ایران فایل اسکان

خرید آپارتمان آریاشهر

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; آریاشهر کوی موسوی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; آریاشهر فلکه اول صادقیه خ گلناز شمالی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; آریاشهر بلوار ابوذر خ گلدشت کوی شقا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; آریاشهر بالاتر از تره بار جنب سهیل پلاست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; آریاشهر خسروجنوبی خ قاسم زادیان کوی تو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۱۲۰ متر ۲ خوابه نوساز ; آریاشهر سازمان آب خ ارمکان یکم ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; آریاشهر فلکه اول خ رحیمی کوی ۲۹شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۲۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; آریاشهر خ بوستان یکم خ گلست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

۱۱۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; آریاشهر بلوار جلال بلوار شایق کوی سو..

امکانات: کولر . گاز

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; آریاشهر بالاترازفلکه اول کوی کسرا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

دارای قدرالسهم

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; آریاشهر خ اسدی جنوبی خ ناصر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸مترانباری

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; آریاشهر فلکه دوم خ کاشانی خ نجف زاده نبش خ اعتم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

۱۶۶ متر ۳ خوابه نوساز ; آریاشهر ابتدای بلوار فردوس..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; آریاشهر سروغربی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۶۰مترقدرالسهم

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; آریاشهر خ گلاب خ صالحی کوی گل آر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; آریاشهر جلال نرسیده به اشرفی پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; آریاشهر خ شهید گلاب خ خبرنگار خ حسین مردی کوی میرزمانی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; آریاشهر بزرگراه آل احمد جنب یادگار اما..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; آریاشهر خ گلاب خ حمیدرضاار..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

۱۷۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; آریاشهر خ اسدی کوی قدیانی غربی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

مورد تک واحدی-۲انباری

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

۱۴۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; آریاشهر خ رحیمی ۲۵شرقی تقاطع خطایی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۱مترقدرالسهم

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; آریاشهر کیهان سوم پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۱۲۰ متر ۲ خوابه نوساز ; آریاشهر سازمان آب خ ارمکان یکم کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

۶۵ متر ۱ خوابه نوساز ; آریاشهر میدان سماء خ بایندریها خ امرالله..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; آریاشهر اسدی جنوبی نبش خ ق..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; آریا شهر فلکه دوم بر جلال آل احمد پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; جلال آل احمد انتهای خ ابراهیمی بلوا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . سالن اجتماعات . لابی

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۳ ساله ; آریاشهر خ اسدی کوی نوز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

باکمیسیون کامل

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; آریاشهر بلوار شهید گلاب خ حسینی خ صفاریه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد-از جهت ملک اطلاع نداشتند

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

۲۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; آریاشهر ابتدای کاشانی خ بوستان یکم خ گلستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

۱۱۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; آریاشهر بلوار شقایق شمالی خ۵شر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات

۲۱متر انباری

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۳

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; آریاشهر بوستان یکم خ گلستا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; آریاشهر بهنام خ سازمان آب خ مطهری کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; آریاشهر بزرگراه آل احمد جنب پل یادگار اما..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; آریاشهربلوار شقایق خ پنج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰متر انباری

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۴

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; آریاشهر خ کسرائی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; آریاشهر گلناز جنوبی خ ۲۷..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۰متر قدرالسهم

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۳ ساله ; ستارخان آریاشهر ۲۴ متری خسرو ج بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۶

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; آریاشهر بلوارشهید گلاب کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; آریاشهر خ۲۷غربی (چراغعلی)..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; آریاشهر بین فلکه اول ودوم صادقیه خ ستارخان روبروی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فن کوئل

۴۵ قدر السهم

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; آریاشهر بلوارگلاب خ صلاحی کوی گل آ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

درکل ۸ واحد

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; آریاشهر بین فلکه اول و دوم خ ۲۳غربی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; آریاشهر خ پیامبر خ میثم کوی مینا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; آریاشهر خ بهنام کوی فرهنگیان کوی فرهنگ سوم جنوبی..

امکانات: شوفاژ . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

۸۰ متر ۲ خوابه نوساز ; آریاشهر فلکه دوم بالاترازجلال گلست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; آریاشهر جناح بن بست گوهری ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

درب ریموت

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

۱۳۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; آریاشهر خ پیامبر مرکزی روبروی بانک پاسارگاد مجتمع مسکونی پی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; آریاشهر خ ولی عصر اعتمادی شرقی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; آریاشهر خ خسرو جنوبی خ قاسمیان زاده شرقی کوی توحید بن بست چها..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; آریا شهر بلوارگلاب خ صلاحی ۳۰متری گلها ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۶

۱۱۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; آریاشهر بلوار شقایق نبش خ پنجم شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . سالن اجتماعات

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; صادقیه آریاشهر بلوارشهدای صادقیه خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۱۷

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; آریاشهر فلکه اول خ اسدی جنوبی خ سی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; آریاشهر خسروجنوبی کوی ۲۷غربی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

باکمیسیون کامل

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; آریاشهر خ ولیعصر ۱۲متری د..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; آریاشهر خ پیامبر مرکزی خ هجرت خ گلزار ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۰۴

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; آریاشهر بلواراباذر پیامبرغربی خ میثم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۰۲

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; آریاشهر فلکه دوم کاشانی خ نجف زاده فروتن شهب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۷

۱۴۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; آریاشهر آیت الله کاشانی خ ۲۰۰دستگاه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۰۳

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; آریاشهر فلکه اول خ اسدی جنوبی خ سی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; آریاشهر خ خسروجنوبی کوی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; آریاشهر بلواراباذر بوستان دوم غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; آریاشهر بین جلال و مرزداران خ شایق شما..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; آریاشهر گلناز جنوبی خ اسدپور پل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۷

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; آریاشهر خ اسدی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۹

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; آریاشهر خ بوستان یکم کوی اعتمادیان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۶

۸۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; آریاشهر خ خسروجنوبی کوی داوداسد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; آریاشهر خ سازمان آب خ هشتم شمالی خ ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

فروش یکواحد بدلخواه

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۸ ساله ; آریاشهر فلکه اول خ کسرائی بالاتر ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; آریاشهر کوی ارمکان کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۰۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; آریاشهر خ خسرو جنوبی خ قاسمی ..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۰۵

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; آریاشهر شاهین شمالی خ بهار بلوارامام حسین خ کوه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

۷۶ متر ۲ خوابه ۱۹ ساله ; آریاشهرخ گلها کوی گل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; آریاشهر بلوار شهدای صادقیه خ نهم پلاک ۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی-۲انباری

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اریاشهر طاهریان نبش صفویان پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

درب ریموت

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; آریاشهر گلاب صلاحی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

، ،درب ریموت ،

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; آریاشهر اسکندر زاده گلستان ۱۰..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فروش با مستاجر

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; آریاشهرجلال آل احمد خ ارمکان یکم کوی حا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; آریاشهر بلوار شهید گلاب مجتم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; آریاشهر گلستان ششم نبش تر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۱۲

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; آریاشهر خ گلاب ۱۶متری ح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; آریاشهر بلوار شهید گلاب خ صلاحی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ در محوطه-انباری داخل واحد

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۳

۱۰۵ متر ۲ خوابه نوساز ; آریاشهر گلستان ۶شهی..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

، ،درب ریموت ،

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۴ ساله ; آریا شهرفلکه اول آریاش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; آریاشهر بلوار ابوذر خ شهید فهیمی کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

معاوضه با آپارتمان ۳خوابه ۱۰سال ساخت در همان منطقه

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۰۱

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; آریاشهر خ نهم شمالی خ یکم ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; آریاشهر خ گلناز جنوبی خ ۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

قدرالسهم ۱۳۰ - معاوضه با آپارتمان

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۶

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; آریاشهر خ سازمان آب خ هشتم شمالی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۲۲

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; آریاشهر بلوار شهید گلاب خ صلاحی ۳۰م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

در مرحله سفیدکاری-تحویل ۲ماه آینده

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۰۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; آریاشهر خ ولیعصر کوی هفتم نبش خ سپیدا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۴

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; آریاشهر بلوار شهداء جنوبی کوی قدیانی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

قابل معاوضه

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

۱۲۵ متر ۳ خوابه نوساز ; آریاشهر گلنازجنوبی بلوارگلاب خ حسینی خ قا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۰۸

۱۸۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; آریاشهر خ خسرو جنوبی خ شهید کریمی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۰۴

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; آریاشهر خ صفویان خ طاهریان ۱۲متری دو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۰۲

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; آریاشهر خ شهدای صادقیه کوی مرودشت ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۰۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; آریا شهر خ تیموری خ شهید اکبری برج آفرینش جنب مترو ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر

ازتعدادواحدهااطلاع دقیق نداشتند

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۰۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ستارخان آریا شهر بلوار گلاب خ صلاحی شهرک ..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; آریاشهر بلوار شهدای صادقیه کوی ع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۲۲

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; آریاشهر بلوار گلاب خ حسینی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۱۶

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; آریاشهر خ گلاب نبش گلناز جنوبی پل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تحویل ۳ماه آینده

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۰۵

۱۸۹ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; آریاشهر خ پیامبر خ گلدشت خ گلستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۱۴

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; آریاشهر روبروی آتش نشانی خ صحرائی خ دستبند غربی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; آریاشهر روبروی مترو صادقیه نرسیده به سپیدا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۳/۱۱/۰۲

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; آریاشهر بلوار شهدا کوی قدیانی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۳/۱۱/۰۱

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; آریاشهر سازمان برنامه شمالی خ محرابی کوی دهم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

قابلیت تبدیل به ۲ خواب -سوم رویتی - دوم سندی بازدید با هماهنگی

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۰۸

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; صادقیه فلکه اول آریاشهر خ گلناز جنوبی خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۲۳

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; آریاشهر فلکه دوم خ جناح خ طا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۱۰

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; آریاشهر ورودی جلال آل احمد شایق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۳/۰۸/۱۱

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; آریاشهر چوب تراش حسین مردی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۳/۰۸/۰۳

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; آریاشهر فردوس گلستان جنوبی کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . جاروبرقی مرکزی

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; آریاشهر خ بهنام کوی اقاقیا دوم پل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۳/۰۶/۰۹

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; آریاشهر صادقیه خ رحیمی خ اکرم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۳/۰۶/۰۴

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; آریاشهر سازمان آب خ والی نژاد پل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

در مرحله تخریب-تحویل ۱۴ماه آینده

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۳/۰۵/۲۶

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; آریاشهر ستارخان روبروی آتشنشانی خ صحرایی خ دستبندغ..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۲ مترانباری هرواحد

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۳/۰۴/۳۱

۱۸۲ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; آریاشهر گلناز جنوبی کوی مرتضوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۳/۰۴/۱۴

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; آریاشهر کسرائی نبش خسروش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۳/۰۴/۰۳

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; آریاشهر خ گلناز شمالی خ کسرائی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

آپارتمان آریاشهر جهت خرید ۱۳۹۳/۰۴/۰۱

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; آریاشهر گلستان نه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات