تمامی سوئیت های شهر تهران جهت رهن کامل

۳۵ متر - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهرک ژاندارمری پردیس پردیس..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

۴۵ متر - طبقه سوم قدیمی ; شمیران نو خ دهم غرب..

کولر . گاز . فلت

به مجرد نیز اجاره داده میشود

۳۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; نیروی هوائی سی متری خ حافظیه فلکه لوزی خ..

کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

۵۵ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; صادقیه خ بهنام خ مک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

۵پله به پائین

۳۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; نیروی هوائی خ ۸/۲..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; نارمک گلستان خ پوری م..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت . مبله

۳۰ متر - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نامجو خ شیخ صفی خ سرباز کوی پیروز بن بست دوم..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . فلت

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; پونک شهرک نفت خ هفدهم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

۳۲ متر - طبقه اول ۱۳ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی حیدری ر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۱۰ ساله ; پیروزی محلاتی خ عارف شمالی کوی خرم گاه بن بست و..

کولر . گاز . فلت

بازدید از ساعت ۱۸

۳۲ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی تیموری بن بست..

کولر . گاز . فلت

۸پله به پائین

۳۵ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; نظام آباد جنوبی کوی نظری کوی..

کولر . گاز . فلت

مناسب کارمندیا دانشجو

۲۵ متر - طبقه دوم ۵ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی خ طالقانی کوی ص..

کولر . گاز . فلت

۴۵ متر - طبقه سوم ۲۰ ساله ; پیروزی جنب مترو خ سلیمانیه خ تاجری ک..

کولر . گاز . فلت

۲۸ متر - طبقه اول ۳۰ ساله ; شمیران نو خ شقایق کوی دوا..

کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

۳۰ متر - طبقه اول ۲ ساله ; ظفر خ دلیری کوی پیروز کوی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

۲۵ متر - طبقه همکف نوساز ; زعفرانیه نیاززاده پلاک ه..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۴۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; تهرانپارس ضلع شمالی فلکه چهارم خ توحید جنب پارک پلی..

کولر . گاز . فلت

بازدید با هماهنگی

۳۰ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; مجیدیه جنوبی خ مسیل باختر کوی..

کولر . گاز . فلت

۲۷ متر - طبقه همکف ۹ ساله ; نیاوران منظریه شمالی خ ابراهیمی کوی توانا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۴۲ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ امین کوی مرت..

کولر . گاز . فلت

۳۱ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; اقدسیه نرسیده به مینی سیتی شهرک نفت خ الب..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

۴۰ متر - طبقه اول ; رسالت ۱۶متری اول جنوبی نبش ..

کولر . گاز . فلت

از سن بنا اطلاع نداشتند

۳۵ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; قیطریه بهارشمالی کوی اردیبهشت پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

۳۵ متر - طبقه دوم ۳۰ ساله ; پیروزی اتوبان محلاتی خ اکبرآباد جنوبی کوی ع..

کولر . گاز . فلت

۴۰ متر - طبقه همکف ۱۸ ساله ; تهران نو خ بخت آزاد کوی گل..

کولر . گاز . فلت

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; ستارخان حبیب الهی خ نورزاد بن بست ثم..

کولر . گاز . باز سازی شده

اجاره به خانم یاخانواده

۳۵ متر - طبقه اول ۸ ساله ; پیروزی خ سرآسیاب خ فراهانی کوی..

کولر . گاز . فلت

۸مترانباری

۴۰ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۲شرقی خ ۱۳۹ کوی ..

کولر . گاز . فلت

۳۶ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی صالحی بن ب..

کولر . گاز . فلت

۳۲ متر - طبقه دوم ۱۷ ساله ; لویزان شیان خ تجلو سخن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۲۵ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; ستارخان حبیب اللهی نرسیده به آزادی خ فرحنا..

گاز . باز سازی شده . فلت

۱۵ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; زعفرانیه خ ترک زبا..

کولر . گاز . فلت

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; ستارخان خ پاک شمالی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

۶پله به پایین

۲۵ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; امیرآباد شمالی کوی شهر..

کولر . گاز . فلت

۳۵ متر - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; پیروزی خ زاهدگیلانی..

کولر . گاز . فلت

۴پله به پائین-ورودی مستقل- پارکینگ حیاط-انباری کاذب

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; نامجو کاوه غربی..

کولر . گاز . فلت . مبله

۳۰ متر - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نیاوران جمال آباد کوی اردیبهشت پل..

کولر . گاز . فلت

جهت خانم دانشجو یاکارمند

۴۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; مرزداران خ ابراهیمی نبش الوند دهم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

۲۵ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; نارمک خ گلستان خ گلشن دوست کوی ..

کولر . گاز . فلت

۲انباری-

۴۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; تهرانپارس بین اتحاد و احسان کوی چهاردهم غربی..

کولر . گاز . فلت

درب مستقل

۳۵ متر - طبقه سوم ۱۰ ساله ; نارمک خ ۱۵۴ میدان ۹..

کولر . گاز . فلت

مناسب دانشجو یا کارمند آقا

۳۰ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; نظام آباد شمالی بالاتر از چهارراه خ شهید فتاحی (طاووسی) جنب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۴۵ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; پیروزی شکوفه خ غضائری خ عامری کو..

کولر . گاز . فلت

به مجرد نیزاجاره داده میشود

۲۴ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; لویزان خ جعفریان غربی خ شهید عباس اسدی نرسیده به کاروا..

کولر . گاز . فلت

۳۵ متر - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نظام آباد شمالی خ ۱۵۴ ضلع شمالی میدان ۹۹ ..

کولر . گاز . فلت

۳۸ متر - طبقه اول ۶ ساله ; رسالت شمیران نو خ سوم غ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

کنتورها مستقل میباشند-به مجرد نیز اجاره داده میشود

۳۱ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; جمهوری خ نوفلاح کوی مجد پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ حسن لو خ مظ..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

۲پله به پائین-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۴۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; بنی هاشم کوی لاله بن بست..

کولر . گاز . اسپلیت . فلت

۳۰ متر - طبقه دوم ۲۵ ساله ; بنی هاشم کوی تنگستانی کوی کری..

کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; ستارخان خ بهبودی خ علی ش..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۸پله به پائین

۴۰ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی مسیل باختر خ نوروزی فرد خ ولیعصر کوی گلست..

کولر . گاز . فلت

۴۳ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; نارمک چهارراه تلفنخانه خ رجب بلوکات تق..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۶پله به پائین

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

سوئیت