ایران فایل اسکان

اجاره آپارتمان دیباجی شمالی

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

۱۳۰ متر - طبقه اول نوساز ; دیباجی شمالی خ محمودنوریان خ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فلت

کمیسیون کامل

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; دیباجی شمالی خ کهک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان کوی گلب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی خ حاج محمود نوریان خ پیرنیا ک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; دیباجی شمالی خ محمودنوریان شهید دوقوز بن..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . اسپلیت

اجاره به مجرد داده نمیشود

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; دیباجی شمالی شهید نوریان خ آذرمینا بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دیباجی شمالی کوی یاس پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اجاره یکسال پیش دریافت میشود

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۳۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; فرمانیه دیباجی شمالی جنب کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۲۰۹ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; دیباجی شمالی کهکشا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲بالکن

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دیباجی شمالی خ نوریان خ پیرنیا کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; دیباجی شمالی کوی گل شم..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دیباجی شمالی خ دژم جو کوی عبدلی بن بست خوشب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان کوی پیرنیا خ گل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; دیباجی شمالی خ ارغوان غربی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه ششم نوساز ; دیباجی شمالی کوی محمد نوریان کوی شهن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۴۰۸ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; دیباجی شمالی کوی یا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

یا --/۲۵م اجاره---/۳۰۰م ودیعه

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دیباجی شمالی خ نوریان خ پیرنیا کوی گل شمالی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دیباجی خ نوریان خ گلبرگ س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده . مبله

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی خ شهید محمود نوریان کوی پیرنیا کوی گل شما..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۱۰پله به پایین -

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

۴۰۸ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; دیباجی شمالی کوی یاسم..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . لابی . مسترروم

قابل تبدیل تا--/۱میلیارد

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان کوی گلبرگ بن بست نو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; دیباجی شمالی خ یاسمن بن بس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی خ یاسمن خ آذرمینا خ جناب زا..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

پارکینگ حیاط

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان کوی پیرنیا نبش گل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

۱۶۸ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان کوی نسترن پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه ششم نوساز ; دیباجی شمالی کوی محمد نوریان کوی شهنا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۵۰متری با ۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; دیباجی شمالی کوی میثم پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در ۲ بلوک - ۲ پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

۴۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نور..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . لابی

هرواحد ۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۴/۰۱

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; دیباجی شمالی خ دژم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۳/۲۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۳/۲۲

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی شهید محمودنوریان انتهای پیرنیا دست چپ ر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۷پله پایین

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی کوی عبد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳تابالکن

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; دیباجی شمالی خ یاسمن نبش آذرمینا مجتمع ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . سالن بدنسازی . لابی

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

۱۹۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان خ پیرنیا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده . مسترروم

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی کوی یاس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

۲۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; دیباجی شمالی خ کوهستان ه..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی . شوتینگ زباله . اعلام حریق . اطفاء حریق . دوربین مداربسته

۲خواب مستر-۲پارکینگ-

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دیباجی شمالی جنب خشکشوئی صاحب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی- اجاره فقط به زوج

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۹ ساله ; دیباجی شمالی خ محمودنوریان خ پیرنیا گل شمال..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; دیباجی شمالی نبش خ کهکشان روبروی ورزشگاه ساخ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; دیباجی شمالی خ شهید حمید رضا ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

۲۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دیباجی شمالی خ دژم جو کوی عبدلی بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۷/۱۷

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; دیباجی شمالی خ شهید عبدلی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۷/۱۳

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; فرمانیه خ دیباجی شمالی خ محمود نوریان کوی شهن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره به زوج

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

۱۳۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۶ ساله ; دیباجی شمالی محمود نوریان خ آذر می..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

۲۱۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; فرمانیه خ دیباجی شمالی خ نسی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; دیباجی شمالی خ یاسمن تقاطع آذرم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دیباجی شمالی بن بست ش..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲بالکن-کوی اختصاصی

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی خ دژم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

با اختلاف سطح

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی خ نوریان (نرگس)کوی پیرنیا ابتدای ..

امکانات: کولر . گاز

فقط زوج

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

۲۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دیباجی شمالی خ یاسمن نبش کا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

۱۱۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی نرسیده به صدر کوی شکری بن بست گ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اجاره فقط به زوج

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; فرمانیه دیباجی شمالی روبروی مجموعه یاس ..

امکانات: کولر . گاز

پارکینگ حیاط-اجاره فقط به دختردانشجو

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان بن بست پیرنیا خ گل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۴/۲۳

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; دیباجی شمالی خ دژم جو خ عبدلی بن بست آف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۴/۱۳

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; دیباجی شمالی خ شهید عبدلی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . هواساز

مناسب زوج و یک بچه

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

۱۸۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; دیباجی شمالی کوی سالاریه پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; دیباجی شمالی خ نوریان ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

بازسازی-فقط زوج- درب ریموت

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۲/۲۳

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دیباجی شمالی خ سنبل محمود نوریان ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

۲۸۰ متر ۵ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دیباجی شمالی خ عبدلی بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; دیباجی شمالی خ دژم جو پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; فرمانیه دیباجی شمالی کوی ی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۰مترسوئیت-همکف:۳م---/۳۰م

اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۱۲/۱۹

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; دیباجی شمالی کوی یاسمن بالاتر از سه راه ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

مناسب اتباع خارجی

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۱۲/۱۹

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; دیباجی شمالی نرسیده به صدر بن بست شکری بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی خ محمودنوریان نبش دوق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود نوری خ پیرنیا کوی گل شمالی بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

۱۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; فرمانیه ( سنبل ) دیباجی شمالی کوهستان هشت..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر . مسترروم

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۱۰/۱۲

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; دیباجی شمالی نبش کوهستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; دیباجی شمالی خ محمودنوریان ان..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

بی واسطه ، ،درب ریموت

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۹/۱۶

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; دیباجی شمالی خ د..

امکانات: کولر . آسانسور . پکیج

قابل تبدیل - اسپیلت

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۹/۱۶

۱۴۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; فرمانیه دیباجی شمالی خ حاج محمود..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی کوچه محمود نوریان ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; فرمانیه خ دیباجی شمالی خ یاسمن نبش ب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . لابی

گرمایش و سرمایش سیستم ال جی

اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دیباجی شمالی خ سنبل خ محمود نوریان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

بازسازی شده - اجاره به خارجی -

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۸/۰۴

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی نرسیده به اتوبان صدر بن بست شکری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۷/۲۶

۳۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه ششم ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی خ نسری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۷/۱۲

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; دیباجی شمالی ک نوریان ک پیرنیا پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۶/۱۰

۲۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دیباجی شمالی خ نسری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۶/۰۴

۲۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; دیباجی شمالی خ کهک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۶/۰۴

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۷ ساله ; فرمانیه دیباجی شمالی محمود نوریان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان/سوئیت دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۶/۰۲

۳۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دیباجی شمالی کوی یاس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۶/۰۲

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; دیباجی شمالی ک کهکش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی حوریان کوی پیرنیا ابتد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فقط زوج

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۵/۲۷

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دیباجی شمالی کوی یا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

درصورت پرداخت یکجا یک ماه تخفیف داده میشود

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۵/۲۴

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; دیباجی شمالی خ شهید محمود نوریان خ گلبرگ کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۴/۱۰

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; دیباجی شمالی خ سنبل ک یاسمن ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۴/۰۴

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; دیباجی شمالی خ دژم ج..

امکانات: کولر . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۳/۰۶

۱۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی خ تسلیمی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۴/۰۲/۲۹

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دیباجی شمالی خیابان حاج محمود نور..

امکانات: کولر . گاز

اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی محمود نوریان ..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

بازسازی

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۳/۱۱/۱۴

۲۰۹ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; دیباجی شمالی خ کهکش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۳/۱۱/۰۹

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; دیباجی شمالی کوهستان هشتم نب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

به خارجی نیزاجاره داده میشود بصورت مبله

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۳/۱۱/۰۶

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی خ یاسمن خ آذرمینا بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۳/۱۱/۰۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دیباجی شمالی خ محمود ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۳/۱۰/۱۰

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; دیباجی جنوبی شمالی نرسیده به صدر جنب رس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۳/۱۰/۰۹

۱۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دیباجی شمالی نرسیده به اتوبان صدر خ نوریان کوی پی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۳/۰۸/۱۷

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دیباجی شمالی خ دژم جو خ ع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۳/۰۸/۰۸

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دیباجی شمالی خ حاج محمود نوریان خ دوقوز ب..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۳/۰۷/۳۰

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دیباجی شمالی خ شهید محمود نوریان ک ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۳/۰۷/۲۸

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; دیباجی شمالی نب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی کامل

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۳/۰۷/۲۶

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; دیباجی شمالی خ شهید نوریان کوی شهنا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۳/۰۷/۱۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دیباجی شمالی خ دژم جو خ ع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۳/۰۷/۱۴

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; فرمانیه دیباجی شمالی کوی ارغوان غربی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۳/۰۷/۱۰

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; دیباجی شمالی روبروی حسی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۳/۰۶/۰۹

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دیباجی شمالی نرسیده به بزرگراه صدر خ نوریان کوی پیرنیا کوی گل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

مورد دوبلکس میباشد-دوم:--/۱م----/۳۰م

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۳/۰۶/۰۳

۲۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; دیباجی شمالی انتهای سنبل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۳/۰۵/۲۷

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; دیباجی شمالی جنب رستوران ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۳/۰۴/۲۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; دیباجی شمالی جنب خشکشوئی صاحب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان دیباجی شمالی ۱۳۹۳/۰۴/۱۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دیباجی شمالی خ محمود نوریان خ گلبرگ کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات