رهن کامل دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک)

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ ۲۰ ساله ; ولیعصر روبروی پمپ بنزین ساعی بر..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۳۲ متر ۴ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ولیعصر نرسیده به میدان ونک نبش خ چهاردهم..

کولر . گاز . آسانسور

۲بالکن

۱۵۰ متر - طبقه پنجم نوساز ; ولیعصر نرسیده به توانیر نبش بخشندگان س..

گاز . آسانسور . چیلر . فن کوئل . فلت

۲پارکینگ سندی

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ساعی واح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۴ متر نوساز ; ولیعصر بالاتر از خ بهشتی نبش ک دل اف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

فلت

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; ولیعصر روبروی پارک سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; ولیعصر تقاطع توانیر پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; ولیعصر نرسیده به سه راه توانیر نبش کوی بخش..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . لابی

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; ولیعصر نرسیده به توانیر جنب مانتو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; ولیعصر نرسیده به توانیر جنب مانتو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ; ولیعصر نرسیده به میدان ونک نبش خ هجدهم ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . درب ضد سرقت

از سن بنا اطلاع نداشتند-۲بر

۱۸۵ متر ۵ خوابه - طبقه ۱۷ ۱۰ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ساعی پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۲پارکینگ

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ساعی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مناسب مطب

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; ولیعصر تقاطع بهشتی خ عبادی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۳ خوابه ---/۲۵۰م رهن کامل

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ولیعصر نرسیده به میدان ونک ایستگاه پل همت..

شوفاژ . گاز . آسانسور

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; ولیعصر نرسیده به توانیر نبش بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

جهت اداری هم میباشد

۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ولیعصر نرسیده به میدان ونک نبش هجدهم گا..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ولیعصر نرسیده به میدان ونک ایستگاه پل همت کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; ولیعصر نرسیده به توانیر روبروی مانتو بلوچ کوی ترا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۸۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; ولیعصر بین توانیر وپارک ساعی ساخت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده . مبله

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی بالاتر از بیمارستان مهرگ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . مبله

بازسازی

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; ولیعصر نرسیده به بیمارستان دی بن بست مر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

جهت مشاغل وکالت و دفاتر

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه هفتم ۵ ساله ; ولیعصر نرسیده به توان..

گاز . آسانسور . چیلر

۲پارکینگ

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی نرسیده به توانیر کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

در کل ۱۵ واحد

۱۰۰۰ متر - طبقه هشتم نوساز ; ولیعصر نرسیده به توانیر نبش بخشندگان س..

گاز . آسانسور . چیلر . فن کوئل . فلت

۱۲پارکینک

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی بالاتر از بیمارستان مهرگان بن..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; ولیعصر روبروی بیمارستان دی خ دوم ساختمان ..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; ولیعصر روبروی بیمارستان دی خ گاندی دوم س..

کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; ولیعصر پایین تر از توانیر ساخ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۸۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; ولیعصر روبروی خ ۱۰ گاند..

گاز . آسانسور . چیلر

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; ولیعصر روبروی بیمارستان دی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

آبدارخانه

۶ ساله ; ولیعصر بالاتر از بهشتی کوی نادر ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

جهت بازدید هماهنگی با مستاجر ۰۹۱۲۱۸۵۰۰۳۴

۳۰ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ساعی نبش کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . تابلو خور

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; ولیعصر بالاتر از بهشتی کوی نادر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

کمیسیون کامل-جهت بازدید هماهنگی با ۰۹۱۲۱۸۵۰۰۳۴ بازدیدبا هماهنگی تاساعت۵ بعدازظهر

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ساعی کوی امین..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف نوساز ; ولیعصر نرسیده به ونک خ سید..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۱۰ ساله ; ولیعصرنرسیده به پارک ساعی ..

گاز . آسانسور . چیلر

۲آسانسور-ازتعداد کل واحدهااطلاع دقیق نداشتند

۱۵۰ متر - طبقه ششم نوساز ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی نرسیده به توانیر نبش ک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت . ایرکاندیشن

۱۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; ولیعصر نرسیده به توانیر نبش کو..

شوفاژ . کولر . گاز . مبله

۳پارکینگ

۱۵۶ متر ۵ خوابه - طبقه اول ۲۸ ساله ; ولیعصر ولیعصر بالاتر از پارک ساعی روبروی ک..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه واحد ها ۲۵ ساله ; ولیعصر پایین تر از ونک خ۱۸..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; ولیعصر بالاتر از بهشتی کوی پردی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مبله

اجاره ۳روز در هفته-یا ماهیانه ---/۲م اجاره

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه هشتم ۶ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی کوی مهرگان ساخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; ولیعصر بالاتر از بیمارستان مهرگان بن بست مریم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; ولیعصر بالاترازپارک ساعی ایستگاه اتوبوس ۳۲ نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; ولیعصر بین تقاطع بهشتی و پارک ساعی بن بست کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; ولیعصر روبروی بیمارستان دی گاندی دوم ساخ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

اجاره فقط به مطب

۱۵۶ متر ۵ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی روبروی ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۸۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; ولیعصر بالاتر از پل همت روبروی کوی ده..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

۱۵ متر - طبقه اول ۶ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی کوی ن..

کولر . گاز . آسانسور . فلت . ایرکاندیشن

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند-اجاره فقط به پزشک

۳۵ متر - طبقه اول ۶ ساله ; ولیعصر بالاتراز پارک ساعی جنب بیمارستان مهرگ..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فلت

۱۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ساعی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; ولیعصر بالاترازپارک ساعی نبش کوی شروان سا..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; ولیعصر بالاتر از پارک ساعی نب..

کولر . گاز . آسانسور

اصلاحی

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; ولیعصر بالاتر از عباس آباد ک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; ولیعصر روبروی بیمارستان دی ..

شوفاژ . کولر . آسانسور

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; ولیعصر بالاتراز توانیر جنب پل همت کوی سید ال..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه

ولیعصر(بهشتی تا ونک)

منطقه 6

شش شهرداری تهران