ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان سهیل

آپارتمان سهیل جهت خرید پنج روز قبل

۱۴۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; قیطریه سهیل ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; شریعتی سهیل خ علی محمدی مهرچها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۱۵۴ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سهیل صدر میرزاپور کوی مهر دوم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . روف گاردن . سالن اجتماعات . لابی

۲پارکینگ

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; قیطریه خ سهیل پلاک هن..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲پارکینگ سندی

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; قیطریه خ سهیل خ فاطمیه خ مهر چهارم ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . پکیج

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۱۶۹ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; سهیل خ فاطمیه خ مهر ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سهیل خ مهر چهارم پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سهیل مهر ششم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۳پارکینگ

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سهیل بعد از چهار راه قلند..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۲۴۰ متر ۴ خوابه نوساز ; شریعتی بالاترازپل صدر خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . سالن اجتماعات . لابی . مسترروم

هرواحد۳پارکینگ-۳%افزایش طبقه

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۲۳۰ متر ۳ خوابه نوساز ; شریعتی سهیل میرزاپو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . سالن اجتماعات . لابی . مسترروم

هرواحد دارای ۳ پارکینگ سندی

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; سهیل خ طاهر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۱۵۵ متر ۳ خوابه نوساز ; شریعتی بالاتر از صدر خ سهیل خ مهر ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

هرطبقه ۲/۵% افزایش قیمت

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; قیطریه خ سهیل خ مهر هشتم کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شریعتی سهیل ط..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . پکیج

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۱۵۴ متر ۳ خوابه نوساز ; سهیل صدر میرزاپور کوچه مهر ۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . سالن اجتماعات . لابی

۲پارکینگ

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سهیل خ طاهر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

۱۵۴ متر ۳ خوابه نوساز ; سهیل صدر میرزاپور کوی مهر دوم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

هرواحد ۲پارکینگ

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; قیطریه سهیل مهرسوم غربی پلاک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . روف گاردن . مسترروم

۲پارکینگ-روف گاردن درحال نصب- بازدید با هماهنگی

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سهیل ک مهر ۶ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۳پارکینگ

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

۱۶۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; قیطریه سهیل مهر سوم غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

۱۵۴ متر ۳ خوابه نوساز ; سهیل صدر میرزاپور ک مهر ۲ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

اسپیلت اجتماعات ۲پارکینگ

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

۱۶۹ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; سهیل خ فاطمیه خ مهر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

۱۸۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سهیل خ سرتیپی خ داد ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲پارکینگ

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; قیطریه خ سهیل خ طاه..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۲پارکینگ-

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

۱۵۵ متر ۳ خوابه نوساز ; سهیل خ مهر دوم غرب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

معاوضه با کلنگی-هر طبقه ۲/۵درصد افزایش قیمت

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

۱۸۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; شریعتی سهیل مهر دوم غربی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱متر انباری

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; قیطریه سهیل کوی مهر خ چها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۲پارکینگ

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سهیل مهر ۶..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

۱۵۴ متر ۳ خوابه نوساز ; سهیل کوی مهر دوم غر..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات . لابی

هر واحد دارای ۲ پارکینگ- هرطبقه ۲/۵ درصد افزایش قیمت

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

۱۶۹ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; سهیل خ فاطمیه خ مهر ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; سهیل خ طاهر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; خ سهیل مهر اول شر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سهیل کوی مهر خ چهارم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سهیل مهر ۶ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; سهیل خ علی محمدی کوی مهر۴ شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

۱۶۸ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; شریعتی خ سهیل خ مهر اول پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

۱۶۹ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; شریعتی سهیل مهر س..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سهیل مهر اول شرقی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سهیل ک مهر ۶ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۲پارکینگ

آپارتمان سهیل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

۲۳۰ متر ۳ خوابه نوساز ; شریعتی سهیل میرزاپو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

در مرحله نازک کاری--تحویل شهریور ۹۶

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات