ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان سمیه

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۱۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه ششم قدیمی ; سمیه بین فرصت و ایرانشهر پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی- انباری داخل واحد

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; مفتح جنوبی خ سمیه خ خاقانی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۸۳ متر ۲ خوابه نوساز ; سمیه خ رامسر خ محمدآقا نبش خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; طالقانی خ سمیه خ رامسر کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; کریمخان خ سمیه خ خاقانی روبروی دانشگاه تربیت م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; طالقانی خ سمیه روبروی برج سپهر (بانک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; طالقانی خ سمیه مترو طالقانی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; سمیه پورموسی نرسیده به ح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; سمیه روبروی ملک شعرای بهار بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۷ ساله ; سمیه خ پور موس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سمیه خ پورموسی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; سمیه رو بروی ملک شعرای بهار بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سمیه رو به روی ملک شعرای بهار بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سمیه روبروی ملک شعرای بهار بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سمیه رو بروی ملک شعرای بهار بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سمیه روبروی ملک شعرای بهار بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۴

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; سمیه روبروی برج سپهر بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سمیه رو بروی ملک شعرای بهار بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سمیه رو بروی ملک شعرای بهار بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; سمیه روبروی برج سپهر بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; سمیه روبروی برج سپهر بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سمیه روبروی ملک شعرای بهاربن بست ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۱۳

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; سمیه روبروی برج سپهر بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۱۴

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سمیه رو به روی ملک شعرای بهار بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

کف لمینت- یا فروش

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۱۰

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; سمیه روبروی برج سپهر بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۶

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سمیه خاقانی ک علیزا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۱۲

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; سمیه خ رامسر کوی محمد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سمیه ک ظهیر الاسلام انتهای ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سمیه رو به روی ملک شعرای بهار بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

کف لمینت- یا فروش

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; سمیه بین بهار و مفتح بن بست اول..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲بالکن-از جهت ملک اطلاع نداشتند

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۲

۶۵ متر ۱ خوابه نوساز ; سمیه خ بهارجنوبی کوی سم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سمیه رو بروی ملک شعرای بهار بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سمیه روبروی ملک شعرای بهار بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۲۰

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سمیه رو به روی ملک شعرای بهار بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شریعتی سمیه خ خاقانی بن بست علیزاد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سمیه روبروی ملک شعرای بهار بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۵

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; سمیه خ بهارجنوبی کوی یونسی زاده بن ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳سال کلیدخورده-در کل ۳۶ واحد

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۲

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سمیه بعداز خ مفتح خیابان رامسر بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سمیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۵

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سمیه خ خاقانی بن بست خاص پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات