اجاره دفتر کار وزراء

رهن و اجاره مغازه / دفتر کار سند تجاری وزراء دیروز

۲۴۳ متر ۴ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; وزراء نبش خ ۳۷..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء دیروز

۱۴۰ متر ۵ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; وزرا بین خ نهم و یازدهم پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء دو روز قبل

۷۰ متر - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; وزراء نرسیده به بهشتی روبروی سین..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فلت

بازسازی- مناسب تجهیزات پزشکی

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مسکونی اداری وزراء سه روز قبل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; وزراء کوی سوم ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء چهار روز قبل

۲۶۴ متر ۶ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; وزراء خ هفتم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء شش روز قبل

۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; وزراء خ پنجم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

قسمتی از دفتر اجاره داده میشود

رهن و اجاره مستغلات / دفتر کار مناسب کار وزراء شش روز قبل

۱۲۱ متر - زمین: ۳۲۰ متر ۸ ساله ; وزراء خ خالد استان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء شش روز قبل

۱۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۳۵ ساله ; وزراء بین نهم ویازده..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

یک سالن منشی - بازسازی شده مدرن و بسیار شیک

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء شش روز قبل

۲۵۵ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; وزرا خ۹ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; وزراء خ دهم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; وزراء خ هشتم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

۱۳۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; وزراء نبش کوی شانزد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۷ ساله ; وزراء نبش خ یکم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

۱۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; وزراء خ بیستم پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سند تجاری وزراء ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

۲۴۳ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزراء نبش خ ۳۷ پلاک۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه / دفتر کار سند تجاری وزراء ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

۱۰۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; وزراء نرسیده به بهشتی روبروی سینما آزادی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . فلت

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

۱۷۰ متر - طبقه چهارم نوساز ; وزراء کوی شانزده..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . فلت

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۶ ساله ; وزراء خ خالد اسلامبولی خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تابلوخور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ ۲۰ ساله ; وزراء نبش خ یکم پشت سینما آز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; وزراء نبش کوی ۲۴..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; وزرا خ ۷ ..

امکانات: کولر . گاز

اسپیلت باز سازی

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۶ ساله ; وزراء خ هشتم واحد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

۲۵۴ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; وزرا خ۹ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

رهن و اجاره دفتر کار سند تجاری وزراء ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

۲۴۳ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزرا نبش خ ۳۷..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; وزراء خ دهم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۱۰ ساله ; وزراء نبش خ یکم برج س..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج . مبله

اجاره یکسال پیش دریافت میشود

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; وزراء کوی هجدهم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۹ ساله ; وزراء خ خالد اسلامبولی خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . تابلو خور

مناسب تمامی مشاغل

اجاره مستغلات / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

۱۸۰ متر - زمین: ۴۲۰ متر ۲۰ ساله ; وزراء کوی سوم پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ حیاط

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

۵۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; وزراء خ دهم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

۱۶۰ متر - طبقه دوم ۶ ساله ; وزراء خ شانزدهم..

امکانات: گاز . آسانسور . فن کوئل . پکیج . فلت . تابلو خور

۲پارکینگ

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

۱۰ متر - طبقه دوم ; آرژانتین خ وزراء کوی پنجم پل..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . مبله

مورد اجاره ۱ اتاق از واحد ۸۰متری ۳خوابه میباشد-اجاره فقط به دفتر وکالت-از سن بنا اطلاع نداشتند

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

۲۵۴ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; وزرا خ۹ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۲۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; وزراء خ هفتم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . ورودی مجزا

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; وزرا خ هفتم پلاک۲..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت

۸پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; وزراء خ یکم پلاک ..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲۳۹ متر ۷ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزراء کوی ششم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره مستغلات / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

۱۲۱ متر - زمین: ۳۰۰ متر ۸ ساله ; وزراء خ خالد استانبولی خ دوازدهم پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بصورت یکجا ----/۳۵م اجاره ---------/۲۰۰م ودیعه

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; وزراء جنب بیمارستان گان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; وزراء خ پنجم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه / دفتر کار سند تجاری وزراء ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

۲۴۳ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزراء نبش خ ۳۷..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۲۵۳ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; وزراء خ نهم ..

امکانات: شوفاژ . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۲۰ متر - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; وزراء خ سوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

مورد اجاره ۲۰متر ازیک واحد۹۰ متری

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۱۰ ساله ; وزراء نبش خ یکم برج س..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

اجاره یکسال پیش دریافت میشود

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

۱۱۵ متر ۵ خوابه - طبقه دوم ۳۵ ساله ; وزراء نبش خ پنجم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; وزراء کوی ۲۳ روبروی پارک ساعی..

امکانات: گاز . آسانسور . فن کوئل . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار سند تجاری وزراء ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۲۴۳ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزراء نبش خ ۳۷..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره ویلا / دفتر کار مسکونی اداری وزراء ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۱۸۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; وزراء خ هشتم ..

امکانات: آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم قدیمی ; وزرا خ یازدهم بن بست نیل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . مبله

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۱۴۹ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; وزراء نبش کوی ۲۵ پلاک ه..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مبله

لابی من-۲پارکینگ

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۱۲۵ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; وزراء نبش یازدهم پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۷۰ متر - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; وزرا نرسیده به بهشتی روبروی سین..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . فلت

جواز اداری و پزشکی

رهن و اجاره دفتر کار سند تجاری وزراء ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۲۴۳ متر ۴ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; وزراء نبش خ ۳۷..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; وزراء کوی ۲۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۲۳ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; وزراء خ هجدهم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

بامبلمان اداری اجاره داده میشود

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; وزراء کوی ۲۱ پلاک هن..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; وزراء خ هجدهم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

تماس از ۱۰تا ۱۷

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; وزراء کوی چهارم کوی ن..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; وزراء کوی چهارم کوی ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مناسب شرکت ها

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزراء بالاتر از ۳۷..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره دفتر کار سند تجاری وزراء ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۲۴۳ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزراء نبش خ ۳۷..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; وزراء خ بیستم پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

رهن و اجاره ویلا یک طبقه / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۱۸۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; وزراء انتهای خ دهم نبش ی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت

بازسازی شده

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; وزراء کوی پنجم پلاک ۲۵ طب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; وزراء کوی سوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۹۰ متر - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; وزرا نرسیده به بهشتی روبروی سین..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . فلت

مناسب تجهیزات پزشکی

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; وزراء نبش خ یکم ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . مبله

سانترال گاوصندوق

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۵ ساله ; وزراء روبروی کانون (انجمن ایران آمری..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

۲۰سال سابقه هواپیمائی-مناسب جهت دندانپزشکی و مطب

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; وزراء نبش ۳۷ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره ویلا دوبلکس / دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۵۵۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; وزراء خ یازدهم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۱۱۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; وزراء خ ۲۳ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۱۰۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; وزراء خ هجدهم پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; بهشتی خ یکم وزرا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; وزراء کوی چهارم کوی ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار سند تجاری وزراء ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۲۴۳ متر ۴ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; وزرا نبش خ ۳۷..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; وزراء خ هجدهم پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; وزرا خ۳ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

اجاره مستغلات / دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۱۳۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۰ ساله ; وزراء خ دهم کوی فرز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . مبله

رهن و اجاره آپارتمان برج / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; وزراء نبش خ یکم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

--/۱۰۰م ودیعه --/۲م اجاره مبله

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; آرژانتین خ وزراء خ ۲۱ پلاک..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ حیاط

رهن و اجاره مستغلات / دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

۱۳۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۰ ساله ; وزراء خ دهم کوی فرز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . مبله

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; وزراء کوی چهارم کوی ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۱۰ ساله ; وزرا جنب مسجد ولیعصر وپارک س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

۲۶۱ متر ۲ خوابه نوساز ; وزراء کوی یازد..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵واحد با هم

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; وزراءکوی ۴ کوی نا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار سند تجاری وزراء ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

۲۴۳ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; وزرا نبش خ ۳۷ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۱۰ ساله ; وزراء جنب مسجد ولیعصر و پارک ساعی بر..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . اسپلیت

۲آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; وزراء کوی پنجم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۱۵ ساله ; وزراء جنب مسجد ولیعصر و پارک ساعی بر..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . اسپلیت . مبله

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; وزراء کوی چهارم کوی ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; وزرا خ۱۸ واحد۶..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

باز سازی

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; وزراء خ هفتم ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; وزرا نبش خ سوم..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره مستغلات / دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

۸۷ متر - زمین: ۱,۲۰۰ متر ۱۲ ساله ; وزراء خ یازدهم..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر

در کل ۱۰پارکینگ و ۱۰ انباری- واحد ۱۴۳متری دوبلکس میباشد-از طول بر اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مستغلات / دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

۴۷۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۰ ساله ; وزرا خ دهم خ فرز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . مبله

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

۲۳۶ متر ۵ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; وزرا کوی یکم ..

امکانات: گاز . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزراء خ بیستم کوی گ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

پارکینگ و انباری مشاع میباشد

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; وزرا خ هجدهم پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; وزراء کوی سوم پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

مناسب مطب

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۶/۰۳/۰۱

۱۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; آرژانتین خ وزراء کوی بی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

با۳ پاکینگ

اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

۱۶۰ متر ۲ خوابه ۵ ساله ; وزراء خ شانزدهم پلاک ه..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

سند مسکونی:---/۱۲م اجاره

رهن و اجاره مستغلات / دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

۴۷۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۰ ساله ; وزرا خ ۱۰ خ فرزا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . مبله

رهن و اجاره مستغلات تفکیک نشده / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

زمین: ۳۹۴ متر نوساز ; وزراء خ ششم روبروی پله اول کوی دل افروز ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

۲۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۵ ساله ; وزراء خ هفتم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

۲۶۵ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; وزراء خ ۲۳ پلاک هنگ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

۱۸ ساله ; وزراء نبش خ یکم برج ست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

۱۷ ساله ; وزراء خ ۲۷ پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

مورد اجاره دواتاق از واحد ۲۰۰متری ۵خوابه میباشد- اجاره به مشاغل کم تردد

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

۲۰۶ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; وزراء کوی ششم کوی دل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۵/۱۰/۱۶

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; وزراء کوی چهارم کوی ن..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۷ ساله ; گاندی وزراء ساختمان..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . مبله

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

۲۷۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; وزراء خ ۲۱ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۲پارکینگ

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۵/۰۹/۰۴

۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; وزرا کوچه پنجم پلاک ۲۵ طب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . مبله

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; وزراء خ چهارم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

انباری داخل واحد- پارکینگ حیاط

رهن و اجاره دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

۱۳۸۰ متر ۶ خوابه - طبقه درکل نوساز ; وزرا خ۶روبروی پله اول ک دل افروز پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

درب ریموت

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار وزراء ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; وزراء کوچه ۲۰گلفام کوی گل پر ..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

- بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۵/۰۷/۱۸

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; وزراء خ ۲۰ پلاک هنگ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار وزراء ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; وزراء ک ۶ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کف لمینیت

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; وزراء بین بخارست و وزراء..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

مناسب دارالترجمه

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; وزراء بعداز کوی ۳۷..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; وزرا نرسیده به بهشتی روبروی سین..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۵/۰۵/۱۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه هشتم ۱۱ ساله ; وزرا نبش کوی یکم برج س..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۵/۰۵/۰۷

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; وزراء خ بیستم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

۱۱۵ متر ۵ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; وزراء نبش خ پنجم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

نیمه مبله

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۵/۰۴/۱۴

۱۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; وزراء کوی شانزده..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت . مبله . دوربین مداربسته . هواساز . مسترروم

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۵/۰۴/۰۶

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; وزراء کوی چهارم کوی ن..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۵/۰۳/۰۶

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; وزراء کوی شانزده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار سند تجاری وزراء ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

۳۸۴ متر - طبقه چهارم نوساز ; بهشتی بین وزرا و بخارست بر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

۹پارکینگ سندی

رهن و اجاره دفتر کار وزراء ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

۱۱۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; وزرا خ ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

بازسازی- ۱۰۰متر تراس

رهن و اجاره دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; وزراء خ ۵ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

یک واحد ۸۵ متری هم موجود می باشد - قابل تبدیل ۱۰۰م.ت پیش ۳م.ت اجاره آبدارخانه آیفون تصوی

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۵/۰۲/۰۴

۱۰۵ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; وزرا خ ۱۸ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۵/۰۱/۱۹

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; وزرا نبش کوی اول برج ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

۸۰ متر ۲ خوابه نوساز ; وزرا کوی شانزدهم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

سند اداری و موقعیت اداری

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار وزراء ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; وزراء خ پنجم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

- -

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۴/۱۲/۰۴

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; وزراء خ هفتم ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

پارکینگ مشاع

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; وزرا پایین تراز کوی هشتم پ..

امکانات: شوفاژ . گاز . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

۱۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲۷ ساله ; وزرا بعدازخ ۳۷پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; وزراء خ سیزدهم پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر

رهن و اجاره مستغلات / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

۱۸۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۲۵ ساله ; وزراء دهم نبش ک یحی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بازسازی-۳۰متر زیر زمین -

رهن و اجاره دفتر کار وزراء ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; وزرا نرسیده به بهشتی روبروی سین..

امکانات: گاز . آسانسور

بازسازی شده - مبلغ ودیعه از ۳۰ تا ۵۰ م ت قابل تغییر است 

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; وزراء کوی هجدهم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

مسکونی --/۴۰م ودیعه ۲/۵۰۰م اجاره

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; وزرا خ ۱۰ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۴/۱۰/۰۳

۱۴۵ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; وزراء ک ۲۳ جنب سفارت است..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار مسکونی اداری وزراء ۱۳۹۴/۰۹/۲۵

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; وزراء کوی ۱۶ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

اداری :---/۵م----/۴۰م

رهن و اجاره دفتر کار سند تجاری وزراء ۱۳۹۴/۰۹/۲۲

۲۴۳ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزراء نبش خ ۳۷..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۴/۰۹/۱۶

۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; وزرا کوچه پنجم پلاک ۲۵ طب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۴/۰۹/۰۱

۷۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; وزراء خ شانزدهم..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; وزراء خالد جنب سینماآزاد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۴/۰۸/۰۵

۲۶۰ متر ۷ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; وزراء نبش خ۳۴ ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۴/۰۷/۱۸

۱۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; وزراء بعد از خ ۳۷..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

قابل تبدیل تا ---/۵۰ م

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ; وزراء نبش کوی یکم برج س..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت

از سن بنا و تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری وزراء ۱۳۹۴/۰۶/۱۰

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم قدیمی ; وزراء نبش کوی سوم طبقه فوقانی رستوران جوجه برش..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

رهن و اجاره ویلا / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

۱۸۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۳۰ ساله ; وزراء کوی هشت متری زمانی نبش کو..

امکانات: گاز . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار وزراء ۱۳۹۴/۰۵/۲۱

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; وزرا خ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

مسکونی اداری-به پزشک اجاره داده میشود-قابل تبدیل ، ،درب ریموت ،

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۴/۰۵/۰۸

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه ۹ ۱۰ ساله ; وزراء نبش خ یکم برج س..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۴/۰۵/۰۱

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; وزراء خ یکم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

یا۶۰۰---/۸۰م

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۴/۰۴/۲۴

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; وزراء خ ۲۷ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

ورودی مستقل

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۴/۰۴/۲۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۶ ساله ; وزرا کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۴/۰۴/۱۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; وزراء کوی ششم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۴/۰۴/۱۵

۲۳ متر - طبقه اول قدیمی ; وزراء خ پانزدهم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

اجاره فقط به پزشک

رهن و اجاره دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۴/۰۴/۱۴

۲۱۵ متر ۴ خوابه - طبقه همکف ۳ ساله ; وزرا خ ۱۹ پلاک ۱۰ واحد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۴/۰۴/۰۲

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; وزراء خ ششم پلاک هن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مسکونی اداری وزراء ۱۳۹۴/۰۴/۰۱

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; وزراء خ ششم پلاک هن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۴/۰۳/۲۳

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; وزراء نبش کوی یکم برج ست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۴/۰۳/۲۳

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; وزراء کوی بیستم..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۴/۰۲/۲۸

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; وزراء خ هجدهم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره دفتر کار مناسب کار وزراء ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

۲۱۵ متر ۴ خوابه - طبقه درکل ۳ ساله ; وزرا خ ۱۹ پلاک ۱۰ واحد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

اجاره ۱ واحد ۱۰۹ با سند اداری و ۱ واحد ۱۰۶ متری با موقعیت اداری با هم

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

اجاره

وزراء

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه