقلال شهرک گلستان ارک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; هنگام دلاوران تکاوران جنوبی کوی د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲انباری-۲پارکینگ

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; هنگام نرسیده به پل زین الدین خ دلار سطاقی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; هنگام روبروی باشگاه براد..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; هنگام دلاوران خ تکاوران خ هشتم مرکزی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; رسالت خ هنگام بلوار شهید ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱۲۰ متر ۲ خوابه نوساز ; هنگام خ بهار پنج..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; هنگام بالاتر از میدان الغدیر کوی دوازدهم م..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; هنگام بالاتر از میدان الغدیر کوی ششم غربی خ شهید کا..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲۵مترقدرالسهم

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; هنگام دلاوران والائیان جنوبی نبش ششم شرقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

سوم سندی

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; هنگام شمالی خ ۱۳مرکز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۱۲۰ متر ۲ خوابه نوساز ; رسالت هنگام نرسیده به استقلال بن بست بهار پنج..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; هنگام دلاوران تکاوران ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰متر زیرزمین

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; هنگام الیاسی ۱۰متری افغان جنب مسجد موس..

امکانات: کولر . گاز

۴۰مترسوئیت

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; هنگام دلاوران والائیان شمالی خ رضائ..

امکانات: کولر . گاز

۳پله به پائین

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; هنگام نرسیده به استقلال ..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; هنگام وحیدکاظمی مجتمع به..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; هنگام الغدیر خ شاملو بن بست ا..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۸۷ متر ۲ خوابه نوساز ; هنگام نرسیده به چهارراه اس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; هنگام بلوارشهیدکاظمی کوی ع..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام نرسیده به چهارراه استقلال ک حاجی بیگی مجتمع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; هنگام میدان الغدیر ۱۰متری الیاسی نبش هد..

امکانات: کولر . گاز

انباری داخل واحد

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۹۹ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; هنگام چهارراه استقلال خ استقلال کوی عامره ای..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; رسالت خ هنگام خ مینو تقاطع می..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; هنگام خ شهید نعمت زاده بعد از ورزشگاه شهدای شمیران نو خ سی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

در۲بلوک

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; هنگام چهارراه استقلال بلواراستقلال ۱۶متری دو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; هنگام میدان الغدیر شمیران نو خ الیاسی کوی شاملو بن بست ت..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

معاوضه با آپارتمان یا خودرو

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; هنگام دلاوران خ تکاوران جنوبی کوی کیا ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; رسالت خ هنگام خ سروش کوی نی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هنگام دلاوران نبش والائ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; رسالت هنگام خ نعمت زاده پشت بازارچه شهردار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . درب ضد سرقت . فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی۰۹۲۱۳۵۷۸۴۱۴آ. ابراهیم مستاجر

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; رسالت هنگام بلوار کاظ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; هنگام چهارراه استقلال شهرک هنگام..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; هنگام دلاوران خ آزادگان شمالی کوی چه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; هنگام نرسیده به چهارراه استقلال روبروی باشگاه برادران ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای۸۰ مترقدرالسهم

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; هنگام خ فتح آباد..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان هنگام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; رسالت خ هنگام نرسیده به الغدیر جنب شرکت واحد کوی ص..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات