ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان مفتح شمالی

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید دیروز

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مفتح شمالی خ زهره پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید یک هفته قبل

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; مفتح هفت تیر کوی ج..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۲پارکینگ

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۵ ساله ; مفتح شمالی کوی ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; مفتح شمالی تقاطع طالقانی و سمیه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بهشتی خ مفتح شمالی نرسیده به مطهری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

جهت بازدید هماهنگی با آقای آرش ۰۹۰۱۵۵۷۳۲۷۳ و ۰۹۳۸۳۲۳۶۰۳۰

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مفتح شمالی خ زهر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳۰متر سوئیت

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; مفتح شمالی نرسیده به مطهری کوی نوری اسفند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; مفتح شمالی کوی آرام پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۲۰۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴۵ ساله ; مفتح شمالی خ آرا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; مفتح شمالی خ ملایری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; مفتح شمالی کوی دوم پلا..

امکانات: آسانسور . چیلر . فن کوئل . باز سازی شده

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; مفتح شمالی کوی عارف پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; مفتح شمالی آرام غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مفتح شمالی زهر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۵ ساله ; مفتح شمالی کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; مطهری مفتح شمالی کوی مرزبان نامه پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

۸۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; مفتح شمالی خ زیرک زاده نبش کو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۵ ساله ; مفتح شمالی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; مطهری مفتح شمالی شایگان پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مفتح شمالی زهر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; مفتح شمالی خ زهره نبش من..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

۱۶۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۴۰ ساله ; مفتح شمالی روبروی شیرودی مجتمع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

نیازبه بازسازی-۸مترانباری

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; مفتح شمالی کوی آرام غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۵ ساله ; مفتح شمالی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; مفتح شمالی کوی نامدار پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . باز سازی شده

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; مفتح شمالی هفت تیر بن بس..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . روف گاردن

-

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; مفتح شمالی کوی آر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۵ ساله ; مفتح شمالی کوی ۱..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; مفتح شمالی کوی نامدار پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . فروش با مستاجر

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; مفتح شمالی آرام غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; مفتح شمالی کوچه درف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۲

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; هفت تیر مفتح شمالی کوی شا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مفتح شمالی نرسیده به مطهری خ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فلت

واحد دارای ۳۰متر سوئیت

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; مفتح شمالی آرام غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۸

۱۷۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; بهشتی خ مفتح شمالی کوی چها..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . چیلر . باز سازی شده

۴۸ متر انباری قابل سکونت . ۳۵ متر پارکینک

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; مفتح شمالی کوی درف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; مفتح شمالی زهر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دارای۳۰متر سوییت

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۰

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; مفتح شمالی کوی دهم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

دارای ۲ پارکینگ

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

۳۰ ساله ; مفتح شمالی کوی ملایری پور خ زیر..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

انباری مشاع میباشد

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

قدیمی ; هفت تیر خ مفتح شمالی کوی ه..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; مفتح شمالی ک ۱۴..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

۱۳ ساله ; هفت تیر خ مفتح شمالی کوی شایگان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

پارکینگ در حیاط

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; مفتح شمالی تقاطع طالقانی و سمی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; مفتح شمالی بین بهشتی و عباس آباد پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; مفتح شمالی کوی آر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; مطهری خ مفتح شمالی کوی نوری اسف..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه نوساز ; مطهری مفتح شمالی خ شا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

۱۰۵ متر ۲ خوابه نوساز ; مفتح شمالی کوی شای..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; مفتح شمالی کوی آر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; مفتح شمالی خ آرام پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; مفتح شمالی ک ارا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; بهشتی خ مفتح شمالی خ هشتم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; مفتح شمالی کوی آر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۱۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; مطهری مفتح شمالی کوی آ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; مفتح شمالی ک آ..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۶

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; مفتح شمالی خ زهره نبش من..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۶

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; مفتح شمالی ک آ..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; مفتح شمالی خ ملایری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۴

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; مفتح شمالی خ زهر..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۶

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; مطهری خ مفتح شمالی خ مرزبان نامه پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۹

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۴ ساله ; مطهری خ مفتح شمالی بالاتر از چهارراه زهره کوی نوری ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; مفتح شمالی خ ملایری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

۱۳۷ متر ۲ خوابه - طبقه واحد ها نوساز ; مفتح شمالی روبروی پمپ بنزین ک مرزبا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۰۴

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بهشتی خ مفتح شمالی خ چهاردهم پل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۳

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; مفتح شمالی کوی..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۰۹

۱۳۷ متر ۲ خوابه نوساز ; مفتح شمالی روبروی پمپ بنزین ک مرزبان نامه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۲۴

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; مفتح شمالی کوی آرا..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۳

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; مفتح شمالی زهره کوچه قابوس..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

،

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۴

۸۲ متر ۲ خوابه نوساز ; مفتح جنوبی خ سمیه روبروی بانک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسورآپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; مفتح شمالی خ ملایری پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; مفتح شمالی کوی آرا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; مفتح شمالی خ اصلی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

بازسازی شده - ، ،درب ریموت

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

۱۳۷ متر ۳ خوابه نوساز ; مفتح شمالی روبروی پمپ بنزین کوی مرزب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; مفتح شمالی کوی نیک پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۰۳

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; مفتح شمالی بعد از زهره کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۰۲

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; مطهری مفتح شمالی کوی مرزبا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۷

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مفتح شمالی زهر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۷

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; مفتح شمالی خ ملایری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; مفتح شمالی روبروی پمپ بنزین ک مرزبان ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; مفتح شمالی روبروی پمپ بنزین ک مرزب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۰

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; مطهری خ مفتح شمالی خ مرزبان نامه پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; مفتح شمالی تقاطع طالقانی و سمی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۰۵

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; مطهری مفتح شمالی کوی مرزبا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۲

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; مفتح شمالی خ ملایری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۰۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; مفتح شمالی خ آرام غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۶

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مطهری مفتح شمالی کوی مرزبان نام..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۱

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم قدیمی ; مفتح شمالی روبروی ورزشگاه شیرود..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; مفتح شمالی بعد از زهره..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۷

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه واحد ها ۳۰ ساله ; مفتح شمالی نبش ک ۱۰ و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۵

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; مفتح شمالی کوی مرزبان نامه پلا..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۲

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; مفتح شمالی خ ملایری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۲

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۲ ساله ; مفتح شمالی برج تجاری ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

،درب ریموت

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۰۷

۱۳۷ متر ۲ خوابه نوساز ; مفتح شمالی روبروی پمپ بنزین کوی مرزبان ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۰۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۸ ساله ; بهشتی خ مفتح کوی هش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۰۳

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; مفتح شمالی ملایری پو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۲۱

۱۰۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; مفتح جنوبی خ اردلان نبش ت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۱۰

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; هفت تیر خ مفتح شمالی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۲۸

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مفتح شمالی ک بالای پمپ بنزین ک ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; مطهری خ مفتح شمالی کوی مرزبان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۱۰

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; مفتح شمالی کوی مشی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ-یک پارکینگ جداگانه محاسبه میشود

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۰۹

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; مفتح شمالی ک اصلی پور و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۰۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; مفتح شمالی نرسیده به هفت تیر کوی نوری اسفندیاری قوار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۱۰

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; مفتح شمالی ملایری پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۰۳

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; هفت تیر مفتح شمالی خ نوری اسفندیا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۰۲

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; هفت تیر مفتح شمالی کوی گلزار پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۷/۲۰

۱۶۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; مفتح شمالی کوی دواز..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . تهویه مطبوع

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۶/۰۵

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مفتح شمالی ملایری پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۴/۰۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; مفتح شمالی ملایری پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۴/۰۴

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; مفتح شمالی امیراتابک کوی آیرا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

---/۳۰ م وام

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۳/۲۹

۹۹ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; مفتح شمالی ک نوری اسفند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان/سوئیت مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۳/۲۰

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; مفتح شمالی خ۱۰..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۱۷متر سوئیت

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۲/۱۶

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; هفت تیر مفتح شمالی خ وراوینی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۲/۱۱

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; مفتح شمالی کوی نوری اسفند..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان مفتح شمالی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۱/۱۸

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; مطهری خ مفتح شمالی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات