ایران فایل اسکان

اجاره آپارتمان شهرک غرب

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب امروز

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهرک غرب فاز۲ خ هرمزان کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲ انباری- بازدید ۶ تا ۷ بعدازظهر

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب دیروز

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا خ سعدی کوی ناخ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب دیروز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; شهرک غرب خ درختی کوی شهید ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب دیروز

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ حسن سیف خ۱۸ شرقی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۵۰ متر باغچه و آلاچیق مشاع

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب دیروز

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شهرک غرب دادمان روبروی فاز۳ کوی صدف مروار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب سه روز قبل

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا خ شکوفان یکم نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . روف گاردن . سالن اجتماعات

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب سه روز قبل

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرک غرب فاز ۲ خ پیروزان جنوبی کوی دوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب سه روز قبل

۲۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; شهرک غرب تقاطع بلوار دادمان خ ایران زمین ..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر . لابی

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب سه روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شهرک غرب خ درختی خ ث..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

اجاره هم به ایران هم به خارجی

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب سه روز قبل

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ شفق کوچه افتاب پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب چهار روز قبل

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهرک غرب خ مطهری ۱۰ متری بوست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب چهار روز قبل

۲۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شهرک غرب فاز ۴ خ زرافشان شمالی کوی سوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب چهار روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شهرک غرب بلواردادمان ارغوان غربی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب چهار روز قبل

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; شهرک غرب فاز ۴ خ گل آرای جنوبی کوی سوم ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب پنج روز قبل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ طاهرخانی ولیعص..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب پنج روز قبل

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ هرمزان نبش سروش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲انباری

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب پنج روز قبل

۲۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; شهرک غرب خ هرمزان ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۴پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب شش روز قبل

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; شهرک غرب بلواردادمان بلواردرختی کوی ثقفی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب شش روز قبل

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; شهرک غرب فاز ۲ خ هرمزان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب شش روز قبل

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۲۵ ۱۵ ساله ; شهرک غرب خ هرمزان پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب شش روز قبل

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۲ ۸ ساله ; شهرک غرب فاز یکم مجتمع..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب شش روز قبل

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا خ سعدی کوی ناخدا محت..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب شش روز قبل

۲۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب فاز ۴ خ یازد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب یک هفته قبل

۲۰۸ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شهرک غرب بلوار درختی خ ثقفی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب یک هفته قبل

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; شهرک غرب فاز ۲ خ هرمزان کوی چهارم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

یا ---/۴م---/۷۰م

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب یک هفته قبل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; شهرک غرب خ خوردین خ توحید..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب یک هفته قبل

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهرک غرب فاز پنج خ ۹ گذر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; شهرک غرب فاز۶ گل افشان شمالی خ دوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۵پله به پایین

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۳۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; شهرک غرب فاز ۴ خ زرافشان پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۳ ۳ ساله ; شهرک غرب خ کوهستان برج کوهستان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

اجاره به خارجی

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهرک غرب انتهای دادمان جنب پژوهشگاه نیرو ارغوان غربی س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شهرک غرب خ ایران زمین خ گلستا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

یا ---/۵۵۰م رهن کامل-از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شهرک غرب ارغوان غربی بلوک..

امکانات: کولر . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; شهرک غرب بلواردادمان خ معراج ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی طبقه دوم

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شهرک غرب بلوار نورانی روبروی ورزشگا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شهرک غرب بلوارفرحزادی پرستو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; شهرک غرب خ دادمان خ درختی بوستان د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قابل تبدیل به رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهرک غرب خ سپهر گلبرگ ۱ خ لطفی کرد..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; شهرک غرب تقاطع بلوار دریا و فرحزادی بوستان دوم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده . دوربین مداربسته

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۲۷۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شهرک غرب خ زرافشان کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲بالکن

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۱۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۸ قدیمی ; شهرک غرب خ سیف برجه..

امکانات: گاز . آسانسور . فن کوئل . لابی . مسترروم

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; شهرک غرب سپهر گلها خ گلهای سوم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلواردادمان ۱۲متری..

امکانات: شوفاژ . گاز . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان خ درختی خ ثقفی خ مهر..

امکانات: شوفاژ . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۸متر فضای سبز

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان خ فخارمقدم گلبرگ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

قابل تبدیل تا --/۳۰۰م رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شهرک غرب پونک باختری ۲۰متری گلها کوی سوم شرقی قطعه دوم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شهرک غرب فلامک شمالی خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

تخلیه اول مرداد

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم ۲۰ ساله ; شهرک غرب ایران شمالی مجتمع مسکو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . لابی

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۳ ساله ; شهرک غرب فاز ۲ خ هرمزان کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شهرک غرب فاز ۵ خ پنجم گذر مهر پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; شهرک غرب بلوار پاکنژاد نرسیده به چهارراه سرو ۱۸متری مط..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . لابی

فقط زوج

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۲۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهرک غرب فاز ۲ خ پیروزان جنوبی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۲۸۸ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شهرک غرب فاز ۲ خ هرمزان برج نگین ..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . هواساز

۲خ مستر -مبله-به ایرانی اجاره داده میشود

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهرک غرب سپهر خ ایمان کوی ششم..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهرک غرب بلوارفرحزادی خ حافظی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شهرک غرب فاز ۷ خ توحید یکم پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

جهت بازدید هماهنگی با آقای پورعابدی ۰۹۱۲۲۳۹۳۱۹۰ از ساعت ۱۷ الی ۱۹

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۳۰ متر ۲ خوابه ۱۰ ساله ; شهرک غرب خ فلامک کوی یکم پلاک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . مسترروم

رهن و اجاره دفتر کار شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۸۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی بالاتر از پل نیایش روبر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اجاره پاره وقت باهماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شهرک غرب بلوارفرحزادی بالاترازمیدان کتاب گلب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; شهرک غرب میدان کتاب خ کوهستان خ میثاق کوی یکم غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲کله

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوارفرحزادی خ ایمان زاده روبروی خ تبرک ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ طاهرخانی خ میلاد یکم غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شهرک غرب میدان کتاب خ طاهر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; شهرک غرب فاز۷ توحیدس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۸پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۲۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ حسن سیف ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

پارکینگ در حیاط

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شهرک غرب خ زرافشان شمالی کوی دهم پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۱۳۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهرک غرب فخارمقدم گلبرگ چهار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

سوم سندی

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۲۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهرک غرب خ توحید چهارراه مسج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

دوبلکس

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۵ ساله ; شهرک غرب فاز۴ زرافشان شمالی روبروی کوی ه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۲۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شهرک غرب فاز۳ حسن سیف خ چ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب دادمان خ گل افشان شمالی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰مترانباری

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; شهرک غرب خ دادمان خ شفق خ چش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا بین فرحزادی و پاکنژاد خ سعدی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره فقط به زوج

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا خ شفق مجتمع مسکونی شقایق پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اجاره یکسال پیش دریافت میگردد

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان خ جهاد روبروی پمپ ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فاقد آسانسور

نیمه مبله

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; شهرک غرب بلواردریا خ سعدی کوی نا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب زرافشان جنو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهرک غرب بلوار دریا خ رامشه جنوبی خ توحید پنجم ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . روف گاردن . سالن اجتماعات

اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۱۹۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهرک غرب هرمزان ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

یا ۲۰۰م ودیعه ۱۶م اجاره

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۵ ساله ; شهرک غرب خ زرافشان شمالی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت

ورودی مستقل

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهرک غرب میدان صنعت خ درخشان خ زرافشان ساخ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . اسپلیت . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۲ ۸ ساله ; شهرک غرب فاز۱ مجتمع ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آنتن مرکزی . چیلر . پکیج

لابی من

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; شهرک غرب فاز یک نبش خ خوردین پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . مبله

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; شهرک غرب خ سپهر بین درختی و یا..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; شهرک غرب بلواردریا خ شفق پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲پارکینگ و انباری

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرک غرب بلوار دادمان گل آرای جنوبی خ دوم غر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شهرک غرب فاز۵ سیمای ایران کوی سوم پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدید با هماهنگی۰۹۱۲۳۸۴۰۸۴۷

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شهرک غرب خ دادمان خ سپهر خ گله..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید ازساعت۱۶

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۹۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; شهرک غرب فاز۳ مجتمع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شهرک غرب ایوانک غرب فاز ۶ خ گل افشان شمالی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شهرک غرب بلوار درختی خ نو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرک غرب فخارمقدم کوی بنفشه پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شهرک غرب فاز یک خ ایران زمین مجتمع سینا بلو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . مبله

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شهرک غرب فاز یک خ مهستان کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲انباری

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شهرک غرب خ دادمان خ ۱۲متری گلها خ گل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدید از ساعت ۱۶ الی ۱۹

اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; شهرک غرب فاز یک خ ایران زمین خ گلستان جنوب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

اجاره ۳ماهه- اجاره ۳ماه پیش دریافت میگردد

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شهرک غرب فاز۴ فلامک شمالی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۵ ساله ; شهرک غرب فاز ۲ خ هرمزان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲تراس

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۲۰۸ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شهرک غرب خ درختی کوی سق..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; شهرک غرب طاهرخانی بن بست فرهنگیان ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شهرک غرب روبروی اریکه ایرانیان پل..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . دوربین مداربسته

۴ تا بالکن

اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان خ میلاد پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; شهرک غرب فاز۲ خ هرمزان پیروزان جنوب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; شهرک غرب بلواردادمان ارغوا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۶ ۳۰ ساله ; شهرک غرب خ صدف برج هرمزا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر

بازسازی

اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم ۲۰ ساله ; شهرک غرب ایران زمین مجموعه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; شهرک غرب خ سپهر خ گلبرگ سوم..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . فن کوئل . اسپلیت

لابی من- ۱۳۵متری:(---/۲۲۰م رهن کامل)- ۷۰متری:(---/۱۴۰م رهن کامل)-قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; شهرک غرب خ فلامک جنوبی خ گلبانگ خ دانش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

در کل ۸ واحد-اجاره به صورت ۶ماهه گرفته میشود

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۱۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب گلستان جنوبی روبروی زمین تنیس خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳بالکن-مورد تک واحدی

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا خ مطهری شمالی خ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; شهرک غرب طاهرخانی خ پرستو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

تخلیه ۳/۱/

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۲۸۸ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شهرک غرب فاز۲ خ هرمزا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شهرک غرب خ حافظی سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۱۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شهرک غرب فاز ۴ (هفدهم خوارزم) خ شهید جلیل (گل آرای جنو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۶۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهرک غرب خ هرمزان کوی چهارم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی-

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهرک غرب فاز۳ نبش کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۲ ۹ ساله ; شهرک غرب فازا-مجتمع مهستان-برج ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شهرک غرب فاز ۳ نبش خ شان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب فرحزادی سپ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شهرک غرب خ دادمان گل آرای جنوبی د..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; شهرک غرب سپهر خ درختی گلبرگ ۲ نبش شهید ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۷۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهرک غرب دادمان خ شفق کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ فلامک شمالی خ پا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; شهرک غرب سپهر درختی ث..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شهرک غرب فاز ۵ خ سیمای ایران کو..

امکانات: شوفاژ . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; شهرک غرب بلوار درختی خ گلستان دوم پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهرک غرب خ درختی کوی ث..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شهرک غرب فاز ۴ خ فلامک شمالی خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم ۱۲ ساله ; شهرک غرب ایران زمین ساختمانهای..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

ترجیحا بصورت ۲خواب اجاره داده میشود-اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; شهرک غرب فاز۴ خ خوارزم کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شهرک غرب برج هرمزان دوم پلاک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان ارغوان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۶۵ متر ۱ خوابه ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ مهستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان خ ایران کوی د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

در۶بلوک

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهرک غرب سپهر گلبرگ دوم کوی رضایی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلواردریا مطهری شمال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

باکمیسیون کامل

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا خ مطهری جنوبی کوی مطهر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۲۰۸ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شهرک غرب خ درختی کوی ث..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب پیروزان جنوبی نبش یکم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شهرک غرب فاز۴ فلامک شمالی کوی دوم گذر ارد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; شهرک غرب خ حسن سیف کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شهرک غرب خ دادمان روبروی حسن سیف کوی صدف مر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

کلیدنخورده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شهرک غرب دادمان معر..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شهرک غرب خ معراج هش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۰مترانباری

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شهرک غرب خ درختی کوی ثقفی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; شهرک غرب بلواردادمان خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره به زوج

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهرک غرب فاز پنجم خ سیمای ایران خ یازدهم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

در کل ۵ واحد

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شهرک غرب فاز ۴ خ فلامک شمالی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرک غرب خ فخاری مقدم خ گلستا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۲مترانباری-۲کله-تبدیل تا ---/۱۰م

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرک غرب بلواردریا خ مطهری شمالی مر..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . روف گاردن . مسترروم

مستر-۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهرک غرب فاز۴فلامک کوی ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . فن کوئل . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلواردادمان خ بوستان کوی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شهرک غرب بلواردرختی گلستان..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . روف گاردن . سالن اجتماعات . لابی

۲لاین آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرک غرب بلواردریا خ شفق خ مطهری جنو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرک غرب توحید پنجم پلاک ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۶ ۳۰ ساله ; شهرک غرب خ صدف برج هرمزان..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر . باز سازی شده

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; شهرک غرب خ شهید دادمان نرسیده به پل یاد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; شهرک غرب خ گلستان جنوبی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

بصورت روزانه نیز اجاره داده میشود:(۴۰۰هزار تومان)

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۲۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهرک غرب ایران زمین پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهرک غرب فاز یک ک مهس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شهرک غرب میدان صنعت بلوارفرحزادی خ ایثارگران ش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۲بالکن

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهر غرب سپهر خ جهاد نبش کوی هفتم پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۲ ; شهرک غرب فازیک مجتمع..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . پکیج

اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۱۲۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شهرک غرب خ فلامک شمالی کوی سیزدهم پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شهرک غرب برج هرمزان۲ پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; شهرک غرب خ سپهر خ میلاد خ میل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . مسترروم

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; شهرک غرب توحید یکم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

پارکینگ حیاط- انباری داخل واحد

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهرک غرب سپهر خ جهاد پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; شهرک غرب بلواردادمان خ جهاد کوی ج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان ۱۲متری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۵پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۵ ساله ; شهرک غرب ایران زمین نبش مهستان مج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱سال اجاره از پیش گرفته میشود- بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; شهرک غرب خ درختی خ طا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهرک غرب بلواردادمان خ گلستان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . هواساز

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شهرک غرب خ درختی کوی ثقفی ساختما..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . مبله

در ۲ بلوک

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهرک غرب شهرک گلدیسان گلدیس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره فقط مجرد آقا

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا خ بهارا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ با توافق

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا توحید ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲بالکن

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۱۳۴ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ ۲۵ ساله ; شهرک غرب ایران زمین خ گلستان پل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهرک غرب فاز یک گلستان جنوبی خ نهم خ دهم خ ی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . لندری

۲انباری

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ درختی اول خ سقفی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۵۲۰ متر ۵ خوابه - طبقه ۱۹ ۵ ساله ; شهرک غرب خ هرمزان روبروی بانک تجارت برج پنجم هرم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . لابی

کلیدنخورده-۳پارکینگ-پنت هاوس

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب ارغوان غربی ساختمان گل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۲۹۵ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرک غرب فاز ۵ خ سیمای ایران خ ۷ گذر م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲بالکن-چاه آب-۲پارکینگ-انباری داخل واحد

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شهرک غرب خ بوستان دوم شرقی پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۱۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳ ساله ; شهرک غرب فاز ۲ برج ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . چیلر . مبله . لابی

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شهرک غرب خ خوارزم خ هفدهم خ گل آرای جنوبی (جلیلوند..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

کلیدنخورده

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان نرسیده به یادگار بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; شهرک غرب بلواردادمان کوی گلستان پل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

انباری داخل واحد

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شهرک غرب فاز یک ایران زمین گلستان جنوبی کوی چهار..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۱۴۰ متر ۲ خوابه ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ خوارزم کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۰متری:(---/۱۰م---/۲۰۰م)- بصورت یکجا نیز اجاره داده میشود

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شهرک غرب فاز یک خ مهستان کوی دهم پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شهرک غرب ارغوان غربی پائیزان شقایق ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; شهرک غرب خ سپهر کوی مرصاد پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهرک غرب خ سپهر خ مرصاد کوی ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; شهرک غرب خ زرافشان خ خوارزم ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۴ پله به پایین

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات