ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان سبلان شمالی

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید دیروز

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; سبلان شمالی ک داوود آ..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید چهار روز قبل

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; سبلان شمالی خ حسنی خ عیش آ..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید پنج روز قبل

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی خ مطلب نژاد کوی م..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید پنج روز قبل

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; سبلان شمالی کوی داوودی کوی امین..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید پنج روز قبل

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; سبلان شمالی خ علیپور کوچه نوری زاده ..

امکانات: کولر . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید پنج روز قبل

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سبلان شمالی خ شجاعی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

در مرحله نما و تاسیسات-تحویل ۵ماه آینده

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید شش روز قبل

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند کوچه خس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید یک هفته قبل

۹۰ متر ۲ خوابه نوساز ; سبلان شمالی میدان سبلان خ ح..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید یک هفته قبل

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; سبلان شمالی کوی ریون..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه سوم سندی

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید یک هفته قبل

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری کوی حوزان کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید یک هفته قبل

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۱ ساله ; سبلان شمالی کوی عباسی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید یک هفته قبل

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; سبلان شمالی خ شهید حسنی (گلسرخ سابق)..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید یک هفته قبل

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سبلان شمالی خ نوری کوی موسوی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ داوود آبادی خ علیپور ..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی کوی صفری..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۱۱۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سبلان شمالی کوی روستا بن بست بهار پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; سبلان شمالی خ مطلب نژاد کوی مجد آباد..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

پارکینگ درانتظار

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آز..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده . دوربین مداربسته

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; سبلان شمالی خ داوودآبادی کوی علیپور بن بست..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سبلان شمالی خ داوودآب..

امکانات: کولر . گاز

--/۱۴م وام

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; سبلان شمالی روبروی مترو سبلان کوی تهرانی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; سبلان شمالی خ داودآبادی کوی نی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; سبلان شمالی روبروی محسن آزادی کوی علیپور بن بست ای..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی خ نوری جنوبی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

---/۹۰م وام

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۳۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; سبلان شمالی خ حسنی خ نوروزی خ علیپور کوی مه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری کوی یدالله ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

----/۲۰م وام- بازدید با هماهنگی

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری خ عبدیلی کوی احمد روشنی بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; سبلان شمالی خ نورو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی ک صفری نبش ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

۹ متر انباری - ---۲۰۰ هزار تومان -----/۳۵م در رهن مستاجر میباشد

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; سبلان شمالی کوی سادگی بن بست ..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان/سوئیت سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۵۰ متر - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سبلان شمالی کوی حسن ریوندی پل..

امکانات: کولر . گاز . فلت . فروش با مستاجر

دارای یک سوئیت ۲۵متری دریک سند

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; سبلان شمالی خ لشگر خ نقابی کوی رئ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۳۳ متر - طبقه اول ۵ ساله ; سبلان شمالی خ ریوندی پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری خ ولیعصر بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

با هماهنگی

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; سبلان شمالی خ حسنی خ ۸متری عل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند پل..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; سبلان شمالی کوی عبا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; سبلان شمالی محسن آزادی ۸متری صادقی پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; سبلان شمالی محسن آزادی کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سبلان شمالی کوچه عب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند پلاک..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند کوی اسلامی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سبلان شمالی کوی موس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

طبقه چهارم رویتی

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; سبلان شمالی خ حسنی کوی عیش ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند کوی نظری..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۲۹ متر - طبقه دوم ۵ ساله ; سبلان شمالی خ حسنی خ نوروزی خ ع..

امکانات: کولر . گاز . فلت

۲اتاق تودرتو

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; سبلان شمالی هشت متری حقیقت پسند بن بست اسل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۴۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; سبلان شمالی خ حوزان کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی خ مطلب نژاد کوی بازر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; سبلان شمالی خ لشگر خ عبد..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سبلان شمالی خ حیدری کوی شهید دزفولیان کوی م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سبلان شمالی خ گلسرخ کوی نوروزی پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; سبلان شمالی خ محسن آزادی خ صادقی پ..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ گل سرخ کوی علیپور پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

--/۲۰م وام

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; سبلان شمالی کوی رضای..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۳۵مترانباری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; سبلان شمالی کوی مجید داوود ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سبلان شمالی ضلع جنوبی میدان سبلان کوی روست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فروش با مستاجر

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند کوی ل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

--/۶۰م وام

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; سبلان شمالی کوی ریوندی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; سبلان شمالی کوی داوودآ..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۱۱۶ متر - طبقه دوم قدیمی ; سبلان شمالی کوی روستا بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . فلت

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند بن بست عباسی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

درمرحله نازک کاری-تحویل ۳ ماه آینده

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; سبلان شمالی لشگر خ گل سرخی خ حسنی کوی نور..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۵۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; سبلان شمالی خ حقیقت پس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری کوی رضائی بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; سبلان شمالی خ عبدیل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سبلان شمالی کوی اسدیان پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; سبلان شمالی خ حوزان..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; سبلان شمالی خ علیپور کوی حم..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; سبلان شمالی کوی داوودآبادی خ علیپور کوی صالحی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; سبلان شمالی میدان سبلان چهارده متری لشگر کوی رضائی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سبلان شمالی خ مطلب نژاد کوی بازرگا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سبلان شمالی خ حسنی کوی ابراهیم..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; سبلان شمالی خ داوودآبادی خ علیپور بن بست..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی خ مطلب نژاد کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; سبلان شمالی خ شهید ابراهیم حسنی (گلسرخ )خ علیپو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; سبلان شمالی کوی احمدصالح ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

پارکینگ مزاحم

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; سبلان شمالی کوی یوس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . درب ضد سرقت

کمیسیون ۱درصد

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; سبلان شمالی نرسیده به میدان کوی شجاعی بن بست..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۵۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری خ امین خ عبدیلی بن بس..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سبلان شمالی کوی بی غم پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲نبش

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۵۵ متر ۱ خوابه نوساز ; سبلان شمالی خ محسن آزادی کوی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

در مرحله اتمام نازک کاری-تحویل ۳ماه آینده

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سبلان شمالی خ حیدری کوی ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سبلان شمالی خ مطلب نژاد کوی ف..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; سبلان شمالی خ داوودآبادی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سبلان شمالی کوی شجا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سبلان شمالی کوی حس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۳۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; سبلان شمالی خ داوودآبادی خ ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

از جهت ملک اطلاع نداشتند

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; سبلان شمالی کوی حقیقت پسند بن ب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ شجاعی کوی پورحسین عدل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

--/۲۰م وام

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ موتورآب خ مطلب نژاد پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; سبلان شمالی خ داوودآبادی کوی داوودآبادی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; سبلان شمالی کوی داوود آ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; سبلان شمالی خ ابراهیم حسنی خ نوروزی خ ۸متری ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; سبلان شمالی خ حسنی کوی نوروزی خ علیپور..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سبلان شمالی خ حوزان..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سبلان شمالی ۱۰متری ارامنه کو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; سبلان شمالی خ حسنی خ امیرنو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; سبلان شمالی روبروی موت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; سبلان شمالی خ نوری کوی وایگان ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; سبلان شمالی خ آزادی کوی ..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; سبلان شمالی خ علیپور کوی ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری خ سوسن آب ۸متری ولیعصر بن بست مه..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بدون سند

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سبلان شمالی ک عبا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سبلان شمالی حقیقت پسند کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۳۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; سبلان شمالی خ علیپور پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سبلان شمالی کوی شجا..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سبلان شمالی ک گلسرخ بن بست اب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند کوی اسلامی مجت..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; سبلان شمالی خ حوزان کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۹۵ متر ۲ خوابه نوساز ; سبلان شمالی کوی موسوی نبش خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری خ سوسن آب کوی لشگر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; سبلان شمالی روبروی ب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سبلان شمالی کوی داودآبادی کوی ام..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ حسنی کوی علی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . مبله

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ گل سرخ خ علی پور..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; سبلان شمالی خ حقیقت پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۳۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ داوودآبادی خ علیپور بن..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; سبلان شمالی خ داوودآبادی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سبلان شمالی کوی رضائی خ عل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۲۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; سبلان شمالی خ نوری کوی ترابی بن ب..

امکانات: کولر . گاز . فروش با مستاجر

---/۱۰م وام

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سبلان شمالی خ گلسرخ کوی شهید ملکی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سبلان شمالی خ شهید حیدری نبش کوی فتح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

انباری داخل واحد

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; سبلان شمالی خ علیپور کوی خا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

بازدید با هماهنگی

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۴۵ متر ۱ خوابه ۵ ساله ; سبلان شمالی خ لشگر خ نقابی کوی ر..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; سبلان شمالی خ ابراهیم حسنی خ نوروزی خ..

امکانات: فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۱ ساله ; سبلان شمالی خ حسنی کوی گل سر..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; سبلان شمالی کوی حقیقت پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

دارای ---/۲۰م وام

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند کوی ع..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۱ ساله ; سبلان شمالی داوودآبادی کوی مقیمی بن بست پ..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶پله به پائین - بازدید با هماهنگی

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; سبلان شمالی خ آزادی کوی خالقی ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند کوی پاس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند بن ب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری خ فتحی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری کاذب

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ حسنی خ نوروزی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

طبقه سوم سندی-دارای وام

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سبلان شمالی کوی انقل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; سبلان شمالی محسن آزادی ۸متری صادقی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; سبلان شمالی خ بخت آزاد کوی منصور..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; سبلان شمالی مسیل باختر خ قاری خ سجاد شر..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; سبلان شمالی خ نوری(دیلمی) کوی ژی..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; سبلان شمالی محسن آزادی دیلمی جنوبی بن بست رشی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سبلان شمالی محسن آز..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; سبلان شمالی خ محسن آزادی کوی خالقی کوی مو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

---/۳۰ م وام

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری کوی رضائی بن بست ری..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری کاذب

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری خ خادمی بن بس..

امکانات: کولر . گاز

انباری کاذب

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ طاووسی کوی نازنینی پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری خ خادمی کو..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

در مرحله نما و نازک کاری -تحویل ۳ ماه آینده-معاوضه با ماشین

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سبلان شمالی خ دیلمی شمالی (شهید نوری) خ صفار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سبلان شمالی محسن آزادی خ بازرگا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; سبلان شمالی خ مطلب نژاد (سیاوش) خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; سبلان شمالی داوودآبادی کوی علیپور ک..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ داوودآبادی خ علیپور کوی ایز..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سبلان شمالی محسن آزادی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; سبلان شمالی کوی حسنی نبش کوی ..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

۱۴مترانباری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۳۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; سبلان شمالی خ ۸متری ولیعصر پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

دارای ---/۱۰م وام

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; سبلان شمالی دیلمی بن بست ج..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی خ مطلب نژاد کوی موسی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

----/۲۰م وام

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری کوی شهید قل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سبلان شمالی کوی داوودآبادی کوی علیپو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

دارای یک اتاق ۵متری واقع در پشت بام

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۳۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; سبلان شمالی خ علیپور ک ن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; سبلان شمالی خ دولت آبادی کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; سبلان شمالی محسن آزادی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; سبلان شمالی خ داوودآبادی خ علیپور ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

مبلغ ---/۲۵م در رهن-دارای ---/۶۵م وام

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; سبلان شمالی خ داوود آبادی خ امین آبادی ب..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۱ ساله ; سبلان شمالی خ حسنی کوی گل سرخ ک..

امکانات: کولر . گاز

۷پله به پائین

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سبلان شمالی کوی کاظمی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سبلان شمالی ک طاهری پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . باز سازی شده

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; سبلان شمالی خ حسنی کوی نوروزی نبش کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سبلان شمالی ۱۴متری لشگر خ علیپور بن بست داوودآبا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; سبلان شمالی خ داوودآبادی خ علیپور کوی رس..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۴ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی کوی خالقی بن..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; سبلان شمالی خ حقیقت پس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

---/۱۲م وام

آپارتمان سبلان شمالی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۵۵ متر ۱ خوابه نوساز ; سبلان شمالی خ محسن آزادی نوری جنوبی خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

درکل ۲پارکینگ

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات