ایران فایل اسکان

اجاره دفتر کار مفتح جنوبی

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; هفت تیر خ مفتح جنوبی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

۱۳۰ متر ۵ خوابه - طبقه پنجم ۲۰ ساله ; مفتح جنوبی نرسیده به سم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; مفتح جنوبی روبروی دانشگاه تربیت معل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; مفتح جنوبی کوی نی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

واحد نمی دانست

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مفتح جنوبی جنب ایستگاه دروازه د..

امکانات: کولر . گاز . فلت

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مفتح جنوبی جنب ایستگاه دروازه د..

امکانات: کولر . گاز . فلت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; مفتح جنوبی دروازه دولت پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲اتاق ۱۰ و۱۶متری

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۱۴۲ متر ۶ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; مفتح جنوبی تقاطع خ سمیه پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۲۸ متر - طبقه دوم ۱۵ ساله ; مفتح جنوبی ایستگاه دروازه دولت ساخ..

امکانات: کولر . گاز . فلت

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; مفتح شمالی پایین تر از پمپ بنزین نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; مفتح جنوبی خ سمیه روبروی بانک س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; هفت تیر خ مفتح جنوبی کوی ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; مفتح جنوبی کوی همر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; مفتح جنوبی خ وراوینی خ زیرک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; مفتح جنوبی سمت راست کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۲۷۸ متر - زمین: ۴۳۰ متر ۳۰ ساله ; مفتح جنوبی بین طالقانی و سمیه روبروی هتل..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده . دوربین مداربسته

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

۶۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; هفت تیر خ مفتح جنوبی نرسیده به ورزشگاه شیر..

امکانات: برق ۳ فاز . آب و برق

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

۱۱ متر - طبقه دوم ۳۰ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . آب و برق

اجاره به تعمیرات مانتو

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دروازه دولت خ مفتح جن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; مفتح خ سمیه روبروی بانک سپه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مفتح جنوبی کوی جار پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی کوی سعید..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی خ و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

۱۹۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; مفتح جنوبی بین طالقانی و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; هفت تیر خ مفتح جنوبی بن بس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; مفتح جنوبی خیابان ورز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; هفت تیر نرسیده به مترو خ مفتح جنوبی کوی ن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۲/۲۳

۲۶۸ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مفتح جنوبی پایین تراز سمیه کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید از شنبه تا چهار شنبه از ساعت ۸صبح تا ۴بعداظهر

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; مفتح جنوبی نرسیده به پمپ ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

۱۳۰ متر ۶ خوابه - طبقه پنجم ۳۰ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی بالاتر از سمیه نب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . دوربین مداربسته

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; هفت تیر خ مفتح جنوبی نرسیده به ورزشگاه شیرود..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

۱۲ ساله ; هفت تیر ابتدای مفتح جنوبی بن بست رضوی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

۱۴۸ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی نبش کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

۳۰۰ متر ۱۱ خوابه - طبقه درکل قدیمی ; مفتح جنوبی بین طالقانی و سمیه روبروی..

امکانات: کولر . گاز . درب ضد سرقت . دوربین مداربسته

بصورت جداگانه نیز اجاره داده میشود-یک واحد۳۰۰متری شامل یک واحد۲۴۰متری+۶۰متری میباشد پارکینگ حیاط

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۹/۰۴

۱۸۳ متر ۷ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; مفتح جنوبی پایینتراز تخت طاووس ک مرزبان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . مبله

کامل

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; مفتح جنوبی تقاطع سمیه روبروی درب هتل مارلیک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

۱۰ متر - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی نبش کوی جار پل..

امکانات: شوفاژ . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; مفتح جنوبی خ همراه کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; مفتح جنوبی شهید همراه پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۷/۰۴

۶ متر - طبقه دوم ۱۵ ساله ; هفت تیر خ مفتح جنوبی روبروی دلستر بهنوش کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

مورد اجاره یک اتاق از واحد ۱۰۰متری ۳خوابه میباشد-۲اتاق پارتیشن بندی شده است

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی کوی صارم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۵/۱۳

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; هفت تیر خ مفتح جنوبی خ ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۴/۲۳

۵۴۰ متر ۶ خوابه - طبقه درکل ۲۸ ساله ; مفتح خ دوست محمد..

امکانات: کولر . پکیج

۳ط ۱۸۰متری باز سازی

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مفتح شمالی روبروی ملا..

امکانات: گاز . پکیج

ت.ت/برق ۳فاز

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۱/۲۵

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; مفتح کوی درفش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . مبله . برق ۳ فاز

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۱۲/۲۷

۲۵۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۲۵ ساله ; مفتح جنوبی خ ورزنده نبش ملک ال..

امکانات: پکیج

دارای ۲۵۰ متر در ۲ط و نیم 

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۱۲/۰۹

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی خ ورزنده ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۱۲/۰۹

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳۰ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی بعد از سمیه نبش کوی ثاقب جنب ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده . دوربین مداربسته

شبکه سانترال -

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

۴۲۰ متر - زمین: ۰ متر قدیمی ; هفت تیر خ مفتح جنوبی نرسیده به ورزشگاه شیرو..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط-از مساحت زمین اطلاع نداشتند

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

۸۵۰ متر ۱۷ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; مفتح شمالی ک پمپ بنزین ک ..

امکانات: گاز . پکیج

دارای ۳واحد ۲۴۰ متری + ۱ واحد ۱۳۰ متری - قابل تبدیل

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

۱۱۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; مفتح جنوبی خ سمیه نرسیده به خ ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۱۰/۰۹

۵۳۴ متر ۸ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; مفتح جنوبی نرسیده به ورزشگاه شیرود..

امکانات: گاز

دارای ۲ واحد ۱۶۰ متری ۲ خ موقعیت اداری + ۱واحد ۱۳۰ متری ۲ خ سند اداری + ۶۰ متر تجاری + ۲۴ زیرزمین

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; مفتح شمالی ۴راه زهره..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

۹۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; مفتح شمالی بین میرعماد و مف..

امکانات: آسانسور . فن کوئل . اسپلیت . باز سازی شده

۴۰ متر انباری - قابل تبدیل

فروش اجاره رهن دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

۷۱ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۸ ساله ; مفتح شمالی پایین تر از چهارراه زهره نبش کوچه مشی..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۷/۱۱

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; هفت تیر خ مفتح جنوبی ک جار مجتمع تجاری ..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

اجاره فقط به صنف پخش مانتو-در ۲بلوک

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۷/۰۵

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; مفتح شمالی کوچه مر..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۶/۲۶

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سمیه خ مفتح جنوبی فرش ایران پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۶/۱۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; هفت تیر خ مفتح جنوبی کوی صارم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

۷۱ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۸ ساله ; مفتح شمالی پایین تر از چهارراه زهره نبش کوچه مشی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۵/۰۵

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; مفتح جنوبی خ ورزنده خ ملک الشعرای بهار ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۳/۱۷

۱۷۹ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; مفتح جنوبی پائین تر از مطهری کوی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی مفتح جنوبی نرسیده به زیرگذ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی کوی رضو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فقط اجاره به تولیدی مانتو-۹ مترانباری

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۳/۱۱/۱۳

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; مفتح جنوبی پایین تر از ۴ راه سمیه خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۳/۰۹/۲۴

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مفتح جنوبی کوی عطارد سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

در کل ۲۴ واحد

رهن و اجاره مغازه/دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۳/۰۹/۲۳

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; مفتح جنوبی بین طالقانی و ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آب و برق

باکمیسیون کامل-واحد۹۵متری:۱/۵۰۰---/۵۰م-۲دهنه مغازه۲۷۵متری:۲۵م----/۲۰۰م(بر۱۲و ارتفاع ۶)

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۳/۰۹/۱۶

۱۵۶ متر ۵ خوابه - طبقه سوم ۲۶ ساله ; مفتح جنوبی ضلع جنوبی شیرودی بازارچ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۳/۰۹/۰۵

۱۱۵ متر - زمین: ۳۳۰ متر نوساز ; مفتح جنوبی خ طالقانی کوی مع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳طبقه مشاعات

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۳/۰۸/۱۰

۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; هفت تیر خ مفتح جنوبی خ ور..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; مفتح جنوبی کوی نی..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۳/۰۶/۲۳

۸۰۰ متر - طبقه درکل ۲۵ ساله ; مفتح تقاطع طالقانی نبش معیر..

امکانات: کولر . گاز . فلت

۴واحد ۲۰۰متری مناسب بانک و موسسات مالی و رستوران

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۳/۰۶/۱۸

۱۳۰ متر ۵ خوابه - طبقه پنجم ۳۵ ساله ; مفتح جنوبی خ هفت تیر چهارراه سمیه سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

جواز تولیدی پوشاک

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۳/۰۶/۰۶

۱۸۸ متر ۶ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; مفتح شمالی بالاتر ازمیدان هفت تیر ن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . تهویه مطبوع

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۳/۰۵/۲۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; هفت تیر خ مفتح جنوبی خ ورزنده ضلع جنوبی باشگاه شه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فقط به مشاغل مجاز شهرداری

رهن و اجاره دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۳/۰۳/۲۵

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; مفتح جنوبی خ نیک ساخ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات