ایران فایل اسکان

اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب امروز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; بلوارفردوس غرب بلوارشقایق پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب امروز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بلوار فردوس غرب خ ورزی شمالی کوی دوم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

یا ----/۱۸۰م رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب امروز

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بلوار فردوس غرب خ سازمان برنامه مرکزی خ شانزد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب دیروز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; بلوارفردوس غرب بلوارشقایق کوی هف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب دو روز قبل

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; بلوار فردوس غرب روبروی هایپراستار بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب سه روز قبل

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; بلوار فردوس غرب خ شقایق جنوبی خ ۲۰شرقی بین لاله و سازمان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب سه روز قبل

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; بلوار فردوس غرب خ لاله جنوبی بین خ ۲۰ و ۲..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب چهار روز قبل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; بلوار فردوس غرب خ شقایق جنوبی خ پانزدهم شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب چهار روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; بلوار فردوس غرب بهار شمالی خ هلال احمر بن بست دهخدا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

هماهنگی با نگهبان۰۹۳۵۳۲۸۰۸۷۶آ نیازی-قابل تبدیل تا--/۴۰م ودیعه--/۲م اجاره-چک اجاره الزامی

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب چهار روز قبل

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بلوارفردوس غرب پروانه شمالی کوی نهم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب شش روز قبل

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; بلوار فردوس غرب خ ورزی شمالی نبش یکم غربی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب شش روز قبل

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; بلوارفردوس غرب پروانه شمالی کوی هفده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب شش روز قبل

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; بلوارفردوس غرب سازمان برنامه جنوبی کوی شا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بلوار فردوس غرب خ بهار شمالی خ منوچهری شرقی خ ع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; بلوار فردوس غرب خ بهارشمالی خ منوچهری شرقی کوی اق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; بلوار فردوس غرب خ سازمان برنامه جنوبی کوی نوزدهم مرکزی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; بلوارفردوس غرب بهارجنوبی خ ارم بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . روف گاردن . لابی

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; بلوارفردوس غرب بهارجنوبی کوی وحید غربی بن بست س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; بلوار فردوس غرب خ پروانه جنوبی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بلوارفردوس غرب بهارشمالی بن بست حا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بلوارفردوس غرب پروانه جنوبی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; بلوارفردوس غرب بلوارارم غربی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

درکل ۱۸ واحد

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; بلوارفردوس غرب سازمان برنامه جنوبی ۱۶غربی میدان یاس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; بلوار فردوس غرب خ ورزی جنوبی خ هفدهم شرقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی . اطفاء حریق . دوربین مداربسته

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; بلوارفردوس غرب خ امیرابراهیمی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بلوار فردوس غرب روبروی پارک الهام ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . مبله

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بلوارفردوس غرب بهارجنوبی پلاک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بلوار فردوس غرب بهار شمالی هلال احمر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

یا ۱۲۰ م رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; بلوار فردوس غرب بعداز چهارراه ستاری پروانه ج..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; بلوار فردوس غرب خ شقایق جنوبی کوی شانزدهم ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; بلوارفردوس غرب بهارجنوبی خ ارم کوی استادشه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; بلوارفردوس غرب خ بهارشمالی کوی ولی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; بلوارفردوس غرب پروانه شمالی کوی نهم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; بلوار فردوس غرب تقاطع باکری مجتمع شا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; بلوار فردوس غرب خ محب خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بلوار فردوس غرب خ بهارجنوبی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بلوارفردوس غرب پروانه جنوبی نبش هفدهم غرب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; بلوار فردوس غرب خ بهارشمالی خ منوچهری شرقی خ عزتی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بلوار فردوس غرب خ باکری جنوب نرسیده به هایپر استار کوی ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بلوار فردوس غرب باکری جنوب کوی یاس ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; بلوار فردوس غرب بالاترازچهارراه شقایق خ لاله شمال..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; بلوار فردوس شرق خ ابراهیمی شمالی کوی ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; بلوار فردوس غرب خ شقایق جنوبی نبش شانزدهم شر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱ ساله ; بلوارفردوس غرب بهارجنوبی کوی مینا پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; بلوار فردوس خ سازمان برنامه مرکزی خ ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; بلوارفردوس غرب بلوارتعاون جنب پل باکری بن بس..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; بلوار فردوس غرب خ شقایق جنوبی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; بلوارفردوس غرب روبروی فرهنگسرا ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان بلوار فردوس غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بلوار فردوس غرب خ لاله مرکزی نبش کوی هم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات