ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان قنات کوثر

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید دیروز

۱۸۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; قنات کوثر خ دهم مرک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ-۶مترانباری

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید دیروز

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری کوی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر مطهری جنوبی کوی دوم غ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر نبش نهم بلوار مطهری..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; قنات کوثر بلوار مطهری کوی چهارم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۱۲۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; قنات کوثر شکوفه کوی ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بین قزاقی و باقری ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ هشتم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; قنات کوثر بلوارمطهری چهارم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ دوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ ششم غربی پل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بین اردیبهشت و..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; قنات کوثر نهم غرب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

هرواحد۲پارکینگ.

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ هفتم شرقی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۱۵۰ متر ۳ خوابه نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر نبش نهم شرق..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر کوی اول ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر کوی او..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ یکم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۸۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; تهرانپارس خ قنات کوثر خ اول مرکزی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر خ سوم غربی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ- بازدید با هماهنگی

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری خ یکم غرب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری خ چهارم ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ دهم مرکزی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; قنات کوثر خ ۸مرکزی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; قنات کوثر خ ۸مرکز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پارکینگ ۲انباری

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

۴۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه ۱۰ ۲۰ ساله ; قنات کوثر شهرک ام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آنتن مرکزی . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی . ماهواره مرکزی . اعلام حریق . اطفاء حریق . آب اضطراری . برق اضطراری . دوربین مداربسته

۲پارکینگ

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر چهارم غربی علی نق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ هشتم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; قنات کوثر فلکه چهارم خ توحید شهرک پارس خ نگا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; قنات کوثر ک دو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; قنات کوثر کوی د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر کوی یکم غربی پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲ پارکینگ

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ دهم ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه نوساز ; قنات کوثر خ مطهری کوی سیزدهم شرقی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۰۷

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر کوی دهم مرکزی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در مرحله اسکلت-تحویل ۱۲ ماه آینده

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ هشتم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

۴۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه ۱۰ ۲۰ ساله ; قنات کوثر شهرک امی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آنتن مرکزی

نگهبان

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

۱۳۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر کوی اول غربی پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

نوساز ; قنات کوثر ۲۲۲غربی بین باقری و ا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

۴۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه ۱۰ ۲۰ ساله ; قنات کوثر شهرک ام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آنتن مرکزی

۲تا پارکینگ

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری خ چهارم شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان قنات کوثر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; تهرانپارس خ قنات کوثر خ یکم غربی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی-مبلغ ---/۷۲م در رهن مستاجر-معاوضه باتهرانسر شهرک راه آهن کوهک

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات