ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان بنی هاشم

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید دو روز قبل

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; بنی هاشم شمالی خ پرتوی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید سه روز قبل

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بنی هاشم ابتدای شهرآبادی نبش ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید شش روز قبل

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بنی هاشم خ حافظ خ کیماسی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید یک هفته قبل

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; بنی هاشم کوی خرمیان پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید یک هفته قبل

۷۵ متر ۱ خوابه نوساز ; بنی هاشم خ حافظ شرقی کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . پکیج

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بنی هاشم شمالی خ زار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۱۳۸ متر ۳ خوابه ۱ ساله ; بنی هاشم خ خسرو آبادی خ شاهد کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بنی هاشم خ فرجادی کوشا خ کیماسی بن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; بنی هاشم کوی نصیب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; بنی هاشم کوی غدیری کوی شجا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; بنی هاشم صالحی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; بنی هاشم جنوبی کوی بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

--/۸۰م در رهن مستاجر

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; بنی هاشم کوی جاویدان پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; بنی هاشم جنوبی کوی بشاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; بنی هاشم شمالی کوی مرادی کوی سوری پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فقط معاوضه با آپارتمان ۵۰ متری تو محدوده با پارکینگ

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; بنی هاشم خ صالحی کوی طالبان بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; بنی هاشم شمالی کوی مر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۷۶ متر ۲ خوابه نوساز ; بنی هاشم شمالی خ رحیمی کوی اتحا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

واحدها در طبقات اول و سوم و چهارم واقع شده

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; بنی هاشم شمالی خ پرتوی بن بست گلها..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷پله به پائین

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; بنی هاشم حاجی پور کوی بشاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲بالکن

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; بنی هاشم شمالی خ خسروآب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; بنی هاشم خ ابراهیمی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

۱۳۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بنی هاشم کوی حافظ غربی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۴مترقدرالسهم

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بنی هاشم شمالی خ حاجی پور کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بنی هاشم شمالی خ زار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; بنی هاشم خ کیماسی خ بهارستا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۸۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بنی هاشم شمالی خ صالحی کوی غل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; بنی هاشم شمالی کوی مر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; بنی هاشم خ خرمیا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; بنی هاشم خ حافظ شرقی بهارستان ی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; بنی هاشم شمالی کوی مر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ مشاع

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۷۰ متر ۱ خوابه نوساز ; بنی هاشم ۱۲متری حافظ کوی..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

درکل ۳۶ واحد-هر طبقه ۱۰۰هزار تومان افزایش قیمت

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; بنی هاشم کوی مرا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; بنی هاشم کوی صال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

سوم سندی

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; بنی هاشم شمالی کوی فی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; بنی هاشم نرسیده به میدان کوی حمیدصالحی بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بنی هاشم جنوبی خ بشاک کوچه طالبان بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; بنی هاشم کوی مرادی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; بنی هاشم جنوبی کوی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ و ۲ انباری

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; بنی هاشم جنوبی نبش کوی ل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

انباری داخل واحد

آپارتمان بنی هاشم جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; بنی هاشم کوی شهرآبادی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات