رهن کامل مغازه در منطقه دو شهرداری

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; سعادت آباد علامه جنوبی پاسا..

گاز

باکمیسیون کامل

۲۲ متر - طبقه همکف ۲۴ ساله ; بلوار کاج بلواراقاقیا ۱۸ متری اول سروست..

کولر

۱۵ متر ۹ ساله ; ستارخان زیر پل یادگار پاساژ پاسارگاد طب..

۸ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; ستارخان بازار سنتی فاز ۴ چهار س..

۱۶۵ متر ۳۰ ساله ; آزادی جنب مترو شادم..

گاز

۳۲ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; ستارخان خ پاتریس لومومبا خ ۲۷..

کولر . گاز

۵ باب

۱۳ متر ۸ ساله ; سعادت آباد میدان ک..

۲۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; ستارخان خسروشمالی ب..

کولر . گاز

۱۷ متر - طبقه همکف نوساز ; ستارخان پاساژ آپادانا جنب باز..

گاز

برق تک فاز/مناسب شغل پوشاک زنانه/دارای جواز

۱۵۵ متر نوساز ; مرزداران نرسیده به اشرفی اص..

گاز

۳۰۰ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; مرزداران خ البرز ۳ راه دانش پلا..

کولر . گاز

۱۴ متر ۲۰ ساله ; گیشا بازار بزرگ نصر..

۱۲ متر - طبقه زیر همکف ۱۰ ساله ; نبش تهران ویلا مجتمع تجاری ..

۱۳ متر ۱۷ ساله ; صادقیه فلکه اول پ..

از طول بر بی اطلاع

۲۴ متر ; شهرک غرب بلوارفرحزادی خ اناری..

گاز

مناسب طلافروشی-اطلاع دقیق نداشتند

۲۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; ستارخان خسروشمالی ب..

کولر . گاز

۴۰ متر - طبقه پنجم نوساز ; شهرک غرب میدان صنعت مجتمع پلاتین رس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آب و برق

۲۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; ستارخان خسرو شمالی روبروی تره ..

گاز . آب و برق

۱۴ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; سعادت آباد خ علامه شمالی نبش بیستم مجتمع ادار..

کولر . گاز . آب و برق

۱۷ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب ابتدای بلوار فرحزادی مجتمع لید..

۳۷ متر نوساز ; آریاشهر ۲۰متری سازمان آب نبش کوی موسوی ن..

برق 3 فاز

۳بر

۱۸۰ متر نوساز ; مرزداران نرسیده به خ س..

گاز

۸ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; ستارخان بازار سنتی فاز ۴ چهار س..

۲۲ متر - طبقه همکف ۲۴ ساله ; سعادت آباد بلوار کاج بلوا راقاقیا ۱۸ متری اول سر..

کولر

۱۵ متر - طبقه همکف نوساز ; آزادی ابتدای خ حبیب اللهی نبش ک شهبازیان..

کولر . گاز

۴۰ متر - طبقه پنجم نوساز ; شهرک غرب میدان صنعت مجتمع پلاتین رس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آب و برق

۲۴ متر ۲۰ ساله ; مرزداران خ اطاعتی شمالی پو..

کولر . گاز

۱۶۸ متر ۱۰ ساله ; سعادت آباد بلوار سرو غربی ضلع شمال شرقی ..

اجاره ۵ساله می باشد

۲۳ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; ستارخان بازارچه سنتی فا..

اسپیلیت-

۲۰۰ متر نوساز ; مرزداران روبروی ب..

کولر . گاز

۲۱ متر - طبقه زیرهمکف ۴ ساله ; شهرک غرب میدان صنعت جنب میلاد نور مج..

چیلر

۱۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; گیشا بالاتر از بازار نصر نرسیده به خ ۱۳..

۴۶ متر ۱۰ ساله ; مرزداران اطاعتی شمالی ساختم..

شوفاژ . گاز

/برق سه فاز

۱۴ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; بلوار فرحزادی بالاتر از پل نیایش مجتمع..

فن کوئل

۱۵ متر ۹ ساله ; ستارخان جلال زیر پل یادگار پاساژ پاسارگاد ط..

۶۲ متر - طبقه همکف ; بلوار مرزداران خ سرسبزجنوبی ک عشقی پور دو..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

با تجهیزات خشکشویی-قرداد ۳ساله میباشد

۳۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; سعادت آباد سرو شرقی خ ۳ مجت..

گاز . اسپلیت . آب و برق

۵۵ متر ۱ ساله ; مرزداران خ ایثار خ نامدار چهارم پل..

گاز

۱۸۰ متر - طبقه همکف نوساز ; مرزداران نرسیده به خ س..

گاز

۱۲ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; نبش تهران ویلا مجتمع تجاری ..

۱۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; گیشا بالاتر از بازار نصر نرسیده به خ ۱۳..

۴۰۰ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; مرزداران خ البرز ۳ راه دانش پلا..

کولر . گاز

۲۰ متر ۷ ساله ; توحید انتهای اسکندری شمالی نرسیده ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; ستارخان بازار سنتی فاز ۴ چهار سوی ..

گاز

۸ متر ۱۲ ساله ; ستارخان بازار سنتی فا..

کولر . گاز

۱۲ متر - طبقه زیرهمکف ۷ ساله ; ستارخان نبش تهران ویلا مجت..

۱۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; گیشا بالاتر از بازار نصر نرسیده به خ ۱۳..

۲۱ متر - طبقه زیرهمکف ۴ ساله ; شهرک غرب میدان صنعت جنب میلاد نور مج..

چیلر

۴۰۰ متر - طبقه زیرهمکف ; مرزداران خ البرز ۳ راه دانش پلا..

کولر . گاز

۲۲ متر - طبقه اول ۷ ساله ; ستارخان بعد از بازار سنتی پاسا..

کولر . گاز

۱۸ متر - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; ستارخان بین فلکه اول وچهارراه اسدی ..

گاز . اسپلیت . باز سازی شده

اطلاع دقیق نداشتند

۱۲ متر نوساز ; مرزداران خ ابراهیمی..

۳۰ متر - طبقه ۴باب قدیمی ; ستارخان پاتریس خ ۲۷غر..

کولر . گاز

بصورت تکی -------/۲۵۰م رهن کامل(هر باب)

۱۶۸ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; سعادت آباد بلوار سرو غربی ضلع شمال شرقی م..

اسپلیت

رستوران با تمام تجهیزات- قرارداد ۵ساله

۲۱ متر ۴ ساله ; شهرک غرب میدان صنعت جنب میلاد نور مج..

چیلر

۲۴ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; مرزداران اطاعتی شمالی پون..

کولر . گاز . آب و برق

۸ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; ستارخان بازار سنتی فاز ۴ چهار س..

۱۴ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; ستارخان بازار سنتی فاز۵ آپادانا راه..

کولر . گاز

۱۳ متر نوساز ; گیشا جلال پل یادگار مرکز خ..

کولر . گاز

برق دارد

۱۲ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; ستارخان نبش تهران ویلا مجتمع تجار..

۳۷ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; سعادت آباد میدان کاج نبش ۵ ..

کولر . گاز

۱۲ متر - طبقه دوم ۱۵ ساله ; ستارخان بازار سنتی فاز ۱ پلاک..

۲۷ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; ستارخان بازار سنتی پاساژ پا..

گاز

۲۳ متر ۱۰ ساله ; ستارخان بالاتر از چهارراه خسرو بازار ..

۱۶ متر - طبقه همکف ۱ ساله ; شهرک غرب خ ارغوان شرقی مجت..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه -جواز آزاد

۱۴ متر - طبقه زیرهمکف ۱۳ ساله ; صادقیه فلکه دوم روبروی بیمارستان ابن سینا مرکز..

۲۹ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; سعادت آباد سروشرقی خ سوم مج..

شوفاژ . کولر . گاز

مناسب دفاتر فنی-از جهت ملک اطلاع نداشتند

۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; شهرآرا روبروی اداره گذرن..

کولر . گاز

۳۷ متر - طبقه همکف ۱۶ ساله ; سعادت آباد نبش خ پنجم پلاک..

۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; ستارخان بازار سنتی فاز ..

۱۵ متر - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; صادقیه فلکه اول پاساژ ..

کولر . گاز . آب و برق

۲۸ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; سعادت آباد بالاتر از میدان سرو مج..

یک دهنه

۱۷ متر - طبقه اول قدیمی ; ستارخان بازارسنتی فاز۴..

گاز . آب و برق

۱۲ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; ستارخان تهران ویلا مجتمع تجاری تهران و..

گاز . آب و برق

سرقفلی:---/۳۳۰م

۱۱۵ متر - طبقه همکف ۱۸ ساله ; صادقیه فلکه اول ضلع جنوب شرقی میدان ..

کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

جواز آزاد..

۱۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; ستارخان جنب بازارچه سنتی پلاک..

گاز

۱۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ستارخان بازارچه سنتی ستار..

گاز . پکیج

۱۵ متر قدیمی ; آزادی خ کارون بالاترازهاشمی جنب بی..

کولر . گاز . آب و برق

۲۲ متر ۵ ساله ; مرزداران جلال آل احمد پا..

گاز

۱۹ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ شهید ن..

آب و برق

۱۵ متر - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; صادقیه ضلع جنوب غربی میدان مرکز خر..

کولر . گاز

۲۰ متر - طبقه اول نوساز ; شهرک غرب روبروی میلاد نو..

۲۴ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب بلوارفرحزادی بلواردریا پل..

گاز . آب و برق

دارای لوازم آرایشگاه مردانه-لوازم جداگانه محاسبه میشود

۱۴ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; صادقیه فلکه دوم خ جهاداکبر کوی..

باز سازی شده . آب و برق

قرارداد ۳ساله---/۵م شیرینی مشاور

۲۴ متر - طبقه همکف ۹ ساله ; سعادت آباد بلوار فرحزادی روبروی اریکه ایرانیان خ ارغوا..

گاز . آب و برق

با تجهیزات و لوازم کافی شاپ

۱۲ متر - طبقه اول ; ستارخان بازار سن..

اطلاع دقیق نداشتند

۲۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; ستارخان بهبودی نرسیده به چهارراه صالحیان..

گاز . باز سازی شده

قرارداد ۲ ساله منعقد میگردد

۲۳ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; ستارخان بعد از چهارراه خسرو بازار پا..

برق 3 فاز

جواز پوشاک

۲۰۰ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; مرزداران بین سپهر و دانش پلاک..

گاز . داکت اسپلیت . آب و برق

۲۳ متر - طبقه اول ۱۸ ساله ; شهرک غرب ارغوان غربی مجتمع..

کولر . گاز . اسپلیت

۲۷۰ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; مرزداران اطاعتی جنوبی نبش گلایل پل..

گاز . آسانسور

۲۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; ستارخان جلال آل احمد پل یادگاراما..

گاز

اطلاع دقیق نداشتند

تهران رهن کامل مغازه |  25 متر

۱۳ متر - طبقه اول نوساز ; گیشا فاضل شمالی جنب مسجد ورودی ۹پاساژ طل..

شوفاژ . کولر . گاز

یک دهنه

۱۳ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; ستارخان فاز۴ پاساژ سن..

کولر . گاز

۱۸ متر - طبقه همکف ; مرزداران جنب شهرک پاس کوی یاس پل..

یک دهنه-از سن بنا اطلاع نداشتند

۱۴ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; سعادت آباد شهرک بوعلی مجتمع تجا..

آب و برق

باکمیسیون کامل-مناسب کلیه مشاغل

۱۶ متر - طبقه اول نوساز ; ستارخان بازارچه سنتی ستارخان بازار آ..

گاز

سرقفلی - از طول بر بی اطلاع

۱۸ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; ستارخان بالاتر از برق آلستوم پاس..

کولر . گاز . آسانسور

یک دهنه - جواز آزاد

۱۴ متر - طبقه دوم ۲ ساله ; شهرک غرب فاز یک ایران زمین خ مهستان مجتمع ت..

گاز . آسانسور . چیلر

۱۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; ستارخان بازار سنتی ست..

۲۸ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; مرزداران البرز مرکز خ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲۱ متر - طبقه همکف نوساز ; سعادت آباد علامه شمالی نبش خ..

گاز

۱۴۲ متر ۱۰ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان روبروی پمپ بنزین جنب م..

گاز . آب و برق

۳۶ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; مرزداران ناهید بازار سنگ پایتخت پل..

کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز آزاد با وسایل اجاره داده میشود

۱۹ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; ستارخان مجتمع پار..

اسپلیت

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ستارخان خ صحرایی پاس..

/- ارتفاع ۳/۸۰

۹ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; ستارخان بازارسنتی فاز۴چهار..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳-سرقفلی

۹ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; ستارخان بازارچه سنتی فاز چهارم چهار ..

آب و برق

جواز آزاد

۱۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ستارخان بازارچه سنتی فاز ۴ چهارسوی..

یک دهنه جواز آزاد

۴۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; ستارخان کاشانی ..

/- ارتفاع ۵ متر - جواز سوپر مارکت

۳ ساله ; ستارخان جنب بازارسنت..

گاز . پکیج

زیرهمکف ۵پله به پائین با ارتفاع ۴متر-جمعا ۳۲۸مترتجاری

۹ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ستارخان بازار سنتی فاز ۴..

جواز پوشاک

۱۴۳ متر - طبقه همکف نوساز ; سعادت آباد سرو شرقی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۷ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا جلال آل احمد خ ۴ جنب ب..

کولر . گاز

۱۲ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب بلوار خوردین نرسیده به آتش نشانی ..

کولر . گاز

۸۲ متر ۱۷ ساله ; سعادت آباد نبش خ ۳۷مجتمع..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ستارخان حد فاصل فلکه اول صادقیه و ..

/- ارتفاع ۵.۵ - مناسب اصناف صرافی - طلا و سکه و موبایل

۱۵ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; سعادت آباد شهرک بوعلی پاساژ..

کولر . گاز . آب و برق

کمیسیون کامل-جهت تمامی مشاغل

۱۰۰ متر - طبقه همکف نوساز ; سعادت آباد بلواردری..

گاز . داکت اسپلیت

باکمیسیون کامل-یک دهنه

۲۳ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; سعادت آباد چهارراه سرو نرسیده به میدان شهرداری خ ریاضی بخشایش نب..

بالوازم و تجهیزات کامل-از جهت ملک اطلاع نداشتند

۹ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا نبش خ ۱۳ بازارک ..

گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز خرازی

۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; ستارخان حبیب اللهی نبش حبیب ز..

گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه - جواز آزاد

۸ متر نوساز ; ستارخان بازار سنتی فاز..

گاز

جواز خشکشوئی

۴۰ متر ۱۰ ساله ; ستارخان نبش شمال پارک تهر..

/*- ارتفاع ۴ متر - جواز آژانس مسکن

۶۲ متر ۱۰ ساله ; شهرک غرب دادمان گل افشان شمالی ..

کولر

۱۱۰ م.ت وسایل - جواز کافی شاپ - ارتفاع ۵ متر

۲۳ متر - طبقه اول ۱۸ ساله ; بلوارفرحزاد ارغوان غربی مجتمع تجاری..

کولر

/- ارتفاع ۵ متر

۳۲ متر نوساز ; مرزداران ایثار ..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۴- ملکیت وسرقفلی

۱۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; ستارخان بازار سنتی مرکز ..

گاز

جهت پوشاک - دیوار دکور پوشاک ۴ اختلاف سطح

۱۶ متر - طبقه همکف نوساز ; ستارخان آریاشهر بین ۴راه اسدی و..

گاز

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; ستارخان حبیب اللهی نبش حبیب ز..

گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه - جواز گلفروشی

۱۲ متر نوساز ; جلال مجتمع تجاری..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷ متر - طبقه همکف نوساز ; ستارخان بازار سنتی فاز ۵ پ..

گاز

۱۴ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا پاساژ نصر ن..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۴-جواز ندارد- همکار توافقی-دکور-سرقفلی

۱۵ متر - طبقه دوم نوساز ; ستارخان بازارچه سنتی ..

شوفاژ . کولر . گاز

اداری تجاری-دفتر مستقل

۱۵ متر - طبقه همکف نوساز ; ستارخان فلکه اول صادقیه پاساژ..

گاز

دیوار کاغذ دیواری - جواز ندارد ۵ اختلاف سطح

۳۲ متر - طبقه زیرهمکف ۴ ساله ; شهرک غرب فاز ششم خ گل افشان شمالی نبش کوی..

گاز . آب و برق

۱۰پله به پائین-یک دهنه-جواز آزاد-اجاره با وسایل-از جهت ملک اطلاع نداشتند

۲۲ متر - طبقه دوم ۶ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ ارغوان ..

کولر . آب و برق

یک دهنه -جواز ازاد

۲۵ متر - طبقه همکف نوساز ; ستارخان پل ستارخان بازار س..

شوفاژ

ارتفاع۳

۲۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; ستارخان مترو صادقیه خروجی خ ولیعصر ..

گاز

با تجهیزات کامل بدون جواز فست فود آب ۲ اختلاف سطح

۴۰ متر نوساز ; گیشا خ ..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۲/۲۰-قرارداد ۳ساله-جواز خواربارفروشی

۲۶ متر - طبقه همکف ۱۶ ساله ; بازار سنتی ستارخان پاساژ پاردی..

گاز

دیوار رنگ- جواز دارد خرازی خرازی ۲.۵ اختلاف سطح

۲۹ متر - طبقه همکف نوساز ; سعادت آباد سروشرقی خ سوم مجتم..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۴

۱۹ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; ستارخان مجتمع تجاری آپادانا زیر پل یادگا..

گاز

۶ متر - طبقه همکف نوساز ; ستارخان ۳راه تهران ویلا پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳

۱۳ متر - طبقه همکف نوساز ; ستارخان کاشانی پور مجتمع ..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳- قفسه بندی

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; ستارخان مترو صادقیه خروجی خ ول..

شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۲-فست فود

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

مغازه

منطقه 2 شهرداری

دو شهرداری تهران