اجاره دفتر کار مفتح جنوبی

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

۱۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم ۳۵ ساله ; مفتح جنوبی خ هفت تیر چهارراه سم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

۲۶۳ متر ۶ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; مفتح جنوبی بالاترازسمیه پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مسکونی اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; هفت تیر خ مفتح جنوبی کوی جار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بدون ودیعه

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; مفتح جنوبی روبروی دانشگاه تربیت معل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

۱۲ متر - طبقه دوم ۴۰ ساله ; هفت تیر خ مفتح جنوبی طبقه فوقانی کبابی ..

امکانات: کولر . گاز . فلت

موقعیت تجاری

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

۲۶۰ متر ۵ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; مفتح جنوبی بین طالقانی و سمیه روبروی هتل..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده . دوربین مداربسته

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; مفتح جنوبی تقاطع سمیه روبروی درب هتل مارلیک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; هفت تیر خ مفتح جنوبی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

۱۳۰ متر ۵ خوابه - طبقه پنجم ۲۰ ساله ; مفتح جنوبی نرسیده به سم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; مفتح جنوبی کوی نی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

واحد نمی دانست

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مفتح جنوبی جنب ایستگاه دروازه د..

امکانات: کولر . گاز . فلت

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مفتح جنوبی جنب ایستگاه دروازه د..

امکانات: کولر . گاز . فلت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; مفتح جنوبی دروازه دولت پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲اتاق ۱۰ و۱۶متری

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۱۴۲ متر ۶ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; مفتح جنوبی تقاطع خ سمیه پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۲۸ متر - طبقه دوم ۱۵ ساله ; مفتح جنوبی ایستگاه دروازه دولت ساخ..

امکانات: کولر . گاز . فلت

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; مفتح شمالی پایین تر از پمپ بنزین نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; مفتح جنوبی خ سمیه روبروی بانک س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; هفت تیر خ مفتح جنوبی کوی ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; مفتح جنوبی کوی همر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; مفتح جنوبی خ وراوینی خ زیرک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; مفتح جنوبی سمت راست کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار سند تجاری مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

۶۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; هفت تیر خ مفتح جنوبی نرسیده به ورزشگاه شیر..

امکانات: برق ۳ فاز . آب و برق

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار سند تجاری مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

۱۱ متر - طبقه دوم ۳۰ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . آب و برق

اجاره به تعمیرات مانتو

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دروازه دولت خ مفتح جن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; مفتح خ سمیه روبروی بانک سپه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مفتح جنوبی کوی جار پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی کوی سعید..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی خ و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سند تجاری مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

۱۹۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; مفتح جنوبی بین طالقانی و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; هفت تیر خ مفتح جنوبی بن بس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; مفتح جنوبی خیابان ورز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; هفت تیر نرسیده به مترو خ مفتح جنوبی کوی ن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۲/۲۳

۲۶۸ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مفتح جنوبی پایین تراز سمیه کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید از شنبه تا چهار شنبه از ساعت ۸صبح تا ۴بعداظهر

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; مفتح جنوبی نرسیده به پمپ ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; هفت تیر خ مفتح جنوبی نرسیده به ورزشگاه شیرود..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

۱۳۰ متر ۶ خوابه - طبقه پنجم ۳۰ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی بالاتر از سمیه نب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . دوربین مداربسته

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

۱۲ ساله ; هفت تیر ابتدای مفتح جنوبی بن بست رضوی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مسکونی اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

۱۴۸ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی نبش کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

۳۰۰ متر ۹ خوابه قدیمی ; مفتح جنوبی بین طالقانی و سمیه روبروی..

امکانات: کولر . گاز . درب ضد سرقت . دوربین مداربسته

بصورت جداگانه نیز اجاره داده میشود-یک واحد۳۰۰متری شامل یک واحد۲۴۰متری+۶۰متری میباشد پارکینگ حیاط

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۹/۰۴

۱۸۳ متر ۷ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; مفتح جنوبی پایینتراز تخت طاووس ک مرزبان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . مبله

کامل

رهن و اجاره دفتر کار سند تجاری مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

۱۰ متر - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی نبش کوی جار پل..

امکانات: شوفاژ . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; مفتح جنوبی خ همراه کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; مفتح جنوبی شهید همراه پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۷/۰۴

۶ متر - طبقه دوم ۱۵ ساله ; هفت تیر خ مفتح جنوبی روبروی دلستر بهنوش کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

مورد اجاره یک اتاق از واحد ۱۰۰متری ۳خوابه میباشد-۲اتاق پارتیشن بندی شده است

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی کوی صارم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۵/۱۳

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; هفت تیر خ مفتح جنوبی خ ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۴/۲۳

۵۴۰ متر ۶ خوابه - طبقه درکل ۲۸ ساله ; مفتح خ دوست محمد..

امکانات: کولر . پکیج

۳ط ۱۸۰متری باز سازی

رهن و اجاره دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مفتح شمالی روبروی ملا..

امکانات: گاز . پکیج

ت.ت/برق ۳فاز

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۵/۰۱/۲۵

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; مفتح کوی درفش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . مبله . برق ۳ فاز

رهن و اجاره مستغلات / دفتر کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۱۲/۲۷

۲۵۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۲۵ ساله ; مفتح جنوبی خ ورزنده نبش ملک ال..

امکانات: پکیج

دارای ۲۵۰ متر در ۲ط و نیم 

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۱۲/۰۹

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳۰ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی بعد از سمیه نبش کوی ثاقب جنب ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده . دوربین مداربسته

شبکه سانترال -

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۱۲/۰۹

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی خ ورزنده ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره مستغلات / دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

۴۲۰ متر - زمین: ۰ متر قدیمی ; هفت تیر خ مفتح جنوبی نرسیده به ورزشگاه شیرو..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط-از مساحت زمین اطلاع نداشتند

رهن و اجاره دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

۸۵۰ متر ۱۷ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; مفتح شمالی ک پمپ بنزین ک ..

امکانات: گاز . پکیج

دارای ۳واحد ۲۴۰ متری + ۱ واحد ۱۳۰ متری - قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

۱۱۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; مفتح جنوبی خ سمیه نرسیده به خ ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اجاره دفتر کار سند اداری-تجاری مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۱۰/۰۹

۵۳۴ متر ۸ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; مفتح جنوبی نرسیده به ورزشگاه شیرود..

امکانات: گاز

دارای ۲ واحد ۱۶۰ متری ۲ خ موقعیت اداری + ۱واحد ۱۳۰ متری ۲ خ سند اداری + ۶۰ متر تجاری + ۲۴ زیرزمین

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; مفتح شمالی ۴راه زهره..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

۹۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; مفتح شمالی بین میرعماد و مف..

امکانات: آسانسور . فن کوئل . اسپلیت . باز سازی شده

۴۰ متر انباری - قابل تبدیل

فروش اجاره رهن دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

۷۱ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۸ ساله ; مفتح شمالی پایین تر از چهارراه زهره نبش کوچه مشی..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۷/۱۱

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; هفت تیر خ مفتح جنوبی ک جار مجتمع تجاری ..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

اجاره فقط به صنف پخش مانتو-در ۲بلوک

رهن و اجاره دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۷/۰۵

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; مفتح شمالی کوچه مر..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۶/۲۶

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سمیه خ مفتح جنوبی فرش ایران پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۶/۱۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; هفت تیر خ مفتح جنوبی کوی صارم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

۷۱ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۸ ساله ; مفتح شمالی پایین تر از چهارراه زهره نبش کوچه مشی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۵/۰۵

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; مفتح جنوبی خ ورزنده خ ملک الشعرای بهار ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۳/۱۷

۱۷۹ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; مفتح جنوبی پائین تر از مطهری کوی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی مفتح جنوبی نرسیده به زیرگذ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی کوی رضو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فقط اجاره به تولیدی مانتو-۹ مترانباری

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۳/۱۱/۱۳

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; مفتح جنوبی پایین تر از ۴ راه سمیه خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۳/۰۹/۲۴

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مفتح جنوبی کوی عطارد سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

در کل ۲۴ واحد

رهن و اجاره مغازه / دفتر کار سند اداری مفتح جنوبی ۱۳۹۳/۰۹/۲۳

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; مفتح جنوبی بین طالقانی و ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آب و برق

باکمیسیون کامل-واحد۹۵متری:۱/۵۰۰---/۵۰م-۲دهنه مغازه۲۷۵متری:۲۵م----/۲۰۰م(بر۱۲و ارتفاع ۶)

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۳/۰۹/۱۶

۱۵۶ متر ۵ خوابه - طبقه سوم ۲۶ ساله ; مفتح جنوبی ضلع جنوبی شیرودی بازارچ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مستغلات تفکیک نشده / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۳/۰۹/۰۵

۱۱۵ متر - زمین: ۳۳۰ متر نوساز ; مفتح جنوبی خ طالقانی کوی مع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳طبقه مشاعات

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۳/۰۸/۱۰

۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; هفت تیر خ مفتح جنوبی خ ور..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مفتح جنوبی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; مفتح جنوبی کوی نی..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

اجاره

مفتح جنوبی

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه