ایران فایل اسکان

اجاره مستغلات جنت آباد

رهن و اجاره مستغلات جنت آباد ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۸۰ متر - زمین: ۳۶۰ متر ۲۰ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی خ لاله هشتم خ ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

رهن و اجاره مستغلات جنت آباد ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۴۰۰ متر - زمین: ۰ متر ۱۱ ساله ; جنت آباد شمالی بالاتر از همت کوی ستا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

رهن و اجاره مستغلات جنت آباد ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۱۳۵ متر - زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; جنت آباد مرکزی عسگری خ خداداد کوی ..

امکانات: کولر . گاز

مناسب مهدکودک -شرکتها

رهن و اجاره مستغلات جنت آباد ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱۰۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد مرکزی رجب صلاحی خ نیلوفر کوی فرشت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۱۰۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۱۱ ساله ; جنت آباد شمالی بالاتر از همت کوی ستای..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۱۳۸ متر - زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; جنت آباد مرکزی ۳۵ متری گلستان ۱۶ متری اول شمالی خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

جهت مهدکودک یا مراکز آموزشی

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۱۵۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر نوساز ; جنت آباد جنوبی خ نیرو ۱۲متر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

۱۱۰ متر - زمین: ۳۳۵ متر ۷ ساله ; جنت آباد خ بهارستان سیزدهم پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

۱۱۰ متر - زمین: ۱۸۵ متر ۲۰ ساله ; جنت آباد مرکزی دانش توحید دو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط-قیمت مسکونی:--/۳۲۰م رهن کامل

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

۱۷۰ متر - زمین: ۳۰۸ متر ۲۵ ساله ; جنت آباد جنوبی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

۱۸۰ متر - زمین: ۲۰۲ متر ۲۰ ساله ; جنت آباد جنوبی خ لاله غربی (۳۵متری شهید مهد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

۱۵۰ متر - زمین: ۲۶۰ متر ۳۰ ساله ; جنت آباد بالاترازبزرگراه همت خ چها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

سوئیت ۵۰متری-مناسب آموزشگاه و مهد کودک- پارکینگ حیاط

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۶/۰۳/۲۵

۲۰۲ متر - زمین: ۲۷۵ متر نوساز ; جنت آبادنبش نیایش بین بهارستان دوم وچهارم طبقه فوقانی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اطفاء حریق . هواساز

اجاره به شرط تملیک (پس از یکسال ملک توسط مستاجر خریداری شود)

رهن و اجاره مستغلات جنت آباد ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

۳۸ متر - زمین: ۵۰ متر ۴۰ ساله ; جنت آباد جنوبی مسجدنظام مافی خ سا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره مستغلات جنت آباد ۱۳۹۶/۰۱/۱۷

۱۲۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۲۰ ساله ; جنت آباد شمالی خ بهارستان ۲۱ پل..

امکانات: کولر . گاز

پارکینگ حیاط-تبدیل تا ---/۲۰۰م

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۵/۰۹/۰۷

۷۰ متر - زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; جنت آباد بلواربعث..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فقط جهت درمانگاه اجاره یاشراکت

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۵/۰۷/۱۸

۱۳۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۱۵ ساله ; جنت آباد خ اقاقیا خ نسترن کوی سمنانی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۵/۰۵/۱۶

۱۲۶ متر - زمین: ۱۶۵ متر ۳۰ ساله ; جنت آباد ۳۵متری گلستان بین ۱۶متری و شاه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۵/۰۵/۰۴

۹۰ متر - زمین: ۲۱۰ متر ۱۵ ساله ; جنت آباد شمالی خ عقیق نسترن سمنانی ب..

امکانات: کولر . گاز

پارکینگ حیاط- مناسب مهد کودک و موسسه زبان

رهن و اجاره مستغلات جنت آباد ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

۲۱۰ متر - زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; جنت آباد خ چهارباغ شرقی خ یاس خ ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

جهت انبار نیز اجاره داده میشود

رهن و اجاره مستغلات جنت آباد ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

۳۰۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; شاهین جنوبی پیامبر غربی جهاداکبر کوی ۸ ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

بی واسطه - بازسازی- فقط خانواده

رهن و اجاره مستغلات جنت آباد ۱۳۹۵/۰۱/۲۸

۸۵ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۲۰ ساله ; جنت آباد شمالی خ بهارستا..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۵/۰۱/۱۸

۸۶ متر - زمین: ۳۵۰ متر ۱۸ ساله ; جنت آباد شمالی نبش بهارستا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مناسب خوابگاه

رهن و اجاره مستغلات جنت آباد ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

۳۵۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۱۵ ساله ; جنت آباد خ اقاقیا خ نسترن ک اسفندانی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۱واحد ۹۰ متری ۲خ ۲واحد ۱۳۰ متری ۳خ

رهن و اجاره مستغلات/مغازه جنت آباد ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

۱۲۰ متر - زمین: ۶۰۰ متر نوساز ; جنت آباد جنوبی چهارباغ شرقی پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۵۰مترتجاری

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۴/۱۰/۱۲

۱۵۰ متر - زمین: ۲۳۸ متر ۲۰ ساله ; جنت آباد روبروی تره بار خ ساز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

۱۳۰ متر - زمین: ۱۷۰ متر ۵ ساله ; جنت آباد شمالی سیمون بولیوار نبش قائم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۴/۰۷/۰۹

۱۵۰ متر - زمین: ۲۶۰ متر ۳۰ ساله ; جنت آباد چهارباغ غر..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۴/۰۵/۱۷

۱۲۵ متر - زمین: ۳۷۰ متر ۲۰ ساله ; جنت آباد مرکزی روبروی پارک خ اقاقیا خ نسترن خ سمن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره مستغلات جنت آباد ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

۳۶۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۱۷ ساله ; جنت آباد شمالی خ شقایق میلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مستغلات/کلنگی جنت آباد ۱۳۹۴/۰۴/۲۱

۸۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; جنت آباد بهارستان ۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۳۰ متر - زمین: ۲۴۰ متر ۱۵ ساله ; شاهین شمالی خ لاله ۹ ..

امکانات: شوفاژ . کولر

رهن و اجاره مستغلات/سوئیت/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۴/۰۳/۲۰

۱۰۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۱۱ ساله ; جنت آباد بالاتر از همت کوی ستایش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

مناسب آموزشگاه- خوابگاه-درمانگاه

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

۱۵۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۱۷ ساله ; جنت آباد شمالی خ شقایق کوی میل..

امکانات: کولر . گاز

قابل تبدیل تا --/۲۰۰م

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۴/۰۲/۱۳

۱۰۰۰ متر - زمین: ۳۵۰ متر نوساز ; جنت آباد شمالی بالاتر از نیایش پل..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره مستغلات جنت آباد ۱۳۹۴/۰۲/۰۷

۱۳۰ متر - زمین: ۲۱۰ متر ۲۰ ساله ; شاهین شمالی خ ..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

رهن و اجاره مستغلات جنت آباد ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

۷۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۵ ساله ; جنت اباد ۴باغ غربی ۱۶متری اول شمالی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۳/۱۰/۲۰

۶۰ متر - زمین: ۱۸۰ متر ۲۰ ساله ; جنت آباد خ یازدهم مخابرات کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

باکمیسیون کامل-مناسب شرکتها و مهدکودک

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۳/۰۹/۲۰

۶۵ متر - زمین: ۲۳۰ متر نوساز ; جنت آباد مرکزی ۳۵متری لاله غربی ۱۶متر..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

رهن و اجاره مستغلات جنت آباد ۱۳۹۳/۰۸/۲۸

۱۳۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۰ ساله ; جنت آباد خ چهارباغ شرقی خ یاس خ یاس پنج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲نبش-بردیگر:(۲۰متر)- پارکینگ حیاط

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۳/۰۸/۱۸

۱۰۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۲۰ ساله ; جنت آباد شمالی بلوار بعثت ۱۶متری اول نبش اتوب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۳نبش-جهت آموزشگاه و درمانگاه و خوابگاه-از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مستغلات جنت آباد ۱۳۹۳/۰۷/۰۶

۸۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۳۰ ساله ; جنت آباد ۴باغ غربی ۱۶متری اول جنوبی ..

امکانات: کولر . گاز . چیلر

رهن و اجاره مستغلات جنت آباد ۱۳۹۳/۰۵/۲۶

۱۱۰ متر - زمین: ۱۷۰ متر ۲۰ ساله ; جنت آباد جنوبی خ باهنر پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۳/۰۵/۲۵

۶۸۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۷ ساله ; جنت آباد ۴باغ بن بس..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

مناسب شرکت و آموزشگاه - قابل تبدیل م. اداری

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۳/۰۴/۱۷

۷۰ متر - زمین: ۱۳۰ متر نوساز ; جنت آباد چهارباغ غربی ۱۶متری اول شمالی نب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

مناسب دفاتر و شرکتها

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۳/۰۴/۱۵

۶۸۰ متر - زمین: ۴۰۸ متر ۱۸ ساله ; جنت آباد جنوبی چهارباغ شرقی ۱۶متری اول شمالی..

امکانات: کولر . گاز

از طول بر اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جنت آباد ۱۳۹۳/۰۳/۱۹

۱۵۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۱۷ ساله ; جنت آباد شمالی شقایق می..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات