رهن کامل مغازه در منطقه چهار شهرداری

۱۰ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; تهرانپارس ضلع جنوب غربی فلکه اول روبروی پاسا..

گاز

ازطول بر اطلاع نداشتند

۴۵ متر - طبقه همکف نوساز ; تهرانپارس تقاطع شهید مظفری و شهی..

گاز

۲۰۰ متر - طبقه اول قدیمی ; شمیران نو نرسیده به میدان پاکدامن روبروی مسجد صا..

کولر

۲۰ متر ۱۷ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن گلستان دهم ..

گاز

۳۳ متر ۱۵ ساله ; گلبرگ شرقی بین مهر و مدائن م ۲۰ نب..

کولر . گاز

۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; هروی خ گلزار خ زندی غربی پلاک..

کولر . گاز

زیر پله

۳۲ متر ۶ ساله ; نارمک خ ۴۶ متری شرقی خ شهید کربلای..

کولر . گاز . آب و برق

از نما اطلاع نداشتند

۱۵ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; گلبرگ شرقی نبش خ مدائن پلاک..

کولر . گاز

۱۳ متر - طبقه اول ۶ ساله ; شمیران نو پاساژ طل..

کولر . گاز

۴۰ متر - طبقه همکف نوساز ; گلبرگ غربی مسیل باختر نبش خ شهی..

مناسب داروخانه-اطلاع دقیق نداشتند

۲۰۰ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶ شرقی بین ۱۳۳ و ۱..

کولر . گاز . آب و برق

۲ دهنه- جواز ازاد

۱۵ متر قدیمی ; نارمک گلبرگ شرقی نبش مدائن پلا..

کولر . گاز . آب و برق

مناسب کلیه مشاغل

۸ متر - طبقه دوم نوساز ; نارمک بالاتر از میدان نبوت خ آیت پا..

۱۵ متر قدیمی ; شمیران نو خ غفاری جنوبی پلاک..

۳۰ متر قدیمی ; نارمک خ دردشت نرسیده به مترو عل..

کولر . گاز

۱۸ متر ۳۰ ساله ; نارمک میدان ۸۵..

کولر . گاز

۲۰ متر ۱۷ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن گلستان دهم ..

گاز

۱۶ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; نارمک هفت حوض پاساژ نب..

گاز

باکمیسیون کامل

۱۶ متر ۲۰ ساله ; نارمک میدان هلال احمر خ گلستان تقاط..

کولر . گاز

۳۰ متر نوساز ; فرجام غربی بعد از پل امام..

کولر . گاز

۱۴ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; هفت حوض ک عظیمی نیا پاساژ ..

کولر . گاز

۳۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; سبلان شمالی جنب کوی حوزان بازارچه سبلان..

باز سازی شده

یک دهنه

۲۰ متر قدیمی ; نارمک میدان ۸۵..

گاز . آب و برق

مناسب تمامی مشاغل

۱۲ متر قدیمی ; گلبرگ شرقی نبش خ اکبری مجتمع تج..

باز سازی شده

اطلاع دقیق نداشتند

۲۱ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; نارمک ۴۵متری غربی خ سمن..

۲۸ متر - طبقه همکف نوساز ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم شمالی نبش کوی ح..

کولر . گاز

۲۲ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۲ شرقی بین ۱۳۳ ..

کولر . گاز

فقط تاکسی تلفنی

۱۲ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; تهرانپارس فلکه اول بازار..

۳۰ متر نوساز ; فرجام غربی بعد از پل امام..

کولر . گاز

۱۵ متر نوساز ; گلبرگ شرقی خ مدائن..

گاز . آب و برق

جهت تمامی مشاغل

۳۵ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه شیری..

کولر . گاز . آب و برق

در حال حاضر شیرینی فروشی

تهران رهن کامل مغازه |  35 متر

۳۳ متر - طبقه همکف ۱۳ ساله ; مجیدیه جنوبی چهارراه مجیدیه جنب غین..

گاز . اسپلیت . آب و برق

۸۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تهرانپارس استخر کوی۲۳۲ش..

کولر . گاز

درحال حاضر نانوائی فعال میباشد -مشارکت در کار - اجاره ---/۱۲م و ----/۲۰۰م ودیعه داده

۱۵ متر قدیمی ; شمیران نو خ شقایق ریوندی نبش کوی..

کولر . گاز

۴۰ متر - طبقه همکف نوساز ; گلبرگ غربی مسیل باختر نبش خ ..

۲۰ متر ۱۷ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن گلستان دهم ..

گاز

۱۳ متر - طبقه دوم ۲ ساله ; نارمک بالاتر از میدان هفت حوض پاس..

گاز . چیلر . آب و برق

۳۷ متر ۵ ساله ; نارمک نرسیده به میدان هفت ..

کولر . گاز

۳۲ متر نوساز ; هروی خ موسوی جنب سنتر ه..

گاز . آب و برق

جهت پوشاک یا لوازم خانگی

۱۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; گلبرگ غربی خ گلشن دوست خ ا..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک میدان ۸۵..

گاز . باز سازی شده . آب و برق

۳۰ متر نوساز ; رسالت خ فرجام غربی نبش خا..

کولر . گاز . آب و برق

۳۳ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه شیری..

کولر . گاز . آب و برق

در حال حاضر شیرینی فروشی

۲۷ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آبادشمالی خ ارباب مهدی (بخت آزاد) ..

گاز . آب و برق

۲۰ متر قدیمی ; نارمک میدان ۸۵..

۱۸۴ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; فرجام شرقی بین رشید وچهارراه زرین روبرو..

کولر . گاز . آسانسور

جواز فست فود

۴۴ متر - طبقه همکف ۱ ساله ; تهرانپارس خ سجده ای شمالی روبروی درمان..

کمیسیون کامل

۲۵ متر - طبقه همکف نوساز ; حکیمیه بلوار بهار پلاک ه..

اسپلیت

۴۴ متر - طبقه همکف نوساز ; تهرانپارس خ سجده ای نبش ..

کولر . گاز . آب و برق

۳۰ متر ۲۰ ساله ; نارمک خ گلستان خ ارشی میدا..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱۵ ساله ; نارمک هفت حوض عظیم نیا ..

کولر . گاز

۲۰ متر ۲۵ ساله ; گلبرگ غربی کرمان جنوبی خ شهی..

کولر . گاز

۱۴ متر ۱۶ ساله ; نارمک هفت حوض ک عظیمی نیا مرکز خرید کیمیا م..

۴۰ متر نوساز ; گلبرگ غربی مسیل باختر نبش خ قاری پ..

کولر . گاز

۳۰ متر نوساز ; نارمک خ دردشت ..

کولر . گاز

۱۵ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی بین میدان پروی..

کولر . گاز

۴۵ متر ۱۰ ساله ; وفادار شرقی بین خ ۱۳۳ و ۱۳۵ پلا..

۱۷۰ متر ۱ ساله ; سراج بعد از پل زین ال..

کولر . گاز

۱۵ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک ۴۶متری غربی خ قیاسی پور ..

کولر

کمیسیون کامل

۵۵ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; تهرانپارس خ احسان ک بهشت شرقی ..

کولر . گاز

۲۲۰ متر ۵ ساله ; تهرانپارس فلکه ۳ خ ۱۹۶ شرقی بین ۱۳..

کولر . گاز

۱۳۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک خ آیت جنب بانک ایران زمین پل..

شوفاژ . کولر . گاز

مناسب بانک

۱۸۴ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; تهرانپارس خ فرجام نرسیده به زرین پ..

کولر . گاز

۲۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; گلبرگ غربی خ بختیاری جنب بیمه ..

کولر . آب و برق

۱۷۰ متر ۱ ساله ; سراج بعد از پل زین ال..

کولر . گاز

۴۵ متر - طبقه همکف ۱۴ ساله ; تهرانپارس خ وفادار شرقی بین ۱۳۳ و ۱۳۵ ..

۱۲ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; نارمک خ گلستان مقابل پارک فدک پل..

کولر

بازدید با هماهنگی

۲۴ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; نارمک میدان ۹۸ کوی ۱۴۶غ..

گاز . آب و برق

۴۰ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; مجیدیه جنوبی مسیل باختر نرسیده به میدان امام ر..

کولر . گاز . آب و برق

۱۰مترانباری تجاری

۱۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; هنگام دلاوران خ تکاوران شمالی نبش هفتم مر..

اطلاع دقیق نداشتند

۴۵ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک شیرمردشمالی نبش کوی باقری سوپ..

کولر . گاز . آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

۳۵ متر - طبقه همکف نوساز ; تهرانپارس میدان پروین خ ۱۹۶شرقی ۱۳۱شمالی ب..

کولر . گاز

کلیدنخورده

۱۳۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک خ آیت جنب بانک ایران زمین پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۲ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین خ ۲۱۲شرقی بین ۱۳۳و۱۳۵تاک..

کولر . گاز

۲۸ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; خواجه عبدالله خ شش..

کولر . گاز . برق 3 فاز . آب و برق

یک دهنه

۲۰ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; هنگام چهارراه استقلال ۱۶متری دوم نبش کو..

شوفاژ . کولر . گاز

۳۵ متر ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ رشید جنوبی بالاتر ..

کولر . گاز . برق 3 فاز . آب و برق

کمیسیون کامل

۴۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادار شرقی بین ۱۳۳ و ۱۳۵ جنب ایران خ..

آب و برق

از طول بر اطلاع نداشتند

۵۲۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; هنگام ۳۵متری استقلال کوهس..

کولر . گاز . آب و برق

۳۳ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; نارمک میدان تسلیحات خ برادران..

گاز

باکمیسیون کامل

۲۲ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک میدان تسلیحات نبش خ کریم..

گاز . آب و برق

۳۶ متر ۲ ساله ; گلبرگ غربی میدان هلال احمر خ گلستان نبش کوی..

کولر . گاز . آب و برق

۳۳ متر - طبقه همکف نوساز ; تهرانپارس ۱۹۶شرقی خ ۱۳۳ جنوبی نبش آذری ..

گاز . آب و برق

۲۲ متر قدیمی ; تهرانپارس باقری خ ۲۱۶غ..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

تابلوخور

۴۰ متر - طبقه همکف نوساز ; تهرانپارس بین چهارراه سیدالشهداء و ..

برق جداگانه-آب و برق مشترک

۲۲ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک شیرمرد جنوبی..

کولر . گاز . آب و برق

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهرانپارس خ استخر خ رجائی پلا..

آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

۷۵ متر قدیمی ; تهرانپارس ۱۹۶شرقی خ ۱۳۳شم..

کولر . گاز

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک میدان ۸۵..

گاز . آب و برق

قرارداد تا ۳سال

۱۰۰ متر ۲۰ ساله ; نارمک بین تلفنخانه و جوی..

کولر . پکیج

۱۴ متر ۳۰ ساله ; مجیدیه شمالی بالاتر از میدان ملت خ برادران قابل ج..

کولر . آب و برق

مناسب تمامی مشاغل-از جهت ملک اطلاع نداشتند

۱۵ متر - طبقه همکف نوساز ; حکیمیه سازمان آب جنب پمپ ب..

کولر . گاز

۳۳ متر قدیمی ; هنگام والائیان شمالی بین خ یازدهم ودواز..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

۲۲ متر - طبقه همکف ۱۴ ساله ; تهرانپارس نرسیده به بهار نبش مهرنامی و صادق..

فن کوئل

از طول بر اطلاع نداشتند

۱۲ متر - طبقه زیرهمکف ۴ ساله ; نارمک کوی عظیمی نیا..

گاز

اطلاع دقیق نداشتند

۱۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک خ آیت روبروی بانک سپه کوی..

گاز

۲۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; مجیدیه شمالی خ ۱۶متری دوم شمالی خ خانعلی ..

کولر . گاز . آب و برق

دیوارسنگ

۱۰ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; نارمک کوی یو پا..

کولر . گاز

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۲۵ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; تهرانپارس خ خیری نبش ۲..

گاز . آب و برق

۳۰ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; تهرانپارس خ مظفری نبش کوی قدس پل..

کولر

مناسب میوه فروشی-۳نبش

۲۳ متر ۸ ساله ; تهرانپارس نرسیده به فلکه دوم پا..

کولر . گاز . آب و برق

۴۷ متر - طبقه همکف نوساز ; شمس آباد ریحانی نرسیده به چهارراه نعیم روبروی میوه..

گاز . آب و برق

به سوپرمارکت واملاک وقصابی اجاره داده نمیشود

۱۸ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; قنات کوثر ۲۰متری مسجد نبش ا..

کولر . گاز . آب و برق

۱۱ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی بازار روز ولیعصر روبروی ۱..

گاز . آب و برق

بازدید با هماهنگی-از جهت ملک اطلاع نداشتند

۷۵ متر قدیمی ; نارمک ۴۶متری غربی خ افشاری نبش ..

کولر

۶۵ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; حکیمیه تقاطع سازمان آب بلوار بهار پ..

کولر . گاز

۱۱۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; تهرانپارس میدان رهبر بازار رهبر نبش ۱..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-فاقد جواز

۱۷ متر نوساز ; شمس آباد خ ریحانی بالاتر از بستنی هلی جنب مسکن ..

گاز . اسپلیت . آب و برق

۶۰ متر - طبقه همکف نوساز ; سراج کوی صالح..

گاز . آب و برق

۴۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; فرجام شرقی بعداز سراج روبروی خ اردیبهشت..

کولر . گاز

۱۸۰ متر - طبقه همکف نوساز ; فرجام شرقی بین رشید و چهاراه زرین روبروی..

کولر . گاز . برق 3 فاز . آب و برق

جواز فست فود

۱۵ متر - طبقه همکف ۹ ساله ; نارمک خ ۴۶ متری خ گلدار پلاک..

کولر . گاز . آب و برق

۲۰۰ متر - طبقه همکف نوساز ; تهرانپارس بر فلکه چهار..

کولر . گاز . آب و برق

۲۰۰متر پارکینگ،معاوضه با آپارتمان یاکلنگی ۱۰۰ متر بالکن - دو بر

۳۵ متر - طبقه همکف ; گلبرگ شرقی بین مدائن و رودباری پل..

گاز . آب و برق

از سن بنا اطلاع نداشتند

۱۶ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; نارمک هفت حوض مجتمع ..

کولر . گاز . آسانسور . آب و برق

دارای جوازپوشاک-یک دهنه

۱۵ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; نارمک بالاتراز میدان هفت حوض کوی فاطمی..

گاز

جواز پوشاک یک دهنه

قدیمی ; تهرانپارس خ اتحاد خ احسان روبروی خ ششم کو..

گاز . برق 3 فاز . آب و برق

نوساز ; تهرانپارس بین ۱۳۵و۱۳..

کولر . گاز . برق 3 فاز

۲دهنه- جواز کارواش

۲۲ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; نارمک هفت حوض گلبرگ شرقی خ لادن پل..

کولر . گاز . آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

۲۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; سبلان شمالی دیلمی شمالی نبش کوی عل..

گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز فرش فروشی

۴۰ متر - طبقه همکف ۱ ساله ; تهرانپارس بلوارپروین خ خیری بین ۲۰۴و۲۰۶..

کولر . گاز . آب و برق

فقط اجاره به میوه فروشی

۲۴ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; حکیمیه فاز یک گلریزدوم ش..

کولر . گاز

۱۲مترانباری-یک دهنه-جوازآزاد

۶ متر ۱۵ ساله ; سراج سی متری دوم..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-فاقد جواز

۱۲ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; نارمک ضلع غربی میدان هفت حوض کوی عظی..

کولر . گاز . آب و برق

دارای جوازپوشاک-یک دهنه-۶پله به پائین

۳۵ متر - طبقه همکف نوساز ; تهرانپارس بلوار پروین خ خیری بین ۲۰..

کولر . گاز

اجاره فقط نان فانتزی یا تهیه غذا

۳۰ متر ۶ ساله ; تهرانپارس بلوارپروین بین ۱۹..

گاز . آب و برق

باکمیسیون کامل

۱۷ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد شمالی خ ارباب مهدی جنب کوی شفیع..

آب و برق

۲۳۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; بنی هاشم جنب بانک پا..

۵۴ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; تهرانپارس کوی جهانت..

گاز

یک دهنه-فاقدجواز

۱۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تهرانپارس فلکه دوم پاساژ ..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

۳۳ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; تهرانپارس خ مطهری بین ۲۰۲ ..

کولر . گاز

۲۷ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نارمک خ شیرمرد شمالی بالاتر از خ ارشی جنب نا..

گاز . باز سازی شده . آب و برق

کمیسیون کامل-دارای جواز املاک با ۶سال سابقه با کلیه لوازم

۴۰ متر - طبقه همکف نوساز ; تهرانپارس بین بلوار پروین وخیری خ۲۱۲..

کولر . گاز

۸ متر - طبقه همکف نوساز ; شمیران نو ضلع جنوب غربی میدان شمیران نو مجتمع ..

کولر . گاز . چیلر

یک دهنه جواز آزاد -۸متری:(---/۲۰م رهن کامل)

۸ متر - طبقه همکف نوساز ; شمیران نو ضلع جنوب غربی میدان مجتمع تجا..

گاز

بدون جواز

۱۱ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; تهرانپارس میدان رهبر پاساژ عمو نوروز جنب فروشگاه ماه..

کولر . گاز . آب و برق

۳۵ متر ۷ ساله ; تهرانپارس بلوارپروین بین ۱۸۶..

گاز . آب و برق

۴۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; سراج والائیان جنوبی جنب ب..

کولر . گاز . آب و برق

۲دهنه-فاقدجواز-مناسب کارگاه

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

مغازه

منطقه 4 شهرداری

چهار شهرداری تهران