ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان سردار جنگل

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید دو روز قبل

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سردارجنگل بالاتر از بهار غربی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

در مرحله نازک کاری- تحویل ۳ماه آینده

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید دو روز قبل

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; سردارجنگل شمالی خ المهدی کوی س..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

شیرینی مشاور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید دو روز قبل

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; سردارجنگل بهارغربی خ بهار کو..

امکانات: کولر . گاز

۴۰مترقدرالسهم-ازنمااطلاع نداشتند

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید سه روز قبل

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; سردار جنگل بهارغربی ک بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید شش روز قبل

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سردارجنگل شمالی خ لادن شرقی خ ارکیده برجهای تعاون مسکو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲لاین آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید یک هفته قبل

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; سردارجنگل شمالی خ چمران کوی یازدهم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; سردار جنگل جنوبی غروی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

۱۳۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; سردارجنگل خ ایران زمین جنوبی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

۱۵۰ متر ۳ خوابه نوساز ; سردار جنگل نرسیده به میرزابابایی نبش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سردارجنگل ایران زمین شمالی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۴۰مترقدرالسهم

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; سردار جنگل جنوبی خ سه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

جواز ۱۶ ساله

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سردارجنگل خ بهار خ بهار غربی کوی ارکیده سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در۲بلوک-۱۵واحد

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; سردارجنگل جنوب کوی حیدری مقدم جنب بانک کارآفرین مج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۱ ساله ; سردارجنگل خ ۳۵متری گلستان خ ایران زمین شمالی خ قر..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; سردارجنگل خ گلستان کوی گلها کوی دوم غربی ساخت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سردارجنگل شمالی بن بست و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

دارای قدرالسهم

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳ ساله ; سردارجنگل خ ۳۵متری گلستان کوی ایران زمین شمالی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; سردارجنگل خ قدس غرب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

کمیسیون کامل

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; سردارجنگل شمالی نرسیده به سیمون بولیوار روبروی بان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; سردارجنگل خ ایران زمین شمالی خ بهشت سوم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; سردارجنگل شمالی خ ارکیده کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

معاوضه با ملک درسعادت آباد

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سردارجنگل خ طورشمال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۵متر قدرالسهم

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; سردارجنگل ۳۵متری گلستان مجت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; سردارجنگل ایران زمین شمالی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سردارجنگل خ شاهد پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده-از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; سردارجنگل شمالی خ لادن خ ارکیده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; سردارجنگل شمال خ فرهنگیان کوی سلمان فارسی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سردارجنگل خ لادن ک نی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; سردارجنگل بلوار زیتون ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی

کافی شاپ- از متراژ فوق ۵متر از قسمت تجاری سهم دارد

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; سردار جنگل جنوبی غروی شرقی پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; سردارجنگل بهارغربی میدان استاندارد ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; سردار جنگل بهار غربی پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

۲پارکینگ

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; سردارجنگل خ شهید مخبری روبروی دیوان عدالت اداری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; سردارجنگل بالاترازمخبری کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۴۰مترقدرالسهم

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; سردار جنگل خ بهار غربی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

۱۰۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; سردار جنگل شمالی بلوار قدس ک ۴ مرکز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سردارجنگل خ زیتون پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

۱۴۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; سردار جنگل ایران زمین شمالی شکوفه دوم ..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; سردارجنگل خ بهار غربی کوی قپانی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

کمیسیون کامل-

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; سردارجنگل خ ایران زمین شمالی خ غروی غربی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اعلام حریق . اطفاء حریق . برق اضطراری . دوربین مداربسته

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; پونک سردارجنگل خ المهدی کوی شش..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فقط معاوضه ملک ویلایی در همان منطقه

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; سردارجنگل خ بهار غربی بالاتر از میدان استاندارد کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سردارجنگل گلزاریکم مجتمع ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۲۰۰مترقدرالسهم-درکل ۶۶ واحد

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سردارجنگل بالاترازنیایش خ قدس کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۱۴۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سردار جنگل خ حیدری مق..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

طبقه پنجم متری -------/۱۱م

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; سردارجنگل میدان استاندارد خ..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; پونک سردارجنگل میدان استاندارد ک..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; سردار جنگل بهار غربی ک ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; سردارجنگل شمالی المهدی کوی سو..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; سردار جنگل بالاتر از ۳۵ متری گلستا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; سردارجنگل شمالی خ چمران خ دو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

باکمیسیون کامل-مبلغ --/۱۰م شیرینی به مشاور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; سردارجنگل نرسیده به ۳۵متری گلست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سردارجنگل جنوب بالاتر از بهار غربی کوی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

طبقه سوم سندی

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; سردار جنگل خ ۳۵ متری گلستان بعد از ستاری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲متر نورگیر

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۶۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; سردار جنگل خ لادن خ ارکیده کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; سردار جنگل انتهای خ بهار غربی ک ارکیده ساخ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سردار جنگل خ بهار غربی خ سهند ک سهیل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; سردارجنگل شمالی خ المهدی خ سو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۶ ساله ; سردارجنگل جنوبی ۳۵متری گلستان ایران زمین جن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۱مترقدرالسهم-۱۲مترانباری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; سردارجنگل شمالی خ لا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

----/۲م شیرینی مشاور-طبقه چهارم رویتی

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; سردارجنگل بالاتراز۳۵متری مخبری کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری مشاع میباشد

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سردارجنگل بالاتر از نیایش خ لادن بن ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

۱۲۸ متر ۳ خوابه ۲۰ ساله ; سردار جنگل بین سردار و عدل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; پونک سردارجنگل کوی حی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۱۲۰ متر ۳ خوابه نوساز ; سردارجنگل خ میرزابابائی خ شاهد نبش شاهد یک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; سردارجنگل شمالی خ ۵تن خ المهدی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; سردار جنگل ایران زمین شمالی خ ق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۵مترانباری-بدون انباری قیمت قابل مذاکره

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سردارجنگل شمالی خ لا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; سردارجنگل خ ۵تن خ نشاط کوی نشاط س..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; سردارجنگل خ حیدری مقدم شرقی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; سردارجنگل جنوب خ حیدری مقدم برج جام جم ه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی

لابی من

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; سردارجنگل بالاتر از نیایش المهدی کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مینی چیلر

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سردارجنگل جنوبی کوی قدس غربی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

طبقه دوم سندی

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; سردار جنگل بلوار قدس کوچه چهار..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

سند در دست اقدام

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۴ ساله ; سردار جنگل ۵تن نشاط مجتمع امین ..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; سردارجنگل بالاترازنیایش خ لادن خ ارکیده کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باربیکیو

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; سردار جنگل ایران زمین جنوبی خ حیدری مقدم غرب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; سردار جنگل شمال خ زیتو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی

در ۲ بلوک

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سردارجنگل خ بهار پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

طبقه اول تکواحد سندی

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; سردارجنگل خ ایران زمین شمالی کوی گاز..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سردارجنگل خ ایران زمین شمالی خ اهد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

باکمیسیون کامل-کلیدنخورده

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; سردارجنگل شمالی خ پنج تن خ المهدی کوی چها..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; سردارجنگل شمالی خ لادن خ ارکیده کوی شقا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; سردارجنگل شمالی خ لادن خ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲بر

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; سردارجنگل خ بهار غربی کوی سهیل ..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سردارجنگل خ ایران زمین شمالی کوی اعلائی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; سردارجنگل شمالی خ قاسم پور کوی ارکید..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . لابی

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۵۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سردارجنگل شمالی خ المهدی نبش سوم مرک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

باکمیسیون کامل-مبلغ --/۲م شیرینی به مشاور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سردارجنگل بالاترازچهارراه مخبری خ غروی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سردارجنگل خ شاهددو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۷مترقدرالسهم

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; سردارجنگل خ حیدری مقدم خ سعیدی نیا بن بست سع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; سردار جنگل بهارغربی ک بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۱۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سردارجنگل کوی شقایق کوی نسترن ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

تماس ساعت ۱۷ به بعد

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; سردارجنگل جنوبی بین میدان عدل و سردار جنگ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; سردارجنگل کوی فرورد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

طبقه اول سندی

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; سردارجنگل خ بهار غربی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۳۶مترقدرالسهم

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۱۶ ساله ; سردارجنگل خ زیتون روبروی آتش نش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در۶ بلوک

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; سردارجنگل خ ۲۴متری الم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; سردارجنگل خ بهار غربی کوی سهیل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; سردارجنگل شمالی خ چمران کوی ارغوان..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; سردارجنگل شمالی خ زیتون ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی

کافی شاپ- مالک تمایل به رهن دارد

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سردارجنگل نرسیده به میرزابابائی نبش ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سردارجنگل خ قدس خ ۵..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

چهارم روئیتی

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سردارجنگل خ بهار غربی بالاتر از میدان استاندارد نبش کوی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; سردارجنگل ایران زمین جنوبی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باربیکیو

دارای ۲ورودی

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۲ ساله ; سردارجنگل ۲۴متری زیتون روبروی آتش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی

کلید نخورده

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; سردار جنگل بهار غربی ک ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سردارجنگل جنوب بهارغربی میدان استاندارد کوی را..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . لابی . دوربین مداربسته

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; سردارجنگل حیدری مقدم روبروی ج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; سردار جنگل خ لاد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۴ ساله ; سردار جنگل شمالی خ ۵ تن خ نشاط مج..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; سردارجنگل خ ۵تن خ المهدی خ دوم غرب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; سردارجنگل میدان استاندارد کوی ارکیده ساخ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; سردارجنگل ۲۰متری زیتون خ فرهنگیان خ سلمان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; سردارجنگل شمالی خ لادن خ ارکیده برجهای مسکون..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; سردارجنگل شمالی ۳۵متری قدس کوی دوم مر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; پونک سردارجنگل ایران زمین شمالی خ شهید قروی غرب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . درب ضد سرقت

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; سردارجنگل شمالی خ زیتون کوی اخوانی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سردار جنگل شمالی بالاتراز ۵تن نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۸۵متر انباری به صورت سویت استفاده میشود

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; سردار جنگل بلوار قدس کوچه سوم..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

سند در دست اقدام

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۴ ساله ; سردار جنگل شمالی خ ۵ تن خ نشاط مج..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; سردارجنگل خ ایران زمین شمالی خ قدس غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; سردارجنگل شمالی بالاترازنیایش میدان گلها کوی آ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

---/۶۵م دررهن مستاجر

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; سردارجنگل جنوبی ایران زمین جنوبی کوی سجاجی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; سردارجنگل بهارغربی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; سردارجنگل جنوبی خ۱۶ شق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

شیرینی مشاور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; سردارجنگل خ برادران افخمی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; سردارجنگل شمالی خ لا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; سردارجنگل ایران زمین شمالی اعل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۶۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سردارجنگل خ ایران زمین شمالی خ اع..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; سردارجنگل شمالی بلوارقدس دوم مرکزی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; سردارجنگل شمالی خ المهدی کوی دوم غرب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ ۸ ساله ; سردارجنگل بالاتر از نیایش خ ارکیده م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۳۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; سردار جنگل بالاتر از میرزا بابایی ۱۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; سردار جنگل بهار غربی ک ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۱۸۶ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; سردارجنگل نیایش بن بست لادن پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; سردارجنگل شمالی خ ۵تن خ ۲۴متری المهدی نبش کوی شقایق (ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; سردارجنگل جنوبی کوی فروردین پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; سردارجنگل بین ستاری و ایران زمین کوی حیدری مق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

-/۸۵م دررهن مستاجر

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; سردارجنگل خ بهار غربی میدان استاندار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; سردارجنگل خ اردیبهشت غربی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; سردارجنگل شمالی خ شاهدیک پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۱۳۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; سردار جنگل بالاتر از میرزابابایی ۱..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سردارجنگل خ شهید حسین حیدری مقدم جنب برجهای..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; سردارجنگل خ شاهد سوم پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; سردار جنگل جنوبی غروی ش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سردار جنگل بالا تر از آبشناسان خ ۵ تن خ ۳۵ متری ..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۱۴۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سردارجنگل خ ایران زمین شمالی خ غر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون کامل

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۱۵ ساله ; سردار جنگل شمالی خ لادن خ ارکیده م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۱۶۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سردار جنگل خ ایران زمین شمالی ۱۶م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۹۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; سردارجنگل خ شاهد خ شاهد ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۰۵ متر ۲ خوابه نوساز ; پونک سردار جنگل بلوار زیتون ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; سردارجنگل شمالی خ چمران نبش کوی شش..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; سردارجنگل شمالی خ ۵تن بلوار قدس کوی چ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

۹مترانباری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سردارجنگل جنوبی خ بهارغربی بالاترازمیدان استان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سردار جنگل ایران زمین جنوبی کوی ۲۲ بهمن غربی نبش احداثی س..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; سردارجنگل خ طباطبائی کوی ۳۰ دستگاه گلها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; سردارجنگل شمالی ۳۵متری قدس میدان گلها سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سردارجنگل بالاتر از چهارراه میرزابابائی بن بست ۱۲مت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سردارجنگل خ قروی بین ایران زمین و سردا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

----/۱۲۰م وام مسکن

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۱۳۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; سردار جنگل بالاتر از میرزابابایی ۱..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; سردارجنگل خ بهشت سوم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; سردارجنگل نرسیده به نیایش کوی طباطبائی دستگا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; سردار جنگل کوی فروردین پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

مورد۲واحدی

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; سردارجنگل شمالی خ پنج تن پلا..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; سردارجنگل بعد از ۳۵ متری گلستان کوچ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پونک ایران زمین اعلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۱۴۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; سردارجنگل جنوبی ۱۲متری گلها پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۱۵۱ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; خ چمران فکوری خ سوم غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه ۲۱ ۶ ساله ; سردار جنگل خ حیدری مقدم برج جاج ج..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; سردارجنگل اردیبهشت شرقی خ یاس کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; سردارجنگل نرسیده به ۳۵متری گلستان کوی طالقا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; سردارجنگل شمالی خ لادن خ ارکیده ک..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

کمیسیون کامل- مبلغ ۵۰۰---/۵۰م در رهن مستاجر میباشد

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; سردارجنگل بن بست سعید..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; سردارجنگل خ بهارشرقی بالاتر از تقاطع عدل بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; پونک سردارجنگل بالاتراز میرزابابائی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; سردارجنگل شمالی خ پنج تن خ المهدی کوی دوم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سردارجنگل خ چمران (فکوری) کوی یازده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

۱۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سردارجنگل بهارغربی خ ۱۲متری نسترن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; سردار جنگل بلوار پنج تن ۳۵متری قدس نب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; سردار جنگل خ ایران زمین جنوبی خ نو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سردارجنگل خ حیدری مقدم نبش سع..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سردارجنگل خ ایران زمین شمالی خ ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

هرواحد۲پارکینگ

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; سردار جنگل خ قدس غرب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; سردارجنگل شمالی خ ۵تن خ قدس مجت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . لابی . دوربین مداربسته

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سردارجنگل میدان استاندار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰مترقدرالسهم

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; سردار جنگل بالاتراز نیایش خ ۵تن مجتم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; پونک سردارجنگل خ غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان سردار جنگل جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; سردارجنگل خ زیتون مجتمع شقای..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از جهت ملک اطلاع نداشتند

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات