ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان شمس آباد

آپارتمان شمس آباد جهت خرید دو روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شمس آباد ریحانی خ صباح ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده . دوربین مداربسته

آپارتمان شمس آباد جهت خرید سه روز قبل

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شمس آباد خ ریحانی جنوبی نبش کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید سه روز قبل

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱ ساله ; شمس آباد ریحانی جنوبی علم..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید چهار روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شمس آباد خ ریحانی جنوبی خ صبا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

انباری داخل واحد

آپارتمان شمس آباد جهت خرید چهار روز قبل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شمس آباد خ شهیدکرد کوی مو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باربیکیو

آپارتمان شمس آباد جهت خرید چهار روز قبل

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شمس آباد خ شفیعی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید چهار روز قبل

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; شمس آباد شهید کرد خ خانع..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید شش روز قبل

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شمس آبادخ ریحانی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید شش روز قبل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شمس آباد نرسیده به میدان شریفی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۱۹۰ متر ۳ خوابه نوساز ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت نبش کوی یاس ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تحویل یکماه آینده-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی خ کرد کوی شریعتی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ; شمس آباد نرسیده به میدان شریفی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۶مترقدرالسهم-از سن بنا و نما اطلاع نداشتند

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی رضامند پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازدیدفقط روزهای ۵شنبه

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شمس آباد خ ریحانی شهید کرد نبش صفائی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۱۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت تپه شمس آبا..

امکانات: کولر . آسانسور . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی صباح..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شمس آباد بلوار بیژن خ گلستان یکم..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شمس آباد بلواریبژن ناوند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

معاوضه با آپارتمان ۱۳۰متری درمنطقه یا کلنگی

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شمس آباد نرسیده به میدان شریفی کوی ارشاد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; شمس آباد خ مولوی کوی ابر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شمس آباد روبروی پارک ارکیده کوی امید ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ گلستان نهم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی شمالی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۰متر قدرالسهم

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; شمس آباد خ شهید کرد کوی صفائی غربی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شمس آباد خ مولوی خ ناوند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شمس آباد خ شهید کرد مو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; شمس آباد ریحانی جنوبی کوی مهرساد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

دارای ۶۸مترقدرالسهم

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ گلستان سوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن کوی صفائ..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شمس آباد میدان سرباز خ داوود عل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

--/۵۰مترقدرالسهم-- بازدید با هماهنگی

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن گلستان ۱۰ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مشاعات بازسازی شده

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن کوی ابراهیمی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۷مترانباری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی کوی باغی زا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شمس آباد ۱۶متری خ مظفری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شمس آباد میدان بهشتی خ نها..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شمس آباد بلواربیژن گلستان پنجم(شهیدمق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شمس آباد سه راه پیاله کوی جلال جنب بانک کوث..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۲۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; شمس آباد م ملت ح ریحانی جنوبی کوی عبادی کن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴پارکینگ -بازدید ازساعت ۲۰الی ۲۱:۳۰

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شمس آباد میدان ملت کوی میر..

امکانات: گاز . آسانسور . هواساز

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; شمس آباد سه راه پیاله بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شمس آباد م ملت خ امیرکیانوش تقاطع امیر ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; شمس آباد ریحانی شمالی بن بست امین..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ قلیچ خانی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور

درکل ۱۵ واحد

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ گلستان هشتم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ کمالی بن بست سع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ امیرک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

درکل ۱۸ واحد

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۱۳۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ پیشاهنگی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱ ساله ; شمس آباد خ ریحانی جنوبی عل..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲کله

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ گلستان پنجم (جم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی بلواربیژن کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی بلوار کاووسی ابر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۷۰ متر ۲ خوابه نوساز ; شمس آباد خ ضابطی خ مافی پلاک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; شمس آباد بلواربیژن خ مولوی بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی شمالی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

قدرالسهم

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شمس آباد بلواربیژن نبش مولوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; شمس آباد بلواربیژن گلستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; شمس آباد میدان ملت کوی قلیچ خان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شمس آباد خ شهید کرد نبش مظفری پل..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی بلواربیژن گلستان چ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شمس آباد بلواربیژن گلستان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شمس آباد خ شهید کرد کوی مهرداد نظ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ گلستان سوم پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

در کل ۱۲ واحد

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; شمس آباد خ ریحانی بالاتر از میدان بهشتی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴۵مترقدرالسهم

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شمس آباد خ ریحانی میدان بهشتی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۵مترقدرالسهم

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۱۵۰ متر ۳ خوابه نوساز ; شمس آباد ریحانی خ قلیچ خانی خ رضامند بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شمس آباد خ ریحانی شهید کرد نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲بر

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; شمس آباد نرسیده به میدان ملت سه راه پیاله بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

معاوضه با واحد کوچکتر

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; شمس آباد خ ریحانی میدان بهشتی خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شمس آباد کوی نور پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; شمس آباد میدان ملت کوی حسین پور..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; شمس آبادکوی قربان فل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۳ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ مهرس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

کمیسیون کامل-دارای قدرالسهم-شیرینی مشاور-سهم زیربنا برای ساخت ۱۰۰متر-۲ انباری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; شمس آباد مقابل پارک ارکیده کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شمس آباد ریحانی خ صبای ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

پارکینگ غیر سندی

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شمس آباد تپه شمس آباد کوی قادری ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; شمس آبادبالاترازمیدان سرباز کوی مت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی خ ولی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; شمس آباد میدان ملت کوی اسکو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی خ مولوی خ شری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شمس آباد نرسیده به میدان ملت کوی سعیدی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شمس آباد بلواربیژن کوی ط..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شمس آباد شهید کرد خ خانع..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; شمس اباد خ شفیعی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۹۰ متر ۲ خوابه ۲ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی صباح..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شمس آباد میدان شریفی کوی فرزاد پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

در۲ورودی-۱۰۳متر قدرالسهم

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شمس آباد ناوندپور پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شمس آباد کوی قادری پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شمس آباد میدان ملت کوی اس..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی کوی رنجبریا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

قدرالسهم۴۵متر

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی شمالی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۰متر قدرالسهم

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی رنجبریان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

دارای قدرالسهم-معاوضه با آپارتمان ۱۷۰متری در همان منطقه

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مجیدیه شمالی خ امیرنیا کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۵ متر قدرالسهم دارد

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شمس آباد م بهشتی خ نها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ صباح شرقی روبروی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده . دوربین مداربسته

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ نعیم غربی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ علمداریان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شمس آباد خ امیرنیا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

بازدید با هماهنگی

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت کوی حسین پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شمس آباد استادحسن بنا شمالی خ پرتوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۷۹ متر ۱ خوابه نوساز ; شمس آباد شهید منصوری کوی عل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شمس آباد خ ریحانی جنوبی کوی مهدوی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شمس آباد خ ریحانی شمالی کوی حضوری ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شمس آباد ک سلیما..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شمس آباد خ ریحانی نبش کوی ولی اللهی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۶۹ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; شمس آباد امیرنیا خ قادری پلاک ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی . هواساز

بازدید با هماهنگی-تماس ازساعت ۱۷الی ۲۰

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; شمس آباد بلواربیژن خ ناو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شمس آباد روبروی پارک ارکیده پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ میرزاعلی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شمس آباد پایین تر از میدان ملت ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۰ متر انباری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شمس آباد خ ریحانی جنوبی کوی طاهر کوی سن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن کوی ابراهیمی غربی ب..

امکانات: کولر . گاز

دوم و سوم دوبلکس-اطلاع دقیق نداشتند

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی خ ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴پله به پائین

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; شمس آباد سه راه پیال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شمس آباد م ملت خ امیر کیانوش بلوار حسین شهید کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . فروش با مستاجر

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; شمس آباد خ شهید کرد خ محمودی کوی ح..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ گلست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت خ شهید ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شمس آباد خ نادر زندی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تماس ازساعت ۱۵

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; هروی شمس آباد کوی امید پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; شمس آباد خ ریحان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; شمس آباد نرسیده به میدان بهشتی کوی ناوندپ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی رنجبریان..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه ششم نوساز ; شمس آباد خ خانعلی بین کرد وکمالی پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

تحویل ۲۵روزآینده

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ گلستان سو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

مالک تمایل به رهن دارد

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شمس آباد میدان شریفی خ رنجبر زندی یکم خ ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شمس آباد نرسیده به بهشتی کوی شریعت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شمس آباد خ ابوالحسنی نرسیده به سه ر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شمس آباد خ کرد روبروی فروشگاه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; شمس آباد خ مظفری..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شمس آباد خ مولوی کوی مهدی ولی زاده پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

سند تایکسال آینده آماده تحویل-کامل تسویه شده

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; شمس آباد خ ناوند پو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی سع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۷۹ متر ۱ خوابه نوساز ; شمس آباد خ شهید منصوری کوی علی ع..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . روف گاردن

تحویل ۴ماه آینده-حداکثر قیمت متری:۶/۲۰۰م

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شمس آباد خ ریحانی شمالی کوی حضوری ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

---/۲۱۵ م در رهن

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت کوی شق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۰متر قدرالسهم:(۱/۳۰۰میلیارد)

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۱ ساله ; هروی تپه شمس آباد روبروی پارک ارکیده کوی امید کوی سهی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ چمن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شمس آباد خ نعیم شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شمس آباد بلواربیژن گلستان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; شمس آباد خ ریحانی نبش خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی افتخار ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شمس آباد خ ریحانی شمالی (شهیدان محمدی) کوی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ گلستان ششم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; شمس آباد خ ریحانی جنوبی روبروی بانک شهر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شمس آباد خ ریحانی نعیم ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . مسترروم

۱۰۰متر قدرالسهم

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شمس آباد خ شهید کرد کوی طالقانی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شمس آباد شهیدکرد شمالی کوی بوستان پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۳مترقدرالسهم-۳پارکینگ-۱۴مترانباری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی بلوار بیژن خ شهید باقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ ۱۲ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ صب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . سالن اجتماعات . لابی

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شمس آباد خ ریحانی بالاتر از م بهشت..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; هروی شمس آباد کوی قیا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شمس آباد خ شهید کرد خ کیخ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; شمس آباد خ ریحانی (مهرسابق) ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲پارکینگ- ۴مترانباری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی بلوار بیژن خ شهید..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن روبروی کلانتری کوی باقی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ قلیچ خانی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; شمس آباد پایین تر از میدان ملت ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اسپییلت- ۲۰مترانباری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ امیر ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

درکل ۷ واحد

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۷۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شمس آباد خ کمالی بلوار بیژن جنب بانک صاد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; شمس آباد ریحانی کوی مهرس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۱۸۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; شمس آباد نرسیده به میدان شریفی کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ-۲انباری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی ک باق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی چمن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; شمس آباد خ ریحانی نبش فا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; شمس آباد خ ریحانی میدان بهشتی خ نهاند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شمس آباد خ کرد کوی صفائی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شمس آباد سه راه پیاله خ ابوالحسنی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ مطیعی راد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی خ ابوالحسنی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; شمس آباد خ ریحانی نبش خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

بازدیداز ساعت ۱۹ الی ۲۰

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شمس آباد خ ریحانی قلیچ خانی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شمس آباد خ ریحانی شمالی بن بس..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . روف گاردن . دوربین مداربسته

کلیدنخورده

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۹۰ متر ۲ خوابه نوساز ; شمس آباد بلوار بیژن گلستا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شمس آباد نادرزند..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; شمس آباد میدان بهشتی خ ابوا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۹۰ متر ۲ خوابه ۳ ساله ; شمس آباد خ شهید کرد نبش ک مجید ع..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی بلوار بیژن خ گل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شمس آباد بلوار بیژن خ ابر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دارای ۲ پارکینگ

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شمس آباد میدان ملت خ امیرک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ طاهر پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شمس آباد بین شهیدکرد و مولوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۱۱۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شمس آباد میدان بهشتی کوی حلال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

معاوضه با مغازه

آپارتمان شمس آباد جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ شهیدبهشتی کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات