ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان ساقدوش

آپارتمان ساقدوش جهت خرید دو روز قبل

۲۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ساقدوش بوستان هفتم غ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . فن کوئل . پکیج

آپارتمان ساقدوش جهت خرید دو روز قبل

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; پاسداران ساقدوش بوستان ۱۰..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲تا پارکینگ

آپارتمان ساقدوش جهت خرید سه روز قبل

۲۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; پاسداران ساقدوش بوستان۴ پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

در۲بلوک

آپارتمان ساقدوش جهت خرید سه روز قبل

۲۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; پاسداران خ ساقدوش خ گلستان سوم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی-تماس فقط بعدازظهرها

آپارتمان ساقدوش جهت خرید پنج روز قبل

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ساقدوش گلستان دوم پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۵متر قدرالسهم

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۱۱۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پاسداران ساقدوش شقاقی نبش قادری بن ب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۳ ساله ; ساقدوش خ گلستان دوم پلاک ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲پارکینگ

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۱۹۵ متر ۴ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; ساقدوش خ یاس ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . لابی

هرواحد۲پارکینگ

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; ساقدوش جنوبی خ حافظ شرقی خ کیماسی خ نوب..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۲۳۷ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; پاسداران ساقدوش کوی شاهین پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۵۰متر قدرالسهم

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; ساقدوش بوستان ششم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پاسداران ساقدوش گلستان چ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

واحد نمیدانست

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۷ ساله ; پاسداران خ ساقدوش کوی شقاقی بن بست نم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در۲بلوک-بازدید با هماهنگی

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۲۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ساقدوش بوستان ۷غر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . فن کوئل . پکیج

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; ساقدوش انتهای شقاقی پلاک۲..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; ساقدوش خ بوستان هفتم ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . مسترروم

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه نوساز ; ساقدوش نبش یاس ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

در مرحله نقاشی-تحویل ۲ماه آینده-هرطبقه ۲۰۰هزار تومان افزایش قیمت

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; پاسداران بلوارگیلان خ ساقدوش کوی ندا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۲۶۵ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پاسداران ساقدوش بوستان هفتم نبش لاله ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

طبقه سوم ۳ پارکینگ و طبقه چهارم ۴ پارگینگ

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه ۱ ساله ; پاسداران اول ساقدوش کیماسی روبروی بهار..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; پاسداران ساقدوش پیری غربی جنب روژ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

دوم رویتی

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; پاسداران خ ساقدوش خ رحما..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; پاسداران ساقدوش بوستان پنجم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; پاسداران خ ساقدوش خ بوستان..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۶۰ متر ۳ خوابه نوساز ; پاسداران ساقدوش بوستان ۷..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اسپیلت

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۲۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ساقدوش بوستان هفتم غ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . فن کوئل . پکیج . سالن اجتماعات . لابی

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۲۳۷ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; پاسداران ساقدوش کوی شاهین پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۵۰مترقدرالسهم معاوضه با ۳آپارتمان ۱۵۰ متری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۴۷ متر ۳ خوابه نوساز ; پاسداران خ ساقدوش بنی فاطمه بوستان ه..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۰۹ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; ساقدوش کوی قد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ساقدوش خ بنی فاطم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; ساقدوش کوی حافظ شرقی خ بهارستان یک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

برج باغ-پله اضطراری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; ساقدوش میدان عقیلی شهاب شمالی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۲۶۵ متر ۴ خوابه - طبقه ششم نوساز ; ساقدوش بوستان هفتم غربی نبش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . مسترروم

۳پارکینگ

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; ساقدوش بوستان شر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات . لابی

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ساقدوش بین بنی هاشم و ساقدوش خ گ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ساقدوش گلستان ۴..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; ساقدوش خ شقاقی نبش کیم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

--/۵۵م وام

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; ساقدوش خ ندا خ بهار پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . لابی

معاوضه با ملک ۱۰۰متری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; ساقدوش رحمانیان نبش رحمانی..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۷۸ متر ۲ خوابه ۵ ساله ; ساقدوش خ رحمانیان غربی خ لاله بن ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; پاسداران ساقدوش بوستان چهارم ساختمان..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل . سالن اجتماعات

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; بنی هاشم خ ساقدوش کوی قدس پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۱۶۵ متر ۳ خوابه نوساز ; ساقدوش بوستان هفت..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

۲۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; ساقدوش بوستان چهارم..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

استخر غیر فعال- در کل ۱۸ واحد

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۲۳۷ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; ساقدوش کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۵۰متر قدرالسهم

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۱۶۰ متر ۳ خوابه نوساز ; پاسداران ساقدوش بوستان هفت..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اسپیلت

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پاسداران ساقدوش کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه نوساز ; هروی ساقدوش نبش کوی یاس ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . روف گاردن . لابی . اعلام حریق . اطفاء حریق . برق اضطراری

پارکینگ اضافه موجودمیباشد-هر طبقه ۲۰۰هزار افزایش قیمت

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; ساقدوش خ رحمانیان شرقی س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ سندی-درکل ۲۵ واحد

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; ساقدوش خ شقاقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۴۰ متر ۳ خوابه نوساز ; ساقدوش خ بوستان نهم ش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . روف گاردن . سالن اجتماعات . لابی

تحویل ۲ماه آینده- هر طبقه ۱۵۰ هزار تومان افزایش قیمت

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۲۳۷ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; پاسداران ساقدوش کوی شاهین پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۵۰متر قدرالسهم-۲پارکینگ

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۳۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; پاسداران ساقدوش خ بوستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۶۰ متر ۳ خوابه نوساز ; پاسداران ساقدوش بوستان ۷..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اسپیلت

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; ساقدوش خ شقاقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه نوساز ; هروی ساقدوش نبش کوی یاس ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . روف گاردن . لابی . اعلام حریق . اطفاء حریق . برق اضطراری

پارکینگ اضافه موجودمیباشد-هر طبقه ۲۰۰هزار افزایش قیمت

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; پاسداران ساقدوش کوی ندا کوی میر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۳۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; پاسداران ساقدوش گلست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; پاسداران ساقدوش کوی مظفری مجتمع ساح..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . لابی

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; ساقدوش میدان بنی هاشم کوی عدالت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

انباری داخل حیاط خلوت درست شده

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; پاسداران خ ساقدوش خ بوستان دهم غرب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۸۴مترقدرالسهم

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۲۳۷ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; پاسداران ساقدوش کوی شاهین پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۵۰متر قدرالسهم-۲پارکینگ

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شمس آباد میدان هروی خ ساقدوش خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۶۰ متر ۳ خوابه نوساز ; پاسداران ساقدوش بوستان هفت..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اسپیلت

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۴۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; ساقدوش کیماسی مجتمع نوب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درکل ۴۰ واحد

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; ساقدوش خ گلستان اول پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; ساقدوش خ شقاقی پلاک ه..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; پاسداران ساقدوش کوی ندا پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; هروی ساقدوش خ بوستان دهم پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۲۳۴ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۵ ساله ; ساقدوش کوی یاس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; ساقدوش گلستان دو..

امکانات: شوفاژ . کولر . باز سازی شده . چاه آب

۲۷۰متر قدرالسهم-آلاچیق

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; پاسداران ساقدوش بالاترازمیدان بنی هاشم خ حافظ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; هروی ساقدوش خ ندا خ نادرز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۱۲۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; پاسداران ساقدوش خ رحمانیان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۵۰ متر ۳ خوابه نوساز ; ساقدوش خ گلستان چها..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ساقدوش گلستان چهارم بین بنی فاطمه ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

نوساز ; پاسداران بین ساقدوش و بنی فاطمه گلست..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ساقدوش بین بنی فاطمی و ساقدوش خ گلست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۱۶۰ متر ۳ خوابه نوساز ; ساقدوش بوستان ۷ غ..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

/- داکت

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ساقدوش گلستان چهار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پاسداران ساقدوش حافظ شرقی بها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; پاسداران ساقدوش شهید افشاری خ بوستان نهم شرقی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

۵۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; ساقدوش نرسیده به سه راه گیلان خ پیری شرقی خ مسع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۷ ساله ; ساقدوش بوستان ششم پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مالک تمایل به رهن دارد-۷سال سابقه دفتروکالت-بازدید روزهای زوج ساعت ۱۷

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پاسداران ساقدوش بوستان پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن بدنسازی

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; پاسداران ساقدوش خ ندا پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده . مبله

غیر مبله :---/۷۵۰م

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; پاسداران ساقدوش خ گلستان چ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . اطفاء حریق . مسترروم

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; پاسداران ساقدوش خ پیری شرقی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . لابی

بازدید با هماهنگی

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; پاسداران ساقدوش کوی شقاقی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

۱۵۰ متر ۳ خوابه نوساز ; ساقدوش خ گلستان ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اسپیلت

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

۱۳۹ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; پاسداران ساقدوش بوستان دهم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; ساقدوش کوی حافظ شرقی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

۱۳۵ متر ۳ خوابه نوساز ; ساقدوش نرسیده به میدان بنی هاشم خ حافظ شرقی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . مسترروم

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; ساقدوش بوستان چهارم نبش بنی فاطمه پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; هروی خ ساقدوش جنب زیرگذر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

از جهت ملک اطلاع نداشتند

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; پاسداران ساقدوش خ گلستان چهارم تقاطع خ ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

۲پارکینگ-۲لاین آسانسور

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; ساقدوش کوی پیری غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; ساقدوش پایین تر از پل همت حافظ شرقی خ کیماسی..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . اسپلیت

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; پاسداران ساقدوش بوستان ۷..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اسپیلت- سند در دست اقدام-۲پارکینگ و۲انباری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; پاسداران ساقدوش کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; ساقدوش خ مظفری کوی بهار خ زندی کوی غلامی بن بست چهارم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۷ ساله ; پاسداران ساقدوش ک مظ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

۱۲۵ متر ۳ خوابه نوساز ; پاسداران ساقدوش حافظ شرقی بها..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; هروی ساقدوش بنی هاشم بهارستا..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن بدنسازی . لابی . برق اضطراری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; پاسداران بین ساقدوش و بنی فاطمه گلست..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; ساقدوش بوستان نه..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; ساقدوش خ گیلان کوی گلزار مومنی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲ ساله ; ساقدوش شقاقی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

۱۳۱ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۶ ساله ; پاسداران ساقدوش خ بوستان چهارم خ نگار د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . باربیکیو

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

۱۲۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; ساقدوش خ رحمانیان غربی پلا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

۱۵۰ متر ۳ خوابه نوساز ; ساقدوش خ گلستان ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اسپیلت

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; پاسداران ساقدوش کوی شقاقی پ..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر . سالن اجتماعات . لابی

درکل ۶۰ واحد

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

۱۷۰ متر ۳ خوابه نوساز ; پاسداران خ ساقدوش بوست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

واحد ۱۰۷متری با ۲ پارکینگ

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۶

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; پاسداران ساقدوش ک ی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; هروی خ ساقدوش گلستان چها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ساقدوش بوستان شر..

امکانات: گاز . آسانسور

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; ساقدوش خ ندا خ بهار خ نادرزندی غربی کوی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

معاوضه با آپارتمان در ساقدوش

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; پاسداران ساقدوش جنوبی حافظ خ کیماسی..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; ساقدوش خ حافظ شمالی خ کیماسی کوی کاج تقاطع ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . روف گاردن

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; ساقدوش خ حافظ شرقی خ کیما..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۷ ساله ; پاسداران ساقدوش ک مظ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

۲۳۷ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; پاسداران ساقدوش شمالی ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۵۰متردارای القدرالسهم

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۷ ساله ; ساقدوش کوی سلیمان مظف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲انباری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; هروی خ ساقدوش کوی ندا کوی شهید غلامی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

--/۱۲۰ م وام - ---/۷۰م دررهن مستاجر

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲ ساله ; ساقدوش شقاقی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; پاسداران ساقدوش خ ندا خ بهار اول نادرزندی ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

برای بازدید با هماهنگی شماره ۲۶۳۱۱۹۳۴خانم امیری فقط جمعه ها

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; ساقدوش خ ندا خ میرزائ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

۲۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; هروی ساقدوش بوستان چه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; هروی خ ساقدوش خ گلستان چه..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; پاسداران ساقدوش بوستان ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲پارکینگ

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; پاسداران ساقدوش خ ندا خ بهار اول نادرزندی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; پاسداران ساقدوش بوست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; پاسداران ساقدوش رحمانیان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; پاسداران ساقدوش نبش ی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲پارکینگ

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; ساقدوش گلستان پنجم نبش بنی ف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; ساقدوش بوستان ششم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

۱۲۹ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; ساقدوش حافظ شرقی رویان کوی ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; پاسداران ساقدوش خ بوستان دهم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; پاسداران ساقدوش بوستان ۷..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اسپیلت-۲پارکینگ

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

۱۲۵ متر ۳ خوابه نوساز ; ساقدوش حافظ شرقی بهارس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; پاسداران ساقدوش خ بوس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; پاسداران ساقدوش خ شقاقی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; پاسداران ساقدوش شمالی کوی ندا مجتمع..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . سالن اجتماعات . فروش با مستاجر

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; ساقدوش خ نادرزندی جنب تره بار پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; ساقدوش خ یاس نبش مک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازسازی

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; پاسداران ساقدوش خ ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; ساقدوش خ ندا خ میرزائ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; پاسداران ساقدوش اول ک ندا مجتمع ک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

با هماهنگی

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

۲۳۴ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۵ ساله ; ساقدوش کوی یاس پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; ساقدوش بوستان چهارم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . درب ضد سرقت

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

۷۸ متر ۱ خوابه نوساز ; هروی خ ساقدوش جنب زیر گذر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; ساقدوش جنوبی کوی هم..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ساقدوش گلستان دوم پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

دارای ۱۱۵متر قدرالسهم

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; پاسداران ساقدوش بوست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اول۱۲متر پاسیو

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; پاسداران ساقدوش میدان بنی هاشم ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

حیاط خلوت

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

۲۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; پاسداران ساقدوش بوستا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; پاسداران ساقدوش کوی ندا پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۰۷مترقدرالسهم-۲پارکینگ

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; پاسداران ساقدوش بوستان ۷..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اسپیلت- سند در دست اقدام-هرواحد۲پارکینگ

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

۲۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; پاسدارن ساقدوش بوستان ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . سالن اجتماعات . لابی . مسترروم

باکمیسیون کامل-۳۰متربالکن-۲پارکینگ

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

۱۲۵ متر ۳ خوابه نوساز ; پاسداران ساقدوش حافظ شرقی بها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; ساقدوش خ حافظ شرقی خ کیم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان ساقدوش جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; پاسداران ساقدوش بوستان نهم..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . داکت اسپلیت

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات