اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران)

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) دو روز قبل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; شریعتی سینما ایران خ حسینی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) دو روز قبل

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; شریعتی سه راه زندان خ شهید ادیبی ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) دو روز قبل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; شریعتی بالاتر از طالقانی خ بوشهر پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) دو روز قبل

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی خ آمل کوی غز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) سه روز قبل

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شریعتی ۴راه قصر خ قدوسی خ امجدی من..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) سه روز قبل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; شریعتی حقوقی نبش در..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) سه روز قبل

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; شریعتی نرسیده به بهارشیراز میثاق یکم کوی غلامرضاط..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) چهار روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; شریعتی بالاتر ازسه راه طالقانی کوی آرش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) چهار روز قبل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شریعتی روبروی ملک کوی مقدم بن بست نژاد ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) شش روز قبل

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شریعتی بالاتر از ملک خ ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ با توافق

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) شش روز قبل

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . درب ضد سرقت

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شریعتی آمل کوی مستقی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شریعتی خ حقوقی خ عباسی اصفهانی کوی نوبخت ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی سه راه طالقانی خ آمل کوی می..

امکانات: کولر . گاز

اجاره جهت انبار یا حداکثر ۲ نفر

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; شریعتی خ میثاق یکم روبروی سینما سروش ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی کوی حمید صدیق ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی چهارراه قصر خ قدو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی کوی فرهاد یک..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شریعتی بالاترازسه راه ملک کوی کشواد ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شریعتی خ بوشهر پلاک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; شریعتی نرسیده به ملک خ مقدم خ کاج بالاتر از منبع ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی خ آمل کوی فرزانگان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; شریعتی بالاترازسه راه طالقانی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شریعتی نرسیده به سینما ایران کوی حس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی بین ملک وبهار کوی مقدم بن بست شادنا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی کوچه عتیقه چی ..

امکانات: درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شریعتی خ قدوسی خ آقا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شریعتی تقاطع مطهری کوی کاکوتی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۳ ساله ; شریعتی بالاترازسه راه طالقانی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی کوی گیتی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲ ساله ; شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی نرسیده به بهارشیراز کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شریعتی بالاترازمطهری کوی کلات..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۱۵۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; شریعتی بالاتر از چهارراه قدوسی کوی اش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه سوم سندی

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شریعتی خ شیخ صفی..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی جنب بانک ملی کوی مح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اجاره به مجرد یا زوج بدون بچه

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شریعتی خ میثاق چهار..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; شریعتی بعداز مطهری ک م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شریعتی نرسیده به سینما ایران ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید از ساعت ۱۹

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; شریعتی خ معلم کوی جل..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی نرسیده به ملک جنب سینما سروش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی خ کارگر کوی جهان بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; شریعتی سینما ایران کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شریعتی بالاترازسه راه ملک کشواد بالاترازتقاطع کلیم کاشان..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . اسپلیت

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی روبروی ملک خ باقری شبستری روبرو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

اجاره فقط زوج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

۲۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی کو..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شریعتی نرسیده به بهارشیراز میثا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴۰ ساله ; شریعتی روبروی ملک کوی صبری ..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شریعتی بالاتر از مطهری ک ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شریعتی خ پیرجمالی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شریعتی بالاترازخ مطهری کوی نوبخت سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شریعتی روبروی خ ملک خ باقری شبستری منبع آب شر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی کوی نام آور..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی خ قدوسی روبروی عقیدتی سیا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی بالاتر از مطهری خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶مترانباری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شریعتی خ آمل کوی فرزانگان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

۱۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۴ ساله ; شریعتی خ جواد کارگر کوی ..

امکانات: شوفاژ . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شریعتی بالاتر از چهارراه طالقانی کوی می..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; شریعتی خ قدوسی خ آقابیگی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شریعتی بالاتر از طالقانی خ میثاق چهارم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; شریعتی نبش حقوقی مج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

در۲ بلوک

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۹۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; شریعتی پایینتر از بهار شیراز نبش میث..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی بالاتر از مطهری بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; شریعتی نرسیده به طالقانی نبش حقوقی پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی نرسیده به سمیه (حقوقی) کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۱ ساله ; شریعتی پمپ بنزین بالاتر از بهارشیراز کوی میرجه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

۱۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی روبروی سینماایر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی نرسیده به طالقانی خ عتیقه چ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی بالاتراز مطهری بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۶ ساله ; شریعتی چهارراه طالقانی کوی میثاق سو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; شریعتی خ آمل(طاهریان) ساختم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی خ میثاق پنج..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شریعتی میثاق پنجم نیرو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; شریعتی چهارراه قصر خ قدوسی خ آ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; بهارشمالی ک مهندسی بن بست ار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شریعتی خ قدوسی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; شریعتی بالاتر ازمطهری خ ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; شریعتی بالاتراز سه راه طالقانی می..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی خ بهار جنوبی خ یونسی زاده ن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۵۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی سه راه ملک خ مقدم خ ادیبی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ آمل خ یا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; شریعتی چهارراه قصر قدوسی امجدی منش..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۴پله به پایین

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شریعتی سه راه ملک خ باقری شبستری پشت منبع ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شریعتی خ معلم کوی جلالی کوی هدایت..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شریعتی نرسیده به ملک نرسیده به سینما ایران کوی صالحی خ ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی میثاق ششم..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی جنب خوابگاه دانشج..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ طاهریان روبروی اتحادیه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; شریعتی خ شیخ صفی پل صیاد کوی تیمور پیروز..

امکانات: کولر . گاز . فلت

۵پله به پائین-انباری مشترک

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شریعتی خ قدوسی خ آقابیگی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی چهارراه قصر خ قدوسی کوی زارتشت کوی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; شریعتی خ آمل کوچه طاه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

۱۹۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شریعتی بالاتراز چهارراه قصر کو..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۷ ساله ; شریعتی خ آمل روبروی کوی مش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; شریعتی بالاتر از طالقانی کوی عتیقه چی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شریعتی قدوسی خ آقابیگی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; شریعتی خ شیخ صفی کوی گلپایگانیها..

امکانات: کولر . گاز

اجاره به زوج- ۵ پله به پایین

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; شریعتی روبروی ملک خ باقری شبستری بن بست اف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; شریعتی خ اجاره دار کوی مان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی میثاق سوم پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شریعتی پایین تر از بهارشیراز کوی حسینی ن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; شریعتی بالاتر ازمطهری خ ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; شریعتی روبروی ملک خ شبستری پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی بالاترازمطهری کوی شکرابی نبش ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی نرسیده به چهارراه ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شریعتی معلم کوی جلالی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

یا اجاره ۴۰۰و ---/۷۰م ودیعه

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

۱۹۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; شریعتی پایینتر از ۴راه قصر ک..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . پکیج

بازسازی کامل

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; شریعتی معلم ابتدای گوهری کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی روبروی میثاق سوم کوی حسینی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; شریعتی بالاتر از پلیس خ یاحقی پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ آمل کوی یاسمن..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; شریعتی نرسیده به ملک میثاق یکم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شریعتی روبروی ملک خ ادیب منبع آب شرقی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; شریعتی بالاترازتقاطع مطهری کوی مینوئی بن بس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شریعتی خ قدوسی خ امجدی منش کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی خ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی خ آمل کوی ف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی چهارراه قصر کوی زرتشت پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شریعتی روبروی خ ملک کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی بالاتر از طالقانی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی کوی میثاق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; شریعتی بالاترازمطهری کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شریعتی بالاترازسه راه طالقانی کوی فرهادفرهاد یکم کوی رحیمی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شریعتی روبروی ملک خ باقری شبستری نبش منبع آب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; شریعتی بالاترازمطهری خ شک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی نرسیده به چهارراه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

۱۹۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شریعتی بالاتراز چهارراه قصر کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شریعتی بالاتر از مطهری بن بست بینا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; شریعتی خ حقوقی کوی فرزا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۶ ساله ; شریعتی خ ملک ک ساری ک فرهنگ بن ب..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شریعتی نرسیده به بهارشیراز میثا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . روف گاردن . اعلام حریق . اطفاء حریق

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; شریعتی خ کشواد خ ادیبی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; شریعتی نرسیده به میدان سپاه نرسیده به نامجو شمالی کوی خا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷پله به پایین

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شریعتی خ قدوسی خ آقابیگی کوی سهن..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; شریعتی خ آمل نرسیده به طالقانی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶چک اجاره دریافت میشود

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۱ ۲۵ ساله ; شریعتی نرسیده به بهارشیراز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . ایرکاندیشن

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; شریعتی کوی بیرجند بن بست دوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شریعتی خ قدوسی خ آقابیگی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

انباری مشترک

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی خ حقوقی نبش کوی زهره ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شریعتی بالاتر از مطهری کوی ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شریعتی حقوقی خ درختی(محمدعلی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; شریعتی خ قدوسی خ آقابیگی بن بست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شریعتی بالاتر از بهار شیراز خ مقدم کوچه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شریعتی خ شیخ صفی خ صحرائی کوی ارغیا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اجاره به زوج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; شریعتی خ آمل روبروی نماینده ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; شریعتی بهار جنوبی کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; ملک یوسفیان کوی ارغوان ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۱۸۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شریعتی خ آمل پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شریعتی بالاترازملک کوی نوریان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ آمل بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی خ میثاق چهار..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

واحد دیگر ۱۱۰متری ۲خوابه واقع در طبقه پنجم میباشد

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; شریعتی روبروی ملک خ ادیبی کوی نوروز..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

انباری مشترک

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی کوی شه..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۱۹۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شریعتی بالاتراز چهارراه قصر کو..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شریعتی سینماایران خ حسینی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شریعتی باغ صبا مل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف نوساز ; شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰پله به پایین

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شریعتی نرسیده به بهارشیراز نبش کوی جباری سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; شریعتی نبش مطهری کوی فرهنگ پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شریعتی خ آقابیگی کوی واصفی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شریعتی نرسیده به چهارراه..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; شریعتی خ قدوسی خ آقا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شریعتی خ حقوقی نبش کوی فرزانگان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; شریعتی بالاترازملک کشواد خ کلیم کاشانی کوی حائری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی بین کلیم کاشانی و ادیبی کوی ح..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شریعتی خ بینا ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۵۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی خ جوادکارگر..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شریعتی نرسیده به پیچ شمیران خ روشندلان..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; شریعتی خ طالقانی خ مقدم نبش چ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; شریعتی خ میثاق پنج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شریعتی خ خداپرست کوی کام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; شریعتی بعد از ۴راه شیخان ک ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی بالاتر از سه راه معلم نرسیده به چه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; شریعتی خ میثاق چهارم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; شریعتی اجاره دار کوی حمیدی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵ متر انباری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شریعتی بین طالقانی و بهار خ میثاق چهارم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شریعتی خ قدوسی خ زارتشت پلاک..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; شریعتی خ ادیبی کوی حقیقت ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

قابل تبدیل تا --/۳۰م ودیعه ۱/۲۰۰م اجاره

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شریعتی خ ادیبی حائ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی خ فرهنگ بن بست فر پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اجاره یکسال پیش گرفته میشود

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی بالاتر از میدان سپاه دسترسی محلی خ سرباز ک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; شریعتی روبروی ملک کوی نوریان پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; شریعتی بعد از چهارراه شیخان ک..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی خ م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی خ مقدم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

قرارداد۱۸ماهه

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شریعتی بالاترازپلیس کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی بالاتراز مطهری نرسیده به معلم ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی چهارراه قصر خ قلیچ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

اجاره

شریعتی(پیچ شمران)

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی