اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک)

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) دیروز

۸۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; ولیعصر نرسیده به ونک جنب..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) دو روز قبل

۲۴ متر ۱۰ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ساعی ب..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) سه روز قبل

۱۸ متر ۱۵ ساله ; ولیعصر پایین تر از پارک ساعی روبروی رستوران ن..

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) پنج روز قبل

۳۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ولیعصر بین پارک ساعی و شهید بهشتی جنب هتل رامیت..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

۲۷ متر ۸ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ساعی برج سپ..

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

۲۰۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی بعداز کوی۳۶ ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

اجاره به بانک و موسسات مالی

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

۲۷۴ متر نوساز ; ولیعصر بالاتر از خ بهشتی نبش ک دل ا..

امکانات: آسانسور . فن کوئل

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

۲۷ متر - طبقه دوم ۱۵ ساله ; ولیعصر پایین تر از پارک ساعی روبروی..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

۸۶ متر نوساز ; ولیعصر نرسیده به میدان ونک روبروی خ ۱۴ ..

امکانات: شوفاژ . گاز

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

۳۳ متر - طبقه همکف ; ولیعصر بالاتر از سه راه توانیر کو..

امکانات: اسپلیت

---/۱۰۰م وسایل خشکشوئی-اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

۸۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; ولیعصر نرسیده به ونک جنب..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه / مستغلات / دفتر کار سند تجاری ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

۱۳۰ متر - زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; ولیعصر نرسیده به بهشتی نبش کوی دل آرا ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فلت

۳۷۰متر تجاری

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۲۸ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; ولیعصر نرسیده به پارک ساعی برج سپ..

امکانات: فن کوئل

بورس پرده فروشی

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۱۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; ولیعصر روبه روی پارک سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۵۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; ولیعصر روبه روی پارک ساع..

امکانات: اسپلیت

در دو طبقه

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۳۰ متر - طبقه زیر همکف ۱۸ ساله ; ولیعصر بالاتراز پارک ساعی پاس..

امکانات: گاز . چیلر

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی پاساژ صدف ..

امکانات: کولر . گاز

جواز آزاد - یک دهنه

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۳۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ولیعصر بین پارک ساعی و شهید بهشتی جنب هتل رامتی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

اجاره فقط به پوشاک - اجاره یکسال پیش دریافت میشود

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۶۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; ولیعصر بالاترازبهشتی..

ازجهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۲۲ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ولیعصر نرسیده به پارک ساعی روبروی رستوران نایب مج..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز پوشاک

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی پاساژ صدف ..

امکانات: کولر . گاز

جواز آزاد - یک دهنه

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۴۹ متر - طبقه همکف ۴۰ ساله ; ولیعصر بالاتر از سه راه به..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۲دهنه-اجاره به برند

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی پاساژ صدف ..

امکانات: کولر . گاز

جواز آزاد - یک دهنه

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۳۱ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی پاس..

از جهت ملک و طول بر اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

۲۸ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ولیعصر بالاتر از سه راه بهشتی نرسیده به پارک ساعی جنب..

امکانات: گاز . چیلر

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

۷۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; ولیعصر نرسیده به پارک ساعی روبروی پم..

امکانات: گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

مناسب بانک و موسسات مالی-جواز خشکشوئی-یک دهنه

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

۳۷۰ متر ۱۰ ساله ; ولیعصر جنب بیمارستان مهرگ..

کمیسیون کامل-هواساز-مناسب کلیه مشاغل برند

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

۲۲ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ولیعصر پایین تراز پارک ساعی روبروی رستوران نایب مج..

امکانات: کولر . گاز

جواز پوشاک

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

۱۶۰ متر - طبقه همکف نوساز ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی نبش بن بست بخشندگ..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

۷پارکینگ جواز ازاد

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

۶۰ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی مرکز ..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه - جواز پوشاک

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

۲۸ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ولیعصر بالاتر از سه راه بهشتی نرسیده به پارک ساعی جنب پ..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

۲۲ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ولیعصرنرسیده به پارک ساعی مجتمع..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه-جواز پوشاک

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

۱۶۰ متر - طبقه همکف نوساز ; ولیعصر بالاترازپارک ساعی نبش بن بست بخشندگا..

امکانات: گاز . پکیج . آب و برق

یک دهنه-دارای جوازآزاد-۷پارکینگ-ترجیحا اجاره به برند

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

۲۸ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ولیعصر بالاتراز سه راه بهشتی نرسیده به پارک ساعی جنب پمپ ب..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۳/۲۸

۸۵ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; ولیعصر سه راه دکتر بهشت..

امکانات: آب و برق

مناسب فست فود

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۶/۰۳/۲۵

۶۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی مرکز ..

امکانات: شوفاژ . آب و برق

جواز پوشاک-۲ دهنه

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۵/۱۲/۲۸

۵۸ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; ولیعصر نرسیده به توانی..

امکانات: آب و برق

- جواز ازاد

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

۳۸۴ متر - طبقه همکف نوساز ; ولیعصر بین وزرا و بخارست روبروی رستوران هانی پا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز آزاد - ۹پارکینگ

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

۶۵ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; ولیعصر سه راه بهشتی فروشگاه ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز تهیه غذابا وسایل-۲دهنه-اجاره به کلیه مشاغل

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۵/۰۷/۲۵

۵۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی مجتمع تجاری..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز کافی شاپ-۷پله به پایین-یک دهنه

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۵/۰۵/۲۸

۲۰۰ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی بالاتراز..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز مانتو فروشی-اجاره فقط به بانک

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۵/۰۴/۲۷

۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; ولیعصر بالاترازبهشتی جنب کبابسرای منصور(پ..

امکانات: گاز

یک دهنه-اجاره به فست فود دارای لوازم

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۵/۰۳/۲۲

۲۶ متر - طبقه دوم ۱۵ ساله ; ولیعصر پایینتر از پارک ساعی روبروی..

امکانات: گاز . چیلر . فن کوئل

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۵/۰۳/۱۳

۱۸ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ولیعصرنرسیده به پارک ساعی مجتمع..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه-جواز پوشاک

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۵/۰۱/۲۹

۴۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ولیعصر بالاتراز توانیر ..

امکانات: کولر

با وسایل - کافی شاپ و باشگاه ورزشی است

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

۲۵ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ساعی ب..

امکانات: گاز . فن کوئل . آب و برق

آب مشترک-۲دهنه-جواز آزاد-۴۰متری:(---/۱۰۰م رهن کامل)-قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

۵۰ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ساعی م..

امکانات: فن کوئل . آب و برق

یک دهنه-جواز آزاد

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

۶۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; ولیعصر نرسیده به میدان ونک نبش کو..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز آزاد

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۴/۰۸/۲۵

۲۱ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ولیعصر پایین تراز پارک ساعی روبروی رستوران نایب مجت..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۳ متر

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۴/۰۷/۲۶

۸۵ متر نوساز ; ولیعصر نرسیده به میدا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳- جواز قنادی

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

۲۶ متر - طبقه دوم ۱۵ ساله ; ولیعصر پایین تر از پارک ساعی روبروی نایب ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-فاقدجواز

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

۸۵ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; ولیعصر نرسیده به ونک جنب فروشگاه ژست ..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . برق ۳ فاز

دارای جواز شیرینی پزی

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۴/۰۵/۲۹

۲۳ متر - طبقه اول ۲ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ساعی جنب پمپ بنزین ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز پرده فروشی یک دهنه

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

۱۸ متر - طبقه همکف نوساز ; ولیعصر پایین تراز عباس آبا..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۴/۰۴/۰۸

۸۵ متر - طبقه همکف نوساز ; ولیعصر نرسیده به م ونک..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر - ۷متر انباری

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۴/۰۱/۱۶

۶۰ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; ولیعصر بالاتراز پارک ساعی مرکز خ..

امکانات: کولر . گاز

۸ دهنه - جواز پوشاک

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۳/۱۱/۰۲

۵۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی مجتمع تجاری..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

چواز کافی شاپ - ۲دهنه-۷پله به پایین

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۳/۱۰/۲۹

۲۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی نبش ..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

۶۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; ولیعصر نرسیده به ونک بین خ دهم گاندی و پل هم..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه-فاقدجواز

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۳/۰۸/۲۹

۱۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; ولیعصر بالاتر از سه راه بهشتی خ مستوفی ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فاقدجواز-۵دهنه

رهن و اجاره مغازه ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۳/۰۸/۲۷

۲۳ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; ولیعصر پارک ساعی برج..

امکانات: کولر . آب و برق

یک دهنه - جواز پارچه فروشی

رهن و اجاره مغازه / دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۳/۰۸/۱۷

۲۳۳ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; ولیعصر نرسیده به م ونک جنب بانک..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۱۰پله به پایین- ۲دهنه- جواز رستوان

رهن و اجاره مغازه / دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۳/۰۸/۱۵

۶۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; ولیعصر نرسیده به ونک نبش کوی ..

امکانات: کولر . آب و برق

اجاره به بانک موسسات مالی

رهن و اجاره مغازه / دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۳۹۳/۰۷/۲۴

۱۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; ولیعصر روبروی پارک ساعی آبشار ن..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۲ انباری ۱۰ متری- جواز نان فانتزی -

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

اجاره

ولیعصر(بهشتی تا ونک)

مغازه