رهن کامل مغازه در منطقه شش شهرداری

۲۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; انقلاب روبروی پمپ بنزین وصال جنب مدر..

کولر . گاز

۱۰۵ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ساعی ایستگاه..

آب و برق

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; انقلاب روبروی پمپ بنزین وصال جنب مدر..

کولر . گاز . آب و برق

باوسایل ساندویچی

۳۱ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی خ نیر..

گاز

۱۵ متر ۳۰ ساله ; فاطمی خ جویبار ک ب..

۱۸۰ متر - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; فاطمی میدان گلها خ کاج ش..

۶۴ متر قدیمی ; جمالزاده تقاطع دکترغریب و طوسی ..

گاز . آب و برق

فست فود فعال-بالوازم

تهران رهن کامل مغازه |  64 متر

۱۱ متر - طبقه زیرهمکف ۲۱ ساله ; انقلاب نبش خ جمالزاده پاساژ..

گاز

ارتفاع ۳ متر ملک و سرقفلی

۳۳۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; هفت تیر بالاتر از میدان خ قائم میدان قائم نرس..

شوفاژ . کولر . گاز

اسپیلت- بازسازی

۲۵ متر ۲۰ ساله ; کریمخان تقاطع حافظ ضلع جنوب غربی چهارراه جنب اداره ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۳ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; فاطمی ضلع جنوب شرقی میدان ..

آب و برق

۲۴ متر ۲۵ ساله ; مطهری خ لارستان بعداز ک م..

گاز

دارای ۲۴ متر بالکن که نصف محاسبه می شود کلا ۳۶ متر-

۵۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; فاطمی ضلع جنوب شرقی میدان ..

گاز

۲۳ متر ۲۵ ساله ; کارگر شمالی پیتزا ساندویچ ..

گاز

جواز و فعال ساندویچی- مناسب هرشغل- برق تک فاز/۲۳.۵متر میباشد

۱۵ متر ۱۱ ساله ; انقلاب بالاتر از میدان روبروی دانشگ..

کولر . گاز

۸۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; ولیعصر بالاتراز میدان ولیعصر جنب اداره ..

کولر . گاز

جواز پرده فروشی-ارتفاع ۶ متر-ملک و سرقفلی- ۸۰ متر بالکن که در قیمت ۲۰ مترش محاسبه میشود کلا ۱۰۰متر

۳۵ متر قدیمی ; فاطمی خ زرتشت خ شهید دائمی نبش خ ملکی ..

جواز خیاطی-اطلاع دقیق نداشتند

۲۴ متر ۱۵ ساله ; یوسف آباد خ کاج شمالی پلاک..

کولر . گاز

۱۷ متر ۱۸ ساله ; انقلاب ابتدای خ بهار جنو..

۱۰۲ متر ۳۰ ساله ; ولیعصر جنب پارک ساعی ج..

شوفاژ . کولر . گاز

۴۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; فاطمی گمنام جنب تالار وزار..

کولر . گاز

جواز املاک

۹۰ متر ۲۰ ساله ; یوسف آباد خ جهان آرا خ ۵۵ پلا..

کولر . گاز

۹ متر ۵ ساله ; ولیعصر خ بزرگمه..

کولر . گاز

جواز عینک فروشی

۱۰۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; فاطمی خ پروین ..

کولر . گاز

مناسب سفره خانه-از جهت ملک اطلاع نداشتند

۲۱ متر نوساز ; میدان ولیعصر پاساژ..

۸۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; یوسف آباد خ جهان آرا بین خ ۲۱ و ۲۳ پ..

گاز . آب و برق

۱۳۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; قائم مقام فراهانی نبش ک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۹ متر - طبقه همکف نوساز ; کارگر شمالی بالاتر از میدان انقلاب بین فرصت و ..

گاز . فن کوئل

برق- از طول بر اطلاع نداشتند

۱۸ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; انقلاب بهارجنوبی برج ب..

گاز . چیلر . آب و برق

۹۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; انقلاب جمالزاده جنوبی نرسیده به..

گاز . باز سازی شده

۸۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; ولیعصر بالاتر از میدان ج..

کولر . گاز

۲۳ متر - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جمهوری تقاطع حافظ پاساژ بز..

کولر . گاز . آسانسور

یک دهنه-جوازآزاد

۱۰۰ متر - طبقه همکف نوساز ; ولیعصر روبروی دوراهی یوسف آباد نبش کو..

کولر . گاز

۸۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; ولیعصر بالاتر از میدان جنب اداره پست ..

کولر . گاز

اجاره به پارچه فروش

۱۲۰ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; ونک خ گاندی جنوبی جنب پل همت پل..

جهت مشارکت برای آشپزخانه نیز میباشد

۲۵ متر - طبقه همکف نوساز ; کریم خان تقاطع حافظ ضلع جنوب غر..

کولر . گاز . آب و برق

یکدهنه - جواز ازاد

۱۰۰ متر - طبقه همکف نوساز ; ولیعصر روبروی دو راهی یوسف آباد نبش ک..

کولر . گاز

۳۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; یوسف آباد میدان سلماس خ کاج شمالی نبش ..

گاز . آب و برق

۳بر-مناسب کافی شاپ و آرایشگاه مردانه

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; ولیعصر نبش بلوار کشاورز..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز خرازی

۹ متر ۵ ساله ; ولیعصر خ بزرگمهر..

گاز

اطلاع دقیق نداشتند

۲۲ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; مفتح شمالی نرسیده به دروازه دولت ..

یک دهنه

۲۸۰ متر ; امیر اباد شمالی بالاتر از پمپ بنزین نبش کوی ..

رستوران فعال / با کلیه لوازم لوکس

۲۰ متر ۲۰ ساله ; ولیعصر نرسیده به میدان کوی..

کولر . گاز . آب و برق

فاقدجواز

۲۵۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; امیرآباد شمالی نبش زمرد رستوران ..

چیلر

کلیه وسایل رستوران

قدیمی ; کارگرشمالی بین فرصت و نص..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جوازساندویچی و آبمیوه

۳۲۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; قائم مقام فراهانی بین کریم خان و..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

۳۸ متر - طبقه همکف نوساز ; یوسف آباد میدان فرهنگ خ ۳۳ پلا..

گاز . آب و برق

۲۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; جمالزاده فرصت شیرازی نبش ک س..

کولر . گاز

۱۸ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; آرژانتین ضلع جنوب غربی میدان مرکز خر..

کولر . گاز

دو دهنه- جواز پوشاک

۲۸ متر قدیمی ; قائم مقام نرسیده به کریم..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه-از جهت ملک اطلاع نداشتند

۷۰ متر - طبقه همکف نوساز ; میرزای شیرازی جنوبی نبش ک ۲۴ پل..

گاز . آب و برق

۲پارکینگ - بردیگر ۱۰متر

۱۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی روبروی ک ه..

گاز

جهت انبار - دیوار بلکا خیاطی ۳ اختلاف سطح

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; میدان ولیعصر مرکز..

شوفاژ . کولر . گاز

جواز پوشاک- ارتفاع۲/۵- دکور آماده

۳۳ متر ۲۵ ساله ; پیچ شمیران نرسیده به پل چوبی..

گاز

۲۰ متر نوساز ; میدان ولیعصر مرکز..

شوفاژ . کولر . گاز

جواز پوشاک- ارتفاع۲/۵- دکور آماده

۲۸ متر ۲۵ ساله ; کریم خان ایرانشهر جنو..

گاز

۲۰متر زیر زمین دارد - ارتفاع ۳.۲ متر 

۲۴۳ متر نوساز ; وزرا نبش خ..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۲/۸۵

۵ متر - طبقه اول ۸ ساله ; ولیعصر نرسیده به طالقانی مرکز..

گاز

ارتفاع ۳ متر - ۱۲.۵ متر انباری

۲۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; کریم خان ایرانشهر جنو..

گاز

۲۰متر زیر زمین دارد - ارتفاع ۳.۲ متر

۲۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ولیعصر میدان ولیعصر پاساژ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

ارتفاع ۲.۸ متر-جواز پوشاک-۲۶متر بالکن

۲۵ متر ۱۵ ساله ; ولیعصر پایین از پارک ساعی روبروی ..

گاز . فن کوئل

ارتفاع ازکف ۳متر

۱۴۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; گاندی نبش پل همت ساخ..

کولر . گاز

ارتفاع ۳ متر -جواز پوشاک

۲۵ متر - طبقه همکف نوساز ; هفت تیر ابتدای خ اتوبان پلاک..

شوفاژ

ارتفاع ۲/۴۰متر -سرقفلی -فوری -جواز فرش و کامپیوتری

۳۳ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; پیچ شمیران نرسیده به پل چوبی..

گاز

۴۲مترزیرزمین،ارتفاع۵متر

۱۴۰ متر نوساز ; سنایی نرسیده به ۴راه ..

شوفاژ . کولر . گاز

لباس بچگانه

۱۴۰ متر نوساز ; گاندی نبش پل همت پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع ۴/۵متر - برق

۲۲۵ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; ولیعصر پایین تر از خ فاط..

کولر . گاز . برق 3 فاز . آب و برق

۱۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; بلوار کشاورز فلسطین شمالی نرسیده به ..

کولر . گاز

ارتفاع ۴ متر

۲۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی بالاتراز خ هفتم..

شوفاژ . کولر

۱۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; گاندی نبش پل همت ساخ..

کولر . گاز

جوازآزاد- یک دهنه

۱۵ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; پیچ شمیران خ صفی علیش..

گاز

ارتفاع ۳ متر

۱۸۵ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; قام مقام فراهانی بین کریم خان و..

گاز

بازسازی شده - ارتفاع ۲.۵ متر - ۱۳۵ متر روی همکف

۱۱۰ متر - طبقه همکف نوساز ; هفت تیر ابتدای مدرس نبش ک ش..

گاز

۴۷ متر - طبقه همکف نوساز ; هفت تیر ابتدای مفتح جنوبی جنب ک..

کولر . گاز

ارتفاع ۳ متر

۱۱ متر - طبقه اول نوساز ; یوسف آباد اسد آبادی بین خ ۱۳ و ۱۵ پا..

گاز

ارتفاع ۴ متر - قابل تبدیل

۲۲ متر - طبقه همکف نوساز ; ولیعصر نرسیده به طالقانی پاساژ ایرانیان..

جواز موبایل و کامپیوتر- ارتفاع ۳ متر

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

مغازه

منطقه 6 شهرداری

شش شهرداری تهران