ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان اختیاریه

آپارتمان اختیاریه جهت خرید سه روز قبل

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; اختیاریه خ عابدینی زاده خ جهانی نیا کوی فراستی بن..

امکانات: شوفاژ . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید چهار روز قبل

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۷ ساله ; اختیاریه شمالی کوی ف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۰متر قدرالسهم دارد - ۲تا انباری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید شش روز قبل

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه درکل قدیمی ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی خ داور ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۲۵۰متربالکن

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۸۰ متر ۲ خوابه نوساز ; اختیاریه عابدینی نصیری راد نبش بن بست ناز..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; اختیاریه خ عابدینی زاده کوی نصیری راد ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; اختیاریه شمالی خ ابه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; اختیاریه جنوبی خ مسعود پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

سوم سندی

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اختیاریه جنوبی خ عین آبادی کوی گلی پ..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; اختیاریه جنوبی کوی شهر..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . لابی

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; اختیاریه شمالی خ عابدینی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

بازدید با هماهنگی -

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; اختیاریه شمالی خ شهید لطیفی بن ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

بازدید با هماهنگی

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; اختیاریه شمالی کوی فت..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

درمرحله نما-تحویل ۴ماه آینده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۹۵ متر ۲ خوابه نوساز ; اختیاریه عابدینی نصیری راد نبش بن بست ناز..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اسپیلت-در مرحله سفیدکاری-تحویل ۴ ماه آینده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; اختیاریه خ جهانی نیا پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی رضائیان نبش شمس پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۱۱۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۶ ساله ; اختیاریه شمالی عابدینی کوی حمزه لو بن بست دل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی نبش فدک و مطلب نی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۸۰ متر ۲ خوابه نوساز ; اختیاریه خ عابدینی نصیری راد نبش ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

در مرحله سنگ راه پله - تحویل ۴ ماه آینده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۲ ساله ; اختیاریه شمالی کوی پروانه پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

۳۰متر قدرالسهم

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۱۶۲ متر ۴ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; اختیاریه شمالی کوی صفی کوی شهید دوقوز بالا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

قدرالسهم -۱۸۳مترانباری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; اختیاریه شمالی خ جا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی روبروی پارک بن بست فرز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۷۵مترقدرالسهم

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی خ جهان نیا ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; اختیاریه شمالی خ جهانی نیا کوی صاحب الزما..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۹۵ متر ۲ خوابه نوساز ; اختیاریه جنوبی عابدینی نصیری راد نبش بن بست ن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اسپیلت-در مرحله نما-تحویل ۴ ماه آینده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; اختیاریه شمالی کوی ابهری کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; اختیاریه جنوبی خ شیدائی بن بس..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; اختیاریه جنوبی روبروی پارک نیلوفر نب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; اختیاریه جنوبی خ غیاثوندنبش بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; اختیاریه جنوبی خ انتصاری ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; اختیاریه خ تسلیمی روبروی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

دارای پارکینگ ولی امکان پارک ندارند

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۲۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی جو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; اختیاریه شمالی خ عابدینی زاده ک برادران ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; اختیاریه جنوبی نبش ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; اختیاریه خ تسلیمی دوقوز نبش پاز..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; اختیاریه خ عابدینی خ جهانی نیا بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; اختیاریه خ جهانی نیا خ عابدینی کوی قمصر کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; اختیاریه شمالی کوی فت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; اختیاریه شمالی نرسیده به میدان نبش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اختیاریه شمالی ک یزدانیان دو..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی نبش..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; اختیاریه شمالی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; اختیاریه جنوبی رازقی شمیران پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; اختیاریه عابدینی زاده کوی برادران نارانی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; اختیاریه جنوبی نبش ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; اختیاریه شمالی خ لطیفی نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; اختیاریه شمالی خ شهید دوقوز نبش شهی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; اختیاریه شمالی خ دوقوز خ پازوکی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اختیاریه شمالی بالاترازمیدان بین کوی یکم ودو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; اختیاریه جنوبی نبش چهار را..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آنتن مرکزی

-

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۱۰۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; اختیاریه شمالی خ شهید ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; اختیاریه شمالی دوقوز نبش پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اختیاریه جنوبی کوی رازقی شمیرانی بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلیدنخورده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی ای..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات . لابی

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۸۰ متر ۲ خوابه نوساز ; اختیاریه عابدینی نصیری راد نبش بن بست ناز..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

مرحله تاسیسات -تحویل ۷ ماه آینده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; اختیاریه شمالی ک غفاری..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲ پارکینگ- بازدید با هماهنگی

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; اختیاریه شمالی عابدینی زاده نارانی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; دولت اختیاریه نبش کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; اختیاریه شمالی جهانی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; اختیاریه جنوبی خ خداجو بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲مترانباری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; اختیاریه جنوبی خ خداجو کوی نایب پور ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اختیاریه جنوبی نبش ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; اختیاریه شمالی خ جهانی نیا کوی..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه نوساز ; اختیاریه خ عابدینی زاده کوی نصیری راد بن ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; اختیاریه جنوبی نرسیده به میدان روبروی مسجدصاحب الزمان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; اختیاریه جنوبی نبش کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

۱۹۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; پاسداران اختیاریه شمالی جنب بلوار افشاری..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . مسترروم

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; اختیاریه تسلیمی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; اختیاریه شمالی خ جهانی نیا کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی خ دوقوز ب..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; اختیاریه شمالی خ جابان (شهید..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

۱۴۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; اختیاریه خ نماززاده پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

نیمه بازسازی

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اختیاریه شمالی خ عابدینی زاده خ جهانی نیا کوی سعادت کو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

پارکینگ باتوافق-درمرحله تاسیسات-تحویل ۳ ماه آینده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

۲۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; اختیاریه جنوبی هاتف اصفهانی نبش کوی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; اختیاریه شمالی نبش کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; اختیاریه جنوبی بالاترازمسجد صاحب الزمان بن بست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; اختیاریه جنوبی میدان اختیاریه کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; اختیاریه خ جهانی نیا کوی صاحب الزمان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; اختیاریه جنوبی کوی انتص..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; اختیاریه جنوبی خ پورعباس کوی شکرابی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; اختیاریه جنوبی خ عابدینی خ غیاثو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; دولت خ اختیاریه کوی رازقی شمیرانی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; اختیاریه شمالی کوی غفاری کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

۱۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; اختیاریه جنوبی روبروی ک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی رازقی شمیرانی کوی ص..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

۱۸۳ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; اختیاریه شمالی خ زرنگ پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; اختیاریه جنوبی خ مسعود بن بست درخت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

معاوضه با ملک نوساز در منطقه قیطریه نوبنیاد

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; پاسداران خ مازیار بالاتر از چهارراه پاسدارا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی بالاترا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; اختیاریه شمالی خ جهانی نیا خ فراستی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; اختیاریه شمالی خیابان بنفشه سابق بن بست..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی مس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; اختیاریه شمالی دوقوز پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن بدنسازی

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دولت اختیاریه جنوبی کوی رضائیان بن بست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی مس..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; اختیاریه شمالی ابتدای خ لطیفی کوی پروا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; اختیاریه بالاتر از میدان نبش خ غفاری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

۱۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; اختیاریه جنوبی روبروی ک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; اختیاریه شمالی خ دوقوز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پارکینگ مستقل

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

۱۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; اختیاریه جنوبی خ جو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; اختیاریه جنوبی بالاتر از مسجدصاحب الزمان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; اختیاریه شمالی بالاتر از میدان نبش خ غفار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی مس..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۸ ساله ; اختیاریه شمالی خ دوقوز خ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; اختیاریه شمالی خ شهید تسلیمی خ ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; اختیاریه شمالی خ لطیفی نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; اختیاریه شمالی بالاتر از میدان بین کوی یکم و د..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; اختیاریه جنوبی خ عابدینی خ قیاسوند کوی ل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; اختیاریه خ داریوش لطیفی خ ایرج ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; اختیاریه جنوبی بالاتراز دولت کوی افخمی ست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای۷۲متر قدرالسهم

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; اختیاریه خ لطیفی خ معماری پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی بالاتر از چها..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; اختیاریه جنوبی بالاتر از پیتزا علاءالدین روبر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; اختیاریه جنوبی نبش ۴ راه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آنتن مرکزی

-

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اختیاریه جنوبی نبش ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی بالاترازچهار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . درب ضد سرقت

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; پاسداران اختیاریه جنوبی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

۱۴۰ متر ۳ خوابه نوساز ; اختیاریه شمالی خ دوقوز پازوک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; اختیاریه شمالی کوی غفاری کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; اختیاریه شمالی بالاترازمیدان ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; اختیاریه خ عابدینی زاده پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; اختیاریه شمالی خ معماری بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر قدرالسهم دارد

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; اختیاریه جنوبی بالاتر از دولت روبروی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; اختیاریه جنوبی کوی جعفرزاده پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۳ ساله ; اختیاریه ضلع شرقی میدان کوی نارانی ب..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۶پله به پائین-۵مترانباری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; اختیاریه خ عابدینی زاده خ جهانی نیا نبش ق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۵

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; اختیاریه خ رازقی شمیرانی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۲

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; اختیاریه جنوبی نبش ۴ راه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آنتن مرکزی

-

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; اختیاریه شمالی خ جهانی نیا نب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۳ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی نگار کوی رضائیان..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; اختیاریه شمالی دقوز پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

۷۹ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; اختیاریه خ عابدی زاده پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; اختیاریه شمالی خ دوقوز خ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

پارکینگ مشاع

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

۱۹۱ متر ۳ خوابه - طبقه همکف نوساز ; اختیاریه شمالی بالاتر از بلوار افشار..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

۸۸ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; اختیاریه شمالی کوی ف..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; اختیاریه جنوبی خ عابدینی خ قیاسوند ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; اختیاریه جنوبی نبش ۴ راه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آنتن مرکزی

-

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; اختیاریه شمالی خ دوقوز خ دادآفرین پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی نیلوفر ساختم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; اختیاریه خ تسلیمی خ نماززاده بن بست تهر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

۱۵۰ متر ۳ خوابه نوساز ; پاسداران اختیاریه نبش میدا..

امکانات: شوفاژ . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۰۶

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; دولت اختیاریه کوی رضائ..

امکانات: کولر . گاز . فروش با مستاجر

--/۵۵م دررهن مستاجر

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۰۶

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; اختیاریه شمالی بالاتر از میدان بن بست غفا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۰۳

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; پاسداران اختیاریه شمالی خ عابدینی زا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی خ دوقوز پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای قدرالسهم

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۳

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; اختیاریه شمالی بلوارافشاری بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۹

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اختیاریه نبش کوی مس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۹

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی خداجو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

بازدید با هماهنگی

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۹ ساله ; اختیاریه جنوبی کوی ایران پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی نبش نماززاده ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۰۷

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اختیاریه جنوبی نبش کوی مسع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

۳ ساله ; اختیاریه جنوبی ارم چهارم خ هاتف اصفهانی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; اختیاریه شمالی دوقوز ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . باز سازی شده . درب ضد سرقت . فروش با مستاجر

باهماهنگی بازدید

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; اختیاریه شمالی بالاتراز چهارراه پاسداران خ عابدینی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

دارای ۱۲ متر انباری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; اختیاریه شمالی خ جهان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲تراس

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

۱۳ ساله ; اختیاریه جنوبی نرسیده به میدان ا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

قدیمی ; دولت خ اختیاریه جنوبی کوی نگار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵مترقدرالسهم-در۳بلوک-۱۰مترانباری-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; اختیاریه شمالی خ شهید دوقوزی نبش کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; اختیاریه شمالی خ یزدانیان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳طبقه یکجا فروخته میشود- معاوضه با مغازه

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; اختیاریه شمالی خ شهید جهان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; اختیاریه شمالی ک زرنگ ک نظری..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

درب ریموت

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; اختیاریه روبروی پارک ارغوان خ مژگان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . سالن اجتماعات . لابی

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

۱۱۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۱ ساله ; اختیاریه خ عابدینی کوی حمزه لو ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; اختیاریه خ پروانه بن بست..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

چهارم ۷/۴۰۰

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; اختیاریه جنوبی خ شهید رزاقی شمرانی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

۱۵ ساله ; اختیاریه شمالی بالاتر از میدان کوی یزدانیان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; اختیاریه کوی پروانه کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

۱۴ ساله ; اختیاریه شمالی بالاتر از میدان خ زرنگ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

در حال بازسازی

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; اختیاریه شمالی ک زرنگ ک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; اختیاریه شمالی م اختیاریه خ پروانه ب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

چهارم۷/۵۰۰متری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۱۶

۸۸ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; اختیاریه شمالی کوی فتاح ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۰پله به پائین

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

۸۸ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; اختیاریه شمالی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; اختیاریه جنوبی نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; اختیاریه جنوبی بعد از بهستان دهم بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; اختیاریه شمالی خ تسلیمی خ زوار کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۶

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; اختیاریه عابدینی نبش کوی حمزه ل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

۱۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; اختیاریه جنوبی خ ارم چهارم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از جهت ملک و تعداد واحدها اطلاع نداشتند

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; اختیاریه خ جهانی نیا خ ث..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

۱۹۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; اختیاریه شمالی خ لطیفی خ صدف(راد) ..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مسترروم

هر واحد۲پارکینگ

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۱۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; اختیاریه جنوبی نبش خ مسعود پلا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; اختیاریه خ عابدینی نبش کوی ح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فاقد آسانسور

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; اختیاریه جنوبی نبش کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۵

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; اختیاریه شمالی عابدینی زاده جه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

آپارتمان اختیاریه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; اختیاریه جنوبی خ رزاقی شمیرانی جنب کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات